Sunday, December 25, 2011

Filled Under: ,

လူ႔အခြင့္အေရး ေရွ႕ေန ႏွစ္ဦး လုိင္စင္ သံုးႏွစ္ ပိတ္ခံရ.. Mizzama 24 December 2011


ခ်င္းမုိင္(မဇိၥ်မ) ။        ။ ေနျပည္ေတာ္ တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္က မႏၲေလးမွ ေရွ႕ေန ႏွစ္ဦးကုိ ေရွ႕ေနက်င့္ဝတ္ တာဝန္ ပ်က္ကြက္သည္ဟုဆုိကာ ေရွ႕ေနလုိင္စင္ သံုးႏွစ္ ရပ္ဆုိင္းလုိက္ေၾကာင္း အမိန္႔ထုတ္ျပန္လုိက္ရာ အတိုက္အခံ ႏိုင္ငံေရး လုပ္ျခင္းေၾကာင့္ အာဏာပုိင္မ်ားမွ လက္တုံ႔ျပန္ျခင္းဟု ကာယကံရွင္ ေရွ႕ေန တဦးက စြပ္စြဲလိုက္သည္။

မႏၲေလးၿမိဳ႕ မဂၤလာေစ်း အေရွ႕ဘက္ ၇၁၊ ၇၈ လမ္းၾကား ၃၀၊ ၃၁ လမ္းၾကား အမွတ္ ၃၈/၃၂ ေန  ဦးျမင့္သြင္ (လုိင္စင္အမွတ္ ၅၃၂၂) ႏွင့္ တၿမိဳ႕တည္းသား ဦးေရႊလွ (လိုင္စင္အမွတ္ ၇၁၀၆) တို႔ကို ေရွ႕ေနလိုက္ခြင့္ လုိင္စင္ သံုးႏွစ္ ႐ုပ္သိမ္းေၾကာင္း ေနျပည္ေတာ္ရွိ တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္႐ုံးက ဒီဇင္ဘာ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ေဒၚတင္တင္ဝါက လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္စာကို  မႏၲေလးၿမိဳ႕ခ႐ုိင္ တရား႐ုံးမွတဆင့္ ကာယကံရွင္ ဦးျမင့္သြင္က ဒီဇင္ဘာ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ လက္ခံရရွိသည္ဟု ဆိုသည္။

“ကုိယ္တုိင္ တက္ေရာက္ႏုိင္ျခင္း မရွိပါက အဆုိပါ ႐ုံးခ်ိန္းရက္တြင္ တျခားေရွ႕ေနတဦးအား စီစဥ္ေပးရန္ တာဝန္ တုိ႔ကုိ ပ်က္ကြက္ခဲ့ျခင္းသည္ တရား႐ုံးမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေရွ႕ေနေရွ႕ရပ္မ်ား၏ တာဝန္ႏွင့္ က်င့္ဝတ္သိကၡာ ကုိ ေဖာက္ဖ်က္ရာေရာက္ေၾကာင္း။” ဟု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္႐ုံး၏ စာတြင္ ေရးသားထားသည္။

“အခုမွ က်ေနာ္သံုးသပ္တာက ဥပေဒကုိ လက္တလံုးၾကား မလုပ္သင့္တဲ့ ကိစၥ၊ အာဏာပုိင္အဖြဲ႔အစည္းနဲ႔ တရားစြဲ အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္တဲ့ ရဲ၊ ဥပေဒ အရာရွိေတြ၊ တရားသူႀကီး၊ ဥပေဒ ပညာရွင္ေတြကုိ လူကုိ တန္ဖိုးထားဖုိ႔ လုိတဲ့ အေၾကာင္း၊ အကုန္လံုးလည္း ဥပေဒ နံ႔စပ္ဖုိ႔လိုတဲ့ အေၾကာင္း၊ ဥပေဒမနံ႔စပ္ရင္ တုိင္းျပည္အတြက္ မေကာင္းဘူး ဆုိတဲ့ အေၾကာင္း ေအာက္ေျခမွာ မဆလ ေခတ္နဲ႔ နဝတ ေခတ္က အရိပ္အေငြ႔ေတြ ရွိေသးတယ္ ဆုိတာ ထည့္ေျပာခဲ့တယ္။”ဟု ဦးျမင့္သြင္ မဇိၥ်မကုိ ေျပာသည္။


႐ုံးခ်ိန္းပ်က္ဖူးသည့္ ဦးျမင့္သြင္၊ ဦးေရႊလွ

တရားမမႈျဖစ္ေသာ ေခ်းေငြ က်ပ္သိန္း ၁၃၀ ျပန္လည္ ရယူလိုမႈျဖင့္ တရားလို မေကြးၿမိဳ႕ခံ ဦးျမင့္ဝင္းက စြဲဆိုေသာ အမႈတြင္ တရားခံ ဦးေမာင္ေမာင္စိုးက ေရွ႕ေနႏွစ္ဦးကို ငွားရမ္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။  မေကြးခ႐ိုင္ႏွင့္ မေကြးတိုင္း တရား႐ုံးမ်ားတြင္ ႐ႈံးနိ႔မ္ခဲ့ေသာ ဦးေမာင္ေမာင္စိုးက မႏၲေလးတုိင္း တရား႐ုံးတြင္ အယူခံတင္သြင္းမည့္ ပထမဆံုး ႐ုံးခ်ိန္း ယမန္ႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ေရွ႕ေန ႏွစ္ဦးလံုး တက္ေရာက္ရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့သျဖင့္ အမႈမ်ား ပယ္ဖ်က္သြားသည္။

သုိ႔ေသာ္ ေရွ႕ေနႏွစ္ဦးလံုးက ေနာက္တရက္တြင္ ႐ုံးခ်ိန္း ေနာက္က်ရသည့္ အေၾကာင္းကို က်မ္းက်ိန္ဆို၍ အမႈ
ျပန္လည္ ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့သည္။ ၾကားနာမႈမ်ား ဆက္လက္ ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ ယခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ခုႏွစ္ရက္ေန႔တြင္ တရား႐ုံးမွ ဦးေမာင္ေမာင္စိုး၏ အယူခံကို ပလပ္ေၾကာင္း အဆံုးျဖတ္ေပးခဲ့သည္။

ယခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၈ ရက္ေန႔တြင္ ဦးေမာင္ေမာင္စိုးရက ေရွ႕ေနႏွစ္ဦး ႐ုံးခ်ိန္း ပ်က္ကြက္မႈေၾကာင့္ အမႈ႐ႈံးရေၾကာင္း တရား႐ုံးသို႔ တဖန္ တိုင္းတန္းခဲ့ရာက ဇြန္လထဲတြင္ မႏၲေလးခ႐ိုင္ တရားသူႀကီးေရွ႕တြင္ ဦးျမင့္သြင္ကို စစ္ေဆးမႈ
ျပဳခဲ့သည္။

ဦးျမင့္သြင္က မ်က္စိႏွင့္ ရင္က်ပ္ေဝဒနာေၾကာင့္ ႐ုံးခ်ိန္း ပ်က္သြားရျခင္းျဖစ္ၿပီး ဦးေရႊလွက သူလိုက္ပါ ေဆာင္ရြက္
ေပးေနေသာ အျခားေသာ အမႈတခုျဖစ္သည့္ ယုဇနကုမၸဏီႏွင့္  ေတာင္သူမ်ား အျငင္းပြားမႈ အတြက္ တရား႐ုံး ႐ုံးခ်ိန္း သြားေရာက္ေနရျခင္းေၾကာင့္ ပ်က္ကြက္ခဲ့ရသည္ဟု မဇၩိမကို ေျပာသည္။


လူ႔အခြင့္အေရးေရွ႕ေန

ေရွ႕ေန ႏွစ္ဦးလံုးမွာ အာဏာရွိ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား သို႔မဟုတ္ အစိုးရႏွင့္ နီးစပ္ေသာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ မ်ားပိုင္ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ျဖစ္ပြားေသာ လယ္ယာေျမ သိမ္းဆည္းမႈ ကိစၥမ်ားတြင္ ေတာင္သူမ်ားဘက္က ေရွ႕ေန လိုက္ပါေပးသူမ်ား ျဖစ္သည္။

မႏၲေလးတုိင္း ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕နယ္ သကၠံခ်ဳိင္းေက်းရြာအုပ္စု ေညာင္ကုန္းေက်းရြာမွ “ေခတ္သစ္ လယ္ယာေျမႏွင့္ အေထြေထြ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း သမဝါယမအသင္း လီမိတက္က လယ္ယာသိမ္းမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဖမ္းဆီးခံထား ရသူ ေတာင္သူ ကိုးဦးဘက္အတြက္ ဦးျမင့္သြင္က အမႈလိုက္ဖူးသည္။

ေတာင္သူ ၃၁ ဦး၏ လယ္ယာေျမမ်ား အသိမ္းခံရေသာ အျငင္းပြားမႈ ျဖစ္ေနခ်ိန္ သမဝါယမက ေတာင္သူ ကိုးဦးကို ပုိင္နက္က်ဴးေက်ာ္မႈႏွင့္ မီး႐ႈိ႕ဖ်က္ဆီးမႈတုိ႔ျဖင့္ တရားစြဲဆိုၿပီး ေတာင္သူမ်ားဘက္မွလည္း ကုမၸဏီကုိ ျပန္လည္ တရားစြဲဆုိထားသည္။

ထို႔အျပင္  ကခ်င္ျပည္နယ္ ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္တြင္း ေက်းရြာ ငါးရြာမွ ေတာင္သူမ်ား၏ ဘုိးစဥ္ေဘာင္ဆက္ လုပ္ကိုင္ လာသည့္ ဥယ်ာဥ္ၿခံႏွင့္ လယ္ယာေျမ ဧက ေလးသိန္းခန္႔ကုိ စစ္တပ္ႏွင့္ ယုဇနကုမၸဏီက သိမ္းယူခဲ့သျဖင့္
ေတာင္သူ ၁၄၈ ဦးက ဧက တေထာင္ေက်ာ္အတြက္ ယုဇန ကုမၸဏီကုိ တရားစြဲေသာအမႈ ျဖစ္သည္။

ယင္းအမႈအတြက္ ကုမၸဏီက ေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္ တရား႐ုံးက ဆံုးျဖတ္ခဲ့ေသာ္လည္း ေလ်ာ္ေၾကးေငြ နည္းသျဖင့္
ေတာင္သူမ်ားက  ေနျပည္ေတာ္ တရား႐ုံးခ်ဳပ္သုိ႔ ထပ္မံ အယူခံတင္ထားဆဲ ျဖစ္သည္။


မီဒီယာႏွင့္ မဆက္သြယ္ဖို႔ သတိေပး

ဦးျမင့္သြင္ကုိ မႏၲေလးတုိင္း တရား႐ုံး တာဝန္ရွိသူမ်ားက သတင္းမီဒီယာမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းမႈမ်ားတြင္ ဥပေဒ အေၾကာင္းအရ မွားယြင္းပါက အေရးယူမည္ဟု ႀကိဳတင္သတိေပးထားမႈမ်ား ရွိခဲ့သည္ဟု သူက မဇိၥ်မကုိ
ေျပာသည္။

“က်ေနာ္မီဒီယာမွာ ဗ်ဴးတာေတြ ဥပေဒအရ မွားယြင္းရင္ အေရးယူမယ္လုိ႔ေတာ့ သတိေပးေပးေနတာ ၾကာၿပီ။ ဒီအမႈကလည္း ခုႏွစ္လေလာက္ ရွိသြားၿပီဆုိေတာ့ က်ေနာ့္ဘက္ကလည္း တာဝန္ေက်ထားေတာ့ က်ေနာ္လည္း ၿပီးၿပီလုိ႔ပဲ တြက္ထားတာပါ။ ဥပမာ က်ေနာ္ မီဒီယာဗ်ဴးလုိက္ရင္ လွမ္းၿပီးေမးတယ္။ ဥပေဒၿငိမၿငိ သိပ္စြန္းတာ မပါေသး အေရးမယူေသးတာေပါ့။ သတိထားေနတာေတာ့ ၾကာပါၿပီ။”


လိုင္စင္ပိတ္ခံရေသာ လူ႔အခြင့္အေရးေရွ႕ေနမ်ား

လက္ရွိ အမႈေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္ ရွိေနသျဖင့္ ယင္းအမႈမ်ားကုိ သူ၏ လက္ေအာက္ ေရွ႕ေနမ်ားႏွင့္အတူ ပူးေပါင္း၍ ဆက္လက္ အက်ဳိးေဆာင္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ထုိေရွ႕ေနႏွစ္ဦး၏ လုိင္စင္ ရပ္ဆုိင္းခံလုိက္ရသည့္ အျဖစ္မ်ဳိး မေတြ႔ဖူးေသးေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းတို႔ကုိ စုံစမ္း စစ္ေဆးသင့္ေၾကာင္း NLD မွ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူႏွင့္ ေရွ႕ေန တဦးျဖစ္သူ ဦးဉာဏ္ဝင္းက ေျပာသည္။

“အမွန္ကေတာ့ ဒီလုိျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထ မရွိဘူး။ တခုေျပာႏုိင္တာရွိတာက ေရွ႕ေနတဦးရဲ႕ လုိင္စင္ကုိ ႐ုပ္သိမ္းတယ္တုိ႔၊ ရပ္ဆုိင္းတယ္တုိ႔ ဆုိတာ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ ရွိသင့္တယ္။ တရားမွ်တေရးမူအရ လူတေယာက္ကုိ အျပစ္ေပးမယ္ဆုိရင္ အျပစ္ေပးထုိက္၊ မေပးထုိက္ အဲဒီလူမွာ ခုခံခြင့္ရွိရမယ္။ ဒါက အေျခခံ သေဘာတရားပဲ။ တဘက္သတ္ ဆံုးျဖတ္တာ က မွန္ကန္မႈ မရွိႏုိင္ဘူး၊ တရားမွ်တမႈ မရွိႏုိင္ဘူး။”ဟု သူက မဇိၥ်မကုိ ေျပာသည္။

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္လက္ထက္ တရားလႊတ္ေတာ္႐ုံးခ်ဳပ္က လိုင္စင္ အသိမ္းခံရေသာ ေရွ႕ေနသံုးဦး ရွိသြားၿပီ ျဖစ္ သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၾသဂုတ္လ ကိုးရက္ေန႔က လယ္ယာေျမ သိမ္းခံရေသာ ေတာင္သူမ်ားဘက္မွ အက်ဳိးေဆာင္ေပးသူ NLD က ဖြဲ႔စည္းထားေသာ ေရွ႕ေနကြန္ယက္ အဖြဲ႔ဝင္တဦး ျဖစ္သည့္ မေကြးတုိင္း မင္းဘူးၿမိဳ႕နယ္မွ အထက္တန္းေရွ႕ေန ဦးတင္ေအာင္ထြန္းကုိလည္း ေရွ႕ေန က်င့္ဝတ္သိကၡာႏွင့္ အညီ အမႈလုိက္ပါေဆာင္ရြက္သူ တဦး မဟုတ္ေၾကာင္း အက္ဥပေဒ ၁၃(စ) အရ တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္က လုိင္စင္ ႐ုပ္သိမ္းခဲ့သည္။

0 comments:

Post a Comment