Sunday, March 27, 2011

Filled Under:

အင္တာနက္ခ်ိတ္ဆက္ျပီး အခမဲ့ဖုန္းဆက္သြယ္တဲ့ကိစၥ

ႏိုင္ငံတကာနဲ႕ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ရာမွာ ကြန္ပ်ဴတာနည္းပညာကြန္ယက္ကို ခ်ိပ္ဆက္ အသံုးျပဳရတဲ့ အင္တာနက္ဆက္သြယ္ေရးစံနစ္ဟာ ခုဆိုစီးပြားေရး၊လူမႈေရးနဲ႕ႏိုင္ငံေရးနယ္ ပယ္အသီးသီးမွာမရွိမျဖစ္ လိုအပ္လာတဲ့ နည္းပညာတခုျဖစ္လာပါျပီ။ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႕ အျခားႏိုင္ငံမ်ားနည္းတူ ကြန္ပ်ဴတာနည္းပညာကြန္ယက္ကို ခ်ိပ္ဆက္အသံုးျပဳလာတာ ခုဆို ရင္ ၁၀ ႏွစ္ေက်ာ္လာပါျပီ။

အရင္တံုးက ေတာ့ ႏိုင္ငံရပ္ျခားကိုဆက္သြယ္ဖို႕ရာ တယ္လီဖုန္း၊ ဖက္စ္၊ စတာေတြပဲရွိရာကေန ခုဆို အင္တာနက္အီးေမးလ္ နဲ႕ အင္တာနက္က ေနေခၚဆို အသံုးျပဳလို႕ရတဲ့ ဂ်ီေတာ့၊ ဗြီဇက္အို၊ ဗိြဳင့္စ္အင္တာနက္ဖုန္း၊ စတဲ့ အခမဲ့ေခၚဆိုအသံုးျပဳႏိုင္ တဲ့ နည္းစနစ္ေတြေၾကာင့္ ဆက္သြယ္မႈေတြလ်င္ျမန္ျပီး သံုးစြဲမႈေတြမ်ားလာတာကိုေတြ႕ရပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းကေန ျပည္ပကို တယ္လီဖုန္းေခၚဆိုရင္ ေျပာဆိုတဲ့မိနစ္အလိုက္က်သင့္ေငြကို အက္အီးစီနဲ ႕ေပးေခ်ရပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းမွာ ႏိုင္ငံျခားေငြကို လက္၀ယ္ကိုင္ေဆာင္ သံုးစြဲခြင့္မရွိတာေၾကာင့္ တယ္လီဖုန္းကုန္က် စရိတ္သြင္းတဲ့အခါမွာ အက္ဖ္အီးစီကို လိုက္လံရွာ ေဖြျပီး၀ယ္ယူေပးသြင္းရတာျဖစ္တယ္။

ႏိုင္ငံျခားေငြအတက္အက်အလိုက္ အက္ဖ္အီးစီေစ်းက လဲအတက္အက်ရွိပါတယ္။ ျပင္ပမွာ ၀ယ္ယူလို႕မလြယ္ရင္ေတာ့ စာတိုက္ၾကီးမွာ အလြယ္ တကူ ၀ယ္ယူႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ျပင္ပေပါက္ေစ်းထက္ ၂၀၀ ခန္႕မ်ားတဲ့အတြက္ လူေတြက ျပင္ပကပဲ၀ယ္ယူေပးသြင္းၾကတာမ်ားပါတယ္။ အဲဒီလို အင္တာနက္ကေနတဆင့္ ႏိုင္ငံရပ္ျခား ကို ဖုန္းဆက္သြယ္ အသံုးျပဳမႈေတ ြမ်ားျပားလာတာေၾကာင့္ စာတိုက္နဲ႕ဆက္သြယ္ေရး၀န္ၾကီး ဌာနအေနနဲ႕ ၀င္ေငြေလ်ာ့နည္းလာရတာျဖစ္တယ္လို႕ ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးတင့္လြင္ ကေျပာဆိုျပီး အင္တာနက္ဆိုင္ေတြက တဆင့္တယ္လီဖုန္းဆက္သြယ္ေျပာဆိုမႈေတြကိုပိတ္ ပင္ဖို႕လုပ္ေဆာင္လာတာကိုေတြ႕ရပါတယ္။

ႏိုင္ငံတကာ အစိုးရတိုင္းဟာ တိုင္းျပည္ကို စီမံ အုပ္ခ်ဳပ္ရာမွာ အက်ိဳးအျမတ္တခုတည္းကိုၾကည့္ျပီးလုပ္ေဆာင္လို႕မရပါဘူး၊ ဥပမာ အားျဖင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးနဲ႕ပတ္သက္လာရင္ သက္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတိုင္းရဲ႕အစိုးရ ေတြဟာ အရံႈး နဲ႕ ေဆာင္ရြက္
ေပးေနရတာကို ေတြ႕ရမွာျဖစ္တယ္။ ေရနံစိမ္းပီပါေစ်းေတြ ျမင့္တက္လို႕ ေလယာဥ္ခေတြ ျမင့္တက္ျပီး ခရီးသည္ေတြ မစီးႏိုင္လို႕အရႈံးေပၚတဲ့ ကုမဏီ ေတြကိုအစိုးရက က်ားကန္ေပးေနရတာေတြ၊ သာမန္ျပည္သူေတြေစ်းႏႈံးသက္သာစြာနဲ့ ခရီးသြားလာႏိုင္ဖို႕ ရထားခေတြေလ်ာ့ေပးျပီးအရံႈးခံေျပးဆြဲေနရတာေတြ ဒါေတြက ႏိုင္ငံတကာ အစိုးရတိုင္း ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့အခက္အခဲပါ။

ထိုနည္းတူ တယ္လီဖုန္းဆက္သြယ္ေရးကိစၥမွာလဲ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ လုံျခံဳေရးကိစၥေတြေၾကာင့္ အစိုးရတိုင္းက ပုဂၢလိက ကုမဏီေတြနဲ႕ ယွဥ္ျပိဳင္ရာမွာ အရႈံးခံျပီး လုပ္ေဆာင္ေနရတာပါ။အုပ္ခ်ဳပ္သူအစိုးရကို ကုမဏီဖြင့္ျပီး စီးပြားရွာဖို႕ျပည္သူကခန္႕အပ္ ထားတာ မဟုတ္ပါဘူး။ တိုင္းျပည္ကထြက္တဲ့သယံဇာတေတြကိုေရာင္းခ်လို႕ရတဲ့ဘ႑ာေငြ ေတြ၊ ျပည္ပကို တင္ပို႕ေရာင္းခ်လို႕ရတဲ့ ထုတ္ကုန္ကရတဲ့၀င္ေငြ၊ ျပည္တြင္းကိုတင္သြင္းတဲ့ ႏိုင္ငံျခားကုမဏီေတြ၊ စီးပြားေရးကုမဏီေတြဆီကေကာက္ခံရရွိတဲ့ သြင္းကုန္အခြန္ေငြေတြ၊ အခြန္ထမ္းေတြက ထမ္းေဆာင္ထားတဲ့ ျပည္တြင္းအခြန္ေငြ စတာေတြကို စံနစ္တက်စီမံခန္႕ ခြဲျပီး တိုင္းျပည္ကို အုပ္ခ်ဳပ္ဖို႕ျပည္သူေတြက ေရြးခ်ယ္ခန္႕အပ္ ထားတာပါ။ ဒီလိုမွမဟုတ္ရင္ေတာ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြကို အစိုးရဖြဲ႕ခိုင္းလိုက္မွာေပါ့။

အီလက္ထေရာနစ္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ေရးဥပေဒမွာ ျပဌာန္းထားတဲ့ျပဌာန္းခ်က္ေတြအရ-ေခတ္မီဖြံ႕႔ျဖိဳး တိုးတက္တဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ရာမွာ

(က)အီလက္ထေရာနစ္ ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္ေရးနည္းပညာနဲ႕အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ဖို႕၊
(ခ) အီလက္ထေရာနစ္ ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္ေရးနည္းပညာနဲ႕ လူသားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႕႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ စီးပြားေရး က႑ဖြံ႕ျဖိဳး တိုးတက္ေရး၊ လူမႈေရးနဲ႕ပညာေရးက႑အပါအ၀င္ က႑ေပါင္းစံုဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ ေရးအတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ားပိုမိုရရွိလာေစဖို႕
(ဂ) ကြန္ပ်ဴတာကြန္ယက္ကိုအသံုးျပဳျပီး ျပည္တြင္းျပည္ပ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္တဲ့ကိစၥမ်ား မွာ အီလက္ထေရာနစ္မွတ္တမ္းနဲ႕ အီလက္ထေရာနစ္ အခ်က္အလက္ သတင္းလႊာမ်ားရဲ႕ စစ္မွန္မႈ နဲ႕ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရမႈေတြကို အသိအမွတ္ျပဳျပီး ဥပေဒအရ အကာအကြယ္ေပးႏိုင္ဖို႕၊
(ဃ) အီလက္ထေရာနစ္ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ေရးနည္းပညာကို အသံုးျပဳျပီး ျပည္တြင္းျပည္ပ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အခ်ိန္နဲ႕တေျပးညီထုတ္လႊင့္ေပးပို႕ျခင္း၊ လက္ခံဖမ္းယူျခင္းနဲ႕ သိုမွီးထိန္းသိမ္းျခင္းတို႕ကိုျပဳလုပ္ႏိုင္ဖို႕
(င) ကြန္ပ်ဴတာကြန္ယက္ကိုအသံုးျပဳျပီး အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ေဒသ ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ား၊ ျပည္တြင္းျပည္ပ အစိုးရဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္း မ်ား၊ ပုဂၢလိကအဖြဲ႕အစည္းမ်ားနဲ႕ ပုဂၢိဳလ္မ်ားထိေရာက္လ်င္ျမန္စြာ ဆက္သြယ္ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ဖို႕ ဆိုတဲ့ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြနဲ႕ အီလက္ထေရာနစ္ ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္ေရး ဥပေဒကို ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးနဲ႕ ဖြံ႕ျဖိဳးေရးေကာင္စီက ဥပေဒ အမွတ္ ၅/၂၀၀၄ နဲ႕ထုတ္ျပန္ ျပဌာန္းခဲ့တာပါ။

ဒီိလိုရည္ရြယ္ခ်က္ေကာင္းေတြနဲ႕ ျပဌာန္းခဲ့တဲ့ဥပေဒဟာ မတ္လ ၂ ရက္ေန႕ရက္စြဲနဲ႕ထုတ္ျပန္ ခဲ့တဲ့တင့္လြင္
(ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး) ရဲ႕ ထုတ္ျပန္ခ်က္က ဥပေဒရဲ႕ရည္ရြယ္ခ်က္ကို လႊမ္းမိုးဆံုးျဖတ္ထားသလို
ျဖစ္ေနတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ အီလက္ထေရာနစ္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ေရး ဥပေဒမွာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြနဲ႕ပတ္သက္လို႕ ဗဟိုအဖြဲ႕ကို သက္ဆိုင္ရာ ၀န္ၾကီးမ်ားနဲ႕ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား ပါ၀င္တဲ့သူေတြနဲ႕ဖြဲ႕စည္းႏိုင္ျပီး၊ ဗဟိုအဖြဲ႕က ေအာက္ေျခပိုင္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းရပ္ေတြကို စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြ ခ်မွတ္ျပီးၾကီးၾကပ္ သြားႏိုင္ဖို႕ ၾကီးၾကပ္အဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္းျပီး ေဆာင္ရြက္ေစရမယ္လို႕ ေဖၚျပထားပါတယ္၊
အီလက္ထေရာနစ္ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ေရးဥပေဒအရ အေရးယူဖို႕လိုအပ္လာတယ္ ဆိုရင္ ေတာင္မွ ဗဟိုအဖြဲ႕ရဲ႕ ခြင့္ျပဳခ်က္ကိုရယူျပီးမွ တရားစြဲဆို အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခြင့္ ကိုခြင့္ျပဳ ထားတာပါ။

ဥပေဒေတြျပဌာန္းထုတ္ျပန္ရတာဟာ စာရြက္ေပၚမွာ ေရးသားထားယံု မဟုတ္ပါ ဘူး၊ ျပည္သူအမ်ားနဲ႕အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားကပါ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ဖို႕ရည္ရြယ္ျပဌာန္းရ တာျဖစ္ပါ တယ္။ တာ၀န္ရွိတဲ့သူမ်ားကပါ ဥပေဒကိုေလးစားလိုက္နာပါမွ သာမန္ျပည္သူမ်ားကလဲျပဌာန္း ဥပေဒကို ေလးစားလိုက္နာၾကမွာျဖစ္တယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ ၂ ႏွစ္ေလာက္ကလဲ ျဂိဳလ္တုစေလာင္း ေတြမွတ္ပံုတင္ရမယ္။ မွတ္ပံုမတင္တဲ့စေလာင္းတပ္ဆင္အသံုးျပဳတာေတြ႕ရင္အေရးယူမယ္ ဆိုလို႕ ျပည္သူေတြ ြျဂိဳလ္တုစေလာင္း တပ္ဆင္ခြင့္ အလုအယက္ မွတ္ပံုတင္ခဲ့ၾကပါတယ္။

ႏွစ္စဥ္ သက္တမ္းတိုးဖို႕လိုလာတဲ့အခါ ျပည္သူေတြက ထိုက္သင့္တဲ့ လိုင္စင္ခြန္ေငြ ထမ္းေဆာင္ဖို႕စာ တိုက္ကိုသြားတဲ့အခါ အထက္က ညႊန္ၾကားခ်က္မရေသးလို႕ပါဆိုျပီး ေနလိုက္တာ ခုခ်ိန္ထိပါပဲ။ ခုလဲ အင္တာနက္ကတဆင့္ စကိုက္ဖ္၊ ဂ်ီေတာ့၊ ဗြီဇက္အို၊ ဗြိဳင့္အင္တာနက္ဖုန္း ေခၚဆို တာကို အေၾကာင္းျပျပီး ဆက္သြယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာနက ၀န္ထမ္းေတြ အတြက္စားေပါက္ ထြင္တာလားဆို တာကိုေတာ့ အသိေပးေၾကညာစာထုတ္ေ၀တဲ့ ဦးေဆာင္ညြန္ၾကားေရးမွဴးက အသိဆံုးျဖစ္မွာ ပါ။

အီလက္ထေရာနစ္ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈဥပေဒအရ ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴးျဖစ္သူက လက္မွတ္ေရးထိုးျပီး အသိေပး အေၾကာင္းၾကားစာထုတ္ခြင့္ကိုဥပေဒက ခြင့္ျပဳထားတာ မေတြ႕ရေၾကာင္းတင္ျပလိုက္ရပါတယ္ခင္ဗ်ား။

အာရွလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္မွ ေရွ႔ေန ဦးမင္းလြင္ဦး အာအက္ဖ္ေအသို႔ ေရးသားေပးပို႔ေသာေဆာင္းပါးျဖစ္သည္။

0 comments:

Post a Comment