Friday, October 08, 2010

Filled Under:

သက္ၾကီးရြယ္အုိ ဆႏၵမဲ အေရးပါ

(အာရ္အက္ေအမွ အပတ္စဥ္ ေသာၾကာေန႕တိုင္း ထုတ္လႊင့္ေနသည့္ ဦးမင္းလြင္ဦး၏ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒႏွင့္လူထုအပတ္စဥ္ ေဆာင္းပါးအမွတ္စဥ္၁၀)
၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကို ျပည္သူအမ်ားပါ၀င္တဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီ၃၇ ဖြဲ႕နဲကိုယ္စားလွယ္ေပါင္း ၃၀၀၀ေက်ာ္က၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ ေရြးခံၾကမွာျဖစ္ေၾကာင္းႏိုင္ငံတကာက ေခါင္းေဆာင္ေတြကိုႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီး ဦးဥာဏ္၀င္းက ထုတ္ေဖၚေျပာလိုက္ပါျပီ။ ၀င္ေရာက္အေရြးခ်ယ္ခံမဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ေတြထဲမွာ ၾကံ႕ဖြံ႕ပါတီက ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေရ၁၀၀၀
ေက်ာ္တစညပါတီက ၀င္ေရာက္ေရြးခ်ယ္ခံမဲ့သူက ၉၀၀ေက်ာ္ရွိပါတယ္။ ၾကံ႕ဖြံ႕ကထာက္ခံမႈ ေပးထားတဲ့ တိုင္းရင္းသားပါတီေတြနဲ႕ အပစ္ရပ္တိုင္းရင္းသား ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြက ၀င္ေရြးၾကမဲ့သူေတြကလဲမနည္းလွပါဘူး။

ဒီမိုကရက္တစ္ အင္အားစုေတြထဲမွာလဲၾကံ႕ဖြံ႕နဲ႕ အေပးအယူမကင္းတဲ့ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြရွိပါေသးတယ္။ တကယ္တန္းေျပာရရင္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ၀င္ေရာက္ေရြးခ်ယ္ခံမဲ့သူေတြ ထဲကဒီမိုကရက္တစ္ အင္အားစုနဲ႕ တသီးပုဂၢလ၀င္ေရြးခ်ယ္ခံမဲ့သူက အားလံုးေပါင္းမွအေယာက္ ၅၀၀မေက်ာ္ပါဘူး။

လတ္တေလာ ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ထားတဲ့ အခ်ိဳ႕ဒီမိုကေရစီဘက္ေတာ္သားမ်ား ဖက္ကလို႔ ဆိုရမဲ့သူေတြေတာင္ ကြယ္ရာမွာစစ္အစိုးရရဲ႕ အေထာက္အပံ့နဲ႕မကင္းတဲ့ ပါတီအခ်ိဳ႕ရွိပါေသးတယ္။ စစ္အစိုးရရဲ႕လုပ္ေဆာင္မႈေတြဟာ တရားမွ်တမႈမရွိဘူးလို႕ အသံေကာင္းဟစ္စည္းရံုးေနတာကလဲ ျပည္သူေတြအတြက္ ေျပာဆိုေနတာမဟုတ္ပဲ ၎တို႕ရဲ႕အက်ိဳးစီးပြားကိုနစ္နာေစတဲ့အတြက ္ျဖစ္တယ္ဆိုတာကိုလဲ ျပည္သူေတြ သတိျပဳသင့္ပါတယ္။

စစ္အစိုးရဖြဲ႕ စည္းတည္ေထာင္ခဲ့တဲ့ ၾကံ႕ဖြံ႕႔ပါတီက၂၀၁၀ေရြးေကာက္ပြဲကို ဘယ္လိုနည္းနဲ႕ျဖစ္ျဖစ္အႏိုင္ရဖို႕က လိုရင္းဆိုတာကို သူတို႕ရဲ႕လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြက သိသာေစပါတယ္။ကုလအစည္းအေ၀းမွာ ေတာင္မွ ေနာင္တက္လာမဲ့အစိုးရရဲ႕မူ၀ါဒလမ္းစဥ္ေတြကို ထုတ္ေဖၚေျပာျပ ထားျပီဆိုမွေတာ့ ႏိုင္ငံတကာကိုလဲစစ္အစိုးရက အေလးထားဂရုစိုက္မွာ မဟုတ္ဘူး ဆိုတာကို ေဖၚျပလိုက္ပါျပီ။ ေနာင္တက္လာမဲ့ အစိုးရကလဲငါတို႕ပဲလို႕ ဖြင့္မေျပာတာတခုပဲ ကြာတာပါ။ ေရြးေကာက္ပြဲကို ဆန္႕က်င္ဆႏၵျပရင္ ေထာင္ဒဏ္၁ႏွစ္ေငြဒဏ္၁သိန္း က်ခံေစရမယ္ဆိုျပီး မဲဆႏၵမေပးလိုသူေတြကို အျပစ္ရွိသကဲ့သို႕ ေျခာက္လွန္႕ေနတဲ့ ကိစၥရပ္ေတြလဲ ရွိပါေသးတယ္။

တကယ္ေတာ ့မဲမေပးပဲေနႏိုင္တယ္ဆိုတာက ဥပေဒကေပးထားတဲ့ အခြင့္အေရးပါ။ ျပည္သူေတြအေနနဲ႕ ေၾကာက္လန္႕ေနစရာမလိုပါဘူး။ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ မဲစာရင္းအရမဲေပးႏိုင္တဲ့ သူ၅၁ရာခိုင္ႏႈန္းကမဲေပးရင္ ေရြးေကာက္ပြဲအထ ေျမာက္တယ္လို႕ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒပုဒ္မ၅၀(ဂ)မွာ ျပဌာန္းထားတာကို ေတြ႕ရမွာျဖစ္တယ္။ မဲေပးႏိုင္တဲ့ျပည္သူေတြထက၅၁ရာခိုင္ႏႈန္းက မဲမေပးပဲေနခဲ့ရင္ ေရြးေကာက္ပြဲ အထမေျမာက္ဘူးလို႕ဆိုရမွာျဖစ္တယ္။

တကယ္တန္း မဲေပးခြင့္ရွိတဲ့ သူေတြထဲက၅၁ရာခိုင္ႏႈန္းစလံုးက ၾကံ႕ဖြံ႕႔ကိုေထာက္ခံမဲေပးသည္ျဖစ္ေစ၊ မေပးသည္ျဖစ္ေစ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ၅၁ရာခိုင္ႏႈန္း ျပည့္သြားရင္ၾကံ႕ဖြံ႕႔က ဆႏၵမဲေတြအားလံုးကိုၾကံ႕ဖြံ႕ေထာက္ခံမဲ ျဖစ္သြားေအာင္ နည္းမ်ိဳးစံုနဲ႕ လုပ္ေဆာင္အံုးမွာပါ။ ျပည္သူေတြအေနနဲ႕ မိမိတို႕ရဲ႕ အခြင့္အေရးကို မိမိတို႕ကိုယ္တိုင္ အသံုးခ်ျပီး အနာဂါတ္ျမန္မာႏိုင္ငံ
အတြက္ ဆံုးျဖတ္ေပးဖို႕လိုအပ္လာပါျပီ။ မိမိတို႕ရဲ႕အနာဂါတ္ကိုမိမိတို႕ကိုယ္တိုင္ဆံုးျဖတ္ျပဌာန္းရမွာျဖစ္တယ္။ ႏိုင္ငံတကာကစာနာတယ္၊ နားလည္တယ္၊ စိတ္ပ်က္ အားေလ်ာ့မိတယ္ဆိုတာေတြက ိုေစာင့္ျပီးနားေထာင္ေမွ်ာ္ကိုး
ေနဖို႕မလိုပါ။

ႏိုင္ငံတကာကေခါင္းေဆာင္ေတြ ဆံုးျဖတ္တာေတြ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႕ၾကာလို႕ ေထာင္ခ်ီတဲ့အသက္ေတြ မဆံုးရံႈးသင့္ပဲ ဆံုးရံႈးခဲ့ရတဲ့ ရ၀မ္ဒါႏိုင္ငံရဲ႕ ဥပမာကိုသတိရၾကပါ။ ႏိုင္ငံတကာရဲ႕ ဖိအားဆိုတာကလဲ ျပည္တြင္းကျဖစ္ေပၚေနတဲ့ လတ္တေလာ အေျခအေနေပၚမွာ မူတည္ျပီးမွျဖစ္လာတာပါ။ႏိုင္ငံတကာက ေစာင့္ၾကည့္ေနပါတယ္ဆိုတဲ့ အေျခအေနထက္ပိုလို႕ ဘာမွမလုပ္ႏိုင္ေသးပါဘူး ၊မွ်တတဲ့ေရြးေကာက္ပြဲဟုတ္မဟုတ္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမဲ့ အဖြဲ႕အစည္းေတြကိုေတာင္စစ္အစိုး
ရကခြင့္မျပဳပါဘူး၊ ဒါကိုျမန္မာျပည္သူေတြ သိထားဖို႕လိုပါတယ္။ စစ္အစိုးရကေတာ့တဆင့္ျပီးတဆင့္ သူတို႕လုပ္ရမဲ့ လုပ္ငန္းေတြကို အရွိန္မပ်က္လုပ္ေနပါတယ္ ။ခုဆိုခရီးေ၀းသြားမဲ့သူ၊ႏိုင္ငံျခားမွာေရာက္ေနတဲ့သူ၊ မက်န္းမာလို႕ေဆးရံုတက္ေနရသူအသက္ၾကီးလို႕ မဲရံုမလာႏိုင္သူ၊ အက်ဥ္းက်ခံေနရသူစတဲ့ သူေတြအတြက္ ၾကိဳတင္ဆႏၵမဲေပးဖို႕ ေဆာင္ရြက္ေနပါျပီ။

အသက္၆၀အထက္ သက္ၾကီးဦးေရဟာယေန႕ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ၆သန္းနီးပါး ရွိလာျပီမို႕ သက္ၾကီးရြယ္အိုမ်ားရဲ႕ ဆႏၵမဲကလဲယခုအခါ အေတာ္အေရးပါေနတဲ့ အေျခအေနမွာရွိပါတယ္။ လက္ရွိေရစၾကိဳျမိဳ႕နယ ္္ၾကံ႕ဖြံ႔ပါတီက အသက္ၾကီးတဲ့သူေတြအတြက္ ေစတနာမပါပဲ မ်က္စိအခမဲ့ခြဲစိပ္ကုသေပးလို႕ မ်က္စိကြယ္သြားရတဲ့သူမနည္းဘူး ဆိုတာကိုၾကားသိေနရပါတယ္။ မိမိတို႕ရဲ႕ပင္စင္လစာေငြတိုးေပးဖို႕ေျပာတိုင္း မသိသလိုလုပ္ေနတဲ့ စစ္အစိုးရကို ဒီတခါထိုက္ထိုက္တန္တန္ ဆံုးမခြင့္ၾကံဳျပီလို႕ေျပာ
လိုပါတယ္။ ၾကိဳတင္မဲဆႏၵေပးဖို႕ ေျပာလာရင္ႏို၀င္ဘာ၇ရက္ေန႕ဟာ တနဂၤေႏြရံုးပိတ္ရက္အားလပ္
တာမို႕ မဲရံုကိုသြားမဲေပးမယ္လို႕ေျပာပါ။ အဲဒီေန႕မွာမဲဆႏၵသြားေပးတာ မေပးတာကတပိုင္းပါ။

တကယ္လိ႔ု ၾကိဳတင္မဲေပးဖို႕ အတင္းအၾကပ္ေျပာလာခဲ့ရင္ အဖိုးအဖြားတို႕က အသက္ၾကီးျပီမို႕ႏိုင္ငံေရး နဲ႕ကင္းကင္းရွင္းရွင္း ေနလိုတဲ့အတြက္ ဘယ္ပါတီကိုမွ မဲေပးလိုတဲ့ဆႏၵမရွိဘူးဆိုတာကို ေျပာပါ။ ဘယ္စာရြက္စာတမ္းကိုမွ မိမိဖတ္ရႈျခင္းမျပဳပဲ လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း၊ လက္ေဗြႏွိပ္ျခင္း စတာေတြ ကိုမျပဳလုပ္ဖို႕လိုပါတယ္။ မျဖစ္မေနမဲေပးရမဲ့ အေျခအေနမ်ိဳးနဲ႕ ၾကံဳေတြ႕လာျပီဆိုရင္ ပယ္မဲ ျဖစ္ေအာင္သာမဲေပးပါ။ မိမိသားသမီး၊ေျမးျမစ္မ်ားရဲ႕ အနာဂါတ္အတြက္ မိမိအခြင့္အေရးကို မိမိရယူ
ျပီးထုတ္ေဖၚျပသပါ။ ဥပမာအားျဖင့္ျမိတ္ျမိဳ႕မွာ ၀င္ေရာက္ေရြးခ်ယ္ခံမဲ့ ႏိုင္ငံေရးပါတီ၂ ခုပဲရွိပါတယ္
္ယုဇနဦးေဌးျမင့္ ပါ၀င္ေရြးခ်ယ္ခံမဲ့ ၾကံ႕ဖြံ႕ပါတီနဲ႕တဆညပါတီပါ။ ဆႏၵမဲေပးၾကမဲ့ ျပည္သူေတြ အေနနဲ႕ ဆႏၵမဲမေပးခင္ စစ္အစိုးရကဥပေဒမဲ့ လယ္ယာေျမေတြ အဓမၼသိမ္းယူခဲ့တာကို သတိရပါ။

မိမိတို႕ရဲ႕သားေတြကို စစ္တပ္ကကေလးစစ္သားအျဖစ္ အဓမၼစုေဆာင္းခံရမွာကိုျပန္စဥ္းစားပါ။ ျမိဳ႕နယ္ေက်းရြာေတြမွာ စစ္တပ္အတြက္ ျခံစည္းရိုးကာေပးရတာ၊ စစ္တပ္အတြက္ ရိကၡာစိုက္ပ်ိဳး
ေပးရတာ၊ ရိပ္သိမ္းခ်ိန္တန္ရင္ အဖိုးအခမရပဲ အခမဲ့ရိပ္သိမ္းေပးရတာ၊ တပ္ရင္းတပ္ဖြဲ႕ေတြ အေျခခ်ဖို႕အတြက္ ေျမယာေတြ အသိမ္းခံရတာအျပင္ ဘားတိုက္ေဆာက္ဖို႕ အခမဲ့လုပ္အားေပးရတာ ေတြကိုသတိရၾကပါ။ ရယက၊မယကစတဲ့ အာဏာပိုင္အဆင့္ဆင့္က အမိန္႕အမ်ိဳးမ်ိဳးထုတ္ျပီး နည္းမ်ိဳးစံုနဲ႕ေငြေၾကး ေကာက္ခံတာေတြကို ျပန္စဥ္းစားၾကပါ။ လုပ္အားေပးဖို႕ဆင့္ဆိုတာ၊ လုပ္အားေပးမလိုက္ႏိုင္ရင္ ေငြေပးရတာ ေက်ာင္းေဆာက္ဖို႕၊လမ္းေဖါက္ဖို႕၊ လမ္းျပဳျပင္ဖို႕စတဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ိဳးစံုနဲ႕ ေငြေၾကးေကာက္ခံတာေတြကို သတိရပါ။

စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားရဲ႕ သားသမီးေတြ တည္ေထာင္ထားတဲ့ ကုမဏီေတြအတြက္ ေတာင္သူလယ္သမားေတြရဲ႕ဘိုးဘြားပိုင္ လယ္ယာေျမေတြကို ေလ်ာ္ေၾကးမေပးပဲ သိမ္းယူတာေတြ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြနဲ႕ နီးစပ္တဲ့စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ေတြက သိမ္းယူလို႕လယ္ယာေျမေတြ လက္လြတ္ဆံုးရံႈးျပီး အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္ရတာေတြကို ျပန္လည္စဥ္းစားၾကပါ။ ဆႏၵမဲမေပးတာဟာ ၂၀၁၀ေရြးေကာက္ပြဲကို ပ်က္ျပယ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္တာမဟုတ္ပဲ ဥပေဒကေပးအပ္ထားတဲ့ မိမိအခြင့္အေရးကို မိမိရယူတာဆိုတာ
ကိုျပည္သူေတြသိထားဖို႕လိုပါတယ္။ ဥပေဒကေပးအပ္ထားတဲ့ အခြင့္အေရးတရပ္ကို မိမိသေဘာမတူရင္ ဘယ္သူမွမိမိထံက ရုပ္သိမ္းလို႕မရဘူးဆိုတာကို ျပည္သူေတြကိုယ္တိုင္က ထုတ္ေဖၚျပသဖို႕လိုပါတယ္။ မွန္ကန္တဲ့ဆံုးျဖတ္ခ်က္နဲ႕ ႏို၀င္ဘာလ(၇)ရက္ ၂၀၁၀ေရြးေကာက္ပြဲကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ၾကပါေစ။

အာရွလူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္မွာ ဦးမင္းလြင္ဦးအာအက္ဖ္ေအအတြက္ ေရးသားေပးပို႔ထားတာျဖစ္ပါတယ္။

0 comments:

Post a Comment