Friday, August 27, 2010

Filled Under:

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကသမၼတကိုခ်ဳပ္ကိုင္ႏိုင္မည္မဟုတ္

(VOA၂၆ၾသဂုတ္၂၀၁၀)
ျမန္မာစစ္အစိုးရက်င္းပေပးမဲ့ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္မဲေပးၾကဖို႔၂လေက်ာ္ေက်ာ္ပဲက်န္ပါေတာ့တယ္။ ျပည္သူေတြမဲေပးၾကမဲ့လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြရွိေပမဲ့ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ေတြကေနေပၚေပါက္လာမဲ့
အစိုးရတရပ္ထက္၂၀၀၈ဖြဲ႔စည္းပံုကိုအတည္ျပဳမဲ့ဒီေရြးေကာက္ပြဲကေနသမၼတကလႊမ္းမိုးတဲ့ေရြးေကာက္ပြဲ
တရပ္ျဖစ္လာမယ္ဆိုတာကိုျပည္သူေတြေလ့လာသင့္တယ္လို႔ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ေဒၚေအာင္
ဆန္းစုၾကည္ကသူ႔ေရွ႕ေနၾကီးဦးဥာဏ္ဝင္းကေနတဆင့္အမွာစကားပါးခဲ့ပါတယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေထာက္ျပသလိုပဲသမၼတကအာဏာကို၏ခ်ဳပ္ကိုင္ထားမွာျဖစ္တဲ့အျပင္ဒီမိုကေရ
စီႏိုင္ငံေတြရဲ႕အေျခခံသေဘာတရားအရျပည္သူေတြကေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္လိုက္တဲ့ကိုယ္စားလွယ္ေတြ
ကေနျပည္သူေတြကိုျပန္ျပီးအုပ္ခ်ဳပ္ရမွာျဖစ္ေပမဲ့အခုလက္ရွိအေျခအေနမွာေတာ့ဒီကိုယ္စားလွယ္ေတြဟာ
လက္ရွိအာဏာရအစိုးရရဲ႕အထက္ကေနေရြးခ်ယ္ခ်ထားေပးတဲ့သူေတြကိုျပည္သူုလူထုကေနမဲေပးရမွာျဖစ္
ေနတာမို႔ဒါဟာေျပာင္းျပန္ျဖစ္ေနတယ္လို႔AHRCအာရွလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ေရွ႕ေနဦးမင္းလြင္ဦးကေျပာ
ပါတယ္။

ဦးမင္းလြင္ဦး….. ယခုျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းမွာလက္ရွိျဖစ္ေနတဲ့အေျခအေနကျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ခံမဲ့ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြကိုျမိဳ႕နယ္ေတြလိုက္ေသာ္၄င္း၊တိုင္းႏွင့္
ျပည္နယ္ေတြလိုက္ေသာ္၄င္းျပည္သူေတြရဲ႕ဆႏၵနဲ႔တင္ေျမွာက္ျပီးအေရြးခံမဲ့လူေတြမဟုတ္ပါဘူး၊ဝင္
ေရာက္အေရြးခံမဲ့လူေတြကက်ေနာ္တို႔ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းမွာအင္အားအၾကီးဆံုးလို႔ေျပာလို႔ရတဲ့ၾကံ႕ခိုင္
ဖြံ႕ျဖိဳးေရးပါတီဆိုရင္အထက္ကေန၊ဝန္ၾကီးေတြကေနအသြင္ေျပာင္းထားတဲ့လူေတြ၊ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ
္တို႔ကေန၊အစိုးရဌာနရာထူးၾကီးၾကီးထဲကေနျပီးေတာ့ ဝင္ေရာက္အေရြးခံၾကမဲ့လူေတြျဖစ္တယ္။

အဲဒီလူေတြကိုလည္းအထက္ကေနျပီးေတာ့မင္းကေတာ့ဘယ္ေနရာကအေရြးခ်ယ္ခံဆိုျပီးေတာ့၊သူတို႕က
လည္းလိုက္နာေဆာင္ရြက္ၾကရတာျဖစ္တယ္။ဒါေၾကာင့္အထက္ကစီစဥ္ညႊန္ၾကားတာကိုသူတို႔အေနနဲ႔ျငင္း
ပယ္ႏိုင္စြမ္းမရွိဘူး၊တကယ္လို႔သာၾကံ႕ခိုင္ဖြံ႕ျဖိဳးေရးပါတီအႏိုင္ရလို႔လႊတ္ေတာ္ဖြဲ႕လာျပီဆိုရင္လည္းလႊတ္ေတာ္
္ကိုယ္စားလွယ္ေတြအေနနဲ႔ ျပည္သူေတြရဲ႕အသံကိုနားေထာင္ျပီးေတာ့ျပည္သူေတြနဲ႔စကားေျပာတာေတြမျမင္
္ရဘူး၊အထက္ကညႊန္ၾကားတဲ့၊အထက္ကဆရာၾကီးမ်ားရဲ႕သေဘာဆႏၵအတိုင္းသာသူတို႔ကလိုက္ပါေဆာင္ရြက္
္မဲ့သေဘာမ်ိဳးျဖစ္တယ္။

ဒီအခ်က္ေၾကာင့္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကေနသမၼတကိုကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္တုိ႔ကိုလႊမ္းမိုးႏိုင္ဖို႔ကိစၥဟာမျဖစ္ႏိုင္
ဘူးလို႔လည္းေျပာပါတယ္။ဒါ့အျပင္သမၼတရဲ႕အခန္းက႑ဟာစစ္ဘက္ပုဂၢိဳလ္သာျဖစ္တာမို႔လက္ရွိစစ္အစိုးရ
စိတ္တိုင္းက်စီစဥ္ထားတာျဖစ္ျပီးသမၼတကသာအာဏာကိုခ်ဳပ္ကိုင္ထားတယ္လို႔ဆိုပါတယ္။

ဦးမင္းလြင္ဦး….သမၼတရဲ႕အခန္းက႑မွာလည္းလႊတ္ေတာ္၃ရပ္ကေနျပီးေရြးခ်ယ္တဲ့သမၼတျဖစ္ရမယ္။ေရြးတဲ့
သူကလည္းစစ္အေတြ႕အၾကံဳရွိရမယ္၊စတဲ့အရည္အခ်င္းေတြနဲ႔ယွဥ္လိုက္တယ္ဆိုရင္ဒီလူကလည္းစစ္တပ္က
လာတဲ့သူပဲျဖစ္တယ္။ျဖစ္လာတဲ့သမၼတကလည္းစစ္တပ္အေပၚမွာသစၥာခံမဲ့လူျဖစ္တယ္။ထိုနည္းတူစြာ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ဟာလည္းစစ္တပ္ကေနပဲခန္႔အပ္ထားတဲ့လူျဖစ္တဲ့အတြက္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္
စားလွယ္ေတြအေနနဲ႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အတြင္းကေနျပီးေတာ့ ႏိုင္ငံေရးအရ ေျပာင္းလဲမႈေတြျဖစ္ေပၚလာ
ေအာင္လုပ္မယ္ဆိုတာကလြန္စြာမွပဲခဲယဥ္းတဲ့အေျခအေနမ်ိဳးျဖစ္တယ္လို႔က်ေနာ္တို႔အေနနဲ႔ျမင္တယ္။ဒါေၾကာင့္
လည္းလႊတ္ေတာ္ကလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြအေနနဲ႔သမၼတနဲ႔ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ကိုလႊမ္းမိုးျပီးေတာ့ ခ်ယ္လွယ္ဆံုးျဖတ္ႏိုင္တဲ့အခြင့္အာဏာဘာမွမရွိဘူးလို႔က်ေနာ္တို႔ေျပာႏိုင္ပါတယ္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအင္ဒီယားနားတကၠသိုလ္အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာပါရဂူဘြဲ႔ရေဒါက္တာအန္ျဒဴးငံုက်ဴးလ်ံ
ကလည္း ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတြမွာဥပေဒျပဳအုပ္ခ်ဳပ္ေရးနဲ႔တရားစီရင္ေရးအာဏာရပ္ေတြမွာခ်ိန္ခြင္လ်ာကိုညွိ
ထားေပမဲ့ အခု၂၀၀၈ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကေန ျပည္ေထာင္စုနဲ႔တိုင္းနဲ႔ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ေတြက ဥပေဒျပဳအာဏာဟာအမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရးနဲ႔ လံုျခံဳေရးတာဝန္ကိုထိန္းခ်ဳပ္ထားတဲ့သမၼတေလာက္အာဏာ
မရွိဘူးလို႔ေျပာပါတယ္။

ေဒါက္တာ…ပုဒ္မ၁၀(၁)မွာေျပာထားတာကဥပေဒျပဳအာဏာရယ္၊အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာရယ္နဲ႔တရားစီရင္ေရး
အာဏာေတြကိုတတ္ႏိုင္သေလာက္ခြဲထားမယ္လို႔ေျပာတယ္။ဒါေပမဲ့တကယ္တမ္းအေသးစိတ္ေရးတဲ့အခါက်ေတာ့ ဥပေဒျပဳေရးအာဏာကဘာမွ ႏိုင္ငံေတာ္လံုျခံဳေရးနဲ႔ အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရးနဲ႔လံုျခံဳေရးေကာင္စီေလာက္ကို အာဏာမရွိဘူးျဖစ္ေနတယ္။အားလံုးကသမၼတနဲ႕အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရးနဲ႔လံုျခံဳေရးေကာင္စီလက္ထဲမွာဘဲအာ
ဏာေတြကတည္ရွိေနတယ္။အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရးနဲ႔လံုျခံဳေရးေကာင္စီကလည္းေခါင္းေဆာင္ကသမၼတ၊ေနာက္

ျပီးေတာ့ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၃ေယာက္ရွိမယ္၊ဒုတိယသမၼတ၁ရယ္ဒုတိယသမၼတ၂ရယ္ေနာက္ျပီးေတာ္ႏိုင္ငံေတာ္ ္သမၼတရယ္၃ေယာက္ထဲမွာမွတကယ့္ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတကစစ္တပ္ထဲကျဖစ္တယ္။ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့လႊတ္ေတာ္
ဖြဲ႔စည္းပုံကိန္းဂဏန္းကိုကစစ္တပ္၂၅ရာခိုင္ႏႈန္းကမၾကိဳက္လို႔ရွိရင္အဲဒီႏိုင္ငံေတာ္သမၼတကိုခန္႔လို႔မရေအာင္တမင္
သက္သက္လုပ္ထားတာျဖစ္တယ္။အဲဒီေတာ့အာဏာအားလံုးကႏိုင္ငံေတာ္သမၼတနဲ႔အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရးနဲ႔လံုျခံဳ
ေရးေကာင္စီလက္ထဲမွာဘဲရွိေနပါလိမ့္မယ္။

0 comments:

Post a Comment