Thursday, February 24, 2011

Filled Under:

ဟန္ျပ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္

ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ ေပၚေပါက္လာတဲ့အစိုးရရဲ႕ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ အတြင္းက ေနျပီးဒီမိုကေရစီရရွိေရးကို တဆင့္ျပီးတဆင့္ေဆာင္ရြက္သြားမယ္ လို႕ စိတ္ကူးထားၾကတဲ့ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြက ေရြးေကာက္ခံ ရတဲ့ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ပထမ ဦးဆံုးအၾကိမ္က်င္းပတဲ့ ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းမွာပဲ စစ္အစိုးရရဲ႕သေဘာထား အမွန္ကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္းသိလိုက္ရပါျပီ။

ၾကံ႕ဖြံ႕ အႏိုင္ရရွိေရး အတြက္နည္းမ်ိဳးစံုနဲ႕ၾကိဳးပမ္းျပီး စိတ္ေက်နပ္ေလာက္တဲ့ ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ အေရအတြက္ ရေတာ့မွ စစ္ဦးဘီလူးဆိုတဲ့စစ္ေရးအျမင္နဲ႕ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုဆက္လက္က်င္းပခဲ့ဲ့တာပါ။ နအဖလက္ထက္က ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေတြအျဖစ္ကေန အသြင္ ေျပာင္းလာတဲ့ သူေတြက လက္ရွိသမၼတ၊ ဒုသမၼတ၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ ေတာ္ဥကၠဌ နဲ႕ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ စတဲ့ေန ရာ ေတြကို ခြဲေ၀ယူျပီးတဲ့ေနာက္ စစ္အစိုးရရဲ႕ အမိန္႕ကိုနာခံ လုပ္ေဆာင္မဲ့သူေတြကို အေရးပါ တဲ့ေနရာေတြ မွာတာ၀န္ယူႏိုင္ဖို႕ ဆက္လက္စီမံေဆာင္ ရြက္လာတာကိုေတြ႕ရမွာျဖစ္တယ္။

၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒထဲမွာ ဥပေဒျပဳေရး၊ တရားစီရင္ေရးနဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး တို႕ကို စီမံခန္႕ခြဲရမဲ့သူေတြ အတြက္လုပ္ငန္းရဲ႕ သေဘာသဘာ၀အရလိုအပ္တဲ့အရည္အခ်င္းေတြကို ထည့္သြင္းျပဌာန္းထားတာကိုေတြ႕ရမွာပါ။ ဒီလိုထည့္သြင္းျပဌာန္းရတာကလဲ မိမိစီမံခန္႕ခြဲ တာ၀န္ယုူလုပ္ေဆာင္တဲ့ေနရာေတြမွာ အမွားေတြနည္းႏိုင္သမွ်နည္းေအာင္စီမံေဆာင္ ရြက္ႏိုင္မွာျဖစ္တယ္။ နအဖလက္ထက္က ၀န္ၾကီးျဖစ္တဲ့သူဟာ လုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္ဖို႕မလိုပါဘူး၊

စစ္အစိုးရကိုသစၥာခံျပီးအမိန္႕အတိုင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႕ပဲလိုတာပါ။၀န္ၾကီးရဲ႕ေအာက္မွာ ရွိတဲ့ ပညာရွင္ေတြက အသင့္ျပင္ဆင္ ္ထားျပီးသားကိုေျပာယံု၊ လက္မွတ္ထိုး ယံုပါပဲ။ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒ ေပၚေပါက္လာျပီးျပည္သူကေရြးခ်ယ္လိုက္တဲ့ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္လာျပီဆိုရင္ေတာ့ မိမိကိုမဲေပးေရြးခ်ယ္တဲ့ ျပည္သူလူထုကိုတာ၀န္္ခံရ ေတာ့မွာျဖစ္တယ္။

ႏိုင္ငံရဲ႕ အၾကီးအကဲျဖစ္တဲ့သမၼတ ကိုယ္တိုင္က ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အရ ခန္႕အပ္တာ၀န္ေပးတဲ့အခါမွာလဲ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒပါျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို အတိ အက်လိုက္နာေဆာင္ရြက္ဖို႕လိုပါတယ္။မိမိတို႕စိတ္ တိုင္းက်ေရးဆြဲထားတဲ့ ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္ ကိုမိမိတို႕ကိုယ္တိုင္က လိုက္နာမႈမရွိရင္ေတာ့ က်န္ ျပည္သူမ်ားအေနနဲ႕ပိုျပီး လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္ဖို႕ ခဲ့ယဥ္းပါလိမ့္မယ္။ ယခုက်င္းပေနတဲ့ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဟာ ဟန္ျပမွ် သာျဖစ္တယ္ဆိုတာကို ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားနဲ႕ ႏိုင္ငံတကာ က သိရွိထားျပီး သတိနဲ႕ေစာင့္ ၾကည့္ ေနၾကတာျဖစ္တယ္။

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀း ကို တရက္မွာ ၁၅ မိနစ္ ေလာက္သာက်င္းပျဖစ္တာ၊ မိမိလိုခ်င္တဲ့ပံုစံကိုမရရေအာင္စီမံဖန္တီး ေနတာကိုမသိခ်င္ မျမင္ခ်င္အဆံုးၾကားသိေနရပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပ ြဲေကာ္မရွင္ဥကၠဌအျဖစ္ ခန္႕အပ္ေရြးခ်ယ္တာကို ၾကည့္ရင္ပိုလို႕သိသာ ထင္ရွားေစပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥကၠဌ အေနနဲ႕ထမ္းေဆာင္ရမဲ့ လုပ္ငန္းတာ၀န္ဟာမ်ား ျပားရႈပ္ေထြးလွပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ဖို႕ ႏိုင္ငံေရးပါတီ ေတြမွတ္ပံုတင္တာကစလို႕ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာဆိုင္ရာဥပေဒေတြ နဲ႕ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒေတြကို ထုတ္ျပန္ျပဌာန္းဖို႕တာ၀န္ရွိတဲ့အဖြဲ႕ျဖစ္တယ္။

ဒီလိုေလးနက္တဲ့လုပ္ငန္း သေဘာသဘာ၀အရ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥကၠဌျဖစ္သူဟာ တရားရံုးတရားသူၾကီးခ်ဳပ္၊ ဒါမွမဟုတ္ တရားရံုးခ်ဳပ္ တရားသူၾကီးဒါမွမဟုတ္ ျပည္နယ္နဲ႕တိုင္းေတြမွာ ဥပေဒအရာရွိအျဖစ္ေဆာင္ရြက္ဖူးတဲ့ သူေတြ၊ ဥပေဒနဲ႕ကၽြမ္း၀င္မႈရွိတဲ့သူေတြကို ပထမဦးစားေပးခန္႕ထားရမွာျဖစ္တယ္။ အဲဒီလိုပညာရွင္ေတြရွာလို႕မရေတာ့မွ ႏွစ္ ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ တရားရံုးခ်ဳပ္ေရွ႕ေနအျဖစ္ လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ဖူးသူကို ေရြးခ်ယ္ခန္႕အပ္ ရမွာျဖစ္တယ္။ ဘာျဖစ္လို႕လဲဆိုေတာ့ ေရြြးေကာက္ပြဲနဲ႕ပတ္သက္တဲ့ျပသနာေတြ ေပၚေပါက္လာရင္ ေကာ္မရွင္ကဖြဲ႕စည္းေပးတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲခံုအဖြဲ႕ရဲ႕အဆံုးအျဖတ္က အဓိကက်ေနလို႕ပါပဲ။

ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ဥကၠဌျဖစ္တဲ့သူက ျပဌာန္းဥပေဒေတြကို နားလည္ က်င့္သံုး တတ္မွသာ ေရြးေကာက္ပြဲကေန ေပၚေပါက္လာတဲ့ မႈခင္းေတြကိုေျဖရွင္းႏိုင္မွာပါ။ ဒါမွလဲႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားကလည္း ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕က ိုယံုၾကည္မႈရွိလာမွာပါ။
ယခုသမၼတကိုယ္တိုင္က ေရြးခ်ယ္အမည္စာရင္း တင္သြင္းျပီးျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားရဲ႕ အတည္ျပဳခ်က္နဲ႕ ေကာ္မရွင္ဥကၠဌျဖစ္လာသူ ဦးတင္ေအးရဲ႕ ကိုယ္ေရးမွတ္တမ္း ကိုေလ့လာၾကည့္တဲ့အခါ နအဖရဲ႕စစ္တပ္အတြင္းမွာ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးအဆင့္ တာ၀န္၊ ႏိုင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးနဲ႔ ဖံြ႔ၿဖိဳးေရးေကာင္စီအဖဲြ႔၀င္၊ ေနာက္တခါ ဦးပိုင္လိမိတက္ ဥကၠ႒စတာေတြကိုထမ္းေဆာင္ခဲ့ဖူးေၾကာင္းေတြ႕ရပါတယ္။

၂၀၀၈ မွာအတည္ျပဳခဲ့တဲ့ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၉၈ အပိုဒ္ (ခ) မွာ ေဖၚျပထားတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ဥကၠဌ ရဲ႕ အရည္အခ်င္းကန္႕သတ္ခ်က္ေတြနဲ႕ညီညြတ္တာကို မေတြ႕ ရပါဘူး၊ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ရဲ႕ထူးျခားတဲ့ အေျခအေနေၾကာင့္ အထူးသတ္မွတ္ျပဌာန္း ထားတဲ့ကန္႕သတ္ခ်က္ေတြနဲ႕ညီညြတ္ျခင္းမရွိတာကို သိလ်က္နဲ႕ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ေရြးခ်ယ္ခန္႕ထားတာကလဲ စဥ္းစားစရာပါ။

ေနာင္လာမဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲေတြမွာ စစ္အစိုးရ ရဲ႕ ၾကံ႕ဖြံ႕ပါတီကပဲ ဆက္လက္ဦးေဆာင္ လႈပ္ရွားသြားႏိုင္ေအာင္ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ ထားသလို ျဖစ္ေနတာကိုေတြ႕ရပါတယ္။ ထူးျခားတာက ျပည္သူေတြကိုကိုယ္စားျပဳျပီးဒီမိုကေရစီေရး အတြက္ေဆာင္ရြက္မဲ့ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားနဲ႕ အျခားႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားကလည္း ကန္႕ကြက္ မႈေတြမရွိပဲ အတည္ျပဳလိုက္တာကလဲစဥ္းစားစရာပါ။ ကန္႕ကြက္ဖို႕ရာ အခ်ိန္လံုေလာက္စြာမရ ေအာင္စီမံဖန္တီးျပီးမွခန္႕အပ္လိုက္တာလို႕လဲ ကြယ္ရာမွာ လက္ခေမာင္းခပ္တဲ့ ျပည္သူ႕လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားလဲရွိပါတယ္။ ဒီလို ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမွာ အတိအက် ထည့္သြင္း ျပဌာန္းထားပါလ်က္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတကိုယ္တိုင္ကေလးစားလိုက္နာျခင္းမရွိပဲလုပ္ေဆာင္ လိုက္ တာဟာ ျပည္သုူ႕လႊတ္ေတာ္တက္ေရာက္ေနတဲ့ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားကို ဂရုစိုက္၊ အေလးထားစရာမလိုဘူး၊ ငါတို႕လုပ္ခ်င္တာလုပ္လို႕ရတယ္လို႕ေဖၚျပလိုက္ တာျဖစ္ေၾကာင္းတင္ျပလိုက္ရပါတယ္ခင္ဗ်ား။

အာရွလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္မွ ေရွ႔ေန ဦးမင္းလြင္ဦးအာအက္ဖ္ေအအတြက္ေရးသားေပးပို႔ထားေသာ ေဆာင္းပါးျဖစ္သည္။

0 comments:

Post a Comment