Monday, October 18, 2010

Filled Under:

ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ဘက္လိုက္မႈရွိ

(ေအာက္တိုဘာ၁၈)
(အာရ္အက္ေအမွေသာၾကာေန႕တိုင္းအပတ္စဥ္တင္ဆက္ေနသည့္ ဦးမင္းလြင္ဦး၏ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒႏွင့္ လူထုေဆာင္းပါးအမွတ္စဥ္ ၁၁)

ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပဖို႔ ၃ ပတ္ခန္႕သာ လိုပါေတာ့တယ္၊ ေရြးေကာက္ပြြဲ မက်င္းပမွီ တရားမဲ့ျပဳ က်င့္မႈမ်ားနဲ႕ ပတ္သက္လဲ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ကို တိုင္ၾကားအသိ ေပးခဲ့ၾကေပမဲ့ ယခုအခ်ိန္အထိ ထိေရာက္တဲ ့အေရးယူေဆာင္ရြက္တာကို မေတြ႕ရေသးပါဘူး ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္္ရာျပစ္မႈမ်ားနဲ႕ ပတ္သက္လို႕ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒပုဒ္မ၅၈အပိုဒ္ခြဲ(က)မွာ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးကို မတရားသျဖင့္ရရွိေစရန္ေသာ္၎ ၊အခြင့္အေရးကို ရရွိခဲ့ျခင္းအတြက္ ေက်းဇူးတံု႕ျပန္တဲ့ အေနနဲ႕ေသာ္၎ေငြ၊ပစၥည္း၊ အစားအေသာက္၊ ရာထူး၊အလုပ္အကိုင္ေနရာေျပာင္းေရႊ႕မႈ ဒါမွမဟုတ္အျခား အခြင့္အေရးတခုခုကို အသံုးျပဳလ်က္ လာဘ္ေပးတာ သို႕မဟုတ္လာဘ္ယူတာ စတဲ့ျပဳလုပ္မႈတရပ္ရပ္က က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ျပစ္မႈထင္ရွား စီရင္ျခင္းခံရလွ်င္ ထိုသူအား တႏွစ္ထက္မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ က်ပ္တသိန္းထက္ မပိုေသာ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ ၂ ရပ္လံုးျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ရမည္ လို႔႕ ျပဌာန္္းထားတာကို ေတြ႔ရမွာျဖစ္တယ္။ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းမွာ လူဦးေရထူထပ္တဲ့ ရန္ကုန္တိုင္း ၊မႏၱေလးတိုင္းစတဲ့ ေနရာမ်ားမွာအာဏာပိုင္ေတြ ကိုယ္တိုင္က ၾကံ႕ဖြံ႕အဖြဲ႕၀င္ျဖစ္မွ လမ္းျပင္ေပးမယ္ ၊ကတၱရာခင္းေပးမယ္ဆိုတဲ့ ကိစၥရပ္ေတြၾကံ႕ဖြံ႕ပါတီ၀င္ရင္ ေငြေခ်းေနတဲ့ ကိစၥေတြကို လူသိရွင္ၾကား လုပ္ေဆာင္ေနတာေတြ႕ရတယ္၊ ဧရာ၀တီတိုင္း ဗိုလ္ကေလးျမိဳ႕နယ္မွာ ၾကံ႕ဖြံ႕အဖြဲ႕က ျပည္သူေတြကို အစည္းအေ၀းရွိတယ္လို႔ လိမ္ညာေခၚယူျပီး မဲဆြယ္စည္းရံုးေနတာေတြ၊ ရန္ကုန္တိုင္း ဒဂံုျမိဳ႕သစ္မွာ ရယက၊ မယကစတဲ့ သူေတြက အစည္းအေ၀းရွိတယ္ ဓမၼာရံုကိုလာခဲ့ပါဆိုလို သြားေရာက္တဲ့ သူေတြကိုၾကံ႕ဖြံ႔တံဆိပ္ ပါတီရွပ္ေတြေ၀ေပးျပီး ၾကံ႕ဖြံ႕ပါတီကို မဲထည့္ဖုိ႕မလိမ့္တပတ္နဲ႕ စည္းရံုးတာကို ျပည္သူေတြခံေနရပါတယ္။ ေတာင္ဥကၠလာပျမိဳ႕နယ္မွာလဲ ျကံ႕ဖြံ႕အဖြဲ႕၀င္ အျဖစ္အေယာက္၂၀၀၀ စုေဆာင္းေပးရင္ ဗလီျပန္လည္ေဆာက္ခြင့္ျပဳမယ္ ဆိုျပီးေျပာဆိုစည္းရံုးေနတာကလဲ ဘာသာေရးကို ခုတံုးလုပ္ျပီးစည္းရံုးေနတဲ့ၾကံ႕ဖြံ႕ရဲ႕လုပ္ေဆာင္မႈတခုပါ။

ဒီအေၾကာင္းေတြကို ႏိုင္ငံေရးပါတီအခ်ိဳ႔ သက္ဆိုင္္ရာေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ကို တိုင္္ၾကားေပမဲ့လဲ ယေန႕တိုင္ ္အေရးယူျခင္းမရွိတာေတြဟာ ေကာ္မရွင္ကဘက္လိုက္ေဆာင္ရြက္ေနတယ္ ဆိုတာကိုပိုမိုထင္ရွား သိသာေစပါတယ္။

ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ရံုးခြဲေတြအတြက္ ကုန္က်စရိပ္ေတြကို ျပည္သူေတြနဲ႔ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ေတြ ဆီကေန အာဏာပိုင္ေတြျဖစ္တဲ့ ရယကနဲ႕မယကတို႔က အလွဴခံေနတာေတြကိုလဲ ေနရာအႏွံ႕ၾကားသိေနရပါတယ္။ ဒီကိစၥနဲ႕ပတ္သက္လို႔ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး အတြင္းမွာ ေငြေၾကးေတာင္းခံတာေတြရွိရင္ တိုင္ၾကားႏိုင္တယ္ ထိထိေရာက္ေရာက္ အေရးယူမယ္လို႔ ေဖၚျပထားတာကုိ ဂ်ာနယ္တေစာင္မွာဖတ္လိုက္ရပါတယ္။ က်န္တဲ့တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္ေတြမွာေတာ့ ဒီကိစၥကိုဘယ္လို အေရးယူေဆာင္ရြက္မယ္ဆိုတာ ခုခ်ိန္ထိမသိရေသးပါဘူး။ ရန္ုကုန္တိုင္းေဒသၾကီးအတြင္းမွာ ထိေရာက္စြာ အေရးယူမယ္လို႕ေျပာ
တဲ့အရာရွိၾကီးက သူ႕နာမည္ကိုေတာင္ ထုတ္ေဖၚမေျပာရဲပါဘူး။

ဒီေတာ့ကာ ထိေရာက္စြာအေရးယူမယ္ဆိုတာ က်ဴးလြန္တဲ့ႏိုင္ငံေရးပါတီကိုလား ၊ဒါမွမဟုတ္ လာေရာက္တိုင္တန္းတဲ့သူကို အေရးယူမွာလားဆိုတာ စဥ္းစားစရာျဖစ္လာပါတယ္။ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒမွာ တရားမဲ့ျပဳက်င့္မႈမ်ားနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ပုဒ္မ ၆၆(င)(၂)မွာျပဌာန္းထားတာက ဆႏၵမဲေပးရန္ သို႕မဟုတ္ ဆႏၵမဲမေပးဘဲေနရန္
္မဲဆႏၵရွင္ တဦးဦးကို ေသြးေဆာင္ရန္ျဖစ္ေစ၊ ေသြးေဆာင္လိုသျဖင့္ အားထုတ္ရန္ျဖစ္ေစ၊ တဦးတေယာက္ေသာ သူကမိမိအတြက္ သို႕မဟုတ္ သူတပါးအတြက္လာဘ္လာဘ လက္ခံရန္သေဘာတူထားတဲ့ကိစၥ၊(ည) လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း သို႕မဟုတ္
ယင္း၏ ေရြးေကာက္ပြဲကိုယ္စားလွယ္ကျဖစ္ေစ၊ ယင္းတို႕တဦးဦး၏သေဘာတူညီခ်က္အရ အျခားသူတဦးကျဖစ္ေစ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း တဦးေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ ခံရရေရးအတြက္ အကူအညီကို၀န္ထမ္းတဦးဦးထံမွရယူျခင္း၊ ရယူရန္အားေပး ကူညီျခင္းသို႕မဟုတ္ ရယူရန္ အားထုတ္ျခင္းစတာေတြကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့ရင္ တရားမဲ့ျပဳက်င္
့ရာေရာက္တယ္လို႔ေဖၚျပထားပါတယ္၊ ဥပေဒဆိုတာစာအုပ္ထဲမွာ ျပဌာန္းထားယံုနဲ႔မလံုုေလာက္ပါ။

ဥပေဒကိုလက္ေတြ႕ အေကာင္အထည္ေဖၚ က်င့္သံုးမွသာ မွန္ကန္မွ်တတဲ့ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္သူေတြ ထင္သာျမင္သာရွိမွာျဖစ္တယ္။ တရားမဲ့ျပဳက်င့္သူေတြကိုထိေရာက္စြာအေရးယူျပရမွာျဖစ္တယ္။

ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ ဥကၠဌနဲ႕ အဖြဲ႕၀င္ေတြက ျမန္မာႏိုင္ငံတ၀ွမ္းမွာရွိတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ခြြဲရံုးေတြကို လိုက္လံစစ္ေဆးတာေတြ ရွင္းလင္းျပတာေတြ လုပ္ေနတာေတြကို ေန႕စဥ္သတင္းေတြမွာေတြ႕ေနရျပီး ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့အမႈအခင္းေတြကို အေရးယူေျဖရွင္းတာေတြ မေတြ႕ရပါဘူး၊ ေရြးေကာက္ပြဲျပီးမွ ဒီျပသနာေတြကို
အေရးယူမယ္ဆိုတာကလဲ မွန္ကန္တဲ့ဆံုးျဖတ္ခ်က္ မဟုတ္သလို လက္ခံႏိုင္တဲ့အေၾကာင္းျပခ်က္မဟုတ္ပါဘူး။

ဥပမာၾကံ႕ဖြံ႕ပါတီကပဲ အႏိုင္ရခဲ့ျပီဆိုပါစို႕ အဲဒီလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြက ေရြးေကာက္ပြဲအၾကိဳကာလမွာ တရားမဲ့ ျပဳက်င့္မႈေတြ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္ဆိုျပီး အေရးယူျပီး ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ခံုအဖြဲ႕က လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္က
ပယ္ဖ်က္ ျပစ္မလားဆိုတာက စဥ္းစားစရာပါ။ ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႕ပတ္သက္တဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကို ျပည္သူေတြ
ပံုမွန္သိရွိရေအာင္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က သတင္းထုတ္ျပန္မႈေတြ စဥ္ဆက္မျပတ္လုပ္ေဆာင္ေပးရမွာ ျဖစ္ေပမဲ့လဲခုခ်ိန္ထိ သာမန္ျပည္သူေတြမေျပာနဲ႕ လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ၀င္ေရာက္ေရြးခ်ယ္ခံမဲ့ ႏိုင္ငံေရးပါတေတြကေတာင္မွ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ျပိဳင္ အေရြးခံမဲ့သူဦးေရနဲ႕ သတ္မွတ္နယ္ေျမေတြကို တိတိက်က်မသိပါဘူး၊

လြတ္လပ္မွ်တတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲဟုတ္မဟုတ္ကို သတင္းမီဒီယာက အမွန္အတိုင္းျပည္သူူေတြ သိေအာင္ေဖၚျပႏိုင္မွသာ ျပည္သူေတြနဲ႕ ႏိုင္ငံတကာကလက္ခံ ယံုၾကည္မွာျဖစ္တယ္၊ ခုလိုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ရဲ႕ ဘက္လိုက္ေဆာင္ရြက္မႈေတြ ြရွိေနသမွ် ျမန္မာႏိုင္ငံမွာႏွစ္၂၀ အတြင္းက်င္းပမဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲဟာ လြတ္လပ္မွ်တတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲမဟုတ္ဘူး ဆိုတာကို အထူးေျပာဆိုေနစရာမလိုေၾကာင္းတင္ျပလိုက္ ရပါတယ္ခင္ဗ်ား။

အာရွလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္မွေရွ႕ေနဦးမင္းလြင္ဦး အာအာဖ္ေအအတြက္ေရးသား ေပးပုိ႕ထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

0 comments:

Post a Comment