Sunday, July 21, 2013

Filled Under:

လႈိ႔၀ွက္ခ်က္ေပါက္ၾကားမႈ႕ျဖင့္ဖမ္းဆီးထားသူမ်ားအားလြတ္ေပးပါရန္ အာရွလႈ႕အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ AHRC မွေတာင္းဆို ၂၂ရက္ဇြန္လိုင္ ၂၀၁၃ခုႏွစ္

0 comments:

Post a Comment