Sunday, June 27, 2010

Filled Under:

ႏွိပ္စက္ညွင္းပန္းျခင္းဆိုင္ရာဥပေဒကိုျမန္မာႏိုင္ငံလက္မွတ္မေရးထိုးေၾကာင္းAHRC ေထာက္ျပ

(RFA 25th June)ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈဟာရာဇဝတ္မႈက်ဴးလြန္မႈျဖစ္တယ္လို႔ကမ ၻာ့ႏိုင္ငံအားလံုး နီးပါးကဥပေဒျပဌာန္းထားေပမဲ့တကယ္တန္းမွာေတာ့ထိထိေရာက္ေရာက္အေရးယူတာ ေတြမေတြ႕ရေသးဘူးလို႔ဇြန္လ၂၆ရက္ေန႔မွာ က်ေရာက္တဲ့အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာညွင္းပန္းႏွိပ္စက္
ခံရသူမ်ားေန႔အျဖစ္ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္က ထုတ္ျပန္လိုက္ပါတယ္။ဒါ့အျပင္ႏွိပ္စက္
ညွင္းပန္းသူေတြ ပုိျပီးမ်ားလာမယ္၊က်ယ္ျပန္႔လာမယ္ဆိုရင္Crime against Humanity
လို႔ေခၚတဲ့လူသားျဖစ္တည္မႈအဆင့္ကိုေက်ာ္လြန္ျပီးက်ဴးလြန္တဲ့ရာဇဝတ္မႈအဆင့္ကိုေရာက္လာ
လိမ့္မယ္လို႔ လည္းဒီေၾကျငာခ်က္မွာေထာက္ျပထားပါတယ္။စစ္ျဖစ္ေနတဲ့ကာလပဲျဖစ္ျဖစ္၊
တည္ျငိမ္ေနတဲ့ကာလပဲျဖစ္ျဖစ္ လူအခ်င္းခ်င္းႏွိပ္စက္ညွင္းပန္းတာဟာႏိုင္ငံတကာဥပေဒကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ခ်ိဴးေဖာက္တာျဖစ္တယ္လို႔ျပဌာန္းထားပါတယ္။

ဒီဥပေဒကိုလိုက္နာပါ့မယ္လို႔လက္မွတ္ထိိုးထားတဲ့ႏိုင္ငံေတြဒီေန႔ကာလမွာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားရွိေနေပမဲ့
၄၅ႏိုင္ငံကေတာ့အခုထိလက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းမရွိေသးဘူးလို႔ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ကဆိုပါတယ္။ အဲဒီလက္မွတ္မထိုးတဲ့ႏိုင္ငံထဲမွာျမန္မာႏိုင္ငံလည္းပါဝင္ေနေသးတယ္လို႔အာရွလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ရဲဲ႕
ေရွ႕ေနဦးမင္းလြင္ဦးကေထာက္ျပပါတယ္။

ဦးမင္းလြင္ဦး….ကုလသမဂၢပ ညာဥ္စာတမ္းမွာပါတဲ့လူ႔အခြင့္အေရးအေျခခံအဆင့္၃၀ကို၊ေနာက္ျပီးေတာ့ ႏိုင္ငံသားနဲ႔၊ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးဆိုင္ရာစာခ်ဳပ္ျဖစ္တဲ့ ICCPRမပါတဲ့ႏိုင္ငံသားေတြရဲ႕လံုျခံဳမႈ ၊အသက္ရွင္ရပ္တည္ေနထိုင္ခြင့္ေတြစတဲ့အခ်က္ေတြအေပၚမွာမူတည္ျပီးမွလက္မွတ္ေရးထိုးတာတာျဖစ္တယ္၊
ျမန္မာႏိုင္ငံကေတာ့ICCPRလို႔ေခၚတဲ့ ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရးနဲ႔၊ ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးစာခ်ဳပ္မွာလက္မွတ္ေရး
ထုိးထားတာမရွိဘူး၊ေနာက္ျပီးေတာ့ႏွိပ္စက္ညွင္းပန္းျခင္းဆိုင္ရာႏိုင္ငံတကာစာခ်ဳပ္ေတြမွာလည္း
လက္မွတ္ေရးထိုး၏ထားတာမရွိဘူးေနာက္ျပီးေတာ့ႏွိပ္စက္ညွင္းပန္းျခင္းဆိုင္ရာႏိုင္ငံတကာစာခ်ဳပ္ေတြမွာလည္း လက္မွတ္ေရးထိုးထားတာမရွိဘူးဆိုတာေတြ႔ရတယ္။

ေမး...AAPPေခၚႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႔ရဲ႕တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴးကိုဘိုၾကည္က ျမန္မာစစ္အစိုးရဟာ ႏွိပ္စက္ညွင္းပန္းမႈကိုေပၚလစီတရပ္လိုက်င့္သံုးတာေတြ႕ရတယ္လို႔ဆုိပါတယ္။

ကိုဘုိၾကည္………ႏွိပ္စက္ညွင္းပန္းမႈကိုေပၚလစီတရပ္အေနနဲ႔ က်င့္သံုးတယ္လို႔ေျပာတယ္ဆိုတဲ့ေနရာမွာ အေထာက္အထားေတြအမ်ားၾကီးရွိပါတယ္။ဥပမာ၁၉၉၀ေလာက္မွာအဖမ္းခံရတဲ့သူေတြကလည္း
ႏွိပ္စက္ခံရတယ္။၂၀၀၉၊၂၀၁၀မွာအဖမ္းခံရတဲ့သူေတြကလည္းႏွိပ္စက္ခံရတယ္။ဒီႏွိပ္စက္ခံရတယ္ဆိုတဲ့ဟာက က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ျဖစ္ေနတယ္။ေနာက္ျပီးႏွိပ္စက္တဲ့သူေတြကိုနအဖကေနျပီးေတာ့အျပစ္ေပးထားတာ
မရွိဘူး၊မရွိတဲ့အျပင္ႏွိပ္စက္တဲ့သူေတြဘက္ကကာကြယ္ေပးထားတယ္။ႏွိပ္စက္ညွင္းပန္းတယ္ဆိုတဲ့
ေနရာမွာႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေတြကိုႏွိပ္စက္ညွင္းပန္းတာတင္မဟုတ္ပါဘူး၊တိုင္းရင္းသားေတြကက်ေနာ္တို႔ထက္ ္ပိုျပီးဆိုးဆိုးဝါးဝါးႏွိပ္စက္ခံရတာေတြရွိတယ္။အဲလိုႏွိပ္စက္ခံရရင္းနဲ႔ေသဆံုးသြားတာေတြရွိပါတယ္။
ဒီအခ်က္ကိုေရွ႕ေနဦးမင္းလြင္ဦးကေထာက္ခံေျပာဆိုပါတယ္။

ဦးမင္းလြင္ဦး….ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းကဥပေဒျပဌာန္းခ်က္ေတြမွာႏွိပ္စက္ညွင္းပန္းမႈမျပဳရဆိုတာေတြရွိပါတယ္။
ေနာက္ျပီးေတာ့ ရဲစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြမွာလည္းႏွိပ္စက္ညွင္းပန္းျခင္းမလုပ္ရဆိုတာေတြပါပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္းဥပေဒမွာဘယ္ေလာက္ျပဌာန္းထားေပမဲ့အာဏာပိုင္အဖြဲ႔အစည္းေတြကႏွိပ္စက္ညွင္း
ပန္းမႈေတြကိုစနစ္တက်က်ဴးလြန္ေဖာက္ဖ်က္ေနတာေတြ႕ရတယ္။ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ႏိုင္ငံေရးျပစ္မႈေတြနဲ႔ဖမ္းဆီးခံရတဲ့သူေတြကစစ္ေၾကာေရးစခန္းေတြမွာ၁လတန္သည္၂လတန္သည္
ႏွိပ္စက္ညွင္းပန္းမႈေတြကိုခံေနရတယ္။ ျပီးတဲ့အခါက်မွ သူတို႔ကတရားရံုးကိုေခၚလာျပီးတရားရံုးမွာ
ေျဖာင့္ခ်က္ေပးပါတယ္ဆိုတဲ့ နည္းစနစ္ကိုျပန္လည္အသံုးျပဳလာတာေတြ႕ရတယ္။

တရားရံုးမွာေျဖာင့္ခ်က္ေပးတယ္ဆိုရင္ဥပေဒနဲ႕အညီျဖစ္ေအာင္ႏွိပ္စက္ညွင္းပန္းျခင္းမျပဳဘူးဆိုတာ
ေတြကိုတရားခံဘက္ကတင္ျပဖို႔အတြက္ကလည္းအခက္အခဲေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားရွိတာကိုရင္ဆိုင္ေနရတယ္။
အဲေတာ့ ႏွိပ္စက္ညွင္းပန္းမႈကိုျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းမွာစနစ္တက်က်ဴးလြန္ေဖာက္ဖ်က္ေနတာေတြရွိတယ္။

ေမး......ကုလသမဂရဲ႕အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာညွင္းပန္းႏွိပ္စက္ခံရသူမ်ားေန႔အျဖစ္ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္မွာ၊
ႏွိပ္စက္ညွင္းပန္းသူေတြ၊ ႏွိပ္စက္ညွင္းပန္းသူလို႔သံသယရွိခံထားရတဲ့သူေတြအေနနဲ႔
ဘယ္သူမွလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္မရႏိုင္ဘူး၊ဒါဟာႏိုင္ငံတကာတရားစီရင္ေရးရဲ႕အေျခခံအက်ဆံုးျဖစ္သလို၊ အေရးအၾကီးဆံုးအခ်က္တခ်က္လည္းျဖစ္တယ္လို႔ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ဒါ့အျပင္ႏွိပ္စက္ညွင္းပန္းသူေတြ၊ ႏွိပ္စက္ဖို႔အမိန္႔ေပးေစခိုင္းသူေတြကိုရွင္းရွင္းလင္းလင္းသိေစခ်င္တာပါ၊ ဒီကေန႔ကာလမွာခင္ဗ်ားတုိ႔အေနနဲ႔
ဘယ္ေလာက္ပဲ ၾသဇာအာဏာရွိေနပါေစ၊ခင္ဗ်ားတို႔ရဲ႕လူမဆန္တဲ့လုပ္ရပ္ေတြအတြက္ တခ်ိန္မွာျပန္ျပီးေပးဆပ္ရမယ္။

ကုလသမဂၢကအဖြဲ႔အစည္းေတြ၊အစိုးရေတြ၊အန္ဂ်ီအိုေတြ၊လူ႕အခြင့္အေရးသမားေတြ၊သတင္းမီဒီယာေတြအေနနဲ႔ တျခားပုဂၢိဳလ္ေတြ၊အဖြဲ႔အစည္းအသီးသီးေတြကလည္းဒီကိစၥေတြကိုတိတိက်က်ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ဖို႔ လိုတယ္လို႔ ကုလသဂၢလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ရဲ႕အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာညွင္းပန္းႏွိပ္စက္ခံရသူမ်ားေန႔အျဖစ္ထုတ္ျပန္တဲ့ေၾကျငာခ်က္မွာ ေရးသားေဖာ္ျပထားပါတယ္။

0 comments:

Post a Comment