Sunday, September 26, 2010

Filled Under:

မဲေပးႏိုင္တဲ့ အခြင့္အေရးရွိသလို မဲမေပးပဲလဲေနႏိုင္

(အာရ္အက္ေအမွ အပတ္စဥ္ေသာၾကာေန႕တိုင္း ထုတ္လႊင့္ေနသည့္ ဦးမင္းလြင္ဦး၏ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ လူထုအပတ္စဥ္ ေဆာင္းပါးအမွတ္စဥ္ ၈)
အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အပါအ၀င္အျခားတည္ဆဲ ႏိုင္ငံေရးပါတီ ၅ ခုကိုဖ်က္သိမ္းလိုက္ေၾကာင္းျမန္မာစစ္အစိုးရက ထုတ္ျပန္ေၾကညာလိုက္ပါျပီ၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အပါအ၀င္ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ ျပည္ေထာင္စ ုပအို႕၀္အမ်ိဳးသားမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ရွမ္းျပည္ ကိုးကန္႕ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီနဲ႕ ၀အမ်ိဳးသားဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီ စတဲ့တည္ဆဲပါတီတို႕လဲ ဖ်က္သိမ္းရတဲ့အထဲမွာ ပါ၀င္တာကိုေတြ႕ရပါတယ္။ မဲဆႏၵနယ္၃နယ္ျပည့္ေအာင္ ပါ၀င္မျပိဳင္ႏိုင္တဲံအျခားပါတီ ၅ ပါတီကိုလည္းမွ
တပံုတင္ပယ္ဖ်က္ျပီး ပါတီေတြကို ဖ်က္သိမ္းလိုက္ေၾကာင္း ေၾကညာလိုက္တဲ့အတြက္ ဖ်က္သိမ္းခံရတဲ့ႏိုင္ငံေရးပါတီ ၁၀ ပါတီရွိသြားျပီျဖစ္တယ္။ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္နဲ႕ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္တို႕ဟာ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ျပည္သူေတြက ေထာက္ခံမဲေပးျပီးေရြးခ်ယ္ခဲ့တဲ့ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္ေတြ ပါ၀င္ေနတာကို ေတြ႕ရတယ္။

ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က ႏိုင္ငံေရးပါတီ အျဖစ္ျပန္လည္မွတ္ပံုတင္ျခင္းမရွိတဲ့ ပါတီေတြပ်က္ျပယ္တယ္လို႔ေၾကညာလိုက္တာဟာ ဥပေဒေၾကာင္းနဲ႔ ကိုက္ညီျခင္း မရွိဘူးပါဘူး NLDပါတီဟာ တရား၀င္ပါတီအျဖစ္ ဆက္လက္ရပ္တည္ခြင့္ရွိတယ္ဆိုတဲ့ ကိစၥနဲ႕ပတ္သက္ျပီးတရား႐ံုးမွာ ေလွ်ာက္ထားတဲ့ကိစၥ မၿပီးျပတ္ခင္ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ကအခုလို ၾကားျဖတ္ေၾကညာ လိုက္တာဟာ ႏုိင္ငံရဲ႕တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈကိုထိခိုက္တယ ္တရားရံုးရဲ႕အဆံုးအျဖတ္ကို လႊမ္းမိုးဆံုးျဖတ္ရာလည္းေရာက္ပါတယ္။ တနည္းအားျဖင့္ေျပာရရင္ တရားရံုးကိုမေထမဲ့ျမင္ ျပဳရာေရာက္တဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္တခုျဖစ္တယ္။

“ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ရဲ႕ ဥပေဒထဲမွာ ျပန္လည္မွတ္ပုံမတင္တဲ့ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြနဲ႕ ပတ္သက္လို႔ ေဆာင္ရြက္ပိုင္ခြင့္ရွိေၾကာင္း ေဖၚျပထားတာမေတြ႕ရပါ ။ေကာ္မရွင္ရဲ႕လုပ္ပိုင္ခြင့္ဟာ ေရြးေကက္ပြဲေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပႏိုင္ေရး အတြက္ပဲ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ ေပးထားတာပါ။ ဒါေၾကာင့္ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ရဲ႕ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ဟာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကိုပိုမို အသံုးခ်ျပီးေဆာင္ရြက္ခဲ့တာလို႕ ေျပာလို႕ရပါတယ္။ဒါျဖင့္ရင္ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က လုပ္ပိုင္ခြင့္မရွိတဲ့ကိစၥကိုဘာလို႕လုပ္ရတာလဲဆိုတာကိုဆန္းစစ္ၾကည့္ဖို႕လိုလာ ျပန္တယ္။

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အေနနဲ႕၂၀၁၀ေရြးေကာက္ပြဲမ၀င္လိုတဲ့ အတြက္ပါတီမွတ္ပံုတင္ျခင္းကဆက္လက္ မေဆာင္ရြက္ဘူး၊ တဆက္တည္းမွာပဲ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းမွာရွိတဲ့ ျပည္သူလူထုေတြ ၾကားမွာ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲဟာ စစ္အာဏာရွင္က ိုဆက္လက္အသက္သြင္းမွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ မဲမေပးပဲေနႏိုင္တဲ့အခြင့္အေရးကို ဥပေဒကေပးထားတယ္ ဒါေၾကာင့္မဲမေပးပဲေနၾကဖို႕ ျပည္သူေတြကို အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၀င္ေတြက တဆင့္အသိေပးေျပာၾကားတ ဲ့အစီအစဥ္ေတြဟာ နအဖရဲ႕ စစ္အာဏာရွင္သက္ တန္းဆက္ဖို႕ကို အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္လာေစတယ္။ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ၂၀၁၀ေရြးေကာက္ပြဲ မ၀င္တာကိုေတာ့ စစ္အစိုးရက သိပ္သေဘာက်တယ္၊ ခုလိုမဲမေပးပဲေနႏိုင္တဲ့ အခြင့္အေရးလဲ ျပည္သူေတြမွာရွိတယ္ ဆိုတာကို ျပည္သူေတြအၾကားမွာ ေျပာျပေနတာကိုေတာ့ စစ္အစိုးရက
သိပ္သေဘာမက်ေတာ့ဘူးလုိ႕ ဆိုရမွာပါ။

ဒီေတာ့အေရးယူႏိုင္ဖို႕ ဥပေဒနဲ႕အညီ ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ထားတဲ့ ႏိုင္ငံေရးပါတီမဟုတ္ေၾကာင္း ျပည္သူေတြ အထင္မွားေစဖို႕ ဒီလိုေၾကညာလုပ္ေဆာင္လာတာျဖစ္တယ္။ ၂၀၁၀ေရြးေကာက္ပြဲကို အႏိုင္ရဖို႕ စစ္အစိုးရက စစ္ေရးအျမင္နဲ႕ ရန္သူကိုေခ်မႈန္းသလို တဆင့္ျပီးတဆင့္ ေဆာင္ရြက္ေနတာပါ။ပထမ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႕ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ မပါ၀င္ႏိုင္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့တယ္။ ဒုတိယအျဖစ္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕႔ခ်ဳပ္ထဲက လူေတြကိုဖဲ့ထုတ္ျပီး ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ဖို႕လုပ္ေဆာင္္ခဲ့တယ္။ တတိယအျဖစ္လက္နက္နဲ ႕ျငိမ္းခ်မ္းေရးလဲလွယ္ထားတဲ့ အဖြဲ႕ေတြထဲက နယ္ျခားေစာင့္တပ္အျဖစ္အသြင္မေျပာင္းတဲ့ တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးပါတီကို ဆက္လက္ထူေထာင္ခြင့္မျပဳပဲ ပိတ္ပင္ခဲ့တယ္။
ႏိုင္ငံတကာရဲ႕အျမင္မွာဒီမိုကေရစီအေရးအတြက္ တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံုနဲ႕ ဒီမိုကေရစီလိုလားတဲ့ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ပါ၀င္သေယာင္ဟန္ျပျပီး လက္၀ါးရိုက္ထားတဲ့ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ၊စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားနဲ႕ ေရြးေကာက္ပြဲကိုဆက္လုပ္အံုးမွာပါ။

ေနျပည္ေတာ္က ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္မဲ့၀န္ၾကီးမ်ားရဲ႕ မဲဆႏၵနယ္မွာ မဲေပးႏိုင္တဲ့သူေတြဟာ ျမိဳ႕နယ္အဆင့္နဲ႕ညီ တဲ့လူဦးေရရွိပါသလား၊ အစိုးရ၀န္ထမ္းေတြပဲရွိတယ္ ဆိုတာကို ေျပာစရာမလိုပါ။၀န္ထမ္းျဖစ္တဲ့ သူေတြကလက္ရွိအာဏာရထားတဲ့ ၀န္ၾကီးကို ေထာက္ခံမဲေပးရမယ္ဆိုတာကလဲ လူတိုင္းသိျပီးတဲ့ကိစၥတခုသာျဖစ္တယ္၊ လူဦးေရမလံုေလာက္ရင္ရန္ကုန္မွာရွိတဲ့ရံုး၀န္ထမ္းေတြကို ေနျပည္ေတာ္ကိုေျပာင္းခုိ္င္းအံုးမွာပါ။ မဲေပးႏိုင္တဲ့သူေတြရဲ႕စာရင္းသိရဖို႕ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြအေနနဲ႕ စာရြက္တမ်က္ႏွာကို၃၀၀
က်ပ္ေပးျပီးေတာ့မွသိရမွာပါ။ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပဖို႕ခက္ခဲပါတယ္ဆိုတဲ့ အာဖဂန္နစၥတန္နဲ႕ အီရတ္မွာေတာင္ အစိုးရကေနျပီးေတာ့ အကုန္အက်ခံျပီးထုတ္ျပန္ေပးပါတယ္။

ကမၻာမွာျမန္မာလို႕ေျပာရမလိုျဖစ္ေနပါျပီ၊ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒနဲ႕ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာဥပေဒေတြကိုလဲ ျပည္သူေတြသိရေအာင ္အခမဲ့ျဖန္႕ေ၀ေပးျခင္းမျပဳတဲ့အျပင္ ခုတခါမဲေပးႏိုင္တဲ့သူေတြကိုသိရဖို႕ ေငြကုန္ခံရအံုးမယ္ဆိုတာ ၾကားလို႕မွမေကာင္းပါဘူး။ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပဖို႕လိုအပ္တဲ့စာရြက္စာတမ္းနဲ႕ မဲရံုေစာင့္တဲ့သူေတြရဲ႕ကုန္က်စရိပ္ေတြကိုလဲ ရယက၊မယက၊ တယကဆိုတဲ့ အာဏာပိုင္အဖြဲ႕ေတြက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြဆီက အဓမၼအလႈခံအံုးမွာပါ၊အာဏာဆက္လက္ရယူထားေရးအတြက္ စစ္အစိုးရ ကမတရားတာေတြကိုလုပ္ေဆာင္ဖို႕ ၀န္မေလးပါဘူး။

ျမန္မာႏိုင္ငံတ၀ွမ္းမွာ မဲေပးႏိုင္တဲ့ လူဦးေရ ဘယ္ေလာက္ရွိတယ္ဆိုတာကိုရွင္းရွင္းလင္းလင္းေၾကညာထားတာခု ခ်ိန္ထိမေတြ႕ ရေသးပါဘူး၊ မဲေပးႏိုင္တဲ့သူဦးေရရဲ႕ ဘယ္ႏွရာခိုင္ႏႈန္းကမဲေပးရင္ေရြးေကာက္ ပြဲအထေျမာက္တယ္ဆိုတာကိုလဲ ခုခ်ိန္ထိ မေဖၚျပရဲေသးပါဘူး၊ ဥပေဒေတြထဲမွာ ျပဌာန္းထားတာလဲ မေတြ႕ရပါဘူး၊ ဒီေတာ့မဲဆႏၵေပးတဲ့သူေတြရဲ႕ မဲေပၚမွာမူတည္ျပီး ေရြးေကာက္ပြဲကိုဆံုးျဖတ္မဲ့သေဘာပါပဲ။

ဥပမာအားျဖင့္မဲေပးႏိုင္တဲ့သူဦးေရ သန္း ၃၀ရွိတယ္ဆိုပါစို႕ တကယ္တန္းေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပတဲ့ေန႕မွာမဲသြားေပးတဲ့သူ က ၁၀ သန္းရွိတယ္ဆိုရင္လဲ လက္ရွိျပဌာန္းထားတဲ့ ဥပေဒေတြအရ ႏိုင္မယ္ဆိုတဲ့သေဘာ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕လူဦးေရသန္း ၅၀ ေက်ာ္မွာ ၁၀သ န္းခန္႕သာရွိတဲ့ မဲေပးသူေတြရဲ႕အဆံုးအျဖတ္နဲ႕ႏိုင္ငံတကာကို ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ျခင္းခံရတဲ့အစိုးရလို႕ ထုတ္ေဖၚေၾကညာမွာလား၊ ႏိုင္ငံတကာကေကာအသိအမွတ္ျပဳမွာတဲ့လား၊ဒါေၾကာင့္ျပည္သူေတြ အေနနဲ႕ျပတ္ျပတ္သားသား
ဆံုးျဖတ္ႏီုင္ဖို႕လိုလာပါျပီ။

မဲေပးႏိုင္တဲ့ အခြင့္အေရးရွိသလို မဲမေပးပဲလဲေနႏိုင္တယ္၊ ဒီလိုေျပာရတာကလဲ ျပည္သူ႕လြတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒမွာ ျပဌာန္းထားလို႕ ေျပာရတာပါ။ ျပည္သူေတြအေနနဲ႕ ေတြေ၀ေနဖို႕မလိုပါ။ မိမိတို႕ရဲ႕သေဘာဆႏၵကိုျပတ္ျပတ္သားသားေဖၚ ျပဖို႕လိုအပ္လာပါျပီ။ လမ္းမေပၚထြက္ျပီး ဆႏၵျပဖို႕ေျပာဆိုေနတာ မဟုတ္ပါ။မိမိတို႕ရဲ႕ ဆႏၵအမွန္ကို မိမိတို႕အေနနဲ႕ရဲရဲတင္းတင္း ေဖၚထုတ္ျပသဖို႕လိုပါတယ္။ မိမိတို႕အေနနဲ႕မဲရံုသြားျပီး မဲေပးတာနဲ႕မိမိတို႕ရဲ႕မဲဟာ ကန္႕ကြက္မဲျဖစ္ေနပါေစ…ၾကံ႔႕ခိုင္ဖြံ႕႔ျဖိဳးေရးအတြက္ ေထာက္ခံမဲျဖစ္သြားမယ္ ဆိုတာကိုျပည္သူေတြ သိထားဖို႕လိုပါတယ္၊ ႏို၀င္ဘာ၇ရက္ေန႕ဟာ တနဂၤေႏြေန႕ျဖစ္တဲ့အတြက္ အနာဂါတ္ျမန္မာႏိုင္ငံ အေရးအတြက္ႏိုင္ငံေရးနဲ႕ ကင္းရွင္းစြာေနျပီး ဘုရားသြားေက်ာင္းတက္ ေကာင္းမႈျပဳၾကဖို႕လိုတဲ့အေၾကာင္း
တင္ျပလိုက္ရပါတယ္ ခင္ဗ်ား။
( အာရွလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္မွ ေရွ႕ေနဦးမင္းလြင္ဦးမွ အာအက္ဖ္ေအအတြက္ ေရးသားေပးပို႔ခဲ့တာျဖစ္
ပါတယ္။

1 comments:

  1. ဖတ္ရတာအရမ္းေကာင္းတယ္။ ဘာ့ေၾကာင့္မဲမေပးဖို႔တိုက္တြန္းတယ္ဆိုတာပိုသိလာရတယ္။

    ReplyDelete