Tuesday, August 10, 2010

Filled Under:

ီ( Interview) Danilo Reyesႏွင့္ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခ်က္

က်ေနာ့္နာမည္ကေတာ့ Danilo Reyesပါ။ အာရွလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္မွာဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံအတြက္
အလုပ္လုပ္ေနတဲ့ လူျဖစ္ပါတယ္။က်ေနာ္ဟာလူ႔အခြင့္အေရးနဲ႔ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ
လႈပ္ရွားမႈေတြမွာ ႏွစ္ေတာ္ေတာ္ၾကာၾကာအလုပ္လုပ္ခဲ့သူျဖစ္ပါတယ္။

ေမး…ဖိလစ္ပိုင္မွာႏွိပ္စက္ညွင္းပန္းမႈကိုအျပစ္ေပးႏိုင္တဲ့ဥပေဒရွိလား။

ႏွိပ္စက္ညွင္းပန္းမႈကရဲေတြစံုစမ္းစစ္ေဆးတဲ့ေနရာမွာအသံုးျပဳတဲ့နည္းလမ္းထဲကတခုျဖစ္ပါတယ္။
အဲဒါေတြကိုက်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ တင္ျပႏိုင္ျခင္းမရွိေသးဘူး။ႏွိပ္စက္ညွင္းပန္းမႈကိုႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွား
သူေတြနဲ႔ရဲေတြစစ္သားေတြကအၾကမ္းဖက္သူလုိ႔စြပ္စြဲလို႔ခံရတဲ့လူေတြကိုလုပ္ေလ့ရွိပါတယ္။ အျပစ္ဝန္ခံေအာင္လုပ္တဲ့သေဘာပါ။အျပစ္ဝန္ခံခ်က္ကိုတရားရံုးမွာအသံုးျပဳဖို႔ပါ။အခုဥပေဒအရ
ဒီလုိလုပ္လို႔မရေတာ့ပါဘူး။ရဲဝန္ထမ္းေတြႏွိပ္စက္ညွင္းပန္းမႈကိုအသံုးျပဳတာနဲ႔ပတ္သက္ျပီး ဘယ္လိုသေဘာထားရွိပါသလဲ။လံုးဝကိုဆန္႔က်င္ပါတယ္။သူတို႔ဘယ္လိုလူမ်ိဳးကိုမွႏွိပ္စက္ညွင္းပန္းမႈ
မလုပ္သင့္ပါဘူး၊အျပစ္ရွိရွိမရွိရွိပါ။ဥပေဒအရစနစ္တက်နည္းလမ္းေတြအတိုင္းသာျဖစ္သင့္ပါတယ္။ လူတေယာက္ဟာအျပစ္တစံုတရာလုပ္တယ္လို႔သက္ေသရွိရပါမယ္။က်ေနာ္တို႔သိရွိထားတဲ့အဆင့္ေတြအရ စြပ္စြဲခံရတဲ့လူတေယာက္ဟာလူတဦးတေယာက္ကသက္ေသထြက္လုိ႔ျဖစ္ေစ၊စာရြက္သက္ေသအရျဖစ္ေစ
သက္ေသျပႏုိင္ရပါမယ္။တကယ္လို႔ျပစ္မႈတစံုတရာက်ဴးလြန္ခဲ့တယ္ဆိုရင္ေတာင္ႏွိပ္စက္ညွင္းပန္းျခင္းကိုမသံုးသင့္ပါဘူး။

ေမး....ဖိလစ္ပိုင္မွာ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္းေတြကလူေတြအတြက္ဘာလုပ္ေပးလဲ။

ဖိလစ္ပိုင္မွာ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္းေတြႏွိပ္စက္ညွင္းပန္းတဲ့အမႈေတြနဲ႔ပတ္သက္ျပီး အခ်က္အလက္ေတြစုေဆာင္းတာတို႔တျခားလုပ္တာေတြအမ်ားၾကီးရွိပါတယ္။ ကိစၥေတြေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ပါဝင္ပတ္သက္ျခင္းမရွိတဲ့လူေတြေတာင္မွႏွိပ္စက္ညွင္းပန္းခံရတာေတြရွိပါတယ္။ရိုးရိုးျပစ္မႈေသးေလး
ေတြမွာေတာင္အသံုးျပဳပါတယ္။၂၀၀၉ခုႏွစ္ဒီဇင္ဘာလကခ်မွတ္ခဲ့တဲ့ဥပေဒေတြအရႏွိပ္စက္ညွင္းပန္းခံရတဲ့လူေတြဟာ ေလ်ာ္ေၾကးျပန္ရပါတယ္။

၁၉၈၇အေျခခံဥပေဒအရဖိလစ္ပိုင္လူမ်ိဳးေတြဟာႏွိပ္စက္ညွင္းပန္းျခင္းကကာကြယ္ခံရပါတယ္။
တရားေရးဌာနကခ်ထားတဲ့ဥပေဒေတာင္းဆိုမႈနယ္နိမိတ္လို႔ေခၚတဲ့ဥပေဒအရမတရားအျပစ္ေပးျခင္းခံရတဲ့လူေတြနဲ႔ မတရားႏွိပ္စက္ညွင္းပန္းခံရသူေတြဟာေလ်ာ္ေၾကးျပန္ရပါတယ္။ဘယ္လိုဘဲျဖစ္ျဖစ္ႏွိပ္စက္ညွင္းပန္းခံရသူဟာ
ႏွိပ္စက္ညွင္းပန္းခံရတဲ့ေန႔ကစျပီး၆လအတြင္းမွာေလ်ာ္ေၾကးကိုျပန္ေတာင္းရပါတယ္။ေလ်ာ္ေၾကး
ေငြကေတာ့အေမရိကန္ေဒၚလာ၂၀၀(ပီရို၁၀၀၀၀)ျဖစ္ပါတယ္။ဒီဥပေဒကအလုပ္ျဖစ္လားမျဖစ္လား
ဆိုတာေတာ့ေစာင့္ၾကည့္ရေအာင္။

ေမး…..ဖိလစ္ပိုင္လူမ်ိဳးေတြကႏွိပ္စက္ညွင္းပန္းျခင္းနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ေဝါဟာရကိုအျပည့္အဝနားလည္လား။

ေျဖ…..ဖိလစ္ပိုင္မွာ လူတေယာက္ဟာႏွိပ္စက္ညွင္းပန္းျခင္းဆိုတဲ့စကားလံုးကိုေျပာလိုက္ျပီဆိုတာနဲ႔ ဖိလစ္ပိုင္လူမ်ိဳးေတြနားလည္ၾကတဲ့ အဆင့္တခုေတာ့ရွိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့သူတို႔နားလည္ေပမဲ့ အျပည့္အဝနားလည္တာကေတာ့ႏွိပ္စက္ညွင္းပန္းမႈဟာႏိုင္ငံေရးအရအတိုက္အခံျပဳသူေတြခံရတယ္
လို႔ပဲသတ္မွတ္ၾကပါလိမ့္မယ္။ အာရွလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္အေနနဲ႔အဓိကလုပ္ေဆာင္တာကေတာ့ ႏွိပ္စက္ညွင္းပန္းမႈဟာႏိုင္ငံေရးအရအတိုက္အခံျပဳသူေတြခံရတာမဟုတ္ဘဲသာမန္လူေတြ လည္းခံရတယ္ဆိုတာကိုလူေတြသိေအာင္လုပ္ေနပါတယ္။

ေမး……..ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံမွာတျခားလူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြနဲ႔ႏွိပ္စက္ညွင္းပန္းခံရတာေတြမွာ
လြတ္လြတ္လပ္လပ္စာေရးသားထုတ္ေဖာ္ခြင့္ရွိလား။

ေျဖ….ရွိပါတယ္။ပုဂၢလိကပိုင္နဲ႔အစိုးရပိုင္သတင္းစာေတြမွာေရးခြင့္ရွိပါတယ္။ ဒီသတင္းေတြဟာလူထုကို ႏွိပ္စက္ညွင္းပန္းမႈကိုျဖစ္ေပၚေစတဲ့အေျခအေနကိုသိျမင္ေစပါတယ္။တျခားႏိုင္ငံေတြနဲ႔မတူတာကေတာ့ ကိုယ္ေရးခ်င္တာကိုေရးသားခြင့္ရွိျပီးေတာ့့ျဖန္႔ခ်ိထုတ္ေဖာ္ခြင့္လည္းရွိပါတယ္။ဒါေပမဲ့ေန႔စဥ္ရုပ္ျမင္သံၾကား
ေတြမွာေတာ့ႏွိပ္စက္ညွင္းပန္းမႈကိုနားလည္တာကႏိုင္ငံေရးသမားေတြအတြက္ပဲလို႔ထင္ေနၾကပါတယ္။
သတင္းေတြမွာလူတေယာက္ဟာရဲစခန္းမွာ ႏွိပ္စက္ခံရျပီဆိုရင္အဲဒါက ႏွိပ္စက္ညွင္းပန္းမႈပါဘဲ။ ဒါေပမဲ့ဖိလစ္ပိုင္မွာနားလည္တာကႏွိပ္စက္ညွင္းပန္းခံရမႈဟာႏိုင္ငံေရးသမားနဲ႔သာဆိုင္တယ္လို႔မွားယြင္းမွတ္ယူၾကပါတယ္။

0 comments:

Post a Comment