Monday, June 24, 2013

Filled Under:

အာရွလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ကေရွေနဦးမင္းလြင္ဦးႏွင္႔ RFA မွဆက္သြယ္ေမးျမန္းခ်က္ ဇြန္လ ၁၅ရက္ ၂၀၁၃ခုႏွစ္


ဦးတင္ေအာင္ခိုင္္။မန္မာနိင္ငံအတြင္းအခုလပိုင္းအတြင္းမွာအဖမ္းအဆီးေတြပိုျပီးေတာ့မ်ားလာတဲ့အေၾကာင္း
အာရွလူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔ကေနျပီးေတာ့ထုပ္ေဖၚေျပာဆိုပါတယ္ဒီဖမ္းဆီးမွုေတြကခြင့္ျပဳခ်က္မရပဲနဲ႔စီတန္း
လွည္လည္မွု႔ပုဒ္မ၁၈အရဖမ္းတာျဖစ္တယ္လို႔အာရွလူ႔အခြင္႔အေရးအဖြဲ႔ကေျပာပါတယ္ဒီအေၾကာင္းေတြနဲ့ပတ္သက္ျပီးအာရွလူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔ကေရွေနဦးမင္းလြင္ဦးကိုဆက္သြယ္ေမးျမန္းထားပါတယ္
အာရွလူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔အေနနဲ့ျပီးခဲ့တဲ့ရက္ပိုင္းကထုပ္ျပန္ေၾကျငာတဲ့ေၾကျငာခ်က္မွာပုဒ္မ၁၈ဖမ္းဆီးမွု႔ေတြနဲ႔ပတ္သက္ျပီးေတာ့ေရးထားတာေတြေတြရတယ္ခင္ဗ်ာေျပာျပေပးပါအံုးခင္ဗ်ာ
ဦးမင္းလြင္ဦး။ဟုတ္ကဲ့ပါကၽႊန္ေတာ္တို႔အာရွလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္အေနနဲ႔ျငိမ္းခ်မ္းစြာစီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ဆိုင္ရာ
ဥပေဒအရခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းခံေသာ္လည္းပဲခြင္ျပဳခ်က္မေပးတဲ့ကိစရပ္ကကၽႊန္ေတာ္တို႔၂၀၀၈ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါပုဒ္မ၃၅၄ပါျပဌန္းခ်က္ကိုက်ဳးလြန္ေဖာက္ဖ်က္တယ္လို႔ကၽႊန္ေတာ္တို႔ယူဆတယ္တကယ္တန္းသာဆိုလို႔ရွိရင္ျမန္မာနိင္ငံအတြင္းမွာက်င့္သံုးတဲ့ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဟာအျမင့္ဆံုးျဖစ္တယ္အဲ့ေတာ့ဥပေဒအတိုင္းဆံုးျဖတ္မယ္ဆိုရင္
ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကိုရဲမႈးတေယာက္ကေက်ာ္လြန္ျပီးဆံုးျဖတ္ထားတဲ့သေဘာမ်ဳိးျဖစ္ေနတဲ့အတြက္
ကၽႊန္ေတာ္တို႔ကဒီကိစမျဖစ္သင့္ဘူးအစိုးရသစ္အေနနဲ႔အလွ်င္အျမန္အေရးယူေဆာင္ရႊက္သင့္တယ္ဖမ္းဆီးထိန္းသိန္းထားတဲ့သူေတြကိုအျမန္ဆံုးျပန္လြတ္သင့္တယ္ဆိုတဲ့အေၾကာင္းျပခ်က္နဲ႔ကၽႊန္ေတာ္တို႔အေရးေပၚ
ေၾကျငာခ်က္ေလးထုပ္ျပန္ထားတာပါ
ဦးတင္ေအာင္ခိုင္။ဟုတ္ကဲ့အခုလိုအျပစ္ေပးအေရးယူတဲ့ပံုစံမွာေပါ့ေလျပန္ၾကည့္လိုရွိရင္ဥပမာလက္ပန္းေတာင္းေတာင္ကိစ
ၾကည့္မယ္ဆိုလိုရွိရင့္ဒီထြန္တံုးတိုက္ပြဲလုပ္တဲ့အခ်ိန္မွာအဖမ္းခံရတဲ့ကိုေအာင္စိုးနဲ႔ရႊာသားႏွစ္ဦးေပါ့ေလသူတို႔ႏွစ္ဦးကိုအျပစ္ဒဏ္ေတြခ်မွတ္လိုက္ျပီခ်မွတ္လိုက္တဲ့အျပစ္ဒဏ္ေတြကလဲတူညီမႈမရွိဘူးေနာက္တခါမုံရႊာမွာလဲပဲဒီေတာင္ေျခပြဲအမႈနဲ႔ဖမ္းထားတဲ့လူေတြေပါ့အဖမ္းခံရတဲ့လူတခ်ိဳ႕ကိုက်ေတာ့ေထာင္ဒဏ္၁နစ္အျပစ္ေပးလိုက္တယ္တခ်ဴိကိုၾကေတာ့ဒဏ္ေငြပဲအျပစ္ေပးတယ္ေပါ့ေလဆိုေတာ့ဒီကိစေတြနဲ႔ပတ္သက္လိုေကာဘာမ်ားေျပာခ်င္ပါသလဲခင္ဗ်ာ
ဦးမင္းလြင္ဦး။ဟုတ္ကဲ့ပါဥပေဒအရဆိုလိုရွိရင္ေတာ့ျပစ္မႈက်ဳးလြန္တယ္ဆိုရင္ေတာ့အားလံုးညီတူညီမွ်ျဖစ္ဖို႔လိုအပ္ပါ
တယ္သိုေသာ္လည္းပဲကိုေအာင္စိုးကိုေထာင္ဒဏ္၁နစ္နဲ႔၆လအျပစ္ေပးထားတယ္ဆိုတာကၽႊန္ေတာ္သိရတယ္ေနာက္ျပီးေတာ့တခါပုဒ္မ၁၈နဲ႔ပဲကိုေအာင္စိုးကိုအေရးယူထားတဲ့အမႈေနာက္ထပ္၅မႈေလာက္က်န္ေသးတယ္ဆိုတာလဲကၽႊန္ေတာ္တို႔သိရတယ္ ဒါေတြကလံုး၀မျဖစ္သင္႔တဲ့ကိစျဖစ္တယ္
ဦးတင္ေအာင္ခိုင္္။ဟုတ္ကဲ့ေနာက္တပိုင္းကေတာ့ဒီကိုေအာင္စိုးနဲ့အတူဖမ္းထားတဲ့ဒီဆည္တဲရႊာသားကိုေမာင္ဆန္းနဲ႔ကိုစိုးသူအဲသူတိုကိုအျပစ္ဒဏ္ေတြံခ်မွတ္လိုက္တဲ့အခါမွာတရားရံုးတင္တာလဲဘာမွမၾကားလိုက္ဘူးေဆြမ်ဳိးသားျခင္း
ေတြနဲလဲေတြဆံုခြင္မေပးပဲနဲ႔ဒီေရွေနေရွ႕ရပ္ေတြလဲဌားရန္းခြင္မရပဲနဲ႔အျပစ္ဒဏ္ခ်လိုက္တယ္လိုသိရတယ္ခင္
ဗ်ာ့ဒီကိစေတြနဲ႔ပတ္သက္လို႔ေေျပာပါအံုးခင္ဗ်ာ
ဦးမင္းလြင္ဦး။ဟုတ္ကဲ့ပါဒီအပုိိင္းအေနနဲ႔လဲကၽႊန္ေတာ္တို႔ေေျပာခ်င္ပါတယ္ျပစ္မႈတိုင္ရာက်င့္ထံုးဥပေဒမွာ
ျပဌန္းထားတာအတိအလင္းရွိပါတယ္အဲ့ေတာ့ျပစ္မႈေတြျဖစ္တဲ့ေဒသေတြနမွာမူလအမႈအခင္းေတြကိုစစ္ေဆးစီရင္ရမယ္ဆိုျပီးေတာ့ျပစ္မႈဆိုင္ရာက်င့္ထံုးဥပေဒမွာအတိအလင္းျပဌန္းထားပါတယ္အဲ့ေတာ့ကိုေအာင္စိုးနဲ႔ရႊာသား၂ဦးကိုဒီကၽႊန္ေတာ္တို႔မူလဆားလင္းၾကီးျမိဳနယ္တရားရံုးမွာအေရးယူစစ္ေဆးရမွာျဖစ္ေပမဲ့လဲေရႊဘိုျမိဳ
နယ္တရားရံုးကိုေျပာင္းလဲျပီးေတာ့စစ္ေဆးစီရင္ဆံုးျဖတ္ထားတယ္ဆိုတာကိုကၽႊန္ေတာ္တို႔ေတြရတယ္အဲလိုစစ္ေဆးစီရင္ဆံုးျဖတ္တဲ့အခါမွာလဲအမႈမွာေရွေနအျဖစ္လိုက္ပါေဆာင္ရႊက္ခြင့္လဲမရဘူးေနာက္ျပီးေတာ့တခါဒီတရားလိုတရားခံ၂ဖက္စလံုးကိုဆံုဆံုလင္လင္စစ္ေဆးျခင္းမျပဳပဲနဲ႔စြဲခ်က္ကိုဖတ္ျပျပီးေတာ့ေထာင္ဒဏ္အျပစ္ေပးလိုက္တယ္လို႔ကၽႊန္ေတာ္တို႔သိရပါတယ္ဒါေတြကတရားရံုးမ်ားလက္စြဲနဲလဲလံုး၀ကိုက္ညီျခင္းမရွိဘူးလက္ရွိျမန္မာနိင္ငံအတြင္းမွာလိုက္နာက်င့္သံုးေနတဲ့ျပစ္မႈဆိုင္ရာက်င့္ထံုးဥပေဒနဲ႔လဲလိုက္နာက်င့္သံုးျခင္းမရွိဘူးဆိုတာေတြကၽႊန္ေတာ္တို႔အတိအလင္းေတြရတယ္ဒါေတြကတရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကိုအတိအလင္းခ်ဳိးေဖာက္ေနတာ့ျဖစ္တယ္
အာဏာပိုင္ေတြကိုတိုင္ကဒီဥစာကိူေဆာင္ရႊက္ေနတာျဖစ္တယ္လိုပဲကၽႊန္ေတာ္တို႔ေျပာခ်င္ပါတယ္
ဦးတင္ေအာင္ခိုင္္။ဟုတ္ကဲ့ေနာက္ဆံုးတခုအေနနဲ႔ေပါ့ေလလက္ပန္းေတာင္းေတာင္ေဒသမွာဖမ္း၀ရမ္းထုပ္ထားတာေပါ့ေလဒီျပင္ပကလာေရာက္ကူညီတဲ့သူက၈ဦးေပါ့ေလေဒသခံကရဦးေပါ့ေလသူတို႔နဲ႔ပတ္သက္ျပီးေတာ့ဖမ္း၀ရမ္းေတြထုပ္တယ္လို႔သိရတယ္ဖမ္း၀ရမ္းေတြကလဲပဲသစ္ပင္ေတြမွာလာကပ္သြားတယ္လူေတြကိုစာရႊက္ေတြလိုက္ေ၀တယ္ဆိုျပီးေတာ့ၾကားရတယ္ခင္ဗ်ာဆိုဒီကိစနဲ႔ပတ္သက္ျပီးေတာ့လဲဥပေဒနဲ႔ညီညြတ္မႈမရွီဘူးဆုိျပီးေ၀ဖန္ေနတာလဲၾကားရတယ္ခင္ဗ်ာအဲ့ဒီကိစနဲ႔ပတ္သက္ျပီးေတာ့ေျပာျပေပးပါအံုးခင္ဗ်ာ
ဦးမင္းလြင္ဦး။ဟုတ္ကဲ့ပါဒီမွာဖမ္း၀ရမ္းထုပ္တယ္ဆိုတဲ့ကိစရပ္မွာလဲဒီလက္ပန္းေတာင္းေတာင္ေဒသအတြင္းမွာသစ္ပင္မွာလာျပီးေတာ့ေၾကျငာခ်က္ေတြထုပ္ျပန္ထားတာေတြကၽႊန္ေတာ္တို႔ေေတြ႔ရတယသိုေသာ္လည္းပဲဒီေၾကျငာခ်က္ထုပ္ျပန္တဲ့အခါမွာဒီရဲတပ္ဖြဲ႔ကေနျပီးေတာ့စာအမွတ္အမႈတြဲအမွတ္စသည္ျဖင့္အားလံုးျပည့္ျပည့္စံုစံုမပါပဲနဲ႔
ျမိဳနယ္ရဲတပ္ဖြဲ႔႔ရဲစခန္းမႈးဆိုတဲ့စာေၾကာင္းနဲ႔တင္ေဒသခံျပည္သူလူထုကိုေျခာက္လွန္႔ခ်ိန္းေျခာက္တဲ့သေဘာနဲ႔ထုပ္ထားတယ္ဆိုတဲ့သေဘာအေနနဲ႔ကၽႊန္ေတာ္တို႔ေတြရတယ္ဒီျပည္သူလူထုေတြအားလံုးကိုဒီအေၾကာက္တရားနဲ႔ဆက္လက္အုပ္ခ်ဴပ္ေနတာေတြကိုရပ္ဆိုင္းသြားဖို႔လြပ္လပ္စြာျငိမ္းခ်မ္းစြာစီတန္းဆႏျပခြင့္ျပဳေပးဖို႔ကၽႊန္
ေတာ္တို႔အာရွလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ကေနျပီးေတာ့စဥ္ဆက္မျပတ္ေတာင္းဆိုဆိုေနရတာျဖစ္တယ္
ဦးတင္ေအာင္ခိုင္္။ဟုတ္ကဲ့ေက်းဇူးပါပဲခင္ဗ်ာအခုလိုရွင္းျပတာေက်းဇူးအမ်ားၾကီးတင္ပါတယ္္ခင္ဗ်ာ
ဦးမင္းလြင္ဦး။ဟုတ္ကဲ့ခင္ဗ်ာေက်းဇူးတင္ပါတယ္
ဦးတင္ေအာင္ခိုင္္။ဒါကေတာ့အာရွလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ကေရွေနဦးမင္းလြင္ဦးကိုဆက္သြယ္ေမးျမန္းခဲ့တာပါ0 comments:

Post a Comment