Thursday, September 22, 2011

Filled Under:

အစိုးရသစ္နဲ႕ ဥပေဒျပဳအာဏာ

ေရွ႔ေနဦးမင္းလြင္ဦး
ဥပေဒျပဳအာဏာဟာ ျပည္သူေတြကေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ထားတဲ့ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္ေတြပါ၀င္တဲ့ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကသာဆင္းသက္ရမယ္ တနည္းအားျဖင့္ေျပာရရင္ျပည္ သူေတြကိုစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မဲ့ဥပေဒကိုျပည္သူေတြကိုယ္စားျပဳတဲ့လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ျပည္သူေတြကိုယ္စားေရးဆြဲရမယ္၊ အတည္ျပဳျပဌာန္းရမယ္ ဒါက ဒီမိုကေရစီ အစိုးရတိုင္း လိုက္နာက်င့္သံုးၾကတဲ့ႏိုင္ငံတကာစံခ်ိန္စံႏႈန္းျဖစ္တယ္။ ဒါျဖင့္ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဒီမိုကေရစီနည္း အရေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ျခင္းခံရတဲ့အစိုးရကအုပ္ခ်ဳပ္ေနပါတယ္လို႕ ႏိုင္ငံတကာကိုေျပာေန ေပမဲ့ သတ္မွတ္ထားတဲ့စံခ်ိန္စံညႊန္းေတြနဲ႕အညီဥပေဒျပဌာန္းတာေတြလုပ္ေနသလားဆိုတာ ကိုဆန္းစစ္ရပါ့မယ္။
ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားဆိုတာဟာ မိမိကိုေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္လိုက္တဲ့ျပည္သူ ေတြကိုကိုယ္စားျပဳျပီး ျပည္သူေတြရဲ႕လိုအပ္ခ်က္၊နစ္နာခ်က္၊ေတြကို ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရကျဖည့္ ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ဖို႕ျပည္သူေတြရဲ႕အသံကိုျပည္သူေတြကိုယ္စားေျပာႏိုင္ေအာင္ ေဒသ ခံျပည္သူမ်ားကေရြးခ်ယ္ေစလႊတ္လိုက္တာပါ။ ဒီေတာ့မိမိတို႕ကိုေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္လိုက္တဲ့ ျပည္သူေတြရဲ႕အက်ိဳးကိုေရွ႕ရႈျပီးေဆာင္ရြက္ၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ယခုက်င္းပေနတဲ့ဒုတိယ အၾကိမ္ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းမွာ ႏိုင္ငံေတာ္နဲ႕ျပည္သူမ်ားအတြက္အေရးၾကီးတဲ့ အခြန္ ဥပေဒ ၅ ခုကိုျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ျပဌာန္းခဲ့ပါတယ္။ ဥပေဒေတြကိုျပင္ဆင္လိုရင္ျဖည့္စြက္ လိုရင္ဒါမွမဟုတ္ ဖ်က္သိမ္းလိုလ်င္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုတက္ေရာက္မဲ့ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အေနနဲ႕တလၾကိဳတင္ျပီးစာရင္းေပးအေၾကာင္းၾကားရတယ္လို႕ဆိုပါတယ္။
ယခုက်င္းပေနတဲ့ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္နဲ႕ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုတက္ေရာက္ေနတဲ့ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနနဲ႕ ဥပေဒေတြျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ဖ်က္သိမ္းဖို႕ အဆိုတင္သြင္းျပီး အဆိုကိုျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္တက္ေရာက္တဲ့ကိုယ္စားလွယ္အမ်ားစုကလက္ခံမွသာ ဥပေဒၾကမ္းေရးဆြဲဖို႕ဆံုးျဖတ္ျပီး ေရွ႕ေနခ်ဳပ္နဲ႕ကၽြမ္းက်င္သူဥပေဒပညာရွင္မ်ားကို ေရးဆြဲေစ တယ္လို႕ဆိုပါတယ္။ ဥပေဒၾကမ္းကိုေရးဆြဲျပီးရင္လဲ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ကိုခ်ျပေဆြးေႏြးေစျပီးမွ အတည္ျပဳရမယ္လို႕ဆိုပါတယ္။ယခုျပင္ဆင္ျပဌာန္းလိုက္တဲ့ အခြန္ဆိုင္ရာ ဥပေဒ ၅ ရပ္ကိုလည္းအထက္ပါနည္းေတြအတိုင္းလိုက္နာေဆာင္ရြက္သလား လို႕ေမးရင္ျဖင့္ ဟန္ျပေတာ့လုပ္ခဲ့ပါတယ္လို႕ေျပာရမွာျဖစ္တယ္။ တံဆိပ္ေတာ္ေခါင္းခြန္၊ ရံုးခြန္ စတာေတြကိုျပင္ဆင္တာကိုေတာ့ ေထြေထြထူးထူးေျပာစရာမလိုပါ ဘာျဖစ္လို႕လဲဆိုေတာ့ ေခတ္ကာလအေျခအေနအရ ယခင္ထမ္းေဆာင္ရတဲ့တံဆိပ္ေခါင္းခြန္မ်ားထက္ပိုမိုထမ္း
ေဆာင္ဖို႕ ကာလတန္ဖိုးနဲ႕သင့္ျပီးျပင္ဆင္ရမွာျဖစ္လို႕ပါပဲ။
ဒါေပမဲ့ျပည္သူေတြနဲ႕ တနည္းမဟုတ္တနည္းပတ္သက္လာမဲ့ ၀င္ေငြခြန္ဥပေဒနဲ႕ အျမတ္ခြန္ ဥပေဒ၊ ကုန္သြယ္္ခြန္ဥပေဒေတြကိုေတာ့ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္မွာ ျပည္သူ႕ကိုယ္စားလွယ္ၾကီး မ်ားကိုခ်ျပေဆြးေႏြးဖို႕လိုအပ္တယ္လို႕ထင္ပါတယ္။ အနိမ့္ဆံုး၀င္ေငြခြန္စည္းၾကပ္ျခင္းမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳတဲ့ေငြပမာဏ၊ မိသားစုအဖြဲ႕၀င္၊ ပညာသင္ကေလးဦးေရ ဘယ္ႏွေယာက္ ရွိရင္ျဖင့္ ၀င္ေငြခြန္ထမ္းေဆာင္တဲ့ ႏွစ္စဥ္ပွ်မ္းမွ်၀င္ေငြဘယ္ေလာက္ေပၚမွာမူတည္တြက္ ခ်က္မယ္ဆိုတာကိုျပည္သူေတြသိေအာင္ အခြန္ထမ္းအစိုးရ၀န္ထမ္းေတြသိေအာင္ခ်ျပဖို႕ လိုပါတယ္။ထိုနည္းတူစြာ ေရာင္းခြန္နဲ႕ အျမတ္ခြန္ေတြကိုေကာက္ခံရာမွာလဲ ၀င္ေငြရလမ္း ျပႏိုင္တဲ့စီးပြားေရးလုပ္ငန္းက၀င္တဲ့ေငြေတြအေပၚဘယ္လိုေကာက္ခံမယ္။ ၀င္ေငြရလမ္း မျပႏိုင္တဲ့ေငြအေပၚဘယ္လိုေကာက္ခံမယ္ဆိုတာကို ေက်ေက်လည္လည္ခ်ျပေဆြးေႏြးဖို႕ လိုအပ္ပါတယ္။ ဥပေဒျပဌာန္းျပီးေတာ့မွသိခ်င္ရင္၀ယ္ဖတ္ဆိုတာမ်ိဳးေတာ့မလုပ္သင့္ပါဘူး ဥပေဒစာအုပ္ေတြကိုစာေပဗိမာန္လိုအစိုးရေစ်းနဲ႕ေစ်းႏႈန္းသက္သာစြာ၀ယ္ယူဖို႕သာမန္ ျပည္သူမ်ားအေနနဲ႕ခက္ခဲပါတယ္။ ဒီေတာ့ကာ ပြဲစားေတြ၊ အျမတ္ေတာ္ခြန္ရံုးက၀န္ထမ္း ေတြေျပာတာကိုပဲယံုျပီးလိုက္ပါလုပ္ေဆာင္ၾကတာက အမ်ားစုျဖစ္ေနတာကိုေတြ႕ရပါလိမ့္ မယ္။ဒီလိုျဖစ္လာတဲ့အခါ မလိုလားအပ္တဲ့လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈေတြပိုမိုမ်ားျပားလာတဲ့ အျပင္ ႏိုင္ငံေတာ္ကအမွန္တကယ္ရသင့္တဲ့အခြန္ေငြမ်ားဟာ အခြန္ဦးစီးမွွဴးနဲ႕ ပြဲစားေတြလက္ထဲ ေရာက္သြားတာကမ်ားပါတယ္။
လႊတ္ေတာ္မွာ အစိုးရစီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား၊ စစ္တပ္တိုးခ်ဲ႕ေရး ေတြနဲ႕ပတ္သက္လို႕လယ္ယာ ေျမသိမ္းယူေနတာနဲ႕ပတ္သက္ျပီးေမးျမန္းခဲ့တာေတြကိုလဲၾကားသိရပါတယ္။ သက္ဆိုင္ရာ ၀န္ၾကီးမ်ားက အစိုးရအေနနဲ႕ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားရဲ႕လယ္ယာေျမေတြကိုအေၾကာင္းမဲ့ သိမ္းယူတာေတြမရွိတဲ့အေၾကာင္းျပန္လည္ေျဖရွင္းတာကိုၾကားရတဲ့အျပင္ ျပည္နယ္နဲ႕ တုိင္းေဒသၾကီး ကသက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားကိုတင္ျပအေရးဆိုဖို႕ျပန္လည္ရွင္းလင္းတာေတြကို ၾကားသိရပါတယ္။ စစ္တပ္တိုးခ်ဲ႕ေရးအတြက္လယ္ယာေျမေတြသိမ္းဆည္းထားတာေတြ စီမံကိန္းအတြက္အေၾကာင္းျပျပီးလယ္ယာေျမေတြသိမ္းယူျပီးတဆင့္ျပန္လည္ေရာင္းခ်တာ ေတြျမန္မာျပည္အႏွံ႕႔ျဖစ္ပြားေနတာကို အစိုးရသစ္အေနနဲ႕ျငင္းကြယ္လို႕မရပါဘူး၊ ေတာင္သူ လယ္သမားေတြရဲ႕အခြင့္အေရးေတြကိုအကာအကြယ္ေပးမဲ့ဥပေဒေတြေရးဆြဲေနပါျပီလို႕ေျပာ ေနေပမဲ့ ယေန႕တိုင္ဘာမွမသိရေသးပါဘူး၊ ဥပေဒအသစ္မျပဌာန္းႏိုင္မွီလယ္ယာေျမေတြ လက္ေရာက္ရရွိထားဖို႕အတြက္အစိုးရသစ္ကၾကံစည္ေနသလားဆိုတာကို ျပည္သူေတြ သံသယပြားစရာျဖစ္ပါတယ္။
ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္နဲ႕အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မွာ ေရြးခ်ယ္ခံရတယ္လို႕ေျပာျပီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္အျဖစ္တက္ေရာက္ေနသူအမ်ားစုက ၾကံ႕ခိုင္ဖြံ႕ျဖိဳးေရးပါတီ၀င္မ်ားနဲ႕ စစ္တပ္ကကိုယ္ စားလွယ္က အမ်ားစုျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ကာ ၾကံ႕ဖြံ႕ပါတီက အတည္ျပဳျပဌာန္းလိုတ့ဲ ဥပေဒ တရပ္ကို ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တဦးက အဆိုတင္သြင္း က်န္တဲ့ၾကံ႕ဖြံဲ႕ပါတီ၀င္ အခ်ိဳ႕နဲ႕ စစ္တပ္ကိုယ္စားလွယ္ တို႕က ေထာက္ခံေဆြးေႏြးလိုက္ရင္ ဥပေဒၾကမ္းျပဳစုဖို႕ ျဖစ္လာပါ ျပီ ဒီအခါလိုအပ္တဲ့အခ်က္အလက္ေတြကိုထည့္သြင္းေရးဆြဲဖို႕၀န္ၾကီးဌာနက ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရံုးက ဥပေဒကၽြမ္းက်င္သူေတြကိုတာ၀န္ေပးေရးဆြဲေစပါတယ္၊ ဥပေဒမူၾကမ္း ျပဳစုေရးအဖြဲ႕မွာပါတဲ့ ႏိုင္ငံေရးပါတီက ကိုယ္စားလွယ္ အခ်ိဳ႕အေနနဲ႕ ဥပေဒနဲ႕ဆက္စပ္တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကို အၾကံေပးျပင္ဆင္ႏိုင္ဖို႕အတြက္ လံုေလာက္တဲ့အတတ္ပညာ နဲ႕အရင္းအျမစ္ ပံ႔ပိုးမႈမရတဲ့သူအမ်ားစုမို႕အဖြဲ႕၀င္မ်ားရဲ႕ တင္ျပ ေျပာဆိုခ်က္ေတြကို ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရံုးကပညာရွင္မ်ားက ထည့္သြင္းစဥ္းစားလိမ့္မယ္မဟုတ္ပါဘူး၊ ေရးဆြဲျပီးတဲ့မူၾကမ္းကိုေနာက္တၾကိမ္က်င္းပတဲ့လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းမွာခ်ျပေဆြးေႏြး ဖို႕ကလဲမေသခ်ာပါဘူး၊ ျပီးခဲ့တဲ့ဥပေဒ ၅ ရပ္ျပဌာန္းတံုးက လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌျဖစ္သူက အေသးစိပ္ရွင္းျပစရာမလိုဆိုျပီးဆံုးျဖတ္လိုက္တာမို႕ ျပင္ဆင္တဲ့ ဥပေဒ မူၾကမ္း ၅ခုဟာ ၁ နာရီအတြင္းမွာပဲအတည္ျပဳျပီးျဖစ္သြားပါတယ္။ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားရဲ႕ ဆႏၵကိုရယူရာမွာလဲ လွ်ိဳ႕၀ွက္မဲေပးစံနစ္မဟုတ္ပဲ ထိုင္ထ မဲေပးစံနစ္ကိုက်င့္သံုးမယ္လို႕ဆံုး ျဖတ္ျပီးသားျဖစ္တာမို႕ အတိုက္အခံ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားကကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနနဲ႕ ကန္႕ ကြက္ရင္လဲမေအာင္ျမင္ႏိုင္တဲ့အေျခအေနျဖစ္ေနတာကိုေတြ႕ရပါတယ္။ ျမန္႕မာနည္းျမန္မာ့ ဟန္နဲ႕ခ်ီတက္ခဲ့တဲ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ ေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္သူမ်ားက ဆိုရွယ္လစ္ဆို အသံ ေတာင္ မၾကားခ်င္ေတာ့ပါဘူး၊ ခုတခါျမန္မာ့နည္းျမန္မာ့ဟန္နဲ႕စည္းကမ္းျပည့္၀တဲ့ ဒီမိုကေရစီ က်င့္စဥ္ကို ေဖၚ ေဆာင္ျပန္တာမို႕သတိထားေစာင့္ၾကည့္ဖို႕ အထူးလိုအပ္ေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ ရပါတယ္ခင္ဗ်ား 

0 comments:

Post a Comment