Saturday, September 24, 2011

Filled Under:

အုပ္စုသုံးစု ေၾကျငာခ်က္ ထုတ္ျပန္ကမ္းလွမ္းေနတဲ့ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ( ၁ )

ညီညီခ်မ္း

မ်က္ေမွာက္ အေနအထားအရ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အဓိက ႏုိင္ငံေရးအုပ္စု သုံးစု႐ွိေၾကာင္း ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေျပာႏုိင္တယ္။ ပထမအုပ္စုမွာ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး စစ္ဝတ္မွသည္ အရပ္ဝတ္သုိ႕ ေျပာင္းလုိက္ေသာ လက္႐ွိ အာဏာရအစုိးရ။ ဒုတိယ ၁၉၈၈ လူထု ဆႏၵျပပြဲနဲ႕အၿပဳိင္ ေပၚလာတဲ့ ဒီမုိကေရစီ အခြင့္အေရး ေတာင္းဆုိေသာ အုပ္စုႏွင့္ အျခား တတိယအုပ္စုမွာ ၁၉၄၈ လြတ္လပ္ေရးနဲ႕အတူ အမ်ဳိးသား တန္းတူေရးနဲ႕ ကုိယ္ပုိင္ျပဌာန္းခြင့္ အခြင့္အေရး ရ႐ွိေရးအတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အစုိးရ အဆက္ဆက္အား မလြဲမေ႐ွာင္သာ ေတာ္လွန္ေနတဲ့ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အုပ္စုတုိ႕ပင္ ျဖစ္တယ္။

အဆုိပါ အုပ္စုသုံးစုစလုံးရဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကမ္းလွမ္း ေျပာဆုိသံမ်ားကုိ မတ္လေနာက္ပုိင္း အစုိးရသစ္ တက္လာၿပီးေနာက္ ပုိမုိက်ယ္ေလာင္စြာ ၾကားလာရတယ္။ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အုပ္စုနဲ႕ ဒီမုိကေရစီ အင္အားစုတုိ႕ ဖိတ္ေခၚတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အသံေတြ အထုိက္အေလွ်ာက္ တူညီတယ္လုိ႕ ေျပာႏုိင္တယ္။ သုိ႕ေသာ္ လက္႐ွိအစုိးရ ကမ္းလွမ္းတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေလသံမွာ အုပ္စုႏွစ္စုနဲ႕ ျခားနားေနမလားလုိ႕ ခန္႕မွန္းရတယ္။

လက္႐ွိအစုိးရ အာဏာရရျခင္းမွာပင္ အစုိးရရဲ႕ အာဏာအ႐ွိဆုံးပုဂၢဳိလ္ ဦးသိန္းစိန္ရဲ့ သမၼတက်မ္းသစၥာ က်ိမ္ဆိုပြဲတြင္ “တုိင္းရင္းသား စည္းလုံးညီၫြတ္ေရးကုိ တည္ေဆာက္မယ္လုိ႕” ကတိေပး ေျပာၾကားခဲ့တယ္။ တဖန္ အစုိးရက တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕ေတြကုိ သက္ဆုိင္ရာ တုိင္းနဲ႕ျပည္နယ္အလုိက္ တဖြဲ႕ခ်င္းဆီ ေဆြးေႏြးလုိေၾကာင္း ေလသံေပးလာတယ္။ ဒါ့အျပင္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ ထာဝရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အၿမဲတမ္း ေကာ္မီတီ ဖြဲ႕စည္းဖုိ႕ ျပင္ဆင္ေနေၾကာင္းလည္း ၾကားသိရျပန္တယ္။

တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕ေတြကုိ အစုိးရဘက္မွ ဘာေၾကာင့္ တဖြဲ႕ခ်င္းဆီ ေဆြးေႏြးဖုိ႕ ေခၚေနသလဲ၊ ဘာေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာ္မီတီ ဖြဲ႕ရသလဲ။ အေၾကာင္းမွာ အစုိးသစ္ရဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဖိတ္ေခၚသံနဲ႕အတူ အျခားတဖက္တြင္ ကခ်င္၊ ႐ွမ္း နဲ႕ ကရင္ အစ႐ွိတဲ့ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ အေျမွာက္ေသနတ္သံမ်ား ၾကားေနရဆဲ။ လက္နက္ကုိင္ ပဋိပကၡ၊ ႏုိင္ငံေရး ပဋိပကၡ ႐ွိေနေၾကာင္း ေျပာရေပလိမ့္မယ္္။

ဤအေနအထားတြင္ လက္႐ွိအစုိးရနဲ႕ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ တပ္ဖြဲ႕အၾကား ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ တုိက္ပြဲေတြ ရပ္တန္႕သြားရန္ ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ၾကားဝင္ ေျဖ႐ွင္းေပးလုိေၾကာင္း ဇူလုိင္လ ၂၈ ရက္ေန႕တြင္ ျပည္တြင္းစစ္ ရပ္ဆဲေရးနဲ႕ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကုိ ေ႐ွး႐ႈတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ပန္ၾကားခ်က္တေစာင္ကုိ အစုိးရရဲ့ သမၼတနဲ႕ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕မ်ားဆီသုိ႕ လိပ္မူ ေပးပုိ႕ခဲ့ပါတယ္။

ဒီအေျခအေနတြင္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြ စုေပါင္းထားတဲ့ ညီၫႊတ္ေသာ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ (UNFC) ကလည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးရန္ ၾသဂုတ္လ ၁၅ ရက္ေန႕တြင္ သမၼတ သိန္းစိန္ထံသုိ႕ စာပုိ႕ ကမ္းလွမ္းခဲ့တယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ့ ၾကားဝင္ ကူညီေပးမႈကုိ မိမိတုိ႕ ႀကဳိဆုိေၾကာင္းနဲ႕ ဗဟုိအစုိးရနဲ႕သာ မိမိတို႕တပ္ေပါင္းစု တစုတစည္းတည္း ေဆြးေႏြးလုိေၾကာင္း ၄င္းတုိ႕ရဲ့ သေဘာထားကုိ အတိအလင္း ေၾကျငာၿပီး ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးေရးအဖြဲ႕ ကုိယ္စားလွယ္ကုိလည္း ဖြဲ႕စည္းထားခဲ့တယ္။

ေကာင္းၿပီး။ ဒါဆုိရင္ အုပ္စု တစုခ်င္းရဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကမ္းလွမ္းခ်က္ ေလသံနဲ႕ လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ သုံးသပ္ဖုိ႕ လုိအပ္လာၿပီလုိ႕ ယူဆပါတယ္။ ပထမ အအစုိးရသစ္နဲ႕ အၿပဳိင္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ UNFC အေၾကာင္းကုိ အနည္းငယ္ တင္ျပဖုိ႕ လုိမယ္လုိ႕ ထင္ပါတယ္။ UNFC သည္ တုိင္းရင္းသား ႏုိင္ငံေရး လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ တပ္ေပါင္းစုႀကီးဟု ေျပာရမယ္။

ဒီတပ္ေပါင္းစုႀကီး မေပၚလာမီကပင္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ အေတာ္မ်ားမ်ား စစ္အစုိးရနဲ႕ အပစ္အခတ္ ရပ္ဆဲၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲ ေပၚေပါက္ရန္ ႀကဳိးပမ္းခဲ့ၾကတယ္။ အျခာား က်န္တဲ့ အဖြဲ႕ေတြလည္း အပစ္အခတ္ ရပ္ဆဲေရးအတြက္ စစ္အစုိးရနဲ႕ အႀကိမ္ႀကိမ္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့တယ္။ သုိ႕ေသာ္ အဆင္မေျပမႈေတြနဲ႕ အပစ္အခတ္ မရပ္ႏုိင္ခဲ့။ အဖြဲ႕တဖြဲ႕ကဆုိလွ်င္ အပစ္အခတ္ရပ္ ၿပီးၿပီးခ်င္းမွာပင္ တုိက္ပြဲျပန္ျဖစ္ခဲ့တယ္။

မည္သုိ႕ပင္ဆုိေစ အပစ္အခတ္ မရပ္ရေသးတဲ့ KNU ကဲ့သုိ႕ လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕က ‘ အပစ္အခတ္ ရပ္ဆဲၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္’ ေတြ႕ဆုံေႏြးရန္ အႀကိမ္ႀကိမ္ ကမ္းလွမ္း ႀကဳိးပမ္းခဲ့သကဲ့သုိ႕ အပစ္အခတ္ ရပ္ၿပီးေသာ ကခ်င္၊ မြန္၊ ႐ွမ္း အစ႐ွိေသာ အဖြဲ႕မ်ားလည္း ယခင္စစ္အစုိးရ ေခါင္းေဆာင္မ်ားနဲ႕ ျပင္ပေတြ႕ဆုံပြဲတြင္တမ်ဳိး၊ အမ်ဳိးသားညီအာခံတြင္တဖုံ နည္းမ်ဳိးစုံျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရ႐ွိရန္ ႀကဳိးပမ္းခဲ့ၾကတာ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ား ၾကားသိၾကမယ္ ထင္ပါတယ္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ တုိင္းရင္းသားေပါင္းစုံ အတူတကြ ပူးေပါင္း တုိက္ပြဲဝင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ လြတ္လပ္ေရး ရခဲ့တယ္။ တုိင္းရင္းသားတုိ႕ရဲ့ စည္းလုံးညီၫြတ္ေရးကုိ ပင္လုံညီလာခံမွသည္ ပင္လုံစာခ်ဳပ္နဲ႕ သက္ေသ ျပႏုိင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံ ဟူ၍ ေပၚလာရျခင္းျဖစ္တယ္။ တနည္းေျပာရရင္ ဤျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးေပါင္းစုံနဲ႕ ဖြဲ႕စည္း တည္ေဆာက္ထားတယ္။ သုိ႕ျဖစ္၍ တုိင္းရင္းသားတုိ႕ရဲ့ ကုိယ္ပုိင္ျပဌာန္းခြင့္ (သုိ႔မဟုတ္) ကုိယ့္ၾကမၼာ ကုိယ္ဖန္တီးခြင့္သည္ ႏုိင္ငံရဲ့ ဖြဲ႕စည္း တည္ေဆာက္မႈနဲ႕အတူ ပါ႐ွိရမည္ မဟုတ္ပါေလာ။

သုိ႕ေသာ္ ယခုျဖစ္႐ွိေနတဲ့ အေနအထားကား ထုိကဲ့သုိ႕မဟုတ္။ ကုိယ္ပုိင္ျပဌာန္းခြင့္ အတြက္ တုိက္ပြဲဝင္ရင္း အပစ္အခတ္ ရပ္ထားေသာ လက္နက္ကုိင္ တုိင္းရင္းသား အဖြဲ႕မ်ားကုိ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ (သုိ႕မဟုတ္) ဌာေနျပည္သူ႕စစ္ ဖြဲ႕ေရး၊ အပစ္မရပ္ ရေသးေသာ အဖြဲ႕မ်ားကုိ လက္နက္ခ်ေရး ဆုိၿပီး ယခင္ စစ္အစုိးရမွ ေခ်မႈန္းသုတ္သင္ရန္ ႀကဳိးစားခဲ့တယ္။ ပဋိပကၡကုိ ဦးတည္ေစႏုိင္မဲ့ စစ္အစုိးရရဲ့ ရည္႐ြက္ခ်က္ကုိ ယခု လက္႐ွိအစုိးရကလည္း အေကာင္အထည္ေဖၚ လာတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီအႏၲရာယ္ႀကီးကုိ ကာကြယ္ရန္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ ႏုိင္ငံေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား UNFC ကုိ မျဖစ္မေန ဖြဲ႕စည္းရတယ္လုိ႕ ထင္ပါတယ္။

သုိ႕ရာတြင္ ၄င္းတုိ႕ရဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ကား ျပည္တြင္းစစ္မီး ေတာက္ေလာင္ေစရန္ မဟုတ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္မႈကုိ ႀကဳိဆုိလက္ခံျခင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ သမၼတ သိန္းစိန္ထံ စာေရး အေၾကာင္းၾကားျခင္းနဲ႕ ၄င္းတုိ႕ကုိယ္တုိင္ ေတြ႕ကုိေဆြးေႏြးေရး ကုိယ္စားလွယ္ ဖြဲ႕စည္းထားျခင္းတုိ႕ ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ စစ္မွန္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ မည္မွ် ဆႏၵျပင္းျပေနေၾကာင္းကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားနဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လိုလားသူ ကမၻာ့ေခါင္းေဆာင္မ်ား သုံးသပ္ႏုိင္ပါတယ္။

တဖန္ ဒီမုိကေရစီ အုပ္စုဘက္ကုိ သုံးသပ္ၾကည့္ရာတြင္ ၈၈၈၈ ဒီမုိကေရစီ ေတာင္းဆုိဆႏၵျပပြဲတြင္ ရဟန္း႐ွင္ ျပည္သူ ေက်ာင္းသား ေျမာက္မ်ားစြာ ဒဏ္ရာရ ေသဆုံးရတယ္။ အသက္မေသ က်န္ရစ္သူေတြက ေတာေတာင္ကုိျဖတ္ကာ ထြက္ေျပးတိမ္းေ႐ွာင္ ေနခဲ့ရတယ္။ မထြက္ေျပးလုိသူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပါအဝင္ ဒီမုိကေရစီအေရး လႈပ္႐ွား တက္ၾကြသူမ်ားလည္း အႀကိမ္ႀကိမ္ ေထာင္သြင္းအက်ဥ္းခ် ခံရတယ္။ ယခုအထိပင္ ႏုိင္ငံေရး အက်င္းသား ၂၀၀၀ ေက်ာ္ ရွိေနေသးတယ္လုိ ၾကားသိရတယ္။

မည္သုိ႕ဆုိေစ ၫွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈ မ်ဳိးစုံကုိ အိပ္မက္ပမာ ေမ့ေဖ်ာက္ထားလုိက္ၿပီး မၾကာေသးခင္က ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ား သုံးပြင့္ဆုိင္ ေဆြးေႏြးေရးအတြက္ ေၾကျငာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့တယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္လည္း အမ်ဳိးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးအတြက္ ပန္ၾကားစာ ေရးပုိ႕ခဲ့တယ္။ သုိ႕ေသာ္ ဤကမ္းလွမ္းခ်က္ေတြအေပၚ လက္႐ွိအစုိးရမွ ႏႈတ္ဆိတ္ေနခဲ့တယ္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းကုိ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ ေဖၚေဆာင္ေပးႏုိင္မဲ့သူလုိ႕ ႏုိင္ငံသားျပည္သူမ်ား ယုံၾကည္ ေလးစားတဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္စုၾကည္ကုိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အက်ဳိးေဆာင္ ေကာ္မီတီတြင္ မပါဝင္ႏုိင္ရန္ အစုိးရမွ ႀကဳိးစားေနခဲ့ျပန္တယ္။ ဒီမုိကေရစီ အင္းအားစုရဲ့ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုိလားတဲ့ ဆႏၵေတြ ပိတ္ပင္တားျမစ္ ခံေနရတယ္လုိ႕ ေျပာႏုိင္တယ္။

အခု ျဖစ္႐ွိေနတဲ့ အေနအထားကုိ သိသာျမင္သာရန္ ပုံေဖၚၾကည့္မယ္ဆုိလွ်င္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕ေတြ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ မည္သုိ႕ပင္ ျပင္ဆင္ထားသည္ျဖစ္ေစ၊ ဒီမုိကေရစီ အင္အားစုမွ မည္သုိ႕ပင္ ၾကားဝင္ ေျဖ႐ွင္းေပးလုိသည္ ျဖစ္ေစ အစုိးရသစ္ရဲ့ တဖြဲ႕ခ်င္းဆီ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးရန္ ကမ္းလွမ္းတဲ့ ေလသံမ်ားနဲ႕အတူ အျခားတဖက္တြင္ တုိက္ပြဲ ေသနတ္သံ အေျမာက္သံမ်ား ျမန္မာႏုိင္ငံ ေဒသအႏွံ႕ အျပားတြင္ ၾကားေနရေၾကာင္းပါ ခင္ဗ်ား။

0 comments:

Post a Comment