Monday, February 22, 2010

Filled Under:

AHRC မွတ္ ထုတ္ျပန္သည့္ ၫွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဦးမင္းလြင္ဦးနဲ႔ ေမးျမန္းျခင္း

BBC ----- 22 February 2010

ALRC ေခၚ အာရွ ဥပေဒ အရင္းအျမစ္ ပင္မဌာနနဲ႔ AHRC အာရွလူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္တုိ႔ ပူးေပါင္းၿပီး ဒီရက္ပုိင္းအတြင္း ထုတ္ျပန္တ့ဲ ေၾကျငာခ်က္မွာ ကမၻာ့လူသားေတြ အေပၚမွာ ႏွိပ္စက္ၫွဥ္းပန္းျခင္း ဆုိင္ရာ ေလ့လာျပဳစုတဲ့ အထူးကုိယ္စားလွယ္ မင္တက္ႏုိး၀ဒ္က အာရွႏုိင္ငံ အခ်ဳိ႔မွာ ႏုိင္ငံသားေတြ အေပၚ ႏွိပ္စက္ၫွဥ္းပန္းမႈ မ်ားျပားလာတာကုိ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာင္စီက အေရးယူူေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ ပ်က္ကြက္ေနတယ္လုိ႔ ေထာက္ျပၿပီး အခုလာမဲ့ မတ္လ ၂၀ ရက္ေန႔ ၁၃ ႀကိမ္ေျမာက္ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာင္စီ အစည္းအေ၀းမွာ တင္သြားမွာပါ။

သူေျပာတဲ့ အာရွႏုိင္ငံထဲမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံလည္း ပါ၀င္လုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ဘယ္အခ်က္ေတြကုိ တိတိက်က် ေဖၚျပထားသလဲလုိ႔ အာရွ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္မွ ဦးမင္းလြင္ဦးကုိ ေမးၾကည့္ပါတယ္။

ဦးမင္းလြင္ဦး ------ က်ေနာ္တို႔
ျမန္မာႏုိင္ငံနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ အက်ဥ္းေထာင္ေတြ အတြင္းမွာ ႏွိပ္စက္ၫွဥ္းပန္းျခင္း ခံရတဲ့ ကိစၥရပ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ ရရွိတဲ့ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္ေတြကုိ သူ႔ဆီ ပု႔ိထားၿပီးသား ျဖစ္တယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ တပါတ္ ႏွစ္ပါတ္ေလာက္တုန္းက က်ေနာ္တုိ႔ ပုိ႔ထားတ့ဲဟာေတြ ဆုိလုိ႔ရွိရင္ ေဒါက္တာ၀င့္ကူတုိ႔ရဲ့ ကိစၥမွာ တရားစြဲ အဖြဲ႔အစည္း ျဖစ္တဲ့ ရဲအရာရွိေတြ ကုိယ္တုိင္က ပါ၀င္ၿပီးေတာ့ ႏွိပ္စက္ၫွဥ္းပန္းတဲ့ ကိစၥကုိ က်ေနာ္တုိ႔ အေသးစိတ္ ေဖၚျပထားတာ ရွိတယ္။ ဒါအျပင္ က်ေနာ္တုိ႔ ျမန္မာႏုိ္င္ငံ အတြင္းမွာ အက်ဥ္းသားေတြကုိ ႏွိပ္စက္ၫွဥ္းပန္းတယ္ ဆုိရင္ ႏွိပ္စက္ၫွဥ္းပန္းတဲ့ သူေတြ၊ တရားစြဲ အဖြဲ႔အစည္းမွာ တာ၀န္ရွိတဲ့သူေတြကုိ အေရးယူရမယ္ဆုိေတာ့ ဥပေဒ ျပဌာန္းထားတာ ရွိပါတယ္။ ရဲစည္းမ်ဥ္း ထိန္းသိမ္းေရး အက္ဥပေဒအရ အေရးယူႏုိင္တယ္။ ေထာင္ဒဏ္ ၃ ႏွစ္ အထိ အျပစ္ေပးႏုိင္တယ္လုိ႔ ဆုိေသာ္ျငားလည္း အဲဒီလုိ အေရးယူခဲ့တဲ့ ကိစၥရပ္ေတြ မရွိဘူးလုိ႔ က်ေနာ္တုိ႔ တင္ျပထားပါတယ္။

ေမး ----- အႏွိပ္စက္ အၫွဥ္းပန္း ခံရသူေတြဟာ ဘယ္ႏုိင္ငံသားဘဲ ျဖစ္ျဖစ္ ကုလသမဂၢလုိ ႏုိင္ငံတကာ ဥပေဒေတြရဲ့ တရားဥပေဒ စနစ္အရ ေစာင့္ေရွာက္ ကာကြယ္မႈ ေပးႏုိင္ရမယ္လုိ႔ မစၥတာ ႏုိ၀ဒ္က ေထာက္ျပထားေသးတယ္။ ဒါဟာ လက္ေတြ႔မွာ ျဖစ္ႏုိင္ပါ့မွာလား။

ဦးမင္းလြင္ဦး ------ အင္အားႀကီး ႏုိင္ငံေတြျဖစ္တဲ့ အေမရိကန္၊ တရုတ္၊ အိႏိၵယ စတဲ့ႏုိင္ငံေတြမွာ အက်ဥ္းသားေတြအေပၚ ႏွိပ္စက္ၫွဥ္းပန္းတဲ့ ကိစၥရပ္ေတြမွာ တခါတေလ သူတုိ႔အေနနဲ႔ ေျပာတဲ့ဟာေတြ ရွိပါတယ္။ အဲဒါက ဘာလဲဆုိေတာ့ အၾကမ္္းဖက္သမားေတြ၊ ႏုိင္ငံရဲ့ လုံၿခဳံေရးကုိ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္မႈေတြ၊ ဒါေၾကာင့္ သူတုိ႔အေနနဲ႔ ႏွိပ္စက္ၫွဥ္းပန္းျခင္းဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္ေတြ ဆုိလုိ႔ရွိရင္ အက်ယ္တ၀င့္ ေျပာဆုိတာ မရွိဘူး။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ႏွိပ္စက္ၫွဥ္းပန္းျခင္း ဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္ေတြမွာ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔မွာလည္း ကုလသမဂၢမွာ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာင္စီမွာ ေသာ္လည္းေကာင္း အင္အားႀကီး ႏုိင္ငံေတြက အၿမဲတမ္း ႏႈတ္ဆိတ္ေနခဲ့တယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း NGOs ေတြ၊ လူ႔အခြင့္အေရး အတြက္ လႈပ္ရွားေနတဲ့ သူေတြက ဒီကိစၥကုိ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ေပးဖုိ႔ လုိအပ္လာၿပီလုိ႔ က်ေနာ္တုိ႔ အေနနဲ႔ တင္ျပရျခင္း ျဖစ္တယ္။

ေမး ------- ေနာက္ၿပီး လူ႔အခြင့္အေရး ေကာင္စီရဲ့ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္မႈေတြဟာ ထိေရာက္မႈ မရွိဘူးလုိ႔ ေ၀ဖန္သံေတြဟာ ႏွစ္စဥ္လုိလုိ ၾကားေနရတယ္၊ အခုဆုိလည္း Global Fun for National Human Rights Protection System က ကမၻာလုံးဆုိင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေရးဆုိင္ရာ စနစ္တရပ္ ခ်မွတ္ဖုိ႔လည္း အႀကံျပဳထားၾကတယ္ ဆုိေတာ့ ဒီအႀကံျပဳခ်က္ကုိေရာ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာင္စီက လက္ခံက်င့္သုံး ပါ့မွာလား။

ဦးမင္းလြင္ဦး ------ ဒီကိစၥကုိ ေျပာရတာက ခ်က္ခ်င္း၊ လက္ငင္းေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔အေနနဲ႔ ျဖစ္လာမယ္လုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္မထားပါဘူး။ သုိ႔ေသာ္လည္း ဒီလိုမွ မလုပ္ရင္ ဒီကိစၥေတြက အစိုးရကုိယ္တုိင္က က်ဴးလြန္ေဖါက္ဖ်က္တဲ့ ကိစၥေတြ မ်ားတဲ့ေနတဲ့အတြက္ အေျပာဘဲထားရင္ ပုိၿပီးမ်ားလိမ့္မယ္၊ ေျပာတဲ့အတြက္ အနည္းငယ္ ကုိယ္ရွိန္ သတ္သြားလိမ့္မယ္။ ေစာင့္ေရွာက္ ထိိန္းသိမ္းလာ လိမ့္မယ္လုိ႔လည္း က်ေနာ္တို႔က ယူဆတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း ေျပာရတာ ျဖစ္တယ္။ အဲေတာ့ တကမၻာလုံးဆုိင္ရာ အေနနဲ႔ ေျပာရမယ္ဆုိရင္ ဒီကိစၥက အလြယ္တကူ ျဖစ္လာမဲ့လမ္းေတာ့ သိပ္မျမင္ပါဘူး။ သုိ႔ေသာ္လည္း သက္ဆုိင္ရာ အစုိးရေတြက မိမိတို႔ႏုိ္င္ငံမွာရွိတဲ့ တရားစြဲ အဖဲြ႔အစည္း အသီးသီးကုိ ထိန္းထိန္းသိမ္းသိန္း လုပ္ဖုိ႔အတြက္ ၫႊန္ၾကားလာႏုိ္င္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ က်ေနာ္တုိ႔ဘက္က ေနၿပီး ႀကဳိတင္ေျပာဆုိရတာ ျဖစ္ပါတယ္ ခင္ဗ်ား။

အာရွ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္မွ ဦးမင္းလြင္ဦး ပါရွင္း။

0 comments:

Post a Comment