Tuesday, August 30, 2011

Filled Under:

ေစာင့္ၾကည့္ဖို႕လိုတဲ့ အစိုးရသစ္ရဲ႕ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား

ေရွ႔ေနဦးမင္းလြင္ဦး

ေစာင့္ၾကည့္ဖို႕လိုတဲ့ အစိုးရသစ္ရဲ႕ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား
၅ လသားသာရွိေသးတဲ့အစိုးရသစ္ရဲ႕ အေျပာင္းအလဲေတြျပဳလုပ္မဲ့အစီအစဥ္ေတြကို ၁/၂၀၁၁ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲေနာက္ပိုင္းမွာ ဆက္တိုက္ၾကားသိေနရပါတယ္။ တကယ္အေျပာင္းအလဲ ေတြလုပ္ေဆာင္ေတာ့မဲ့သေဘာ နဲ႕ဟန္ေရးျပေဆာင္ရြက္ေနတာေတြကို သတိထားၾကဖို႕လိုပါ တယ္။ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းမွာ ျပင္ဆင္သင့္တဲ့ဥပေဒ ၅ ခု မူၾကမ္းေတြကိုတင္သြင္းထား ထားပါတယ္။ အျခားဥပေဒေတြလဲ ဒီလိုျပင္ဆင္မွာလားဆိုတာကိုေတာ့ေစာင့္ၾကည့္ရမွာပါ။ ယခုျပင္ဆင္ ဖို႕ လႊတ္ေတာ္ကိုတင္သြင္းထားတဲ့ ဥပေဒေတြကိုေလ့လာၾကည့္ရင္ အျမတ္ခြန္ ဥပေဒ၊ တံဆိပ္ ေခါင္းခြန္ဥပေဒ၊ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ဥပေဒ၊၀င္ေငြခြန္ဥပေဒ နဲ႕ ရံုးခြန္ဥပေဒ ေတြ ကို ျပင္ဆင္ ဖို႕မူၾကမ္းတင္သြင္းထားတာျဖစ္တယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕၀င္ေငြရလမ္းျဖစ္တဲ့ အခြန္နဲ႕ပတ္သက္တဲ့ ဥပေဒေတြကို ပထမဆံုးျပင္ဆင္တာျဖစ္တယ္။ လက္ရွိျမန္မာေငြရဲ႕တန္ဖိုးနဲ႕ ထမ္းေဆာင္တဲ့အခြန္ေငြအဆမတန္ကြာျခားေနတာျဖစ္တဲ့ အတြက္ လက္ရွိထမ္းေဆာင္ေနတဲ့ ေငြပမာဏ ထက္မ်ားတဲ့ေငြကို ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ မွာျဖစ္တယ္။ ေသခ်ာတာတခုကေတာ့ ျပည္သူေတြ ယခုထမ္းေဆာင္ေနရတဲ့အခြန္ေငြထက္ပိုမိုထမ္းေဆာင္ၾကရမွာျဖစ္တယ္။ျမင့္မားလာတဲ့ ကုန္ေစ်းႏႈန္းေတြနဲ႕ အညီအခြန္ထမ္းေဆာင္ရမဲ့ေငြကိုလဲတိုးျမွႈင့္ေကာက္ခံမဲ့သေဘာပါပဲ။ န၀တ လက္ထက္ကလဲ အခြန္ေငြေတြတိုးျမွင့္ေကာက္ခံဖို႕ဥပေဒေတြျပင္ဆင္ခဲ့ဖူးပါတယ္။ အစိုးရရဲ႕အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရားလည္ပတ္ႏိုင္ဖို႕လံုေလာက္တဲ့ အခြန္၀င္ေငြေတြရမွလည္ပတ္ႏိုင္ မွာျဖစ္ တဲ့ အတြက္ အစိုးရအတြက္အဓိကအေရးပါတဲ့ ဥပေဒေတြျဖစ္တယ္။ ေရနံနဲ႕ သဘာ၀ ဓါတ္ေငြ႕ေရာင္းခ်လို႕ရ တဲ့ေငြေတြ၊ သယံဇာတပစၥည္းေတြျဖစ္တဲ့ ေက်ာက္မ်က္ ရတနာ နဲ႕ သစ္လုပ္ငန္းကရတဲ့ေငြေတြ ကိုဘယ္လိုအသံုးခ်တယ္ဆိုတာကိုျပည္သူေတြ မသိရပါဘူး။  ပိုမိုျပီးအခြန္ထမ္းရမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ျပည္သူေတြအတြက္အက်ိဳးမ်ားေစမဲ့ဥပေဒ လို႕ မေျပာ ႏိုင္ပါဘူး။ အထူးစီးပြားေရဇံုေတြမွာ ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံမဲ့သူမ်ားကိုေတာ့ ႏွစ္တိုႏွစ္ရွည္ကာလေတြ သတ္မွတ္ျပီးအခြန္လြတ္ျငိမ္းခြင့္ျပဳထားပါတယ္။ ထိုနည္းတူစြာေျမလြတ္ေျမလတ္ေျမရိုင္း ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးအစီအစဥ္အရ စက္မႈဇံုေတြ၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးနဲ႕ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း ေတြအတြက္လည္းထိုနည္းတူစြာအခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳထားတာကိုေတြ႕ရပါတယ္။ အဲဒီလို လုပ္ငန္းေတြကိုရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံလုပ္ကိုင္ႏိုင္တဲ့သူေတြဟာ စစ္တပ္ပိုင္ ဦးပိုင္ကုမၸဏီလီမိတက္၊ စစ္တပ္က အာဏာရွိသူမ်ားနဲ႕နီးစပ္တဲ့စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြ၊ သားသမီးေျမးျမစ္စတာ ေတြပါ၀င္ပါတယ္။ ဒီလိုေငြအရင္းအႏွီးမ်ားစြာျမႈပ္ႏွံလုပ္ကိုင္ေနသူေတြက အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ ကိုဥပေဒလက္တလံုးျခားရေနျပီး၊ သာမန္ျပည္သူမ်ားက တနင့္တပိုးထမ္းေဆာင္ရမယ္ဆို တာက ဥပေဒအရာမွာမွ်တမႈမရွိဘူးလို႕ေျပာရမွာပါ။
စက္မႈဇံုေတြ၊ အထူးစီးပြားေရးဇံုေတြတည္ေထာင္တာကလဲ ေျမရိုင္းေတြကိုခုတ္ထြင္ရွင္းလင္း ျပီးျမိဳ႕သစ္ေတြေပၚေပါက္လာေအာင္ေဆာင္ရြက္တာမဟုတ္ပဲ ေတာင္သူလယ္သမားေတြ ေခၽြးေျမက်ေအာင္ ခုတ္ထြင္ရွင္းလင္းျပီးသားေနရာေတြကို အဓမၼသိမ္းယူျပီးေဆာင္ရြက္ေန တာျဖစ္တယ္။
လယ္ယာေျမေတြနဲ႕ပတ္သက္လို႕ ႏိုင္ငံေတာ္က လိုအပ္ရင္လိုအပ္သလိုအသံုးခ်ႏိုင္မဲ့ ဥပေဒကိုျပင္ဆင္ ျပဌာန္းဖို႕ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနတာကိုလဲၾကားသိရပါတယ္။
ကုလသမဂၢလူ႕အခြင့္အေရးေကာင္စီရဲ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အထူးကိုယ္စားလွယ္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံလာေရာက္ခြင့္ျပဳတာ ကေတာ့ေကာင္းမြန္တဲ့ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။
ကင္တားနားေရာက္လာျပီး ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီးဦး၀ဏေမာင္လြင္၊ ျပည္ထဲ ေရး၀န္ၾကီးဌာနက ဦးကိုကို၊ ရဲခ်ဳပ္ကိုယ္စား ဒုရဲခ်ဳပ္ျဖစ္တဲ့ရဲမွဴးခ်ဳပ္ေဇာ္၀င္း၊ တရားသူၾကီး ခ်ဳပ္ ဦးထြန္းထြန္းဦး၊ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ေဒါက္တာထြန္းရွင္၊အလုပ္သမား၀န္ၾကီးဌာန၀န္ၾကီး ဦးေအာင္ၾကည္နဲ႕ ကာကြယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာန၀န္ၾကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္လွမင္းတို႕နဲ႕ေတြ႕ဆံုခဲ့တယ္လို႕သတင္းထုတ္ျပန္ပါ တယ္။ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းမွာျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့ကေလးစစ္သားကိစၥ၊ အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္း ေတြေပၚေပါက္ေရးကိစၥနဲ႕ မႈခင္းေတြမစစ္ေဆးမီရန္ကုန္တိုင္းရဲ အထူးသတင္းတပ္ဖြဲ႕ရဲ႕ ႏွိပ္စက္ညွင္းပန္းမႈေတြ၊ တရားရံုးေတြမွာ ျပဌာန္းဥပေဒမ်ားနဲ႕ညီညြတ္ျခင္းမရွိတဲ့ကိစၥရပ္ ေတြကိုေဆြးေႏြးၾကလိမ့္မယ္လို႕ယူဆရပါတယ္။
ဒီလိုေဆြးေႏြးတဲ့အခါ အစိုးရသစ္ရဲ႕၀န္ၾကီး မ်ားနဲ႕တာ၀န္ရွိသူမ်ားက လုပ္ငန္းေကာ္မတီေတြ ဖြဲ႕ျပီးျပည္သူေတြရဲ႕နစ္နာမႈေတြကို ေဆာင္ရြက္ကုစားေပးမွာပါလို႕ ျပန္လည္ ေျဖၾကားမွာပါ။ တကယ္တန္းျပည္သူေတြရဲ႕နစ္နာခ်က္ေတြကိုကုစားေပးတာမဟုတ္ပဲႏိုင္ငံတကာကို မ်က္လွည့္ျပဖို႕လုပ္ေဆာင္ေနတာလားဆိုတာကိုလဲေအာက္ပါအခ်က္ေတြကို ၾကည့္ရင္စဥ္းစား စရာေတြျဖစ္ေနပါတယ္။
ဥပမာအားျဖင့္- ႏိုင္ငံသားမ်ားရဲ႕မူလအခြင့္အေရး၊ဒီမိုကေရစီအေရးနဲ႕လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ဥကၠဌအျဖစ္ ယခင္ၾကံ႕ဖြံ႕အတြင္းေရးမွဴးလုပ္ခဲ့တဲ့ ဦးေဌးဦးက ဥကၠဌအျဖစ္ေဆာင္ရြက္မွာျဖစ္ ျပီး ျပည္သူေတြရဲ႕တိုင္ၾကားစာနဲ႕အသနားခံစာဆိုင္ရာေကာ္မတီဥကၠဌအျဖစ္ မေကြးတိုင္း
ေဒသၾကီးမဲဆႏၵနယ္အမွတ္ ၂ ကဦးေအာင္ျငိမ္းက ဥကၠဌအျဖစ္ေဆာင္ရြက္မွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ၾကံ႕ဖြံ႕ပါတီကယူနီေဖါင္းခၽြတ္ေတြပဲ ဦးေဆာင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ေနာက္တခါ တရားစီရင္ေရးနဲ႕ ဥပေဒေရးဆိုင္ရာေကာ္မတီဥကၠဌအျဖစ္ ကန္ပက္လက္မဲဆႏၵနယ္မွ သူရဦးေအာင္ကိုကဥကၠဌ အျဖစ္ေဆာင္ရြက္မွာျဖစ္တယ္။ အမွန္တကယ္ျဖစ္သင့္တာက ဥပေဒကိုကၽြမ္းက်င္နားလည္တဲ့ အျင္ိမ္းစား တရားသူၾကီးခ်ဳပ္တဦးဦးဒါမွမဟုတ္ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရံုးက ဥပေဒနဲ႕နီးစပ္သူတဦးဦးျဖစ္ သင့္တာပါ။
လႊတ္ေတာ္ေရးရာလုပ္ငန္းေကာ္မတၤီ ေတြဖြဲ႕ျပီး လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖါက္မႈေတြကို တကယ္ အေရးယူေတာ့မလို လုပ္ျပလိုက္တာကို ႏိုင္ငံတကာအစိုးရမ်ားနဲ႕ အစိုးရမဟုတ္တဲ့ အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားက အရင္း အျမစ္ ကို မသိပဲၾကိဳဆိုလိုက္ရင္ျဖင့္ အမွားၾကီးမွားမွာပါ။ လယ္ယာေျမေတြကိုသိမ္းယူတဲ့ကိစၥ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ၾကံ႕ဖြံ႕အဖြဲ႕၀င္ေတြနဲ႕ အာဏာပိုင္ ေတြပူးေပါင္းျပီးလုပ္ေဆာင္ၾက တာျဖစ္တယ္။ဧရာ၀တီတိုင္းမွာ သူရဦးေရႊမန္းရဲ႕သား ေအာင္သက္မန္းပိုင္တဲ့ဧရာေရြႊ၀ါ ကုမၸဏီ၊ ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္းမွာ ေဇကမၻာဦးခင္ေရႊက ျမိဳ႕ျပစီမံကိန္းေတြအတြက္သိမ္းယူတဲ့ လယ္ယာေျမ၊ယုဇနဦးေဌးျမင့္ရဲ႕ကုမၸဏီနဲ႕ထူးကုမၸဏီက ကခ်င္ျပည္နယ္ျမစ္ဆံုနဲ႕ဟူးေကာင္း ေတာင္ ၾကားမွာ ေျမယာေတြသိမ္းယူတဲ့ကိစၥေတြဟာ ၾကံ႕ဖြံ႕ပါတီနဲ႕တနည္းမဟုတ္တနည္း ဆက္စပ္ ေနတဲ့သူေတြျဖစ္တာကိုေတြ႕ရမွာပါ။ အစိုးရသစ္အေနနဲ႕လုပ္ငန္းေကာ္မတီေတြဖြဲ႕ စည္းျပီး၊ ဥပေဒအသစ္ေတြျပဌာန္းယံုနဲ႕ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးေတြေဆာင္ရြက္ လို႕မရ ပါဘူး၊ ဥပေဒျပဌာန္း ခ်က္ေတြကို မ်က္ႏွာၾကီး ငယ္မ လိုက္ပဲလက္ေတြ႕လိုက္နာ အေကာင္ အထည္ ေဖၚမဲ့ သူမ်ား လိုအပ္သလိုျပည္သူေတြ ယံုၾကည္ေလာက္တဲ့ လုပ္ေဆာင္ မႈေတြျပသဖို႕အထူး လိုအပ္ပါေၾကာင္းတင္ျပလိုက္ ရပါတယ္ ခင္ဗ်ား။

0 comments:

Post a Comment