Tuesday, July 09, 2013

Filled Under:

ျမန္မာနိင္ငံအမ်ဳိးသားလႈ႕အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ရဲ႕ဥပေဒမႈၾကမ္းအေၾကာင္း RFA ႏွင့္ေဆြးေႏြးခ်က္ ဇြန္လိုင္လ ၈ရက္ ၂၀၁၃ခုႏွစ္


Rfa   ျမန္မာနိင္ငံအမ်ဳိးသားလႈ႕အခြင္အေရးေကာ္မရွင္ရဲ႕ဥပေဒမႈၾကမ္းကိုသတင္းစာေတြ
ထဲမွာေဖၚျပလိုက္ျခင္းဟာျပည့္သူ႔လြတ္ေတာ္ကဥပေဒမႈၾကမ္းကိုျပည္သူေတြကိုခ်ျပလိုက္
ျခင္းပဲျဖစ္တယ္လို႔အမ်ဳိးသားလႈ႕အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္အတြင္းေရးမႈးဦးစစ္ျမိဳင္ကေျပာပါတယ္ဒီဥပေဒမႈၾကမ္းကိုျပဳစုခ်ိန္ကလဲနိင္ငံတကာကလႈ႕အခြင့္အေရးအဖြဲ႕ေတြကိုေလ့
လာခဲ့သလိုနိင္ငံတကာပညာရွင္ေတြျပည္တြင္းပညာရွင္ေတြနဲ႔ေရးဆြဲထားျခင္းျဖစ္တယ္လို
ေျပာပါတယ္
ဦးစစ္ျမိဳင    ကၽႊန္ေတာ္တို႔အာဆီယံ၄နိင္ငံရွိတယ္ေနာက္ကၽႊန္ေတာ္တို႔အႏၵိယလႈ႕အခြင့္
အေရးေကာ္မရွင္ဥပေဒရွိတယ္အဲ့ဒီဥပေဒေတြကိုေလ့လာျပီးေတာ့မွကၽႊန္ေတာ္တို႔ frame
ခ်ခဲ့တာပဲေလFrame ခ်ျပီးေတာ့ Paris principle ကိုလဲပဲကၽႊန္ေတာ္တို႔ကိုးကားပါတယ္
ေနာက္က်န္တဲ့Convention ေတြကိုလဲပဲလိုအပ္လို႔ရွိရင္မွီျငမ္းပါတယ္မွီျငမ္းျပီးေတာ့မွကၽႊန္
ေတာ္တို႔ဥပေဒေရးဆြဲတဲ့အေတြ႕အၾကံဳရွိတဲ့ပုဂၢိဳလ္ေတြေနာက္ကုလသမဂၢနယ္ပယ္မွာ
သံတမန္အျဖစ္နဲ႔ကၽႊမ္းက်င္တဲ့ပုဂၢိဳလ္ေတြဒီလိုပါ၀င္ျပီးေတာ့ေရးဆြဲၾကတာပါ
Rfa   ဒါေပမဲ့အာရွလႈ႕အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ AHRC ကေရွ႕ေနဦးမင္းလြင္ဦးကေတာ့ဥပ
ေဒမႈၾကမ္းမွာလႈ႕အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္ေတြကိုေရႊးခ်ယ္တဲ့ပံုစံကိုကအျပည္ျပည္
ဆိုင္ရာနဲ႔မတူပဲပံုစံတမ်ဳိးျဖစ္ေနတယ္လိုေျပာပါတယ္
ဦးမင္းလြင္ဦး   အခုဒီအမ်ဳိးသားလႈ႕အခြင္အေရးေကာ္မရွင္ရဲ႕ဥပေဒၾကမ္းမွာဖြဲ႕စည္းတဲ့အခါ
မွာျပည္ပ NGO ေတြကအသင္းအဖြဲ႕ကိုစားလွယ္တဦးပဲပါတယ္ေနာက္ျပည္သူ႔လြတ္ေတာ္
ကနိင္ငံေရးပါတီေတြကကိုယ္စားလွယ္ႏွစ္ဦးပဲပါတယ္အဲ့ဒီၾကားထဲမွာျမန္မာနိင္ငံအမ်ဳိးသမီးေရးရာအဖြဲ႔ဒါကဘာလဲဗ်ာအမ်ဳိးသမီးေရးရာအဖြဲ႔ကတရား၀င္မွတ္ပံုတင္ထားတဲ့အဖြဲ႔အစည္းလား NGO လားဒါကဘာလဲဒါကၽႊန္ေတာ္တို႔ရွင္းရွင္းလင္းလင္းမသိရဘူးအဲ့ေတာ့အဲ့ဒီလိုမ်ဳိး
ဥစာေတြအားလံုးက၀န္ၾကီးဌာနေတြနဲ႔ဒီဥစာပဲပါတယ္ဆိုေတာ့ကကၽႊန္ေတာ္တို႔ကအမ်ဳိးသားလႈ႕အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္အေနနဲ႔လြတ္လြတ္လပ္လပ္ေဆာင္ရႊက္နိင္တဲ့အခြင့္အာဏာမရွိဘူးလို႔ကၽႊန္ေတာ္တို႔ထင္ျမင္ယူဆတယ္အဲ့ေတာ့အမ်ဳိးသားလႈ႕အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ကိုဖြဲ႔
စည္းျပီးျပီဆိုလိုရွိရင္အမ်ဳိးသားလႈ႕အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ကအေစာကေျပာသလိုအက်ဥ္း
ေထာင္ေတြအတြင္းမွာလိုက္လံစစ္ေဆးရမယ္ရဲစခန္းေတြေရွာင္တခြင္လိုက္လံစစ္ေဆးတာေတြလုပ္ရမယ္ဒီလိုလုပ္တဲ့အခါမွာအေစာကေျပာတဲ့အဖြဲ႔အစည္းကလူေတြစုေနရတာနဲ႔တင္
ဒီဥစာကအလုပ္ျဖစ္လိမ့္မယ္လို႔ကၽႊန္ေတာ္ကေတာ့မထင္ဘူးဒါေၾကာင့္ကၽႊန္ေတာ္ကေတာ့ဒီ
အမ်ဳိးသားလႈ႕အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ရဲ႕ဥပေဒၾကမ္းကဥပေဒၾကမ္းမလိုပဲဒီလိုအဆင့္ပဲရွိ
ေသးတာလားဒါမွမဟုတ္ေသြးတိုးစမ္းတဲ့အေနနဲ႔ေဖၚျပထားတာလားဆိုတာကိုေတာ့နဲနဲ
စဥ္းစားဖို႔လုိတယ္လိုကၽႊန္ေတာ္ထင္ပါတယ္
Rfa   တဆက္ထဲမွာပဲျပည္တြင္းကလႈ႕အခြင့္အေရးေတြကိုေဆာင္ရႊက္ေနသူဦးသက္ေ၀က
ေတာ့ဒီဥပေဒမႈၾကမ္းကိုမေရးဆြဲခင္အခ်ိန္ကထဲကေအာက္ေျခလႈတန္းစားအသီးသီးနဲ႔ေဆြးေႏြးျပီးမွေရးဆြဲသင့္တယ္လို႔သူ႔အျမင္ကိုေျပာပါတယ္
ဦးသက္ေ၀   လႈ႕အခြင့္အေရးကုိတန္ဖိုးထားုေလးစားတဲ့နိင္ငံေတြေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက
ကၽႊန္ေတာ္တို႔ဒီအေျခခံလႈတန္းစားေတြရဲ႕ျပည္သူလူထူေတြရဲ႕သေဘာထားနဲ႔ဖြဲ႕စည္းျပီး
ေတာ့မွဥပေဒျပဌာန္းတာေတြရွိတယ္ဆႏၵသေဘာထားေတြယူျပီးေတာ့မွဖြဲ႕စည္းတည္
ေဆာက္ထားတာေတြရွိတာေပါ့ဗ်ာဒါမ်ဳိးေတြကေတာ့အဲ့ဒီလိုမ်ဳိးပဲျဖစ္သင့္တယ္လို႔ကၽႊန္
ေတာ္တို႔ကယူဆပါတယ္ခင္ဗ်ာ
Rfa   အခုလိုေ၀ဖန္မႈ႕နဲ႔ပတ္သက္ျပီးလႈ႕အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္အတြင္းေရးမႈးဦးစစ္ျမိဳင္
ေျပာတာကေတာ့
ဦးစစ္ျမိဳင္   ေခၚရွင္းျပတာပဲဗ်ာေခၚျပီးေတာ့သူတို႔နဲ႔ေဆြးေႏြးတာပဲအစိုးရကေတာ့အားလံုး
၀ိုင္းေရးဆြဲၾကတာပဲသူတို႔နီးစပ္တာေတြလဲရွိပါတယ္ရွိတာကေတာ့ဒီလိုေဆြးေႏြးမႈ႕မေပးတဲ့သေဘာေတာ့မဟုတ္ပါဘူး
Rfa   လႈ႕အခြင့္အေရးကာကြယ္ျမွင္တင္ေရးအဖြဲ႕ကဦးေမာင္ေမာင္ေလးကေတာ့ေဆြးေႏြး
ခြင့္မေပးခဲ့ပါဘူးလို႔အခိုင္အမာျငင္းဆိုပါတယ္
ဦးေမာင္ေမာင္ေလး   ေမးခြန္းေမးခြင့္ေတြလံုး၀ေပးဘူးခင္ဗ်ာအဲ့ဒီဥပေဒၾကမ္းကိုလဲသူတို႔က
ဆလိုက္နဲ႔ထိုးျပျပီးေတာ့ျမန္ျမန္သြက္သြက္ၾကီးေျပာသြားတယ္ေပါ့ဗ်ာေမးတာေတြကိုသူတို႔
Record မယူဘူးလဲေျပာတယ္ေပါ့ဗ်ာ
Rfa   ဒီကိစနဲ႔ပတ္သက္ျပီးဦးစစ္ျမိဳင္ျပန္လည္ေျပာတာကေတာ့
ဦးစစ္ျမိဳင္   သူတို႔လဲလြတ္လပ္တဲ့သေဘာနဲ႔ေဆြးေႏြးထုပ္ေဖၚတာေပါ့ဗ်ာဒါျဖစ္လာတဲ့အေျခ
အေနကေတာ့ေစာင့္ၾကည့္ရမွာပဲအခုကေတာ့ဒီလြတ္ေတာ္ကနိင္ငံေတာ္သမတရုံးကတ
ဆင့္ဒါကၽႊန္ေတာ္တို႔လြတ္ေတာ္ကိုေရာက္သြားတဲ့အခါၾကေတာ့အခုျပည္သူကိုခ်ျပတာပဲ
ေလဒါလြတ္ေတာ္ကျျပည္သူကိုခ်ျပလိုက္တဲ့အတြက္ခုနကမေဆြးေႏြးရဘူးလို႔ယူဆတဲ့ပု
ဂၢဳိလ္ေတြကတကယ္ေတာ့ေဆြးေႏြးခြင့္ရွိတာပဲဒီမွာသူတို႔တင္ျပခြင့္ရွိတာပဲဟုတ္တယ္မလား
Rfa   ဦးစစ္ျမိဳင္ေျပာသြားတာပါခင္ဗ်ာဒါကေတာ့အမ်ဳိးသားလႈ႕အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ဥပ
ေဒမႈၾကမ္းနဲ႔ပတ္သက္ျပီးေတာ့ကၽႊန္ေတာ္စုစည္းတင္ျပထာတာပါခင္ဗ်ာ0 comments:

Post a Comment