Saturday, September 11, 2010

Filled Under:

ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒႏွင့္ လူထု

အာရ္အက္ေအမွအပတ္စဥ္ေသာၾကာေန႕တိုင္းတင္ဆက္ေနသည့္ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒႏွင့္လူထုအစီအစဥ္
္မွေဆာင္းပါး( မင္းလြင္ဦး)
ႏို၀င္ဘာလ(၇)ရက္ေန႕မွာက်င္းပမဲ့ေရြးေကာက္ပြဲကို၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္အေရြးခ်ယ္ခံႏိုင္ဖို႕ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္
္ၾၾဲကီးမ်ားအရပ္၀တ္လဲျပီးျပင္ဆင္လာပါျပီ၊ႏိုင္ငံျခားတိုင္းျပေတြမွာေတာ့ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္မဲ့လႊတ္ေတာ္
ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကမိမိတို႕ရဲ႕ပိုင္ဆိုင္မႈေတြကိုေၾကညာျပီးမွေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ရတာပါ။ဒါကလဲ
ေရြးေကာက္ပြဲမွာ မဲ၀ယ္တာေတြ၊ မဲဆြယ္ရာ မွာမသမာမႈေတြမရွိရေအာင္ၾကိဳတင္ကာကြယ္တဲ့အေနန
ဲ႕ျဖစ္သလိုေရြးေကာက္ပြဲ၀င္တဲ့သူေတြဟာသမာသမတ္တရားဥပေဒနဲ႕အညီအခြန္ေငြေတြေပးေဆာင္ထား
ျပီးသားျဖစ္တဲ့သူေတြျဖစ္ျပီးတကယ္လို႕မ်ားေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ရရင္လဲအဂတိလိုက္စားမႈေတြကိုက်ဴးလြန္မဲ့သူ
ေတြမဟုတ္ဘူး၊ေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္တဲ့သူေတြဆိုတာကိုပါသက္ေသျပဖို႕အတြက္လုပ္ေဆာင္ၾက
ရတာပါ။

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ဖို႕ ေငြ၅သိန္းၾကိဳတင္ေပးသြင္းရမွာျဖစ္တယ္။ တႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာနဲ႕၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္မယ္ဆိုရင္ကိုယ္စားလွယ္ေပါင္း ၁၁၀၀ေက်ာ္အတြက္
ကုန္က်မဲ့ေငြကမနည္းလွဘူး။ ဥပမာအေမရိကန္မွာျပီးခဲ့တဲ့ေရြးေကာက္ပြဲတံုးကခုႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီးျဖစ္
ေနတဲ့ဟီလာရီကလင္တန္ေရြးေကာက္ပြဲျပီးလို႕ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီးျဖစ္ေနေပမဲ့ေရြးေကာက္ပြဲတံုးကအ
သံုးျပဳခဲ့တဲ့ေငြေၾကးေတြအတြက္အေၾကြးဆပ္ေနရတံုး….

အခုအသြင္ေျပာင္းလာတဲ့ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းၾကီးမ်ားအတြက္ေတာ့ဒါေတြကပူစရာမလိုဘူးေလ။စစ္တိုင္းမွဴး
ေတြဘ၀၊၀န္ၾကီးဘ၀တံုးကနည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႕ရယူထားေတြကိုလူမသိေအာင္ဖြက္ထားရတဲ့ဒုကၡတခုပဲရွိတာ။ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ဖို႕ကိုေတာ့ ၾကံ႕ဖြံ႕ပါတီကအကုန္ခံမွာဆိုေတာ့မတရားရယူထားသမွ်သပိတ္၀င္အိတ္၀င္
သိမ္းထားယံုပဲ၊နည္းမ်ိဳးစံုနဲ႕ ရံပံုေငြရွာခြင့္ရထားတဲ့ၾကံ႕ဖြံ႕ပါတီရဲ႕ေငြေၾကးအင္အားဘယ္ေလာက္ထိရွိတယ္၊ ေရြးေကာက္ပြဲမွာဘယ္အတိုင္းအတာအထိအသံုးျပဳမယ္ဆိုတာ ဘယ္သူမွအတိအက်မေျပာႏိုင္ပါဘူး..
ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွတ္ပံုတင္ျခင္းဥပေဒပုဒ္မ၁၅မွာပါတီရန္ပံုေငြကိုေကာက္ခံစုစည္း၍စာရင္းျပဳစုထားရ
မည္လို႕ေဖၚျပထားတယ္ပုဒ္မခြဲ၁မွာေကာက္ခံရရွိတဲ့ပါတီ၀င္ေၾကးနဲ႕ပါတီလစဥ္ေၾကး၊စတာေတြကိုေဖၚျပ
ထားျပီးပုဒ္မခြဲ၂ မွာႏိုင္ငံသားတဦးခ်င္းကျဖစ္ေစ၊ အဖြဲ႕အစည္းအလိုက္ျဖစ္ေစ၊ႏိုင္ငံသားပိုင္ကုမဏီ
သို႕မဟုတ္ကုမၸဏီအစုအဖြဲ႕ကျဖစ္ေစ၎တို႕တရား၀င္ရရွိထားတဲ့ေငြေၾကးပစၥည္းမ်ားထဲမွပါတီကို
လွဴဒါန္းထည့္၀င္တဲ့ေငြေၾကးသို႕မဟုတ္ပစၥည္း ပုဒ္မခြဲ၃ပါတီပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွတရား၀င္ရရွိ
ေသာေငြေၾကးစတာေတြကိုျပဌာန္းထားပါတယ္.ႏိုင္ငံေရးပတီေတြကိုတရား၀င္ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္
ခြင့္ျပဳတာ၂၀၁၀မတ္လ၈ရက္ေန႕ပါအခ်ိန္တိုကာလအတြင္းဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္တဲ့ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား
အေနနဲ႕ ပါတီ၀င္ေၾကးနဲ႕လစဥ္ေၾကးရတဲ့ေငြဟာေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ဖို႕လံုေလာက္တဲ့ေငြေၾကး မဟုတ္ဘူးဆိုတာကေတာ့အထူးေျပာစရာမလိုပါဘူး.

ဒီေတာ့ကာႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအေနနဲ႕ကိုယ့္အိတ္ထဲကေငြစိုက္ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ၾကရမဲ့သေဘာျဖစ္တယ္
္ေနာက္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြရဲ႕ပုဂၢလိကလွဴဒါန္းေငြေပၚမွာအဓိကအားကိုးအားထားျပဳ ရေတာ့မွာျဖစ္တယ္၊ႏိုင္ငံေရးပါတီကိုပုဂၢလိကလွဴဒါန္းေငြဆိုတာကလဲကံ႕ဖြ႕ံပါတီကလြဲလို႕အျခားပါတီ
ေတြအေနနဲ႕ရဖို႕ဆိ္ုတာသိပ္မလြယ္လွဘူးလို႕ ေျပာရမွာပါ၊ေနာင္တက္လာမဲ့အစိုးရအေပၚအက်ိဳးအျမတ္
ေမွ်ာ္ကိုးျပီးလွဴဒါန္းၾကမဲ့သူေတြကေငြေၾကးၾကြယ္၀တဲ့စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြျဖစ္တယ္၊ဘယ္သူမွ
အေၾကာင္းမဲ့မစြန္႕စားခ်င္ၾကပါဘူး။အဆင္မသင့္ရင္လွဴဒါန္းတဲ့သူရဲ႕စီးပြားေရး၀င္ေငြေၾကညာလႊာတင္သြင္း ဖို႕ေတာင္းဆိုလာမယ္ဒီအခါရင္ဆိုင္ရမဲ့ျပသနာကိုသိၾကလို႕လဲပုဂၢလိကလွဴဒါန္းေငြမရႏိုင္တာပါ။
ဒါေၾကာင့္လဲႏိုင္ငံေရးပါတီေတြအေနနဲ႕ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ေရြးခ်ယ္ခံမဲ့လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္
စာရင္းနဲ႕ တင္သြင္းရမဲ့ ေငြေၾကးအခက္အခဲကို ရင္ဆိုင္ၾကရတာပါ။

ပုဒ္မ၁၅ ရဲ႕ပုဒ္မခြဲ ၃ မွာ ပါတီပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွတရား၀င္ရရွိေသာေငြ ႏွင့္အျမတ္ အစြန္းဆိုတဲ့ျပဌာန္းခ်က္ကိုၾကည့္ရင္ပါတီ ရံပုံေငြရဖို႕အတြက္ စာေစာင္ ထုတ္ေရာင္းတဲ့ကိစၥမွာ
ေတာင္ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ေဆာင္ရြက္ခြင့္မရတာကိုႏိုင္ငံေရးပါတီေတြရင္ဆိုင္ေနရတယ္။လြတ္
လပ္စြာ ရံပံုေငြရွာခြင့္ကိုထင္တိုင္းရေနတဲ့ပါတီကၾကံ႕႔ဖြ႕ံပါတီပါ။ ဒီေနရာမွာ ၾကံ႕ဖြံ႕အသင္းကေန
ၾကံ႕ဖြံ႕ပါတီေျပာင္းတဲ့အခါ၊အမ်ိဳးသမီးေရးရာေကာ္မတီကို ၾကံ႕ဖြံ႕ပါတီနဲ႕ပူးေပါင္းလိုက္တာစတဲ့ကိ
စၥေတြမွာ အသင္းရဲ႕ပိုင္ဆိုင္မႈေတြ နဲ႕ပါတီရံပံုေငြ၊ပိုင္ဆိုင္တဲ့ပစၥည္းစာရင္းစတာေတြကိုဥပေဒနဲ
႕အညီ စာရင္းရွင္းလင္း ဖ်က္သိမ္းျပီးမွလြဲေျပာင္းေပးရမွာျဖစ္ေပမဲ့အဲဒီလိုလုပ္ေဆာင္ခဲ့တာကို
မေတြ႕ရပါဘူး၊ ဒီကိစၥကို ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ကလဲ ေမးခြန္းမထုတ္ ပါဘူး…

တကယ္လို႕မ်ား၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ၾကံ႕ဖြံံ႕ပါတီက၀င္ျပီးအေရြးခ်ယ္ခံမဲ့အေရးပါတဲ့
နယ္ေျမ ေတြမွာအႏိုင္ မရ ဘဲလက္လႊတ္ခဲ့ရရင္ ေတာ့ အႏိုင္ရခဲ့တဲ့ ႏိုင္ငံေရးပါတီနဲ႕
ကိုယ္စားလွယ္ ကို ဒီပုဒ္မ ၁၅ ပါျပဌာန္းခ်က္ေတြနဲ႕ ညိစြန္းတယ္ဆိုျပီး ေခၚယူစစ္ေဆး
အေရးယူအံုးမယ္ ဆိုတာကို ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြသတိထားဖို႕လိုပါတယ္။

၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ဘူးသီးေတာင္ေမာင္ေတာျမိဳ႕နယ္က ၀င္ေရာက္အေရြးခ်ယ္ခံျပီး
ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္ခဲ့တဲ့ ဦးေက်ာ္မင္းရဲ႕ အျဖစ္အပ်က္ကနမူနာပါ။
ပထမဦးဆံုး ေရြးေကာက္ပြဲ အသံုးစရိပ္ေတြ အတြက္ စစ္ေဆးဖို႕ ရန္ကုန္ကိုဆင့္ေခၚ
အမႈစစ္ရာက ျပစ္ဒဏ္ေပးအေရးယူႏိုင္တဲ့ အေျခအေန မရွိေတာ့ ႏိုင္ငံသားဥပေဒနဲ႕
ႏို္င္ငံသားအသိအမွတ္ျပဳ ကဒ္ျပဳလုပ္ရာမွာ အခ်က္ အလက္မမွန္ ကန္တာေတြထည့္သြင္း
ျဖည့္စြက္တယ္ ဆိုျပီးဦးေက်ာ္မင္း နဲ႕မိသားစု၀င္ေတြကို ပါ ေထာင္ဒဏ္ ႏွစ္ရွည္ ခ်မွတ္ခဲ့တာ
က သာဓကတခု ပါပဲ။

၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲတံုးက တိုင္းရင္းသားစည္းလံုး ညီညြတ္ေရးပါတီ မရႈမလွရႈံးနိမ့္ခဲ့ရတာ
ကိုနအဖကမေမ့ပါဘူး အဲဒီလိုမျဖစ္ေအာင္လဲ အခ်ိန္ယူျပီးၾကံစည္ထားတာပါ။ဒီတခါေတာ့
ဟန္ျပယွဥ္ျပိဳင္ဖို႕ေရြးခ်ယ္ထားတဲ့တိုင္းရင္းသားပါတီေတြ၊ နအဖနဲ႕လက္၀ါးရိုက္ျပီး ကိုယ့္
ဒာက်ိဳးစီးပြားအတြက္ ၀င္ျပီးေရြးခ်ယ္ခံမဲ႕ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြသာ အႏိုင္ရေအာင္စီစဥ္ထားတာပါ
အတုိက္အခံအျဖစ္ထားမဲ့တစညပါတီ၊ ႏိုင္ငံေရးရည္ရြယ္ခ်က္ရွိျပီးဒီမိုကေရစီအေရးေျပာတဲ့
ႏိုင္ငံေရးပါတီအခ်ိဳ႕ဟာလႊတ္ေတာ္အတြင္းမွာ စာၾကည့္တိုက္ဖြင့္ဖို႕နဲ႕လမ္းျပင္ဖို႕အခြင့္အေရး
ေလာက္ပဲအတုိက္အခံေျပာဆိုႏိုင္မွာျဖစ္ေၾကာင္းတင္ျပလိုက္ရပါတယ္ခင္ဗ်ား။
( အာရွလူ႕အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္မွေရွေနဦးမင္းလြင္ဦးအာအက္ဖ္ေအအတြက္
ေရးသားထားတာျဖစ္ပါတယ္။)

0 comments:

Post a Comment