Tuesday, June 07, 2011

Filled Under:

ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား ႏွင့္ အလုပ္သမားအသင္းအဖြဲ႕မ်ားေပၚေပါက္ေရး

၂၀၀၈ ခုႏွစ္မွာ အတည္ျပဳခဲ့တဲ့ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားနဲ႕ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္
လိုအပ္သည့္ ဥပေဒမ်ားကို သီးသန္႕ျပဌာန္း ေဆာင္ရြက္ေပးမယ္ လို႕ဆိုထားပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ သမိုင္းအဆက္ဆက္မွာ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား နဲ႕ အလုပ္သမားမ်ားရဲ႕ လႈပ္ရွားမႈေတြေၾကာင့္ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕သမိုင္းေတြေျပာင္းလဲခဲ့ရတယ္ဆိုတာကို တက္လာတဲ့ အစိုးရတိုင္းကသိပါတယ္။


ဒါေၾကာင့္လဲ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္ခင္ကာလေတြမွာ ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္မဲ့လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြက ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အႏိုင္ရခဲ့ရင္ ေတာင္သူလယ္သမားေတြ အတြက္ဘယ္လိုေဆာင္ရြက္ေပးမယ္။ အလုပ္သမားေတြရဲ႕အလုပ္ခ်ိန္နဲ႕ လုပ္ခလစာတိုးတက္ ရရွိဖို႕အတြက္ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ေပးမယ္ဆိုျပီး မဲဆြယ္စည္းရံုးခဲ့တာက ထင္ရွားတဲ့သာဓက တခုပါ။


ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီက အာဏာသိမ္းျပီးတဲ့ေနာက္ပိုင္းမွာ အလုပ္သမား လယ္သမား ေတြရဲ႕ ေထာက္ခံမႈေတြရဖို႕အတြက္ ခေပါင္း၊ဒူးယားစတဲ့ ညီလာခံေတြလုပ္ေပး ျပီးေတာင္သူ လယ္သမား နဲ႕အလုပ္သမားေတြကို စည္းရံုးသိမ္းသြင္းခဲ့တာပါ။ ေတာင္သူလယ္သမား အခြင့္အေရးကာကြယ္ေရးဥပေဒ၊ သီးစားခ်ထားေရးဥပေဒ နဲ႕ အလုပ္ သမား အေျခခံရပိုင္ခြင့္မ်ားနဲ႕ တာ၀န္မ်ား ဥပေဒေတြကိုျပဌာန္းေပးျပီး ေတာင္သူလယ္သမား အစည္းအရံုးနဲ႕ အလုပ္သမားအစည္းအရံုးေတြကို အစိုးရကိုယ္တိုင္ ဦးေဆာင္ ဖြဲ႕စည္းျပီး ေတာင္သူလယ္သမားနဲ႕ အလုပ္သမားေတြကို ထိန္းခ်ဳပ္ဖို႕ၾကိဳးစား ခဲ့တာပါ။


ဆိုရွယ္လစ္ပန္းတိုင္ကို ျမန္မာ့နည္းျမန္မာ့ဟန္နဲ႕ ခ်ီတက္လို႕မေအာင္ျမင္တာက တပိုင္းေပါ့ ဆိုလိုခ်င္တာက ေခတ္အဆက္ဆက္ အစိုးရတိုင္းက ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားနဲ႕ အလုပ္ သမားေတြရဲ႕စား၀တ္ေနေရးနဲ႕ဘ၀လံုျခံဳမႈရွိေစဖို႕ အခြင့္အေရးမ်ားနဲ႕ ရပိုင္ခြင့္ေတြသတ္မွတ္ ျပဌာန္းျပီးအကာအကြယ္ေပးရတယ္ဆိုတာကိုေျပာခ်င္တာပါ။


၁၉၈၈ ေနာက္ပိုင္းစစ္အစိုးရ တက္လာတဲ့အခါမွာ တံခါးဖြင့္ေပၚလစီနဲ႕ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစံနစ္ ကို က်င့္ သံုးမယ္လို႕ေက်ညာျပီး ယခင္အစိုးရလက္ထက္ျပဌာန္းခဲ့တဲ့ ဥပေဒေတြဟာ ေခတ္ စံနစ္ နဲ႕ မကိုက္ညီ၊ ေခတ္နဲ႕အညီတိုးတက္လာျပီျဖစ္တဲ့ အတြက္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖို႕ လိုအပ္ တယ္၊ အခ်ိဳ႕ကိုပယ္ဖ်က္ပစ္ရမယ္၊ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ရမယ္ စသျဖင့္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျပျပီး စစ္အစိုးရအာဏာတည္ျမဲေရးအတြက္ အဟန္႕အတားျဖစ္ေစမဲ့ဥပေဒေတြ၊ သယံဇာတေတြ ထုတ္ခ်င္တိုင္းထုတ္၊ ေရာင္းခ်င္တိုင္း ေရာင္းလို႕ရေအာင္လုပ္ငန္းရွင္ေတြကိုလုပ္ပိုင္ခြင့္ြအသစ္ ေတြျပဌာန္းေပး ျပီး ဥပေဒေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို ပယ္ဖ်က္ခဲ့ပါတယ္။


၁၉၀၇ ခုႏွစ္ ျဗိတိသွ်အစိုးရလက္ထက္ ကျပဌာန္းခဲ့တဲ့ ေက်းရြာဥပေဒ နဲ႕ျမိဳ႕မ်ားဥပေဒေတြကိုေတာ့ မပယ္ဖ်က္ခဲ့ပါဘူး၊ ဘာျဖစ္လို႕လဲ ဆိုေတာ့ေခတ္နဲ႕မညီ ေတာ့ေပမဲ့ စစ္အစိုးရအာဏာ တည္ျမဲေရးအတြက္ အမ်ားဆံုးအေထာက္ အကူေပးတဲ့ ဥပေဒ ေတြျဖစ္ေနလို႕ပါပဲ။ ဒီဥပေဒေတြေၾကာင့္လဲ အဓမၼလုပ္အားေပးခိုင္းေစမႈ ေတြနဲ႕ ယေန႕တိုင္မိမိႏိုင္ငံအတြင္းမွာ လြတ္လပ္စြာ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ႏိုင္ျခင္းမရွိပဲ ဧည့္စာရင္း တိုင္ေနရတာကထင္ရွားတဲ့ သက္ေသေတြပါပဲ။


ႏိုင္ငံတကာအလုပ္သမားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္အိုင္အယ္အို ကိုအဓမၼခုိင္းေစမႈေတြနဲ႕ ပတ္သက္လို႕တိုင္တန္းတာေတြမ်ားလာတဲ့အခါ အမိန္႕ေၾကာ္ျငာစာ ေတြထုတ္ျပန္ျပီး အဓမၼ လုပ္အားေပး ခိုင္းေစမႈေတြရပ္တန္႕ဖို႕ဟန္႕တားခဲ့ေပမဲ့ ဥပေဒကို ေတာ့ေခတ္နဲ႕ မညီလို႕ဆိုျပီး ပယ္ဖ်က္တာကိုမလုပ္ပါဘူး၊ ေနာင္အခါအသံုးလိုရင္အဆင္သင့္ ျဖစ္ေအာင္ဆက္လက္အတည္ ျပဳထားပါတယ္။


ယခင္တည္ေထာင္ထားတဲ့ေတာင္သူလယ္သမားအစည္းအရံုးေတြ အလုပ္သမားအစည္းအရံုး ေတြကိုဖ်က္သိမ္းခဲ့ပါတယ္။ ေစ်းကြက္စီးပြားေရး စံနစ္နဲ႕အညီ စက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း၊ ဆန္ကုန္သည္ၾကီးမ်ား အသင္းစတာာေတြကုိိ စစ္အစိုးရကိုယ္တိုင္ကမကထ လုပ္ဖြဲ႕စည္းတည္ ေထာင္ေပးခဲ့ေပမဲ့ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားနဲ႕ အလုပ္သမားမ်ားရဲ႕အခြင့္အေရး၊ လူ႕အခြင့္ အေရးေတာင္းဆိုမဲ့အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားကိုေတာ့ ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ခြင့္မရေအာင္ ဟန္႕တားခဲ့တာကိုေတြ႕ရမွာျဖစ္တယ္။


ေတာင္သူလယ္သမားေတြရဲ႕အခြင့္အေရးရရွိေစဖို႕ လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ တဲ့ သူေတြကို္ဖမ္းဆီးျပီး ႏွစ္ရွည္ေထာင္ဒဏ္ေတြခ်မွတ္ ခဲ့တာကိုေတြ႕ရမွာျဖစ္တယ္။ ႏိုင္ငံတကာ အလုပ္သမားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ နဲ႕ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈေတြ လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္လို႕ စကားအျဖစ္သာေျပာေပမဲ့ လက္ေတြ႕ အေကာင္အထည္ေဖၚရာမွာေတာ့ နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႕ အေကာင္အထည္မေဖၚႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ ရြက္တာကိုလဲေတြ႕ရမွာျဖစ္တယ္။


ႏိုင္ငံတကာ အလုပ္သမားအဖြဲ႕ၾကီးကိုေတာ့ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ေပၚေပါက္လာရင္ အလုပ္သမား လယ္သမားအသင္းအဖြဲ႕ေတြ ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ခြင့္နဲ႕ အခြင့္အေရးေတြ ကာကြယ္တဲ့ဥပေဒေတြ ျပဌာန္းေပးမယ္လို႕အေၾကာင္းျပျပီး အခ်ိန္ဆြဲခဲ့တာ အစိုးရသစ္ေပၚ လာတဲ့အထိပါပဲ။ စက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ဆန္ကုန္သည္ၾကီးမ်ားနဲ႕ ကုန္သည္ၾကီးမ်ားအသင္း ကိုကိုယ္စားျပဳတဲ့သူ ဦး၀င္းျမင့္ကိုစီးပြားေရးနဲ႕ ကူသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ၾကီးအျဖစ္ခန္႕အပ္ထားျပီးပါျပီ။


ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားနဲ႕ အလုပ္သမားမ်ားအေရးကိုဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ခြင့္ေပးဖို႕ ကိုေတာ့ ခုခ်ိန္ထိခြင့္မျပဳေသးပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္လဲအလုပ္သမားေတြရဲ႕ အခြင့္အေရးနဲ႕ ပတ္သက္လို႕ ေတာင္းဆို ႏိုင္မဲ့အဖြဲ႕အစည္းေတြမဖြဲ႕စည္းႏိုင္ မတည္ေထာင္ႏိုင္ ျဖစ္ေနရ ပါတယ္။အလုပ္သမားေလ်ာ္ေၾကးကိစၥနဲ႕ပတ္သက္ျပီးေတာ့ နာဂစ္ျဖစ္တုန္းကေရလုပ္သား ေတြ ေသဆုံးလို႕လုပ္ငန္းရွင္ေတြဆီကေန ေလ်ာ္ေၾကး ေတာင္းတာမ်ဳိးရွိခဲ့တယ္။


အဲဒီတုန္းက သက္ဆုိင္ရာ ကေန ေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံးကုိ သေဘာထား မွတ္ခ်က္ေတာင္း တဲ့အခါမွာ ဥပေဒ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအရ အလုပ္ကုိ အေၾကာင္းျပဳျပီး ျဖစ္ပြား တဲ့ထိခိုက္ ဒဏ္ရာရမႈ (ဒါမွမဟုတ္) ေသဆုံးမႈဟာအဓိကအခ်က္ျဖစ္တယ္။ေရလုပ္သား ေတြဟာ သဘာ၀ေဘး အႏၲရာယ္ ေၾကာင့္ ေသဆုံးရတာျဖစ္တဲ့အတြက္ ၁၉၂၃ ခုႏွစ္ အလုပ္သမား ေလ်ာ္ေၾကးဥပေဒ နဲ႕ အက်ဳံး၀င္ျခင္း မရွိဘူးလုိ႔ အေၾကာင္းျပန္ခဲ့တဲ့အတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးတာေတြမၾကားခဲ့ရပါဘူး။


အခု၂၀၁၁ ခုႏွစ္ မတ္လအတြင္းက ေလျပင္းမ်ား တုိက္ခတ္ၿပီး ေရလုပ္သားတစ္ေသာင္း ေက်ာ္ ပင္လယ္ ထဲ ေမ်ာသြားခဲ့ပါတယ္။ ေလးဦးေသဆုံးျပီး၊ပင္လယ္တြင္းေမ်ာပါ ေပ်ာက္ဆုံး ခဲ့တဲ့ ေရလုပ္သား ၅၈၀ ဦးရဲ႕မိသားစု အခ်ဳိ႕က ေရလုပ္ငန္းရွင္မ်ားထံမွာေလ်ာ္ေၾကးေတာင္းဆုိ မႈမ်ားရွိေပမဲ့ သဘာ၀ေဘး ေၾကာင့္ေပ်ာက္ဆံုး တာ ျဖစ္တဲ့ အတြက္ လုပ္ငန္းရွင္ေတြဆီမွာ တရား၀င္ ေလ်ာ္ေၾကး ေတာင္းခြင့္မရွိဘူး။


လုပ္ငန္းရွင္ေတြက သာ ကုိယ့္အလုပ္သမားကုိ ငဲ့ညႇာေသာ အားျဖင့္ က႐ုဏာ ေၾကးေပး လုိ႔ရတယ္ ဆုိတဲ့ သေဘာရွိပါတယ္လို႕ ေရလုပ္ငန္းရွင္အဖြဲ႕က တာ၀န္ရွိ သူက ေျပာၾကားခဲ့တယ္ လို႕ ၀ိခ္လီးအလဲဗင္းဂ်ာနယ္မွာဖတ္ရႈလိုက္ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အလုပ္သမားေတြရဲ႕ ဘ၀လံုျခံဳမႈရွိေစဖို႕ အလုပ္သမား၊ လယ္သမားမ်ား ရဲ႕အခြင့္ အေရး ေတြကို ေတာင္းဆိုႏိုင္မဲ့အဖြဲ႕အစည္းေတြ အျမန္ဆံုးဖြဲ႕စည္း ေဆာင္ရြက္ခြင့္ျပဳဖို႕ လိုအပ္လာျပီျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ရပါတယ္ခင္ဗ်ား။


အာရွလူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္မွေရွ႔ေန ဦးမင္းလြင္ဦး အာအက္ဖ္ေအသို႔ေရးသားေပးပို႔ ထားေသာ ေဆာင္းပါးျဖစ္သည္။

0 comments:

Post a Comment