Tuesday, January 31, 2012

Filled Under:

ေျမလြတ္ေျမရိုင္း စီမံခန္႔ခြဲေရး ဥပေဒ အတည္ျပဳႏုိင္ေတာ့မည္...Jan 31, 2012 Irrawaddy

ေျမလြတ္ေျမရိုင္း စီမံခန္႔ခြဲေရး ဥပေဒ

အတည္ျပဳႏုိင္ေတာ့မည္

ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ေျမ႐ိုင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရး ဥပေဒၾကမ္းအား ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္သြင္း၍ မၾကာမီ အတည္ျပဳ ေတာ့မည္ဟု သိရသည္။
ထိုဥပေဒၾကမ္းအား လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း ၀န္ႀကီးဌာနက တင္သြင္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ဳိး သားလႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ရပ္က သေဘာတူညီမႈ ရရွိထားၿပီးျဖစ္သည္။
လႊတ္ေတာ္ အၿပီး ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု - ဧရာဝတီ)
အဆိုပါ ဥပေဒၾကမ္း၌ ဗဟိုအစိုးရ၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္အတြက္ ဧက ၅၀၀၀ မွ ၅ ေသာင္း အထိ ေပးထားၿပီး ေဒသဆိုင္ရာ အာဏာ ပိုင္မ်ား၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္အတြက္ ဧက ၅၀ သတ္မွတ္ေပးထားေၾကာင္း သိရသည္။
ေဒသခံျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ေျမလြတ္၊ ေျမ႐ိုင္း ေလွ်ာက္ထားမည္ဆိုပါက ဧက ၅၀ အထိ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ကာ ေဒသဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ားကိုယ္တိုင္  စိစစ္ ေဆာင္ရြက္ေပးပိုင္ခြင့္ ရရွိမည္ ျဖစ္သည္။
ျပည္တြင္းျပည္ပ ကုမၸဏီမ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားကမူ ဧက ၅၀၀၀ အထိ ကနဦး ေလွ်ာက္ပိုင္ခြင့္ရွိမည္ျဖစ္ၿပီး ထိုေျမ မ်ားကို သတ္မွတ္ခ်ိန္အတြင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ စိုက္ပ်ဳိးႏိုင္ပါက ထပ္မံေလွ်ာက္ထားခြင့္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။
“ေအာက္ေျခလယ္သမားေတြထက္ ကုမၸဏီႀကီးေတြ၊ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ေတြက ပိုမို အက်ဳိးရွိေစႏိုင္ပါတယ္” ဟု ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ တဦးက ေျပာသည္။
ယင္း ေျမလြတ္၊ ေျမရိုင္းကိစၥမွာ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြး ျငင္းခုံမႈမ်ားသည့္ ဥပေဒၾကမ္းတခု ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ၎က ဆိုသည္။
ေျမလြတ္၊ ေျမ႐ိုင္း ဥပေဒၾကမ္း ျပဌာန္းအတည္ျပဳ ၿပီးပါက မူလပိုင္ရွင္မ်ားျဖစ္သည့္ ေဒသခံမ်ား အတြက္ အကာအကြယ္ ေပးႏိုင္မည္ဟု အာဏာပိုင္မ်ားက ဆိုေသာ္လည္း၊ လယ္သမား အေရးလွႈပ္ရွားသူမ်ား၊ လယ္သမားမ်ား ကမူ လယ္သမား အခြင့္အေရး မရွိဟုဆိုကာ ၿပီးခဲ့သည့္လ အနည္းငယ္က ကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကေသးသည္။
“ေဒသခံေတြရဲ႕လယ္ေျမေတြ၊ ႏြားစားက်က္ေတြကို စစ္တပ္နဲ႔ အာဏာပိုင္ေတြ၊ စီးပြားေရး သမားေတြက သိမ္းယူထားတာေတြ ႏိုင္ငံလုံးမွာ ရွိတယ္။ ဒီဥပေဒ ျပဌာန္းၿပီးရင္ေတာ့ အဲဒီလို စည္းကမ္းမဲ့ သိမ္းယူမႈေတာ့ နည္းသြားမယ္” ဟု အထက္ပါ ကိုယ္စားလွယ္က ရွင္းျပသည္။
ျမန္မာတႏိုင္ငံလုံး၌ ေျမလြတ္၊ ေျမ႐ိုင္း ဧကေပါင္း သိန္း ၃၈ ဒသမ ၉၈ သိန္းကို ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ရယူထားေၾကာင္း၊ ၎အနက္ ဧက ၉ သိန္းေက်ာ္ကိုသာ အသုံးျပဳေသးေၾကာင္း၊ အသုံးမျပဳဘဲ အပိုင္ယူထားသည့္ ကိစၥမ်ား ႏွင့္ပတ္သက္၍ ကိုယ္စားလွယ္ တဦးက ေမးျမန္းရာ ဥပေဒ အတည္ျပဳျပဳၿပီးပါက ထိုကိစၥကို စိစစ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း လယ္ဆည္ ဒု – ၀န္ႀကီး ဦးအုန္းသန္းက ေျဖဆိုခဲ့သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လယ္ယာလုပ္ငန္း က႑၌ အာဆီယံ ၉ ႏိုင္ငံအျပင္ တ႐ုတ္၊ အိႏိၵယ၊ ဘယ္လာ႐ုစ္ ႏိုင္ငံတို႔လည္း ပူးေပါင္း လုပ္ကိုင္ရန္ နားလည္မႈ စာခ်ဳပ္မ်ား ခ်ဳပ္ဆိုထားသည္ ဟု  ဒု-၀န္ႀကီးက ေျပာဆိုေၾကာင္း ယေန႔ထုတ္ အစိုးရ သတင္းစာမ်ား တြင္ ေရးသားထားသည္။
၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြက္ ပထမအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းမ်ားကို ဇန္န၀ါရီလ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ စတင္က်င္းပခဲ့ၿပီး ျပည္တြင္းၿငိမ္းေရးအတြက္ ရန္ပုံေငြတရပ္ထားရွိေရး အဆို၊ တရားမ၀င္ရရွိသည့္ ၀င္ေငြႏွင့္ ပစၥည္းမ်ား ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ ဥပေဒ
ျပင္ဆင္ေရး၊ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ ၀န္ထမ္း အမ်ဳိးသမီးမ်ား ခြင့္ရက္ပိုမိုရရွိေရး စသည့္အဆိုမ်ား၊ ဥပေဒမ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။
ႏိုင္ငံေတာ္သုံး ေငြစကၠဴမ်ား၌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ႐ုပ္ပုံထည့္သြင္း ႐ုိက္ႏွိပ္ရန္ ရွိမရွိ အဆိုတခုကို ယမန္ေန႔က ေမးျမန္းခဲ့ရာ အခ်ိန္အခါႏွင့္ေလွ်ာ္ညီသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ထည့္သြင္း႐ိုက္ႏွိပ္ေလ့ရွိေၾကာင္း ေျဖဆိုခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္၏ ၂၀၁၂-၁၃ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ဘတ္ဂ်က္ သုံးစြဲမႈ ကိစၥကို ယေန႔က်င္းပမည့္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္၌ ေဆြးေႏြးၾကမည္ ဟုသိရသည္။

0 comments:

Post a Comment