Tuesday, April 20, 2010

Filled Under:

ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒအေပၚသံုးသပ္ခ်က္

မဲေပးၾကမဲ့ ျပည္သူေတြဟာ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ ပတ္သက္ျပီးေတာ့ ရွင္းလင္းျပတ္သားတဲ့ အျမင္မရွိၾကေသးဘူးဆိုတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ဒါကလည္း သိပ္ေတာ့မထူးဆန္းလွပါဘူး၊ ၂၀၁၀ခုႏွစ္အတြင္းမွာ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပမယ္လို႔ ဆိုထားေပမဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပမဲ့ရက္ကိုေတာင္မွ အခုထိေသေသခ်ာခ်ာ သိရေသးတာမွမဟုတ္ပဲကိုး၊ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ဘယ္ပါတီေတြ ပါဝင္ခြင့္ရမယ္ဆိုတာကိုလည္း မသိရေသးသလို ကိုယ့္မဲဆႏၵနယ္ေျမမွာ ဘယ္သူေတြပါဝင္ ယွဥ္ျပိဳင္ၾကမလဲဆိုတာကိုလည္း ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ မခန္႔မွန္းႏိုင္တဲ့ အေျခအေနပါ၊ မဲကိုဘယ္လိုေပးရမယ္၊ မဲျပားကိုဘယ္လိုလုပ္မယ္ ဆိုတာကိုလည္း မေၾကျငာေသးပါဘူး။ ဒီအခ်က္ေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို ေဆာင္ရြက္သြားမွာက ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ပါ။ ဒီေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ကို ေပးထားတဲ့လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ျပီးေတာ့လည္းအျငင္းပြားမႈေတြရွိေန
ၾကပါတယ္။ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ကဥပေဒပညာရွင္ဦးေအာင္သိန္းကေတာ့

ဦးေအာင္သိန္း….ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ရဲ႕ တာဝန္နဲ႔လုပ္ပိုင္ခြင့္က ၾကည့္ရင္ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပတာတို႔၊မဲဆႏၵနယ္ သတ္မွတ္တာတို႔၊မစာရင္းျပဳစုတာတို႔၊ သဘာဝအႏၱရာယ္တို႔၊ လံုျခံဳေရးေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပြဲေရႊ႕ဆိုင္းတာ တို႔ကဒါကသိပ္ျပႆနာမရွိဘူးဗ်ာ။ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြကို ဥပေဒနဲ႔အညီ ေဆာင္ရြက္ရန္ၾကီးၾကပ္မယ္၊ လမ္းညႊန္မယ္ဆိုတာ၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြ ျဖစ္တည္လာတာကိုက၊ သူ႔ရဲ႕လမ္းညႊန္မႈေအာမွပဲ ရွိေနရမယ္ဆိုတဲ့ သေဘာမ်ိဳးျဖစ္တာကေတာ့ သိပ္ေတာ့သဘာဝမက်လွဘူး ၊ႏိုင္ငံေရးပါတီတရပ္ဆိုတာ ႏိုင္ငံေရးလမ္းစဥ္တရပ္ကို လြတ္လြတ္လပ္လပ္ေရြးထားျပီး ျပည္သူလူထုကို ခ်ျပႏိုင္တဲ့ အခြင့္အလမ္း သူ႔မွာရွိဖို႔ လိုတယ္။

ေမး………..ပါတီေတြကိုမွတ္ပံုတင္ခြင့္ျပဳမျပဳ ပါတီေခါင္းေဆာင္ေတြကို လက္ခံမခံဆိုတာေတြကိုလည္း ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ဆံုးျဖတ္မွာပါဒါတင္မကေသးပါဘူး၊ ပထမဦးဆံုးပါတီဝင္၅၀၀၊ သို႔မဟုတ္၁၀၀၀ကိုစိစစ္တဲ့ လုပ္ငန္းေတြကိုလည္းေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ေဆာင္ရြက္ဦးမွာပါ။ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဟာ ပါတီေတြကိုိၾကီးၾကပ္ကြပ္ကဲရမယ္လို႔ ဆိုထားပါတယ္။

အခုေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒေတြထဲမွာ ပါဝင္တဲ့ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ထားတာေတြ အားလံုးနဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာေဆာင္ရြက္ခ်က္ အားလံုးကို အဓိက ေဆာင္ရြက္မဲ့သူဟာ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ျဖစ္ပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ရဲ႕ဆံုးျဖတ္ခ်က္ဟာ ေနာက္ဆံုးဆံုးျဖတ္ခ်က္လည္းျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္တရားရံုးမွာမွ ထပ္ျပီးအယူခံလို႔ ေစာဒကတက္လို႔လည္းမရပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ကိ ေပးအပ္ထားတဲ့ အာဏာဟာ အေျခခံဥပေဒကိုေတာင္ ေက်ာ္လြန္ျပီးေပးအပ္ထားတာ ျဖစ္တယ္လို႔ေနာ္ေဝႏိုင္ငံက အာရွလူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ ေရွ႕ေနဦးမင္းလြင္ဦးဆိုပါတယ္။

ဦးမင္းလြင္ဦး…….အမႈအခင္းအေနနဲ႔ ႏိုင္ငံသားတေယာက္ရဲ႕အခြင့္အေရးအရေတာင္းဆိုျပီဆိုရင္ သူတို႔ဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ခံုအဖြဲ႔ရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္က အတည္ျဖစ္တယ္။ဒါေၾကာင့္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒမွာပါတဲ့ ႏိုင္ငံသားရဲ႕အခြင့္အေရးကို ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအရ ကာကြယ္မေပးႏိုင္ေတာ့ဘူး၊ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ကဆံုးျဖတ္တဲ့အတိုင္းလိုက္နာျပီး ဒီဟာကအျပီးသတ္ အတည္ျဖစ္ရမယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္ကဥပေဒေတြကို ေက်ာ္လြန္ျပီးလုပ္ပိုင္ခြင့္အပ္ႏွင္းထားတယ္လို႔ က်ေနာ္တို႔ကေျပာခ်င္တယ္။

ေမး…….အဲဒီလို လုပ္ပိုင္ခြင့္အပ္ႏွင္းထားတဲ့ ေကာ္မရွင္ကိုဘယ္လိုဘယ္လိုလူေတြနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းထားပါသလဲ၊

ဦးေအာင္သိန္း……….ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ခန္႔ထားတဲ့လူေတြထဲမွာ အထင္ေပၚအေက်ာ္ၾကားဆံုးနဲ႔ က်ေနာ္သိတဲ့ သူေတြက ဒုတိယ တရားသူၾကီးခ်ဳပ္တို႔၊ ဒုတိယေရွ႕ေနခ်ဳပ္တို႔ အရင္ကေဆးရံုအုပ္ၾကီးဆိုတဲ့ ပုဂၢိဳလ္မ်ိဳးေတြေပါ့ေနာ္၊ နဂိုထဲက လည္းစစ္ေကာင္စီရဲ႕ လက္ေအာက္မွာပဲတာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့တဲ့လူေတြျဖစ္တာေၾကာင့္ ေကာ္မရွင္ရဲ႕ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ကိစၥရပ္ေတြေပၚမွာသမာသမတ္နဲ႔ ၾကားေနမယ္ဆိုတာကေတာ့လံုးဝျဖစ္ႏိုင္မယ္လို႔ က်ေနာ္မထင္ပါဘူး၊ သူတို႔ အဆင့္ျမင့္ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္း ဘဝေနခဲ့စဥ္ကာလက စစ္ေကာင္စီနဲ႔ ပတ္သက္ျပီးေတာ့ သူတို႔အင္မတန္အလ်င္းသင့္တဲ့သူ၊ ေဝဖန္မႈျပဳတဲ့သူေတြ မဟုတ္တဲ့ သူေတြကို ေရြးခ်ယ္ဖြဲ႔စည္းထားတာျဖစ္တယ္ဆိုတာေတာ့ ပိုသဘာဝက်ပါတယ္။ အဲေတာ့ ေကာ္မရွင္ရဲ႕ အေနအထားကို ၾကည့္လို႔ရွိရင္ လြတ္လပ္တဲ့ ေကာ္မရွင္ျဖစ္ႏိုင္လား၊ မျဖစ္ႏိုင္ဘူးလားဆိုတာၾကည့္တဲ့သူတိုင္း ျမင္ႏိုင္တဲ့ အေနအထားမ်ိဳးရွိပါတယ္။

ေမး…….ေကာ္မရွင္ရဲ႕ ဥကၠဌ ဦးသိန္းစိုးဟာ စစ္တပ္ကလာတဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္း တေယာက္ ျဖစ္ျပီးေတာ့ က်န္တဲ့ သူအမ်ားစု ဟာလည္း ေကာ္မရွင္မဖြဲ႕ခင္အခ်ိန္အထိရာထူးၾကီးဝန္ထမ္းေတြအျဖစ္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၾကသူေတြျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ဒီေကာ္မရွင္ဟာတိုင္းနဲ႔ျပည္နယ္ေကာ္မရွင္ကေန ရပ္ကြက္ေက်းရြာအဆင့္အထိ ေကာ္မရွင္အသီးသီးကို လည္းဆက္လက္ျပီးေတာ့ ဦးေဆာင္ဖြဲ႔စည္းထားမဲ့သူလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္တုန္းက ဖြဲ႔ခဲ့တဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဟာလည္း အခုလက္ရွိ စစ္အစိုးရပဲဖြဲ႔ေပးခဲ့တာပါ။အဲဒီေကာ္မရွင္နဲ႔ အခုေကာ္မရွင္ကိုႏိႈင္းယွဥ္ရင္ေတာင္မွ မတူညီဘူးလို႔ဦးမင္းလြင္ဦးကဆိုပါတယ္။

ဦးမင္းလြင္ဦး…….၁၉၉၀ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ေတြဖြဲ႔တုန္းက ႏိုင္ငံေရး အရ အရွိန္အဝါရွိတဲ့ သူေတြ၊ အေတြ႔အၾကံဳရွိတဲ့ သူေတြ၊ပါတီစံုေရြးေကာက္ပြဲေတြမွာဝင္ေရာက္ျပီးေတာ့ ယွဥ္ျပိဳင္ခဲ့ဘူးတဲ့သူေတြ၊ အေတြ႔အၾကံဳရင့္က်င့္တဲ့သူေတြကိုအဓိက အေျခခံထားတဲ့သူေတြျဖစ္တယ္။အခု၂၀၁၀ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွာပါတဲ့သူေတြက်ေတာ့ နအဖကေနျပီး ဂုဏ္သေရရွိတယ္၊ ယံုၾကည္ေလးစားေလာက္တယ္လို႔ နအဖကထင္ျမင္ယူဆတဲ့ လူေတြကိုသူတို႔က ခန္႕ထားတာျဖစ္တယ္။

ေမး…….အရင္တုန္းကေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွာဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေစာၾကာဒူးတို႔လိုမ်ိဳး ၊ဆရာခ်ယ္တို႔လိုမ်ိဳး ပုဂၢိဳလ္မ်ိဳးေတြ ပါဝင္ခဲ့တာကိုသူကဆိုလိုတာပါ ၊ဒါတင္မကပါဘူးေရြးေကာက္ပြဲေနာက္ပိုင္းမွာလည္း ေကာ္မရွင္ရဲ႕အာဏာဟာဆက္လက္ျပီးတည္ရွိ ေနဦးမွာပါ၊လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ပတ္သက္ျပီးေတာ့ တိုင္ၾကားခ်က္ရွိခဲ့ရင္ေကာ္မရွင္ကေနခံုရံုးဖြဲ႔ျပီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ဆက္လက္ရပ္တည္ခြင့္ရွိမရွိဆံုးျဖတ္မွာပါ။

ဦးမင္းလြင္ဦး…………ျပည္သူေတြကေန တခဲနက္နဲ႔မဲဆႏၵေပးျပီး ေရြးခ်ယ္ခဲ့တဲ့ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းကိုေတာင္မွပဲ ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမွာက္ေရးေကာ္မရွင္ကေန အခန္႔မသင့္ရင္မသင့္သလိုဥပေဒနဲ႔မညီညြတ္ဘူးဆိုတဲ့ကိစၥရပ္ကိုအေၾကာင္းျပျပီးျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ကေနျဖဳတ္ႏိုင္တဲ့ သေဘာမ်ိဳးျဖစ္တယ္။

ေမး……..အမ်ားျပည္သူ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ထားတဲ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ကို ေကာ္မရွင္ကေန ခံုရံုးဖြဲ႔ စစ္ေဆးျပီး ရုပ္သိမ္းႏိုင္ေပမဲ့ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္က တင္သြင္းလာတဲ့ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္ကိုအမည္စာရင္း ေၾကျငာေပးရံုသာအခြင့္အာဏာရရွိပါတယ္။တကယ္လို႔ဥပေဒနဲ႔မညီညြတ္ခဲ့ရင္ေတာင္ေကာ္မရွင္က သီးျခား ဆံုးျဖတ္ခြင့္မရွိဘဲ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္နဲ႔ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းရမယ္လို႔ဆိုထားပါတယ္။

ဦးမင္းလြင္ဦး……..ရွင္းရွင္းေျပာရရင္ေတာ့ တပ္မေတာ္ ဘက္ကေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ထားတဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ရင္ေတာ့ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ေရးေကာ္မရွင္မွာ ဘာမွအခြင့္အာဏာမွမရွိဘူးဆိုတဲ့ သေဘာသက္ေရာက္ ေနတယ္ဆိုတာကိုက်ေနာ္တို႔ေတြ႔ရတယ္။

ေမး……….တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္၂၅ရာခိုင္ႏႈန္းဆိုတာကလည္းတပ္မေတာ္ကေန မဲနဲ႔ေရြးခ်ယ္ထားတာမ်ိဳးေတာ့မဟုတ္ပါဘူး၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္တဦးတည္းကေနေရြးခ်ယ္မဲ့ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းပါ။ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ကေရြးထားတဲ့ အဲဒီ၂၅ရာခိုင္ႏႈန္း ဟာလည္းေရြးေကာက္ပြဲ သက္တမ္း၅ႏွစ္အတြက္ေတာင္တကယ္ေတာ့ အာမခံသက္ခ်က္ရွိတာမဟုတ္ပါဘူး။ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ကမၾကိဳက္လို႔ရွိရင္ အခ်ိန္မေရြးအေၾကာင္းျပခ်က္ေပးစရာမလိုဘဲနဲ႔ အဲဒီတပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္ကို ျပန္လည ္ရုပ္သိမ္းျပီးေတာ့ေနာက္တေယာက္နဲ႔ အစားထိုးခန္႔ထားလို႔ရပါတယ္။အခုလိုမ်ိဳးအေၾကာင္းျပခ်က္ျပစရာ မလိုဘဲျပန္လည္ရုပ္သိမ္းႏိုင္ တဲ့အခ်က္ကို ထည့္သြင္းျပဌာန္းတာကေရာဘာသေဘာပါလဲ။

ဦးမင္းလြင္ဦး…… ဥပမာအားျဖင့္ တပ္မေတာ္ကေန ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ထားတဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ တဦးကေသဆံုးသြားတယ္၊ ပင္စင္ယူသြားတယ္၊ရာထူးကေနအနားယူသြားတယ္ဆိုရင္ သူ႔ေနရာမွာအစားထိုး ခန္႔အပ္ေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ဒါကေတာ့ သာမန္အားျဖင့္ရိုးသားတယ္လို႔ ယူဆရင္ယူဆလို႔ရတယ္။သို႔ေသာ္အဲဒီလိုမဟုတ္ပဲ ဒီေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ထားတဲ့တပ္မေတာ္သား တဦးကိုျပည္သူလူထုကတခဲနက္ေထာက္ခံလာတယ္ဆိုရင္ဒီအေပၚမွာလည္း ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္က ေရြးခ်ယ္ထားတဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ကို မူလေနရာကေန ျဖဳတ္ပစ္ႏိုင္ဖို႔ အခြင့္အေရးသူ႔မွာ ရွိတယ္။ အဲဒီလူေနရာမွာ တျခားတေယာက္ကိုအစားထိုးမွာ ျဖစ္တယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ ေျပာရမယ္ဆိုရင္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ထက္ကို ပိုျပီးအစြမ္းထက္တဲ့လူရွိရင္ သူ႔အေနနဲ႔ အခ်ိန္မေရြး ျဖဳတ္ႏိုင္တဲ့သေဘာမ်ိဳးျဖစ္တယ္ဆိုတာကို ရည္ရြယ္ျပီးေတာ့ ဒီဥပေဒကို ျပဌာန္းထားတယ္လို႔ က်ေနာ္တို႔ကေတာ့ထင္ျမင္ ယူဆတယ္ခင္ဗ်။

ေမး………ဒီလိုဥပေဒျပဌာန္းခ်က္ေတြနဲ႔ ဒီလိုဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ အတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲႏိုင္မဲ့ လႊတ္ေတာ္မွာ ဘယ္လိုကိုယ္စားလွယ္ေတြ ပါဝင္လာဖြယ္ရွိပါသလဲ။

ဦးေအာင္သိန္း……တပ္မေတာ္က ပံုေသအထိုင္ယူထားတဲ့ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိျပီးသားေနာက္လက္ရွိ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနတဲ့ ဝန္ၾကီးအဖြဲ႔ေတြကေန ေရြးေကာက္ပြဲကိုျပန္လည္ဝင္ေရာက္ရမဲ့ လႊတ္ေတာ္ထဲ ျပန္တက္လာဖို႔ဆိုတဲ့ အင္အားစုလည္းရွိတယ္၊ ေနာက္ျပီးစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြ အုပ္စုတစုကလည္းရွိတယ္ဗ်ာေနာက္ျပီးေတာ့ လူထုက အင္မတန္မွ ၾကည္ညိဳတဲ့ ပါေမာကၡေတြ၊ အျငိမ္းစားေတြေပါ့ဗ်ာ ၊ ရပ္ကြက္ထဲမွာလူေလးစားတဲ့သူေတြ ပါဝင္လာမယ္ဆိုရင္ အဲဒီလူေတြဟာ လက္ရွိ နအဖအစိုးရနဲ႔ လက္ပြန္းတတီးရွိတဲ့သူေတြမ်ားပါလိမ့္မယ္။ အဲဒီအင္အားစုဟာ လႊတ္ေတာ္ ထဲမွာ ၈၅ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိျပီးေတာ့ အခုၾကားေပါက္အျဖစ္နဲ႔ ဝင္ေရာက္လာမဲ့ ႏိုင္ငံေရးအရ ဝင္ျပီးယွဥ္ပါတယ္ဆိုတဲ့ပုဂၢိဳလ္ေတြဟာ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္းရရင္ အလြန္ဆံုးပဲလို႔ က်ေနာ္ျမင္ပါတယ္။

ေမး…..အခုဖြဲ႕စည္းလိုက္တဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ရဲ႕ေအာက္ အခုထုတ္ျပန္ထားတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ရဲ႕ေအာက္မွာ ေပၚေပါက္လာဖြယ္ရွိတဲ႔အနာဂတ္လႊတ္ေတာ္နဲ႔ ပတ္သက္ျပီးေတာ့ဦးေအာင္သိန္းရဲ႕သံုးသပ္ခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ဥပေဒပညာရွင္ ေဒါက္တာဆလိုင္း ငံုကၽံဳးလ်ံကေတာ့ ျပည္နယ္ေတြမွာတို္င္းရင္းသားပါတီေတြ အႏိုင္ရႏိုင္တဲ့အခြင့္အေရး အလားအလာေတြ ရွိတယ္လို႔ေတာ့ခန္႔မွန္းပါတယ္။

ေဒါက္တာဆလိုင္း ငံုကၽံဳးလ်ံ………တျခားျပည္နယ္ေတြေတာ့ေျပာလို႔မရဘူးဗ်။ ဒါေပမဲ့ဥပမာခ်င္းျပည္နယ္နဲ႔ကခ်င္ျပည္နယ္ဆိုပါစို႔၊ ခ်င္းေတြက ခ်င္းျပည္နယ္မွာပဲမ်ားတယ္ဆိုေတာ့ ၊ခ်င္းျပည္နယ္မွာ ခ်င္းလူမ်ိဳးေတြလႊတ္ေတာ္အတြက္အေရြးခံရဖို႔ကပိုမ်ားတယ္လို႔ က်ေနာ္ျမင္တယ္။ယူဆတယ္။ ဒါေပမဲ့တခ်ိဳ႕ေဒသေတြမွာလူမ်ိဴးေတြေရာေထြးေနတဲ့ေဒသေတြမွာနည္းနည္း အခက္အခဲ ရွိရင္ရွိႏိုင္တယ္။

ေမး……ဒါ့အျပင္ ဒီဥပေဒေတြထဲမွာ ျပည္သူလူထုေတြရသင့္ရထိုက္တဲ့ မွန္မွန္ကန္ကန္ ေပးထားတဲ့အခ်က္တခ်က္လည္းရွိတယ္လို႔ ေဒါက္တာဆလိုင္းငံုက်ံဳးလ်ံကေထာက္ျပပါတယ္။

ေဒါက္တာဆလိုင္း ငံုကၽံဳးလ်ံ……..ကိုယ္မဲေပးထားတာကိုမဲေရတြက္တဲ့ အခ်ိန္မွာ ျပန္လည္ ေစာင့္ၾကည့္ျပီးေတာ့ အမ်ားျပည္သူ ေရွ႕မွာ ဆႏၵမဲလက္မွတ္မ်ားကိုေရတြက္ရမယ္လို႔ေျပာထားတယ္။ အဲေတာ့ျပည္သူေတြအားလံုးအေနနဲ႔သူတို႔ေပးထားတဲ့မဲအမွန္အကန္ အတိုင္း ေကာ္မရွင္ကေရတြက္လားမေရတြက္ဘူးလားဆိုတာေစာင့္ၾကည့္လို႔ ရတယ္။ မဲဲရံုမွာ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း တေယာက္ဟာမဲရံုတခုမွာ မဲရံုကိုယ္စားလွယ္တေယာက္အေနနဲ႔ အကူကိုယ္စားလွယ္တေယာက္ထားဖို႔ရွိတယ္။ ဒီဟာက ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြအတြက္ ေတာ္ေတာ္ကိုေကာင္းတဲ့အခ်က္ျဖစ္တယ္။ဒီကိုယ္စားလွယ္တဦးကမဲရံုတရံုမွာ မဲရံုးမႈးက မဲကိုလိမ္ညာျပီးအလြဲသံုးစားျပဳတာ မလုပ္ေအာင္သူတို႔ကေစာင့္ၾကည့္ႏိုင္တယ္။ မဲေပးခြင့္ကိုကိုယ့္ဘက္ကေနျပီး ေစာင့္ၾကည့္ႏိုင္တဲ့ လမ္းေတြရွိတယ္လို႔က်ေနာ္ျမင္ပါတယ္။

မဲေရတြက္တာကိုလည္း ျပည္သူေတြေစာင့္ၾကည့္ၾကဖို႔ ေဒါက္တာဆလိုင္း ငံုက်ဳံးလ်ံက တိုက္တြန္းသြားပါတယ္။ အခုလိုကိုယ့္မဲကို မွန္မမွန္ေစာင့္ၾကည့္ႏိုင္ဖို႔ အခြင့္အေရးေပးထားတာကေတာ့ ေကာင္းပါရဲ႕၊ ဒါေပမဲ့ မေကာင္းတဲ့အခ်က္ကေတာ့ အခုဥပေဒေတြ ေရးသားထားတဲ့ပံု၊ ေနာက္ေကာ္မရွင္ဖြဲ႔စည္းထားပံုေတြကိုေလ့လာလိုက္တဲ့အခါ စစ္အစိုးရက သူတို႔မပါေစခ်င္တဲ့သူေတြကို စိစစ္ဖယ္ထုတ္ထားျပီးေတာ့ က်န္တဲ့သူေတြထဲကေန ျပည္သူေတြကို ေရြးခ်ယ္ဖို႔ အခြင့္အေရးေပးထားသလိုျဖစ္ေနတဲ့အခ်က္ပါ။ ျပည္သူေတြ အေနနဲ႔ အႏွစ္၂၀ ၾကာမွတခါသာမဲေပးခြင့္ရတဲ့ ဒီလိုအခ်ိန္မ်ိဳးမွာ အားလံုးထဲကေန ကိုယ္ၾကိဳက္ရာကိုေရြးခ်ယ္ခြင့္မရဘဲ စစ္အစိုးရခြင့္ျပဳသမ်ွထဲကသာ ကိုယ္ၾကိဳက္ရာကိုေရြးခ်ယ္ခြင့္ ရမယ္ဆိုတာကေတာ့ဆံုးရံႈးမႈၾကီးတခုလို႔ဆုိရမွာျဖစ္ေၾကာင္းပါခင္ဗ်ာ။

0 comments:

Post a Comment