ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္္ခံထားရတဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အပါအ၀င္ အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ NLD ပါတီကကိုယ္စားလွယ္ေတြ ေမလ ၂ ရက္ေန႔မွာ လႊတ္ေတာ္တြင္းသြားေရာက္ၿပီး က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆို ၾကေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။ ရက္အေတာ္ၾကာ လိပ္ခဲတည္းလည္းျဖစ္ေနခဲ့တဲ့ လႊတ္ေတာ္မွာ က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆိုေရးကိစၥကို NLD ဘက္က လိုက္ေလ်ာလိုက္တာပါ။
လႊတ္ေတာ္တြင္းေရာက္ေနၿပီးသား ႏုိင္ငံေရးပါတီတခ်ဳိ႕က လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြရဲ႕ တိုက္တြန္းခ်က္ကို ေလးစားတဲ့အေနနဲ႔ေရာ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူလူထုရဲ႕ဆႏၵကို လိုက္ေလ်ာေသာအားျဖင့္ပါ အခုလို အေလွ်ာ့ေပး လိုက္တာျဖစ္တယ္လို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာပါတယ္။
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆိုတာမွာ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ပါမည္ ဆိုတဲ့ စကားရပ္အစား ေလးစားလုိက္နာပါမည္ ဆိုတဲ့စကားရပ္နဲ႔ အစားထိုးျပင္ဆင္ေပးဖို႔ ႀကိဳးစားေနခဲ့တဲ့ NLD ပါတီဘက္က အခုေတာ့ အေလွ်ာ့ေပး လိုက္ေလ်ာၿပီး လက္ရွိစကားရပ္အတိုင္းပဲ က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆိုေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း ျမန္မာ့ႏုိင္ငံ ေရးမွာ သီတင္းပတ္အေတာ္ၾကာ ေရွ႕မတိုးေနာက္မဆုတ္ျဖစ္ေနခဲ့တဲ့ ကိစၥရပ္တခု ေျပလည္သြားၿပီလို႔ ဆိုရမွာပါ။
ဒီကေန႔မနက္ပိုင္း NLD ႐ံုးခ်ဳပ္မွာ ပါတီေခါင္းေဆာင္ေတြ အစည္းအေ၀းထိုင္ၿပီးတဲ့့ေနာက္လုပ္တဲ့ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲအတြင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေၾကညာလုိက္တာျဖစ္ပါတယ္။
လႊတ္ေတာ္တြင္းေရာက္ေနၿပီးသား တုိင္းရင္းသားစည္းလံုးညီၫြတ္ေရးပါတီ၊ တိုင္းရင္းသားပါတီေတြ၊ တျခားပါတီတခ်ဳိ႕နဲ႔ တသီးပုဂၢလ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ စုေပါင္းၿပီး လႊတ္ေတာ္တက္ဖို႔နဲ႔ လႊတ္ေတာ္တြင္းမွာ ေျပာင္းလဲေစခ်င္ပါတယ္လို႔ ေမတၱာရပ္ခံခဲ့ၾကၿပီးတဲ့ေနာက္ပိုင္း NLD ဘက္က အခုလို ဆံုးျဖတ္လိုက္တာလည္းျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေမတၱာရပ္ခံခ်က္ဟာ အင္မတန္ မဟာမိတ္သေဘာထားေဆာင္ၿပီး အားလံုးက ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခ်င္တယ္ဆိုတာကို တင္ျပထားတာျဖစ္တယ္လို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းဆီ တင္ျပခဲ့တဲ့စာဟာလည္း ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္လိုတယ္ဆိုတာကို ျပေနတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။
ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ဖို႔ ျဖစ္ေစခဲ့တဲ့ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္းဆိုင္ရာဥပေဒနဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာဥပေဒေတြကို ျပင္ဆင္ဖုိ႔ တင္ျပခဲ့တဲ့အခ်ိန္တုန္းက က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆိုတဲ့စာသားကိစၥကို တခ်ိန္ထဲမွာကိုင္တြယ္ဖို႔ သူ႔အေနနဲ႔ လစ္ဟင္းခဲ့ပါတယ္ ဆိုၿပီးေတာ့လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ၀န္ခံ ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီအတြက္လည္း သူက တာ၀န္ယူပါတယ္။
ဒါေပမဲ့လည္း ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒထဲမွာ တခုနဲ႔တခု မဆီေလ်ာ္တဲ့စကားလံုးေတြ အမ်ားႀကီးရွိေနတယ္ဆုိၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္က ေထာက္ျပခဲ့ပါတယ္။ အေျခခံဥပေဒရဲ႕ စာကိုယ္ထဲမွာသံုးထားတာေတြနဲ႔ ဇယားထဲမွာ သံုးထားတာေတြ မတူတဲ့ အေၾကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ က်မ္းက်ိန္တဲ့စကားနဲ႔ သမၼတက်မ္းက်ိန္တဲ့စကားေတြ မတူတဲ့အေၾကာင္း၊ အဲဒါ ေၾကာင့္လည္း ဥပေဒစိုးမိုးေရးသေဘာတရားအရ၊ ဥပေဒရဲ႕လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအရ ျပင္ဆင္စရာေတြ အမ်ားႀကီးရွိတယ္ဆိုတာကို ေတာ့ ဥပေဒ႐ႈေထာင့္အရ အေလးအနက္ ေျပာသြားပါတယ္။ အရင္ေဆြးေႏြးမႈေတြမွာ သမၼတဦးသိန္းစိန္က လိုက္ေလ်ာ လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့တဲ့အေပၚလည္း ေက်းဇူးတင္စကား ဆိုခဲ့ပါတယ္။