Thursday, December 22, 2011

Filled Under: ,

အစိုးရသစ္နဲ႕ျခစားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒ... AHRC... 23 December 2011


New Government and Anti-corruption Law
အစိုးရသစ္နဲ႕ျခစားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒ။

ဦးမင္းလြင္ဦး
၂၀၀၈ခုႏွစ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရေပၚေပါက္လာတဲ့အစိုးရသစ္ အေနနဲ႕ ေကာင္းမြန္တဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊ သန္႕ရွင္းတဲ့အစိုးရတရပ္ေပၚေပါက္လာေအာင္ျပင္ဆင္လုပ္ေဆာင္သြား မယ္လို႕ေျပာခဲ့ ေပမဲ့ ယေန႕တိုင္သိသာထင္ရွားတဲ့အေျခအေနေတြကိုမျမင္ေတြ႕ရေသးပါဘူး၊ ႏိုင္ငံေရးအရျဖစ္ေပၚ ေျပာင္းလဲမႈေတြစဥ္ဆက္မျပတ္ျဖစ္ေပၚေနတယ္လို႕ဆိုေပမဲ့ ယခုမွအစပ်ိဳးတဲ့အဆင့္မွာပဲရွိပါေသး တယ္။
ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းတရားဥပေဒစိုးမိုးမႈမရွိေသးသေရြ႕ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွႈပ္ႏွံမႈဆိုတဲ့ကိစၥေတြဟာ မေပၚထြန္းႏိုင္ေသးပါဘူး၊ မိမိတို႕ရဲ႕ရင္းႏွီးျမွႈပ္ႏွံမႈကိုအာမခံေပးမဲ့အစိုးရရဲ႕ဥပေဒစံနစ္ အခိုင္အမာ မရွိေသးသေရြ႕ဘယ္ႏိုင္ငံျခားသားမွမိမိတို႕ရဲ႕ ရင္းႏွီးျမွႈပ္ႏွံမႈကိုျပဳလုပ္ၾကမွာမဟုတ္ပါဘူး၊ ေနာက္တ ခါအျမစ္တြယ္ေနျပီျဖစ္တဲ့အစိုးရဌာနတိုင္းမွာလက္ရွိအေျခအေနအရ အေရးယူႏိုင္ျခင္း မရွိေသးတဲ့ ျခစားမႈေတြကလဲ ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံမဲ့သူေတြကို တြန္႕ဆုပ္ေစတဲ့အေျခအေနမ်ိဳးျဖစ္တယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး ခင္ညြန္႕လက္ထက္က အစြမ္းထက္ခဲ့တဲ့သူေတြနဲ႕ေပါင္းျပီးလုပ္ေဆာင္ခဲ့တဲ့စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေတြ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ညြန္႕ဖယ္ရွားခံရျပီးတဲ့ေနာက္ပိုင္းဖရိုဖရဲျဖစ္သြားရတာကို ရင္းႏွီးျမွႈပ္ႏွံသူ ေတြမေမ့ ေသးပါဘူး။
ဥပေဒရဲ႕အထက္မွာဘယ္သူမွမရွိေစရဘူးအားလံုးတန္းတူပဲျဖစ္တယ္၊ တိုင္ၾကားမႈေတြကိုအေရးယူ ေဆာင္ရြက္မယ္လို႕ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေရႊမန္းကေျပာျပီးဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ညြန္႕အပါအ၀င္ ထိပ္ပိုင္းတပ္မေတာ္ ေထာက္္လွမ္းေရးအရာရွိ ၂၆ ဦးကို အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္တြင္းဖမ္းဆီးစစ္ေဆးျပီး ျပည္ထဲေရး၀န္ ၾကီး၊ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ရံုး၊ လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရး၊အေကာက္ခြန္၊ စီမံဘ႑ာနဲ႕ အခြန္၊ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီး ဌာနေတြရဲ႕ပိုင္ဆိုင္မႈေတြကို စစ္ေဆးျပီးတဲ့ေနာက္တပ္မေတာ္ေထာက္လွမ္းေရးအရာရွိ ၁၅၀၀ ကိုအနားေပးျပီး ၂၅၀၀ ကိုေျချမန္တပ္မဌာနခ်ဳပ္မ်ားမွာေျပာင္းေရႊ႕အမႈထမ္းေစခဲ့ပါတယ္။ တပ္မေတာ္အဆင့္ျမင့္အရာရွိ ၃၂၆ ဦးကိုစစ္ေဆးအေရးယူဖို႕ စစ္ခံုရံုး ၁၀ ခုကိုဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါတယ္။ ၄၅ ရက္အတြင္းအျပီးစစ္ေဆးစီရင္ခဲ့တဲ့ စစ္ခံုရံုးမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးခင္ညြန္႕ကို ႏိုင္ငံေတာ္သစၥာ ေဖါက္ဖ်က္ပုန္ကန္မႈ၊စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ၾကီးမ်ားထံမွလာဘ္ေငြယူမႈ၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ထားတဲ့ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳရာက ရရွိလာတဲ့အက်ိဳး အျမတ္မ်ားအေပၚ အက်ိဳးခံစားမႈစတာေတြနဲ႕အေရးယူဖယ္ရွားခဲ့တာျဖစ္တယ္။
ယေန႕ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ျခစားမႈဆိုတာဟာ ႏိုင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ဂိုဏ္းဖဲြ႕ က်ဴးလြန္ေနတဲ့ ရာဇ၀တ္မႈမ်ိဳးျဖစ္ေနတယ္လို႕ ေတာင္ေျပာႏိုင္ပါတယ္။
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းမွာဆိုရင္ အလုပ္အကိုင္ရရွိဖို႕၊ ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းဖို႕၊ ရာထူးတက္ဖို႕၊ သက္ျပည့္ ပင္စင္နဲ႕အနားယူဖို႕စတဲ့ကိစၥရပ္ေတြမွာ ေငြေၾကးေပးေနရတာျဖစ္တယ္။
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရပ္မ်ားနဲ႕ပတ္သက္လာရင္ေတာ့ တင္သြင္းခြင့္၊ ဒါမွမဟုတ္တင္ပို႕ခြင့္ လိုင္စင္ ရဖို႕၊ ကုန္ပစၥည္း၀ယ္ယူႏိုင္တဲ့ပါမစ္၊ အေဆာက္အဦးနဲ႕ျပည္တြင္းေခတ္မီ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရး အတြက္ ေဆာင္ရြက္ တဲ့စီမံကိန္းေတြမွာ လုပ္ကိုင္ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံခြင့္ရဖို႕စတာေတြဟာ ေပးႏိုင္တဲ့ ေငြေၾကးပမာဏေပၚမွာ မူတည္ျပီးလုပ္ကိုင္ခြင့္ရရွိၾကတာျဖစ္တယ္။
တရားစီရင္ေရးမွာလည္း ဥပေဒကခြင့္ျပဳထားေပမဲ့လဲခံစားခြင့္မရတဲ့ အာမခံကိစၥ၊ ျပစ္ဒဏ္ ေလ်ာ့ေပါ့ ဖို႕၊တရားခံကို တရားေသလႊတ္ေပးဖို႕စတဲ့ကိစၥရပ္ေတြအေပၚမွာ မူတည္ျပီး ျခစားမႈ ေတြရွိေနတဲ့ အျပင္ တရားစီရင္ေရးဟာအုပ္ခ်ဳပ္သူအာဏာပိုင္မ်ားရဲ႕လက္ေအာက္မွာေရာက္ေနတာ ကိုျပည္သူ အားလံုးသိရွိၾကပါတယ္။
ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕အဓိက ဘ႑ာေငြကိုရွာေဖြေပးေနရတဲ့ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာနေတြမွာလဲ ၀င္ေငြခြန္၊ အျမတ္ခြန္ေတြတိမ္းေရွာင္ဖို႕၊ ေငြမဲေတြေငြျဖဴ ျဖစ္ေအာင္လုပ္ဖို႕၊ တင္သြင္းခြန္မ်ား အေပၚမွာအခြန္ေငြသက္သာေအာင္လုပ္ဖို႕စတာေတြဟာ ေငြေပးမွ အဆင္ေျပမဲ့ ကိစၥရပ္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။
က်န္းမာေရးနဲ႕ပတ္သက္လို႕ ေငြမေပးႏိုင္ရင္ခြဲစိပ္ရမဲ့လူနာကိုမခြဲပဲထားတာ၊ စီမံခန္႕ခြဲေရးမွာ အလုပ္အကိုင္နဲ႕ပတ္သက္လို႕နယ္အေျပာင္းအေရႊ႕လုပ္တဲ့ကိစၥေတြ၊ေဆး၀ါးျဖန္႕ျဖဴးခြဲေ၀ အသံုးျပဳ တဲ့ကိစၥေတြမွာ ပါရဂူမ်ား၊ အထူးကုမ်ား၊ ဆရာ၀န္မ်ားနဲ႕သူနာျပဳသာမကပဲ ေဆးရံု၀င္ေပါက္ေစာင့္ တဲ့သူကိုပါေငြေပးမွေဆးရံုအတြင္း၀င္ခြင့္ရတာပါ၊ေဆး၀ါး ကုသခြင့္အတြက္ေတာ့ ကုန္က်မဲ့ေငြေၾကး တတ္ႏိုင္တဲ့ပမာဏအေပၚမူတည္ပါတယ္။
ပညာေရးက႑မွာ ပညာသင္ၾကားေနတဲ့ကေလးသူငယ္ေတြကို မယူမေနရ အတန္းပိုင္ဆရာမရဲ႕ က်ဴရွင္စံနစ္က ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒရဲ႕ ႏိုင္ငံသားတိုင္းမူလတန္းပညာကိုမသင္မေနရ ဆိုတဲ့ျပဌာန္းခ်က္ထက္ပိုျပီးအားဏာသက္ေရာက္ေနတာကို ရင္ေလးစြာျမင္ေတြ႕ေနရပါတယ္။
လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးက႑မွာလဲထိုနည္းတူပါပဲ ေဒသဆိုင္ရာအာဏာပိုင္မ်ားနဲ႕ ေၾကးတိုင္နဲ႕ေျမစာ ရင္းက လူမ်ားနဲ႕အဆင္ေျပပါမွ မိမိလက္ရွိထြန္ယက္ေနတဲ့လယ္ယာေျမေလးမေပ်ာက္ပ်က္ရေလ ေအာင္ထိန္းသိမ္းႏိုင္မွာျဖစ္တယ္။ စိုက္ပ်ိဳးစရိပ္ေခ်းေငြရဖို႕၊ အမေတာ္ေၾကးဆိုတာကလဲ အာဏာ ပိုင္မ်ားနဲ႕အလြမ္းသင့္မွရတဲ့ေငြထဲကခြဲေ၀ေပးႏိုင္မွ အဆင္ေျပႏိုင္တာကိုေတြ႕ရပါတယ္။
လာဘ္စားမႈျခစားမႈမ်ားကိုအေရးယူအျပစ္ေပးႏိုင္ဖို႕ရာ တရားစြဲအဖြဲ႕အစည္းေတြရဲ႕အခန္းက႑ နဲ႕ ျပဌာန္းထားတဲ့ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြက အဓိကက်တယ္ဆိုတာကိုေျပာစရာမလိုပါ။ တရားစြဲအဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္တဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ဆိုတာကလဲ ေငြမေပးရင္အမႈမဖြင့္၊ ေငြေပးရင္ အမႈဖြင့္ေပးျပီး၊ စံုစမ္းစစ္ေမးဖို႕ေနာက္ထပ္ေငြရမွသာ သက္ဆိုင္ရာ ရဲ၀န္ထမ္းေတြကအလုပ္လုပ္ တာျဖစ္တယ္။ စံုစမ္းစစ္ေဆးတဲ့အဆင့္လြန္ေျမာက္လို႕ တရားရံုးကိုတင္ပို႕လိုက္တဲ့အခါမွာလဲ ဥပေဒအရာရွိရဲ႕မွတ္ခ်က္ကအေရးပါတာမို႕ ထပ္မံေငြေပးရမွာျဖစ္တယ္။ ဒါမွလဲသက္ဆိုင္ရာတရား ရံုးကလက္ခံစစ္ေဆးေပးမွာျဖစ္ျပီး အမွားအမွန္ကိုေငြေပးႏိုင္တဲ့တရားလိုတရားခံမ်ားအေပၚမူတည္ ျပီးဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြခ်မွတ္ေပးမွာျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ျခစားမႈက်ဴးလြန္ရတဲ့ အေၾကာင္းေတြက အေၾကာင္းအရာတခုနဲ႕တခုဆက္စပ္ေနျပီး အံုနဲ႕က်င္းနဲ႕က်ဴးလြန္ေနၾကတဲ့ ရာဇ၀တ္မႈဂိုဏ္း လိုျဖစ္ ေနတယ္လို႕ေျပာရတာျဖစ္တယ္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာပိုင္မ်ားကလဲ ျခစားမႈမ်ားနဲ႕ မကင္းသလို၊ တရားစြဲအဖြဲ႕အစည္းကလဲျခစားမႈေတြနဲ႕ျပည့္ႏွက္ေန တာကိုေတြ႕ရမွာျဖစ္တယ္။ အမွားအမွန္ ခြဲျခားဆံုးျဖတ္ေပးမဲ့တရားေရးမ႑ိဳင္ကလဲတိမ္းေစာင္းယိမ္းယိုင္ေနတဲ့ၾကားထဲက ထြက္ေပၚလာတဲ့ အစိုးရသစ္အေနနဲ႕တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကိုဘယ္လိုတည့္မတ္ထိန္းေက်ာင္း သြားမလဲဆိုတာကို ႏိုင္ငံတကာကေစာင့္ၾကည့္ေနပါတယ္။
ဆင္းရဲမြဲေတမႈတိုက္ဖ်က္ေရးနဲ႕ ျခစားမႈေတြတိုက္ဖ်က္ေရးအတြက္အစိုးရသစ္အေနနဲ႕ေဆာင္ရြက္ မယ္ဆိုရင္လက္ရွိျပဌာန္းထားတဲ့၀န္ထမ္းမ်ားရဲ႕လစာေငြနဲ႕ပင္စင္လစာေငြ ေတြကို တိုးျမွင့္လာ တဲ့ကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ားနဲ႕ အညီျဖစ္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ေပးဖို႕လိုပါတယ္။ ေငြေၾကးခ၀ါခ်မႈကို တိုက္ဖ်က္ တဲ့ ဥပေဒဟာလဲ အျပေကာင္းေအာင္ျပဌာန္းထားတာ ျဖစ္ျပီးအေရးယူေဆာင္ရြက္မႈ တစံုတရာ မေတြ႕ရေသးပါ။ ေခတ္ကာလနဲ႕ေလ်ာ္ညီတဲ့ ျခစားမႈတိုက္ ဖ်က္ေရးဥပေဒကလဲ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္က တဲက ႏိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံညြန္းေတြနဲ႕ အညီေရးဆြဲေနရတာ ျဖစ္တဲ့ အတြက္ ယေန႕ထိ အဆံုး မသပ္ႏိုင္ေသးေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ရပါတယ္ခင္ဗ်ား။

0 comments:

Post a Comment