Thursday, August 25, 2011

Filled Under:

ဥပေဒရဲ႕အထက္မွာ စစ္တပ္နဲ႕ဦးပိုင္ရွိတယ္။...၂၅ ၾသဂုတ္ ၂၀၁၁

 ေရွ႔ေနဦးမင္းလြင္ဦး

ဥပေဒရဲ႕အထက္မွာ စစ္တပ္နဲ႕ဦးပိုင္ရွိတယ္။
အစိုးရသစ္အေနနဲ႕ ႏိုင္ငံတကာၾကားေကာင္းေအာင္၊ ႏိုင္ငံတကာေခ်းေငြမ်ား ရေအာင္၊ ကုလသမဂၢကိုအေၾကာင္းျပေကာင္းေအာင္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈတိုက္ဖ်က္ ေရးအတြက္ ဦးေဆာင္ၾကိဳးပမ္းေနတယ္လို႕ဟန္ျပေျပာဆိုေနပါတယ္။
အဓိကက်တဲ့ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားေအးခ်မ္းစြာလယ္ယာေျမစိုက္ပ်ိဳး စားေသာက္ ႏိုင္ေရးကိုေတာ့ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းမရွိေသးပဲ အာဏာပိုင္မ်ား ပါ၀င္တဲ့စစ္တပ္နဲ႕ စစ္တပ္က ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ထားတဲ့ ဦးပိုင္လီမိတက္က လယ္ယာေျမေတြကို သိမ္းယူေနဆဲ၊ဖိႏွိပ္မႈ
ေတြက်ဴးလြန္ေနဆဲ ျဖစ္တာကိုေတြ႕ရမွာျဖစ္တယ္။
၁၉၉၇ ခုႏွစ္မွာ ေအာင္ေျမကုန္းရြာ အနီးမွာ ကာကြယ္ေရးပစၥည္းစက္ရုံ တည္ေဆာက္မယ္ လို႕အေၾကာင္းျပျပီး လယ္သမားေတြထံကေန ေျမဧက ၂၅၀ ေက်ာ္ကုိသိမ္းခဲ့ပါတယ္။  ရြာသူရြာသားေတြ ကုိစစ္တပ္က သူတုိ ့ ခုိင္းေစတာ ေတြကုိမလုပ္တဲ့အတြက္ဆုိျပီး မိသားစု ၁၇ စုကုိ အိမ္ေတြ ေပၚ ကႏွင္ခ်ပီး ရြာကုိလည္း ဖ်က္ဆီးပစ္ခဲ့ပါတယ္။
 ေနာက္ပုိင္းမွာ ရြာေပါင္း ၁၃ ရြာက လယ္သမားေတြပုိင္တဲ့ လယ္ေျမဧက ၂၃၇၀၀ ကုိသိမ္း ယူခဲ့ ပါတယ္။ အဲဒိလုိသိမ္းယူခဲ့တဲ့လယ္ယာေျမေတြ အနက္ကပစ က၁၅ ဧကသိမ္းယူခဲ့ျပီး ဒီေျမေတြ ေပၚမွာ ေတာင္သူလယ္သမားေတြကုိ ထြန္ယက္ စုိက္ပ်ိဳးေစျပီးထြက္လာတဲ့သီးႏွံ ေတြ ကုိ တပ္ရံပုံေငြဆုိကာ သီးစားခအျဖစ္ သိမ္းယူပါတယ္။
တပ္စခန္းစတင္ေဆာက္လုပ္တဲ့ အခ်ိန္စျပီး ယေန ့အထိရြာသားေတြအခမဲ့ အဓမၼအလုပ္ ခုိင္းေစခဲ့တာကိုခံခဲ့ရပါတယ္္။
ေနာက္တခါ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလမွာ ကံမျမိဳ႕နယ္စစၥရံေက်းရြာက ေတာင္သူလယ္သမား မ်ားရဲ႕ လယ္ယာေျမေတြကို ဦးပိုင္လီမိတက္ ကသိမ္းယူဖို႕ၾကံစည္လုပ္ေဆာင္တာကို ေတြ႕ရ ပါတယ္။
ဒီလိုေတာင္သူလယ္သမားမ်ားရဲ႕လယ္ယာေျမေတြကို အဓမၼသိမ္းယူတဲ့ကိစၥဟာ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ ႏိုင္ငံသားမ်ားရဲ႕အသက္အိုးအိမ္စည္းစိမ္လံုျခံဳစိတ္ခ်ရမႈကို ႏိုင္ငံေတာ္ကေစာင့္ေရွာက္ထိန္းသိမ္းေပးရမွာပါ။
လယ္ယာေျမႏိုင္ငံပိုင္ျပဳလုပ္ေရးဥပေဒအရ လယ္ယာေျမေတြကိုသိမ္းယူမယ္ဆိုရင္ လက္ရွိ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ေနတဲ့ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားကို အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းျပဳ ႏိုင္ဖို႕ မိသားစုဦးေရနဲ႕ညီမွ်တဲ့လယ္ယာေျမကိုအစားျပန္လည္ေပးရမွာျဖစ္တယ္။ဒီလိုလုပ္ေဆာင္ျခင္း မျပဳပဲ လက္လြတ္စပယ္သိမ္းယူေနတာဟာ ျပဌာန္းထားတဲ့ဥပေဒေတြကုိ အာဏာပိုင္ေတြ ကိုယ္တိုင္မ်က္ကြယ္ျပဳေဆာင္ရြက္ေနတာျဖစ္တယ္။
ဒါ့အျပင္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားစိုက္ပ်ိဳးဖို႕လိုအပ္တဲ့ အမေတာ္ေၾကးေငြကို ႏိုင္ငံေတာ္က အတိုးႏႈန္းသက္သာစြာနဲ႕ ထုတ္ေခ်းေပးရမွာျဖစ္တယ္။ ဆင္းရဲမြဲေတမႈတိုက္ဖ်က္ေရးကို အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲေဆာင္ရြက္ျပယံုနဲ႕ မေျဖရွင္းႏိုင္ပါဘူး။ ေတာင္သူလယ္သမား အေျခခံလူ တန္းစားေတြ လိုအပ္တဲ့ေနတဓူ၀စား၀တ္ေနေရး အဆင္ေျပဖို႕ အပူအပင္ကင္းစြာနဲ႕ လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႕ကို ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရကစီမံဖန္တီးေဆာင္ရြက္ေပးရမွာပါ။
ခုေတာ့ အစိုးရသစ္ကဆင္းရဲ မြဲေတမႈတိုက္ဖ်က္မယ္လို႕ေျပာေနတဲ့အခ်ိန္မွာ စစ္တပ္ပိုင္ ဦးပိုင္ကုမၸဏီလိမိတက္ကပဲ ေတာင္သူလယ္သမားေတြကိုျပန္ေပးဆြဲျပီး ေျခာက္လွန္႕ေငြ ေတာင္းယူေနတာဟာလက္ရွိအစိုးရသစ္ကိုအေလးထားစရာမလိုတဲ့သေဘာေတြ႕ရပါတယ္။
ႏိုင္ငံသားမ်ားေအးခ်မ္းသာယာေရးအတြက္တရားဥပေဒစိုးမိုးဖို႕ရာဇ၀တ္မႈေတြကို တားဆီးဖို႕ ျပည္သူ႕ရဲတပ္ဖြဲ႕ရဲ႕တာ၀န္ျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံသားတဦးက်ဴးလြန္တဲ့ရာဇ၀တ္မႈေတြကို တရား ဥပေဒနဲ႕အညီဖမ္းဆီးႏိုင္ခြင့္ဟာရဲတပ္ဖြဲ႕မွာပဲ အခြင့္အာဏာရွိပါတယ္။ ဥပေဒနဲ႕ဆန္႕က်င္ေနတယ္ခ်ိဳးေဖါက္ေနတယ္ဆိုရင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွာ အမႈဖြင့္ျပီး ဥပေဒနဲ႕အေရးယူ ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါကတရားဥပေဒစိုးမိုးေရးအတြက္ ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္ေတြျဖစ္တယ္။ ႏိုင္ငံသား တဦးကို အေၾကာင္းမဲ့ ၂၄ နာရီထက္ ေက်ာ္လြန္ျပီးဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားလို႕မရဘူး၊ထိန္းသိမ္း ထားလို႕မရဘူးလို႕ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ ႏိုင္ငံသားမ်ားရဲ႕ တရားဥပေဒဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမွာ ျပဌာန္း ထားပါတယ္။
ခုေတာ့ တရား၀င္ဖမ္းဆီးအေရးယူႏိုင္တဲ့ ရဲတပ္ဖြဲ႕ကဥပေဒနဲ႕အညီဖမ္းဆီးတာမဟုတ္ပဲ ဦးပိုင္ ကုမၸဏီလီမိတက္တာ၀န္ရွိသူ ရဲ႕အမိန္႕နဲ႕ ၾသဂုတ္လ ရက္ေန႔က ဧရာဝတီတိုင္း ဖ်ာပံု ခ႐ိုင္၊ ေဒးဒရဲျမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေက်းရြာ ဥကၠ႒မ်ားက  အစည္းအေဝးလုပ္ မယ္လို႕ေျပာဆိုျပီး အင္းဒူး၊ ကုန္းတန္း၊ ေမွာ္ဘီစု၊ ေမွာ္အိုင္၊ ေနာက္ျပန္ဒိုး၊ ကဒါေက်းရြာမ်ားႏွင့္ က်ဳိက္လတ္ ၿမိဳ႕နယ္ ေက်းရြာမ်ားက  အေႂကြးျပန္ မဆပ္ႏိုင္ၾကတဲ့ လယ္သမားေတြကိုေခၚယူ ခဲ့ပါတယ္၊ အစည္းအေ၀းတက္ဖို႕လာေရာက္တဲ့ေတာင္သူလယ္သမားေတြကို ေဒသဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္ အခ်ိဳ႕နဲ႕ ဦးပိုင္အမႈထမ္း မ်ားက ေနာက္ျပန္ဒိုး တန္တရာဆန္စက္ ဂိုေဒါင္မွာ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္း ျပီး ေခ်းေငြကိုအဓမၼျပန္ဆပ္ခိုင္းျခင္းတာ ျဖစ္တယ္။ ဒီလို ဥပေဒမဲ့ ဖမ္းဆီးျပီး အဓမၼေငြေတာင္း ခံတဲ့ကိစၥကိုသက္ဆိုင္ရာအာဏာပိုင္မ်ားကအေရးမယူပဲ လက္ပိုက္ၾကည့္ ေနတာဟာဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒပါ ႏိုင္ငံသားမ်ားရဲ႕အခြင့္အေရး ျပဌာန္းခ်က္ေတြကိုအာဏာပိုင္မ်ားကိုယ္တိုင္က က်ဴးလြန္ ေဖါက္ဖ်က္လိုက္တာျဖစ္ေၾကာင္း သိသာထင္ရွား ေစပါတယ္။
ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားကိုေခ်းထားတဲ့ေငြျပန္ရလိုရင္ တရားမေၾကာင္းအရ ေခ်းေငြျပန္လည္ ရလိုမႈနဲ႕တရားစြဲဆိုျပီးေတာင္းယူရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ယခုလိုဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ျပီးက်န္ရစ္တဲ့ မိသားစုကို ေငြနဲ႕ေရြးခိုင္းတာဟာ ျပန္ေပးမႈျဖစ္တယ္။ရာဇ၀တ္မႈကို ဦးပိုင္ကုမၸဏီတာ၀န္ရွိသူ နဲ႕ ၀န္ထမ္းေတြ ေက်းရြာဥကၠဌ ေတြပူးေပါင္းက်ဴးလြန္တာျဖစ္တယ္။ ဒီလိုက်ဴးလြန္တာကို ျပန္ လည္လြတ္ေျမာက္လာတဲ့ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားက အေရးယူဖို႕ တိုင္တန္းအမႈဖြင့္ဖို႕လို တယ္။ ရပ္ရြာေအးခ်မ္းေရးနဲ႕ျငိမ္၀ပ္ပိျပားေရးကိုတာ၀န္ယူထားတဲ့ ရဲတပ္ဖြဲ႕အေနနဲ႕ ထိုက္သင့္ တဲ့ စံုစမ္းမႈေတြကို ျပဳလုပ္ျပီးအေရးယူရမွာျဖစ္တယ္။
ရဲလက္စြဲအပိုဒ္ ၆၉ အပိုဒ္ခြဲ(စ်)မွာစခန္းမွဴးရဲ႕လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ျပီးေဖၚျပထား ရာမွာ ျဖစ္ပြားေသာျပစ္မႈမ်ားကို ေပၚေပါက္ေအာင္စံုစမ္းစစ္ေဆး ျခင္း၊ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ား ကိုေဖၚထုတ္ဖမ္းဆီး၍သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားစုေဆာင္းကာ တရားရံုးသို႕တရားစြဲဆို တင္ပို႕ျခင္းစသည္တို႕ကိုလုပ္ေဆာင္ရမွာျဖစ္ေပမဲ့ ရဲတပ္ဖြဲ႕က စစ္တပ္ ပိုင္ဦးပိုင္ကုမၸဏီက တရားဥပေဒမဲ့ လုပ္ေဆာင္ျခင္းကို အေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိပဲ အကာအကြယ္ေပးထား သလိုျဖစ္ေနပါတယ္။
စစ္တပ္နဲ႕ဦးပိုင္ကုမၸဏီကလူေပါင္း ၁၀၀ နီးပါး ျပန္ေပးဆြဲသလိုဖမ္းဆီးထားျပီးျခိမ္းေျခာက္ ေခ်းေငြေတာင္း တဲ့ကိစၥဟာအာဏာပိုင္မ်ားကိုယ္ တိုင္က်ဴးလြန္တဲ့ လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖါက္ မႈ နဲ႕ ရာဇ၀တ္မႈ ျဖစ္တဲ့အျပင္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ ႏိုင္ငံသား တိုင္း ဟာ ဥပေဒဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးေတြမွာ တန္းတူညီမွ်ျဖစ္တယ္လို႕ေဖၚျပထား တဲ့ျပဌာန္းခ်က္နဲ႕ ဆန္႕က်င္ေန ေၾကာင္းတင္ျပလိုက္ရပါတယ္ ခင္ဗ်ား။

0 comments:

Post a Comment