Thursday, September 29, 2011

Filled Under:

အစိုးရသစ္ရဲ႕ဘ႑ာေငြအခက္အခဲ...29 September 2011

ေရွ႔ေနဦးမင္းလြင္ဦး

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို အေကာင္အထည္ေဖၚလိုက္နာေဆာင္ရြက္မဲ့ သမတၾကီးဦးသိန္းစိန္ရဲ႕ အစိုးရသစ္အေနနဲ႕ ဒီမိုကေရစီနည္းအရေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ျခင္း ခံရတယ္လို႕ဆိုထားေပမဲ့ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့လုပ္ေဆာင္မႈေတြဟာ ဒီမိုကေရစီစံနစ္ ကို ေဖၚေဆာင္ႏိုင္ပါ့မလားဆိုတာသံသယျဖစ္စရာပါ။
ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္ရဲ႕အေျခခံဟာ ျပည္သူမ်ားကေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္တဲ့ျပည္သူ႕ကိုယ္စား လွယ္မ်ားကျပည္သူကိုျပန္လည္အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့စံနစ္ကိုအေျခခံတာပါ။အနိမ့္ဆံုးအဆင့္ျဖစ္တဲ့ ရပ္ကြက္ေက်းရြာအဆင့္ကိုစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မဲ့သူေတြကိုျပည္သူေတြစိတ္တိုင္းက်ေရြးခ်ယ္တင္
ေျမွာက္ခြင့္မရပဲ ျဖစ္ေနတဲ့အေျခအေနက ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္ရဲ႕ အေျခခံအဆင့္ကို အတိအလင္း ခ်ိဳးေဖါက္ထားတာျဖစ္တယ္။ ဒီေတာ့ႏိုင္ငံတကာက ျပည္သူေတြရဲ႕ ဆႏၵနဲ႕အညီစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေန တဲ့အစိုးရမဟုတ္ဘူးဆိုတာ ဒီတခ်က္ထဲကို ေထာက္ျပျပီး ေျပာဆိုႏိုင္တဲ့အေျခအေနမ်ိဳးျဖစ္ ေနတာကိုေတြ႕ရမွာပါ။ က်န္တဲ့အဆင့္ေတြကိုေတာ့ ေျပာစရာေတာင္မလိုေတာ့ပါဘူး။ တနည္းေျပာရရင္တပါတီအာဏာရွင္စံနစ္ကို ဟန္ျပ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားနဲ႕ဖုံးဖိျပီး အေပၚယံေရႊမႈံ ၾကဲထားတာလို႕ေျပာႏိုင္ပါတယ္။
ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံကိုစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မဲ့အစိုးရအေနနဲ႕ လိုအပ္တဲ့အခြန္ဘ႑ာေငြေတြ လံုေလာက္စြာရွိဖို႕ လိုတယ္ဆိုတာေျပာစရာမလိုပါဘူး၊ ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံရဲ႕စီးပြားေရးအေျခခံေပၚမွာ မူတည္ျပီးမွ ႏိုင္ငံေရးအရလိုအပ္တဲ့အေဆာက္အဦေတြကိုစီမံခန္႕ခြဲတည္ေဆာက္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာတိုင္းျပည္ရဲ႕အခြန္ဘ႑ာေငြနဲ႕ပတ္သက္လို႕အစိုးရကိုယ္တိုင္က ပြင့္လင္းစြာတင္ျပ ေဆြးေႏြးရမွာျဖစ္ပါတယ္၊ တနည္းအားျဖင့္အလြယ္ဆံုးဥပမာတခုျပရရင္မိသားစုတစုရဲ႕ ၀င္ေငြ ထြက္ေငြကိုစီမံခန္႕ခြဲရတာနဲ႕ တူပါတယ္။ အိမ္ေထာင္ဦးစီးျဖစ္သူနဲ႕မိသားစု၀င္ေတြရဲ႕လစဥ္ရရွိ တဲ့၀င္ေငြေတြအေပၚမွာမူတည္ျပီး အိမ္လခ၊ ကေလးေတြေက်ာင္းလခ၊ ေန႕စဥ္အလုပ္သြားဖို႕ ခရီးစရိပ္၊ တလစာမိသားစု၀င္မ်ားရဲ႕စားစရိပ္၊နဲ႕ကုန္က်စားရိပ္ စတာေတြကို တြက္ခ်က္ျပီးမွ အ၀င္အထြက္မွ်ေအာင္သံုးရတာပါ။ ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံရဲ႕အတိုင္းအတာနဲ႕ေျပာရရင္ေတာ့ဒီထက္တြက္ခ်က္ရတာေတြမ်ားမွာေသခ်ာပါ
တယ္။ တိုင္းတပါးကိုေရာင္းခ်ေနတဲ့ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႕က ရတဲ့၀င္ေငြ၊ သဘာ၀ သယံဇာတ အရင္းအျမစ္ မ်ားျဖစ္တဲ့ကၽြန္းသစ္၊သစ္မာစတဲ့သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းမ်ားေရာင္းရေငြ၊ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွႈပ္ႏွံ မႈကရတဲ့၀င္ေငြ၊ အၾကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာေရာင္းခ်ေနတဲ့ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ ျပပြဲမ်ားက ရတဲ့ ၀င္ေငြ၊ ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းကိုလုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳ်ထားလို႕ရတဲ့ ၀င္ေငြေတြ၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံ အက်ိဳးတူ ဖက္စပ္လုပ္ငန္းေတြကရတဲ့ ၀င္ေငြေတြ၊ ျပည္တြင္းအခြန္ထမ္း ၀န္ထမ္းေတြဆီက ေကာက္ခံရရွိတဲ့ ၀င္ေငြခြန္ေတြ၊ အျမတ္ခြန္ေတြ၊ အိမ္ယာေျမ ေရာင္း၀ယ္ မႈေတြကရတဲ့ အခြန္ေငြေတြ၊ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးကရတဲ့အခြန္ေငြေတြ၊တရုပ္ႏိုင္ငံနဲ႕ ဖက္စပ္လုပ္ငန္းေတြလုပ္ကိုင္ထားတဲ့ ေရနံနဲ႕သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႕ ေရာင္းခ်လို႕ရတဲ့ ေငြေတြ၊ စသျဖင့္ရရွိတဲ့အခြန္ေငြအပါအ၀င္၀င္ေငြမ်ားကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေဖၚျပျပီးမွ၀န္ၾကီးဌာနမ်ားရဲ႕ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးနဲ႕ ပညာေရး၊က်န္းမာေရး၊ ကာကြယ္ေရး၊ စတာေတြမွာဘယ္လိုခြဲေ၀အသံုးျပဳမယ္ဆို တာကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္းျပည္သူေတြ သိေအာင္ တင္ျပေျပာဆိုျပီးမွ လုပ္ေဆာင္ရမွာျဖစ္တယ္။ ဒါက အၾကမ္းဖ်င္းတင္ျပေျပာဆိုတာပဲျဖစ္တယ္။ ဒီလိုမွမဟုတ္ရင္ ျပည္သူေတြအေနနဲ႕မိမိတို႕ထမ္း ေဆာင္ထားတဲ့အခြန္ေငြေတြကို ဘယ္လို အသံုးခ်မယ္မွန္းမသိျဖစ္မယ္။ ဒီမိုကေရစီစံနစ္ကို လက္ခံက်င့္သံုးက်တဲ့ႏိုင္ငံတိုင္းမွာ ႏွစ္စဥ္ ဘ႑ာေငြရသံုးခန္႕မွန္းေျခကို တြက္ခ်က္ျပီး ျပည္သူေတြသိရေအာင္ အခမဲ့ျဖန္႕ျဖဴး အသိေပး ေနရတာပါ။ဒါမွလဲပြင္းလင္းျမင္သာတဲ့ အစိုးရ ရဲ႕လုပ္ေဆာင္မႈလို႕ေျပာႏိုင္မွာျဖစ္တယ္။
အစိုးရသစ္လက္ထက္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ဒုတိယအၾကိမ္ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းမွာ
အထက္လႊတ္ေတာ္ ျပည္သူ႔ ေငြစာရင္း ေကာ္မတီက ၂ဝ၁၁- ၂ဝ၁၂ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္ က်ပ္ေငြ ဘီလီယံေပါင္း ၂,၃ဝဝ ေက်ာ္လိုေနတဲ့ ရသံုးမွန္းေျခ ေငြစာရင္း အစီရင္ခံစာတင္သြင္း တာနဲ႕ပတ္သက္ျပီးေဆြးေႏြးမဲ့သူ မရွိဘဲျဖစ္ေနတယ္လုိ႕ၾကားသိရပါတယ္။
 အေသးစိပ္ထုတ္ျပန္ခ်က္ေတြမထုတ္ျပန္ပဲနဲ႕ လိုေငြကိုပဲတြက္ခ်က္တင္ျပထားတယ္လို႕လဲ လႊတ္ေတာ္ကိုတက္ေရာက္ေနတဲ့ကိုယ္စားလွယ္ၾကီးမ်ားရဲ႕ေျပာၾကားခ်က္ေတြအရသိရပါ တယ္။
ေျပာရရင္ေတာ့ လိုအပ္တဲ့ဘ႑ာေငြေတြကို ျဖည့္ဆည္းႏိုင္ဖို႕ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕စီးပြားေရးလုပ္ငန္း မ်ားကရတဲ့၀င္ေငြ၊ သြင္းကုန္ထုတ္ကုန္လုပ္ငန္းနဲ႕ ကုန္သြယ္ခြန္မ်ားကရတဲ့အခြန္ေငြ၊ ျပည္သူ႕ ၀န္ထမ္းေတြထမ္းေဆာင္ၾကရတဲ့၀င္ေငြခြန္၊ အျမတ္ခြန္စတာေတြအျပင္၊ ႏိုင္ငံေတာ္နဲ႕ အက်ိဳး တူ လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ ဖက္စပ္လုပ္ငန္းေတြကရတဲ့၀င္ေငြ၊ အထူးစီးပြားေရးဇံု၊ စက္မႈဇံုစတာ ေတြကေကာက္ခံရရွိတဲ့အခြန္ေငြေတြနဲ႕ ျဖည့္ဆည္းလည္ပတ္ရမွာျဖစ္တယ္။
ဒီေတာ့ကာႏိုင္ငံေတာ္ကဦးစီးလုပ္ေဆာင္ေနတဲ့၀န္ၾကီးဌာနမ်ားရဲ႕၀င္ေငြကို အစိုးရကိုယ္တိုင္က ထုတ္ျပန္ေပးဖို႕လိုတာကေျပာစရာေတာင္မလိုပါဘူး၊ ဘာလို႕မထုတ္ျပန္ေပးတာလဲ ဆိုတာက လဲ စဥ္းစားစရာပါ၊ ယခင္စစ္အစိုးရလက္ထက္က သက္ဆိုင္ရာ၀န္ၾကီးဌာနမ်ားက ရရွိတဲ့ ၀င္ေငြရ လမ္းေတြကို ႏွစ္ ၂၀ အတြင္းျပည္သူေတြကို ထုတ္ျပန္အသိေပးခဲ့ျခင္းမရွိလို႕ ျပည္သူ ေတြမသိၾကပါဘူး၊ စစ္အစိုးရလက္ထက္မွာ သက္ဆိုင္ ရာ၀န္ၾကီးဌာနေတြကို တရားစီရင္ေရး ဆိုင္ရာသေဘာဆန္တဲ့ စီမံခန္႕ခြဲေရးဆိုင္ရာဆံုးျဖတ္ခြင့္အခြင့္အာဏာေတြ အလြန္အကၽြံ ေပးထားခဲ့တာပါ။
 ဥပမာ ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းဥပေဒ၊သတၱဳတြင္း လုပ္ငန္းဥပေဒ၊ သစ္ေတာဥပေဒ ေတြ မွာ သက္ဆိုင္ရာ တရားရံုးေတြကျပစ္မႈထင္ရွားလို႕ ျပစ္ဒဏ္ေတြေပးခဲ့ပါေစ၊ အယူခံ ပိုင္ခြင့္၊ မူလ တရားရံုးရဲ႕ အမိန္႕ကို ျပင္ဆင္ျပီး အမႈမွ ကင္းလြတ္ခြင့္စတာေတြကို သက္ဆိုင္ရာ ၀န္ၾကီး ရဲ႕ အဆံုး အျဖတ္ ကသာေနာက္ဆံုး အတည္ျဖစ္တယ္လို႕ဆိုထားတဲ့အတြက္ အစိုးရ ၀န္ၾကီးဌာနမ်ားက ၾကီးမွဴးလုပ္ေဆာင္တဲ့စီးပြား ေရးလုပ္ငန္းမ်ားရဲ႕ ဘ႑ာေရး အေျခအေန နဲ႕ပတ္သက္လို႕ရွိရင္ သက္ဆိုင္ရာ၀န္ၾကီးကလြဲလို႕ဘယ္သူမွ မသိႏိုင္ပါဘူး၊ မဆလအစိုးရလက္ထက္ကလိုစာရင္းစစ္ခြင့္လဲမရွိပါဘူး၊ ယခင္စစ္အစိုးရ လက္ထက္က ဥပေဒေတြ ျပဌာန္း ျပီး၀န္ၾကီးေတြကိုလုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးထားတာနဲ႕ ပတ္သက္ျပီး ယခုအစိုးရ လက္ထက္မွာလဲ ဥပေဒ ေတြျပင္ဆင္တဲ့ အခါမွာ အေရးပါတဲ့ ဥပေဒေတြ ျပင္ဆင္ျခင္းမရွိ ေသးတာကိုေတြ႕ေနရပါတယ္။ ယခုျပင္ဆင္ျပဌာန္းေနတဲ့ အခြန္ဥပေဒမ်ား၊ လယ္ယာေျမ ဥပေဒမ်ား၊ အလုပ္သမားဥပေဒမ်ား ဟာ ဒီမိုကေရစီအစိုးရစံနစ္ကို လက္ခံက်င့္ သံုးမယ္ လို႕ေျပာေနတဲ့အစိုးရသစ္အေနနဲ႕ ဟန္ျပ ႏိုင္ငံတကာအျမင္ေကာင္းေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျပ ေနတာပဲျဖစ္တယ္ဆိုတာတင္ျပလိုက္ရပါတယ္ခင္ဗ်ား။
0 comments:

Post a Comment