Thursday, August 26, 2010

Filled Under:

ALRC ကကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီကိုေၾကျငာခ်က္တင္သြင္း

( ၂၅ ၾသဂုတ္ အာအက္ဖ္ေအ)
ALRCလို႔ေခၚတဲ့အာရွဥပေဒအရင္းအျမစ္ပင္မဌာနကျမန္မာႏိုင္ငံမွာလူ႔အခြင့္အေရးေတြကာကြယ္ေစာင့္
ေရွာက္ဖို႔အေျခခံမူေဘာင္ေတြလစ္ဟင္းလ်က္ရွိတယ္လို႔ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီကိုတင္သြင္း
တဲ့စာထဲမွာေရးသားေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။အာရွလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ရဲ႕အဖြဲ႔ခြဲတခုျဖစ္တဲ့ALRCလို႔ေခၚတဲ့ အာရွဥပေဒအရင္းအျမစ္ပင္မဌာနဟာျမန္မာႏိုင္ငံကပံုမွန္ရွိသင့္ရွိထုိက္တဲ့လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္ေစာင့္
ေရွာက္မႈဟာအေျခခံမူေဘာင္ေတြလစ္ဟင္းလ်က္ရွိတဲ့အျပင္အဖြဲ႔အစည္းဆိုင္ရာလူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္
ေစာင့္ေရွာက္ေရးမူူေတြလည္းကင္းမဲ့ေနတဲ့အေၾကာင္းေၾကျငာခ်က္ထဲမွာေဖာ္ျပထားပါတယ္။အာရွလူ႔အခြင့္ အေရးေကာ္မရွင္ကေရွ႕ေနဦးမင္းလြင္ဦးကေတာ့အခုလိုရွင္းျပပါတယ္။

ဦးမင္းလြင္ဦး… လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြကိုၾကိဳတင္ကာကြယ္ေပးႏိုင္ဖို႔အတြက္ေနာက္ျပီးေတာ့ခ်ိဳးေဖာက္ ္မႈေတြခံရတဲ့လူေတြဘက္ကလိုက္ပါေဆာင္ရြက္တဲ့အက်ိဳးေဆာင္ေတြအတြက္အခြင့္အေရးေတြေပးဖို႔အဲဒါေတြကို တိတိက်က်ျပဌာန္းထားတဲ့အစီအစဥ္ေတြမရွိဘူး၊ေနာက္ျပီးေတာ့လိုက္ပါေဆာင္ရြက္တဲ့လူေတြလည္းနည္းမ်ိဳးစံုနဲ႔ ဖိႏွိပ္ျခင္းခံေနရတာေတြကိုတင္ျပထားတာျဖစ္တယ္။

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလူ႔အခြင့္အေရးေတြကဘယ္ေလာက္ပဲျမန္မာႏိုင္ငံကိုလူ႔အခြင့္အေရးကိုေလးစားလိုက္နာဖို႔ ဘယ္ေလာက္ပဲထပ္ကာတလဲလဲေတာင္းဆိုေနပါေစျမန္မာႏိုင္ငံမွာလူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအ
ေျခခံမူမ်ားမရွိတာဟာအဓိကျပႆနာတရပ္ျဖစ္ေၾကာင္းALRCကဆိုပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာျပည္သူလူထုအခြင
့္အေရးနဲ႔အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာသေဘာတူညီခ်က္မွာလက္မွတ္ေရးထိုးထားျခင္းမရွိသလိုကို
လိုနီေခာတ္ထဲကက်င့္သံုးလာခဲ့တဲ့ေဟာင္းႏြမ္းျပီးဖိႏွိပ္တဲ့ဥပေဒေတြကိုပဲဆက္လက္က်င့္သံုးေနေၾကာင္း၁၉၈၈ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းဥပေဒေတြမွန္သမ်ွဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ကျပဌာန္းတာမဟုတ္ဘဲအာဏာနဲ႔အမိန္႔ေၾကျငာစာျပဌာန္း
တာျဖစ္ျပီးျမန္မာႏိုင္ငံမွာလူ႔အခြင့္အေရးကိုကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မဲ့အေျခခံမူေတြမရွိဘဲလူ႔အခြင့္အေရးကိုျငင္းပယ္
္တဲ့အေျခခံမူေတြသာရွင္သန္ေနေၾကာင္းေဖာ္ျပပါရွိပါတယ္။ ဦးမင္းလြင္ဦးကေတာ့အခုလိုရွင္းျပပါတယ္။

ဦးမင္းလြင္ဦး….. စစ္အစိုးရကေနျပီးကုလသမဂၢconventionေတြျဖစ္တဲ့ကမ ၻာ့လူ႔အခြင့္အေရးေၾကျငာစာတမ္း
ကလြဲျပီးေတာ့က်န္တဲ့ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈဆိုင္ရာစာရြက္စာတမ္းေတြ၊ျပီးေတာ့ႏိုင္ငံသားေတြရဲ႕အခြင့္အေရးနဲ႔ပတ္သက္
တဲ့စာခ်ဳပ္စာတမ္းေတြအဲဒါေတြမွာလက္မွတ္ေရးထုိးထားျခင္းမရွိဘူး။အဲဒီလိုလက္မွတ္ေရးထိုးထားျခင္းမရွိတဲ့အတြက္
လည္းႏိုင္ငံတကာကေနျပီးျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚမွာအေရးယူေဆာင္ရြက္မယ္ဆိုရင္ေတာ္ေတာ္အခက္အခဲျဖစ္ပါတယ္။

အဖြဲ႕အစည္းပိုင္းဆိုင္ရာကိုၾကည့္မယ္ဆိုရင္ျမန္မာႏိုင္ငံေရြးေကာက္ပြဲဟာလံုျခံဳေရးဆုိင္ရာအတတ္ပညာရွင္မ်ားပါဝင္တဲ့ အရပ္သားအဖြဲ႕အစည္းမဟုတ္ပဲစစ္တပ္ရဲ႕လက္ေဝခံ၊စစ္တပ္ခိုင္းသမ်ွလုပ္ရတဲ့စစ္တပိုင္းအဖြဲ႔အစည္း၊ေထာက္လွမ္းေရး အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ေနျပီး ရဲတပ္ဖြဲ႔ရဲ႕အထူးသတင္းေထာက္အဖြဲ႔ဟာလည္းမႈခင္းေတြကိုလြတ္လြတ္လပ္လပ္စံုစမ္းစစ္ေဆး
ေနတဲ့ပညာရွင္အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္မလာဘဲစစ္ေထာက္လွမ္းေရးရဲ႕တပည့္အဖြဲ႔သာျဖစ္ေနတယ္လို႔ဆိုပါတယ္။ ဒါတင္မကဘဲျမန္မာႏိုင္ငံရွိတရားရံုးေတြကလည္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းရဲ႕ၾသဇာခံျဖစ္ျပီးဥပေဒအရေဆာင္ရြက္ႏုိင္ ္ျခင္းမရွိဘဲလူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္ဖို႔ဆိုတာေဝလာေဝးဘဲျဖစ္ေၾကာင္းALRCရဲ႕ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီကို တင္သြင္းတဲ့ေၾကျငာခ်က္မွာေဖာ္ျပပါရွိပါတယ္။

0 comments:

Post a Comment