Thursday, August 01, 2013

Filled Under:

လြတ္ျငိမ္းသာခြင့္ရျပီးသားနိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေတြအေနနဲ႔ေၾကႊးက်န္ျပစ္ဒဏ္ေဟာင္းေတြျပန္လည္ရနိင္မရနိင္


  ၾသဂုတ္လ ၂ရက္ ၂၀၁၃ခုႏွစ္
VOA    ဟုတ္ကဲ့ပါမေန႔ကျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာလြတ္ျငိမ္းသာခြင့္ရျပီးသားနိင္ငံေရး
အက်ဥ္းသားေတြအေနနဲ႔ေၾကႊးက်န္ျပစ္ဒဏ္ေဟာင္းေတြျပန္လည္ရနိင္မရနိင္ဆိုတဲ့လြတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေဒၚစႏၵာမင္းရဲ႕ေမးခြန္းကိုျပည္ထဲေရး ဒုတိယ၀န္ၾကီးကျပစ္ဒဏ္မေစ့ပဲ သမတရဲ႕လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းရလို႔ ဘယ္ျပစ္မႈ႕မ်ဳိးမဆိုၾကခံထားရတဲ့ျပန္လြတ္လာတဲ့ မည္သူမဆို က်န္ရွိေၾကြးက်န္ကို က်ခံရမွာျဖစ္တယ္ လိုေျပာဆိုလိုက္ပါတယ္တည္ဆဲဥပေဒကိုခ်ဳိးေဖာက္ရင္ျပစ္ဒဏ္ေၾကြးက်န္ပါတေပါင္းထဲက်ခံရမယ္လို႔သတိေပးေျပာဆိုလိုက္တာဟာလြတ္ေျမာက္လာျပီးသားနိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြအေပၚမွာအခ်ိန္မေရႊးျပန္ဖမ္းနိင္တဲ့ေနအထားရွိေနတယ္ဆိုတာအာဏာပိုင္ေတြဖက္ကခ်ိန္းေခ်ာက္လိုက္တာပဲျဖစ္တယ္လို႔အာရွလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ AHRC ကလူ႔အခြင့္အေရးေရွေနဦးမင္းလြင္ဦးကေျပာပါတယ္

ဦးမင္းလြင္ဦး    သမတျဖစ္တဲ့သူကေနျပီးေတာ့၄၀၁နဲ႔လြတ္တာမဟုတ္ဘူးအားလံုးကိုတခါ
ထဲလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပးလိုက္တယ္ဆိုျပီးေတာ့ေျပာထားတာရွိတယ္အခုတခါလြတ္
ေတာ္မွာေမးတဲ့အခါက်ေတာ့တာ၀န္ရွိတဲ့သူကဒီလိုမ်ဳိးမဟုတ္ပဲနဲ႔၄၀၁နဲ႔က်ခံရမဲ့သူေတြရွိ
တယ္ဆိုတာကေတာ့ဒီလႈပ္ရွားတက္ၾကြသူေတြတက္ၾကြတဲ့အေရးအခင္းေတြမွာပါ၀င္ခဲ့တဲ့လႈပ္ရွာတက္ၾကြမႈေတြေဆာင္ရႊက္ခဲ့ရင္းကေနျပီးေတာ့လူမသိသူမသိအဖမ္းဆီးခံရတဲ့သူ
ေတြၾကေတာ့ဆက္လက္ျပီးေတာ့နိင္ငံေရးလုပ္ငန္းေတြထဲမွာမပါ၀င္နိင္ေအာင္ကန္႔သတ္
ထားတဲ့သေဘာလို႔ပဲလို႔ကၽႊန္ေတာ္တို႔ကျမင္ပါတယ္


VOA   ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေတြလုပ္ေဆာင္ျပီးနိင္ငံတည္ေဆာက္ေရးမွာပါ၀င္ဖို႔ဖိတ္ေခၚတဲ့
အေနနဲ႔ယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္အက်ဥ္းၾကခံေနရတဲ့နိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြအေပၚမွာနိင္ငံေတာ္သမတအမိန္႔နဲ႔ခၽြင္းခ်က္မရွိလုံး၀လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပးသင့္တယ္လို႔အာရွလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ AHRC ကဦးမင္းလြင္ဦးေျပာပါတယ္

ဦးမင္းလြင္ဦး    တနိင္ငံလံုးအတိုင္းအတာနဲ႔လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ထုတ္ျပန္ျပီးမွသာရွင္းရွင္း
လင္းလင္းျဖစ္သြားမယ္ဆိုတာကိုကၽႊန္ေတာ္ပထမဦးဆံုးေျပာခ်င္တယ္အခုလက္က်န္နိင္ငံ
ေရးသမားေတြထဲမွာလဲစြဲဆိုထားတဲ့အမႈေတြအေပၚမွာမႈတည္ျပီးေတာ့နိင္ငံေရးျပစ္မႈေတြနဲ႔စြဲဆိုထားတာမွန္ေပမဲ့ဒီလူေတြကိုနိင္ငံေရးသမားလို႔မသတ္မွတ္တဲ့ကိစရပ္ေတြလဲရွိေနတယ္ဆိုတာကိုကၽႊန္ေတာ္တို႔ေတြရတယ္ဒါေတြကိုလဲကၽႊန္ေတာ္တို႔ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရး
ေကာ္မရွင္အထူးကိုယ္စားလွယ္ေနာက္ျပီးေတာ့လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွက္ေရးအဖြဲ႕စတဲ့အဖြဲ႕အသီးသီးေတြကိုကၽႊန္ေတာ္တို႔နာမည္ေတြနဲ႔တကြတင္ျပထားတာေတြရွိ
တယ္

VOA    က်ခံေနရတဲ့ျပစ္ဒဏ္ေထာင္ဒဏ္မေစ့ပဲလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္နဲ႔ျပန္ျပီးေတာ့လြတ္
ေျမာက္လာသူနိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြအေပၚမွာသတ္မွတ္ထားတဲ့ျပစ္ဒဏ္ေၾကြးက်န္ပုဒ္မ၄၀၁မွာနိင္ငံေတာ္သမတရဲ႕လုပ္ပိုင္ခြင့္နဲ႔ပတ္သက္ျပီးနိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းလဲျဖစ္နိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားလြတ္ေျမာက္ေရးလႈပ္ရွားသူလဲျဖစ္တဲ့ဦးထြန္းၾကည္ကအခုလိုရွင္ျပပါတယ္

ဦးထြန္းၾကည္    ၄၀၁(၁)ျပစ္မႈ႕တစံုတရာအတြက္တဦးတေယာက္အားျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျပီး
သည့္အခါနိင္ငံေတာ္သမတသည္မည္သည့္အခါမဆိုစည္းကမ္းခ်က္မထားပဲျဖစ္ေစျပစ္
ဒဏ္စီရင္ခ်င္းခံရသူသေဘာမတူသည့္စည္းကမ္းခ်က္တခုခုထားျဖစ္ေစျပစ္ဒဏ္စီရင္ျခင္းခံရသူကိုသေဘာမတူသည့္စည္ကမ္းခ်က္တခုခုထားျဖစ္ေစ၎အေပၚခ်မွတ္သည့္ျပစ္ဒဏ္အသီးသီးျပဳလုပ္ျခင္းကိုဆိုင္းငံထားနိင္သည္သိုမဟုတ္၎ကိုစီရင္သည့္ျပစ္ဒဏ္အားလံုးသိုမဟုတ္အစိတ္အပိုင္းတစံုတရာကိုလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပးနိင္သည္အဲ့ဒီအတိုင္းေပးပါဆိုျပီးေတာ့ေတာင္းဆိုတာ

VOA    ေေထာင္ဒဏ္ေၾကြးက်န္နဲ႔ပတ္သက္ျပီးနိင္ငံေတာ္လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္နဲ႔ျပန္လြတ္
ေျမာက္လာသူေတြထဲမွာခံ၀န္ဂတိလက္မွတ္ထိုးခဲ့သည္ျဖစ္ေစမထိုးခဲ့သည္ျဖစ္ေစျပန္
ေရာက္လာရင္ေၾကြးက်န္နဲ႔တပါင္းထဲျပန္ၾကခံရမယ္ဆိုတာဟာနိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြအေပၚမွာေႏွာင္ၾကိဳးတည္ထားတာျဖစ္တယ္လိုနိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားလြတ္ေျမာက္ေရးလႈပ္ရွားတဲ့ဦးထြန္းၾကည္ကေျပာပါတယ္

ဦးထြန္းၾကည္    ဒါကေတာ့အေႏွာင္အဖြဲ႕ၾကိဳးေတြလို႔ကၽႊန္ေတာ္တို႔သံုးသပ္တယ္အဲ့ဒါ၄၀၁(
၁)အရလဲေၾကြးက်န္ရွိေနတယ္ဆိုတာကေတာ့ဘယ္သူမွလဲမျငင္းနိင္ပါဘူးနိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြအားလံုးခၽြင္းခ်က္မရွိျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာတာကိုပဲကၽႊန္ေတာ္တို႔ကေတာ့လိုလားတယ္

VOA   သမတကယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္နိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားတေယာက္မက်န္လြတ္ေပး
မယ္လို႔ေျပာဆိုေနခ်ိန္မွာပဲလူ႕အခြင့္အေရးလႈပ္ရွာဒသူေတြအလုပ္သမားလယ္သမားအေရးလႈပ္ရွားသူေတြကိုတည္ဆဲဥပေဒေတြကိုခ်ဳိးေဖာက္တယ္ဆိုျပီးေတာ့ဖမ္းဆီးအေရးယူေန
တာေတြေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ေနတာေတြရွိေနေသးတဲ့အေပၚလူ႕အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားသူေတြဖက္ကစိုးရိမ္မႈေတြရွိေနၾကတာျဖစ္ပါတယ္ရွင္

0 comments:

Post a Comment