Thursday, February 02, 2012

Filled Under:

ျမန္မာျပည္ အေၾကြး ေဒၚလာ ၁၁ ဘီလီယံ တင္.. February 2 ,2012.. Irrawaddy

ျမန္မာျပည္ အေၾကြး ေဒၚလာ ၁၁ ဘီလီယံ တင္

 
ျမန္မာအစိုးရ၌ ျပည္ပေၾကြးၿမီ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၁ ဘီလီယံေက်ာ္ (ေဒၚလာ သန္းေပါင္း ၁၁၀၂၃ ဒႆမ ၂၉၈) ေပးရန္ရွိေၾကာင္း ႏွစ္ေပါင္း ၄၀ ေက်ာ္အတြင္း ပထမဆုံးအႀကိမ္အျဖစ္ တရား၀င္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုလိုက္သည္။
ရန္ကုန္ျမစ္ေဘးမွ ေစ်းသည္တဦး (ဓာတ္ပံု - Getty Images)
ဦးေန၀င္း အစိုးရလက္ထက္ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္မွ ၁၉၈၈-၂၀၁၀ ယခင္ န၀တ၊ နအဖ စစ္အစိုးရမ်ား လက္ထက္အထိ ျပည္ပႏိုင္ငံ အသီးသီးမွ ေခ်းယူအသုံးျပဳခဲ့သည့္ ျပည္ပေၾကြးၿမီမ်ားအား ဇန္နဝါရီလ ၃၁ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀း၌ ဘ႑ာေရး ၀န္ႀကီး ဦးလွထြန္းက ထုတ္ေဖာ္ ေၾကညာခဲ့သည္။
၁၉၈၈ ခုႏွစ္မတိုင္မီ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္းေပါင္း ၈ ေထာင္ေက်ာ္ ( ၈၄၀၈ ဒႆမ ၃၄ ) ရွိခဲ့ၿပီး ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအား သန္းေပါင္း ၆ ေထာင္ေက်ာ္အထိ အမ်ားဆုံးေပးဆပ္ရမည္ဟု ဆိုသည္။ ၁၉၈၈ ေနာက္ပိုင္း စစ္အစိုးရလက္ထက္တြင္ ေဒၚလာ သန္းေပါင္း ၂ ေထာင္ေက်ာ္ (၂၆၁၄ ဒသမ ၉၅၀) ရွိကာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ သန္းေပါင္း ၂၁၀၀ ေက်ာ္ေပးဆပ္ရမည္ဟု သိရသည္။
ထိုေၾကြးၿမီမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ က႑အလိုက္ ဥပေဒေဘာင္အတြင္းမွ သတ္မွတ္ထားသည့္ နည္းလမ္းအရ ေဆြးေႏြးသြားရန္ ရွိေၾကာင္း၊ ႀကိဳတင္ေျပာဆို၍ မရေသးေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသိန္းညြန္႔က ဧရာဝတီကသို႔ ေျပာသည္။
“၀န္ႀကီးဌာန တခ်ဳိ႕က ဒီေန႔စတင္ေနၿပီ။ အေသးစိတ္ကို ေနာက္တပတ္မွာ စတင္ေဆြးေႏြးၾကမွာပါ။ ဒီေၾကြးၿမီကို အခုမွ ထုတ္ျပန္ရတာက အခုမွစၿပီးေတာ့ ရသုံးမွန္းေျခ ေငြစာရင္းတင္လို႔ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဦးသိန္းညြန္႔က ဆိုသည္။
ရေငြ၊ သုံးေငြမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္ေထာင္စု ဥပေဒၾကမ္း၌ အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပရေတာ့မည္ျဖစ္၍ ထုတ္ျပန္ျခင္းဟု သိရသည္။
ဂ်ပန္ႏွင့္ တ႐ုတ္ အျပင္ ေအဒီဘီ၊ အိုင္ဒီေအ၊ ဒိန္းမတ္၊ ဂ်ာမနီ၊ ကေနဒါ၊ ဖင္လန္၊ ျပင္သစ္၊ နယ္သာလန္၊ အီတလီ၊ ေနာ္ေ၀၊ ၾသစႀတီးယား၊ အဂၤလန္ စသည့္ႏိုင္ငံမ်ား ႏွင့္ အာရွေဒသတြင္း ႏိုင္ငံမ်ားမွ ေငြေခ်းယူထားခဲ့ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္၌ ဦးလွထြန္းက ရွင္းျပခဲ့သည္။
အေၾကြးတင္ရွိေနျခင္းသည္ ထိုႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ေခ်းေငြႏွင့္ အကူအညီေပးမႈမ်ား ရပ္ဆိုင္းထားျခင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္လည္း ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေနရျခင္းတို႔ေၾကာင့္ဟု ၀န္ႀကီးက ရွင္းျပေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ တခ်ဳိ႕က ေျပာသည္။
ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ အစိုးရ၊ န၀တ၊ နအဖ အစိုးရ တို႔သည္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဘ႑ာေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေၾကာင္းအရာ ကိစၥအားလုံးကို လွ်ိဳ႕၀ွက္ မွတ္တမ္း အေနျဖင့္သာ သေဘာထားေၾကာင္း သိရသည္။
“ဘယ္ေလာက္ေတာင္ လွ်ိဳ႕၀ွက္လဲ ဆိုရင္ဗ်ာ အခြန္ႏွႈန္းထားေတြ ေျပာင္းတာကို အခြန္ဌာနက လူေတြမသိရဘူး။ ဒီေလာက္မ်ားတဲ့ အေၾကြးေတြကို ဘယ္မွာ ဘယ္လိုသုံးခဲ့တယ္ ဆိုတာလဲ မသိရဘူး” ဟု န၀တအစိုးရ လက္ထက္ ဘ႑ာ အခြန္ဌာန၌ အရာရွိအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူ၊ အခြန္ဆိုင္ရာ ေဆာင္းပါမ်ားေရးသားေနသူ ဦးဟန္ထြန္း (ဘ႑ာအခြန္) က ဧရာ၀တီသို႔ ေျပာသည္။
ျမန္မာအစိုးရ အဆက္ဆက္သည္ ျပည္တြင္းထြက္ သစ္၊ သဘာ၀ ဓာတ္ေငြ႔၊ ေရနံ စသည့္ ပစၥည္းမ်ားကို ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ႏွစ္စဥ္တင္ပို႔ ေရာင္းခ်ခဲ့ၾကရာ  ၀င္ေငြမည္မွ်ရ ရွိၿပီး၊ မည္သည့္ေနရာ၌ သုံးစြဲေၾကာင္း တရား၀င္ထုတ္ျပန္မႈ လုံး၀ မရွိဟုခဲ့ဟု သိရသည္။
ထိုသဘာ၀ သယံဇာတမ်ား ေရာင္းခ်ရာမွ က်ပ္ဘီလီယံႏွင့္ခ်ီကာ ရရွိသည္ကို လူအမ်ားက သိရွိထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားထံမွ ေငြေခ်းလွ်င္လည္း သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုျခင္းကိုသာ ေဖာ္ျပ ၍ မည္မွ်ေခ်းယူၿပီး၊ မည္ကဲ့သို႔ သုံးစြဲေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေလ့မရွိဟု ဦးဟန္ထြန္းက ေထာက္ျပသည္။
ျပည္ပမွ ေခ်းေငြမ်ားကို စီမံကိန္းတခ်ဳိ႕ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာ၌ အသုံးျပဳခဲ့သည္ဟုသာ သိရၿပီး မည္သည့္စီမံကိန္း ဆိုသည္ကိုမူ အစိုးရက တရားဝင္ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုမႈ မရွိေပ။
န၀တ၊ နအဖ စစ္အစိုးရ လက္ထက္တြင္ တည္ေဆာက္ခဲ့ေသာ  ျမစ္ေရတင္စီမံကိန္း ၆၇ ခုကို အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၀ ဒႆမ ၆၄ သန္း အကုန္ အက်ခံတည္ေဆာက္ထားၿပီး ၁၆ ရာခိုင္ႏွႈန္းသာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ေသးေၾကာင္း သိရသည္။
ထိုစီမံကိန္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္သည့္ ေရလႊဲဆည္ ၆၄ ခုသည္ ၄ ႏွစ္မွ ၁၀ ႏွစ္ အထိ ၾကာသည့္တိုင္ စိုက္ပ်ဳိးေရ လုံး၀ မေပးႏိုင္ေသး၍ ေရေလွာင္တမံ၊ ေရလႊဲဆည္မ်ား အသစ္တည္ေဆာက္ျခင္းကို ရပ္တန္႔ထားရန္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ေငြစာရင္းေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးသူရိန္ေဇာ္က ယမန္ေန႔က တင္ျပခဲ့သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ျပည္ပမွ ေခ်းေငြမ်ားကို အားကိုး၊ အားထားျပဳ၍ စီမံကိန္း လုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ေနရျခင္းတို႔ေၾကာင့္ လာမည့္ ဘ႑ာေရး ႏွစ္မ်ားတြင္ ျပည္သူ႔ အက်ဳိးမျပဳသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ရန္ တင္ျပေဆြးေႏြးသြားမည္ဟု အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာ ေအးေမာင္က ေျပာသည္။
“အက်ဳိးျဖစ္မႈနည္းတဲ့ စီမံကိန္းမ်ဳိး ထပ္မံ မေပၚေပါက္ေအာင္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြက တင္ျပေဆြးေႏြးၾကရမွာပါ။ လုပ္ေနတဲ့ က႑တခ်ဳိ႕လည္း အရည္အေသြးရွိဖို႔၊ ဒီေန႔လုပ္ၿပီး မေန႔ျဖန္ ပ်က္စီးသြားတာေတြ ေတြ႔ေနရတယ္ေလ” ဟု ၎က ဆိုသည္။
ယေန႔ကာလသည္ ဒီမိုကေရစီစနစ္သို႔ ကူးေျပာင္းေနျခင္းျဖစ္၍ ျပည္သူ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္သူ႔ ဘ႑ာေငြျဖစ္သည့္ ရေငြမ်ားကို တိက်မွန္ကန္စြာ ရရွိေရးႏွင့္ အက်ဳိးရွိစြာခြဲေ၀သုံးစြဲေရးတို႔သည္ ျပည္သူ႔ဆႏၵႏွင့္ညီညြတ္ရန္ လိုအပ္သည္ဟု ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက ဦးခင္ေအာင္ျမင့္က ေျပာဆိုခဲ့ေၾကာင္း ဇန္န၀ါရီလ ၁ ရက္ေန႔ အစိုးရ သတင္းစာမ်ား၌ ေရးသားထားသည္။

0 comments:

Post a Comment