Wednesday, June 19, 2013

Filled Under:

ကိုေက်ာ္စြာလင္းအေပၚ ႏွစ္ရွည္ေထာင္ခ်မွုအေပၚ အာရွလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္မွ လြတ္ေပးရန္ေတာင္းဆိုျခင္း..14 June 2013 AHRC

ကိုေက်ာ္စြာလင္းအေပၚ ႏွစ္ရွည္ေထာင္ခ်မွုအေပၚ အာရွလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္မွ လြတ္ေပးရန္ေတာင္းဆိုျခင္း

http://www.humanrights.asia/news/urgent-appeals/AHRC-UAC-078-2013

0 comments:

Post a Comment