Tuesday, July 02, 2013

Filled Under:

မ်ဳိးေစာင့္ဥပေဒနဲ႔ဘာသာကူးေျပာင္းဥပေဒ အေပၚ BBC ႏွင့္ေဆြးေႏြးခ်က္ ၂၉-၀၆-၂၀၁၃


BBC ေသာတရွင္မ်ားခင္ဗ်ာမၾကာမွီကေမွာ္ဘီျမိဳ႕မွာျပဳလုပ္တဲ့သဃာ့ေဆြးေႏြးပြဲၾကီးတခုမွာ
ဆရာေတာ္ဦး၀ိရသူကျမန္မာအမ်ဳိးသမီးမ်ားဘာသာျခားႏွင့္လက္ထပ္ျခင္းကိုကန္႔သတ္တဲ့
မ်ဳိး ေစာင့္ဥပေဒနဲ႔ဘာသာကူးေျပာင္းဥပေဒကိုတင္ျပခဲ့ပါတယ္အဲ့ဒီအေပၚအမ်ဳိးသမီးအေရး
လႈပ္ရွားသူမ်ားနဲ႔လႈ႕အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားကေ၀ဖန္ကန္႔ကြက္မႈ႔မ်ားထြက္ေပၚလာပါ
တယ္ဒီေတာ့အခုဦး၀ိသူရတင္သြင္းတဲ့ဥပေဒၾကမ္းဟာလက္ရွိအေျခအေနအရလိုအပ္ေနလို႔လားဒါမွမဟုတ္ဒါဟာလႈအခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈေတြျဖစ္ေနသလားဆိုတာကိုကၽႊန္ေတာ္တို႔ေျပာၾကဆိုၾကမွာျဖစ္ပါတယ္ကၽႊန္
ေတာ္နဲ႔အတူျပည့္သူလြတ္ေတာ္ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ၀င္ဦးဘရွိန္ AHRC အာရွလႈ႕အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္မွလူ႕အခြင့္အေရးေရွ႕ေနဦးမင္းလြင္ဦး
တို႔ပါ၀င္မွာျဖစ္ပါတယ္
ဒီကိစနဲ႔ပတ္သက္လို႔အမ်ဳိးသားေရး၀ါဒီေတြကလဲဒီကေန႔လက္ရွိျဖစ္ေနတဲ့အေျခအေနအရလိုအပ္တယ္လို႔
ေျပာတယ္အဲ့ေတာ့ဦးဘရွိန္ကေကာဘယ္လိုသေဘာထားရွိပါသလဲ
ဦးဘရွိန္ ကၽႊန္ေတာ္တို႔ဒီမ်ဳိးေစာင့္ဥပေဒဆိုျပီးေတာ့ကၽႊန္ေတာ္တို႔နိင္ငံမွာျပဌာန္းဖို႔ၾကိဳးစား
ေနၾကတာျဖစ္ပါတယ္ဒီဥပေဒၾကမ္းကိုကၽႊနိေတာ္တို႔အခုထက္ထိေတာ့မေတြရေသးပါဘူးသို႔ေသာ္ကၽႊန္ေတာ္တို႔နိင္ငံမွာဒီလိုမ်ဳိးေစာင့္ဥပေဒလိုတယ္ဆိုတဲ့အေတြးအေခၚတရပ္ေပၚ
လာတာကိုေတာ့ကၽႊန္ေတာ္တို႔ကၾကိဳဆိုပါတယ္
BBC ေခတ္အဆက္ဆက္ကလဲပဲဒီဥပေဒေတြရွိခဲ့သလိုဒီဘာသာေပါင္းဆံုအတူတကြယွဥ္
တြဲေနထိုင္ေရးတို႔ေနာက္ကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ခြင့္တို႔ဆိုတာကလဲဥပေဒေတြကရွိေနတဲ့ဥစာ
ဦးဘရွိန္ ကၽႊန္ေတာ္တို႔နိင္ငံမွာလဲဒီျမန္မာဗုဒၶဘာသာအမ်ဳိးသမီးေတြအေနနဲ႔လက္ထပ္ျခင္း
နဲ႔ပတ္သက္ျပီး၁၉၅၄ခုဥပေဒရွိပါတယ္ဒီဥပေဒမလံုေလာက္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ဒီလိုစဥ္းစား
ၾကဖို႔ေပၚလာတာျဖစ္ပါတယ္ဘယ္နိင္ငံမွာမဆိုဥပေဒေတြဟာလိုအပ္တဲ့အခါမွျပဌာန္းၾက
တာျဖစ္ပါတယ္အခုလဲျမန္မာနိင္ငံမွာဒီလိုမ်ဳိးေစာင့္ဥပေဒမ်ဳိးလိုအပ္တယ္ဆိုတဲ့အေျခအေနေတြေပၚေပါက္လာတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ဒီလိုအေတြးအေခၚမ်ဳိးေပၚလာတယ္လို႔ကၽႊန္ေတာ္ကသေဘာရပါတယ္
BBC ဦးမင္းလြင္ဦးေရအရင္တံုးကရွိခဲ့တဲ့လက္ထပ္ထိမ္းျမားခြင့္ဥပေဒေတြကလဲလက္ရွိအ
ေျခအေနအရမလံုေလာက္ဘူးလိုေျပာပါတယ္အဲ့ေတာ့ဦးမင္းလြင္ဦးကေကာဒါကိုလက္ခံံပါသလား
ဦးမင္းလြင္ဦး ကၽႊန္ေတာ္အေနနဲ႔ကေတာ့ေစာေစာကေျပာသလိုမ်ဳိးေစာင့္ဥပေဒနဲ႔ဘာသာလြဲ
ေျပာင္းျခင္းဥပေဒေရးဆြဲမယ္ဆိုတာကိုေတာ့သိပ္သေဘာမက်ဘူးခင္ဗ်ာဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုလို႔ရွိရင္ကၽႊန္ေတာ္တို႔ျမန္မာနိင္ငံမွာဗုဒၶဘာသာ၀င္အမ်ားအျပားေနထိုင္ၾကတဲ့နိင္ငံျဖစ္တယ္
ျမန္မာဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကျမန္မာ့ဓေလ့ထံုးတမ္းဥပေဒအရလက္ထပ္ထိမ္းျမားၾကတာ
ျဖစ္တယ္အဲ့ေတာ့ေစာေစာကေျပာတဲ့ျမန္မာ့ဓေလ့ထံုးတမ္းဥပေဒကဥပေဒပုဒ္မေတြနဲ႔ေရးသားျပဌာန္းထား
တာမရွိဘူးေနာက္ဒီအစဥ္အဆက္ဓေလ့ထံုးတမ္းအရလိုက္
နာက်င့္သံုးလာတာျဖစ္တဲ့အတြက္ျမန္မာ့ဓေလ့ထံုးတမ္းဥပေဒကိုပဲအခုခတ္အေျခအေနအရမြမ္းမံျပင္ဆင္ျပီး
ေတာ့ေရးဆြဲတယ္ဆိုတာမ်ဳိးကိုကၽႊန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔လက္ခံလို႔ရပါတယ္
ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုလို႔ရွိရင္ကၽႊန္ေတာ္တို႔ျမန္မာ့ဓေလ့ထံုးတမ္းဥပေဒမွာအားနဲခ်က္ေတြရွိတယ္
ဥပမာအားျဖင့္ေျပာရမယ္ဆိုရင္အေမြခြဲေ၀ျခင္းအေမြဆက္ခံျခင္းစတာေတြကကၽႊန္ေတာ္တို႔တိတိက်က်ျပဌန္းထားတာေတြမရွိတဲ့အတြက္ေၾကာင့္မလို႔ကၽႊန္ေတာ္တို႔သားသမီးေမြးစားလို႔ရွိရင္ဣိတိမသားသမီးေမြးစားျခင္း
ဥပေဒဆိုတာေတြကိုတခါျပဌန္းေပးခဲ့ရတယ္ေနာက္ျပီးေတာ့တခါအေမြမႈေတြမွာဆိုလို႔ရွိရင္ျမန္မာ့ဓေလ့ထံုး
တမ္းဥပေဒအရျပတ္ျပတ္သားသားမဆံုးျဖတ္နိင္တဲ့အတြက္အဂၤလိပ္ကျပဌာန္းထားတဲ့အေမြဆက္ခံျခင္းဥပ
ေဒေတြနဲ႔ပဲစစ္ေဆးစီရင္ေနရတာေတြကၽႊန္ေတာ္တို႔ျမင့္ေတြရတယ္
BBC ဦးဘရွိန္ customary law ေပါ့ေနာ္ဒါဟိုးေရွးရိုးအစဥ္အဆက္သံုးခဲ့တဲ့ဟာေတြက
လိုအပ္ရင္လိုအပ္သလိုက်င့္ထံုးဥပေဒေတြျပဌာန္းလို႔ရတယ္ဒါေၾကာင့္မလို႔ေလာေလာဆယ္
ဦးမင္းလြင္ဦးအေနနဲ႔ေတာ့သေဘာမတူဘူးေပါ့ေနာ္ဦး၀ိရသူတို႔ေျပာေနတာကလူမ်ဳိးျခား
ေတြနဲ႔လက္ထပ္တယ္ဆိုတဲ့အခါမွာအထူးသျဖင့္အစလမ္ဘာသာကိုသူတို႔ရည္ညႊန္းတာ
ေတြရတယ္အဲေတာ့ဒီျပသနာကေတာ္ေတာ္ေလးျဖစ္ေနလိုလားလက္ေတြမွာဘယ္လိုရင္
ဆိုင္ေနရသလဲ
ဦးဘရွိန္္ ကၽႊန္ေတာ္ေျပာခ်င္တာကေတာမ်ဳိးေစာင့္ဥပေဒပဲေခၚေခၚဥပေဒသစ္ျပဌန္းဖို႔လို
တယ္လူမ်ဳိးဘာသာ သာသနာနဲ႔ယွဥ္ရင္ျပီးေတာ့ဥပေဒတခုလိုတယ္လို႔ယွဥ္ျပီးေတာ့ေတြး
တဲ့အေတြးအေခၚမ်ဳိးကိုေတာ့ကၽႊန္ေတာ္တို႔ေတြးေတာခြင့္ရွိသင့္တယ္ဆိုတာကိုပထမၾကိဳဆိုတဲ့အေၾကာင္းေျပာတာပါဒီေတြးတယ္ဆိုတဲ့အေတြးအေခၚမ်ဳိးအရင္တံုးကမရွိခဲ့ၾကလို႔ဒီအ
ေတြးအေခၚေပၚတယ္ဆိုတာကလဲအေၾကာင္းမဲ့ေပၚလာတာေတာ့မျဖစ္နိင္ပါဘူးနိင္ငံတနိင္
ငံမွာအမ်ဳိးဘာသာ သာသနာေရးယဥ္ေက်ဳးမႈနိင္ငံလံုျခံဳမႈနိင္ငံအခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာစတဲ့အ
ေျခအေနေတြေပၚမွာမႈတည္ျပီးေတာ့ဥပေဒတရပ္ျဖစ္ေပၚဖို႔ဥပေဒတရပ္အျဖစ္ေရးဆြဲဖို႔စတာေတြစဥ္းစားၾက
တာျဖစ္ပါတယ္သူတို႔အေၾကာင္းျပခ်က္ေတြကိုကၽႊန္ေတာ္တို႔ဥပေဒၾကမ္းအ
ေနနဲ႔ေပၚလာတဲ့အခါဒီကၽႊန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ဓေလ့ထံုးတမ္းဥပေဒဆိုတာကၽႊန္ေတာ္တို႔နိင္ငံမွာရွိပါတယ္ဒါေပမဲ့ကၽႊန္
ေတာ္တို႔ဗုဒၶဘာသာ၀င္ျမန္မာလူမ်ဳိးေတြကဥပေဒအရတင္းက်ပ္မႈမရွိပါဘူး
ကၽႊန္ေတာ္တို႔ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြမွာ၅ပါးသီလ၈ပါးသီလစတဲ့ဘာသာေရးအရေစာင့္ထိမ္းရတဲ့သီလေတြရွိပါ
တယ္၅ပါးသီလထဲမွာဆိုလို႔ရွိရင္ကာေမသုမိၺစာစရာစသည္ျဖင့္ေပါ့ခင္ဗ်ာဒီလိုျပဌာန္းခ်က္ေတြကိုလိုက္နာရ
တာပဲျဖစ္ျဖစ္အျခားဥပေဒနဲ႔တင္းက်ပ္ထားတာေတြခိုင္ခိုင္
မာမာမရွိတဲ့အတြက္ေၾကာင့္စဥ္းစားလာရတာလို႔ကၽႊန္ေတာ္တို႔ကအဲ့လိုသေဘာရပါတယ္
BBC ဦးမင္းလြင္ဦးေရျမန္မာနိင္ငံမွာလဲဘာသာေရးအရစည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္ေတြရွိေပ
မဲ့လို႔ဥပေဒအရေတာ့တင္းၾကပ္တာမေတြ႔ရပါဘူးအဲ့တာဟုတ္ပါသလားခင္ဗ်ာ
ဦးမင္းလြင္ဦး ကၽႊန္ေတာ္တို႔ျမန္မာနိင္ငံမွာျမန္မာ့ဓေလ့ထံုးတမ္းအရဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြအ
ခ်င္းခ်င္းလက္ထပ္ေပါင္းသင္းတဲ့အေပၚမွာမႈတည္ျပီးေတာ့ျဖစ္ၾကတာမ်ားတာကိုးဘာသာ
ျခားေတြနဲ႔လက္ထပ္ၾကတယ္ဆိုတဲ့အခါမွာအေစာကေျပာသလိုမ်ဳိးေသဆံုးတဲ့အခါအေမြခြဲ
ေ၀တဲ့ကိစမွာၾကေတာ့မွပဲျပသနာတက္ၾကတာမ်ားတယ္ကၽႊန္ေတာ္တို႔ျမန္မာ့ဓေလ့ထံုးတမ္းဥပေဒအရနကိုကထဲကိုကျပတ္ျပတ္သားသားမရွိတဲ့အတြက္ကိုမယားၾကီးမယားျပိဳင္ဆိုတာေတြလဲျဖစ္လာတယ့္္အစလမ္လူမ်ဳိးေတြကလဲသူတို႔ဘာသာ၀င္အခ်င္းခ်င္းလက္ထပ္ထိမ္း
ျမွားမွသာလွ်င္တရား၀င္သလိုခရစ္ယာန္လူမ်ဳိးေတြကလဲသူတိုခရစ္ယာန္လူမ်ဳိးအခ်င္းခ်င္းလက္ထပ္ထိမ္းျမွားမွသာဘာသာေရးအခမ္းအနားေတြနဲ႔ၾကီးၾကီးက်ယ္က်ယ္လုပ္ျပီးေတာ့လက္ထပ္ၾကတာျဖစ္တယ္တရား၀င္
တာျဖစ္တယ္အဲ့ေတာ့ကၽႊန္ေတာ္တို႔ျမန္မာ့ဓေလ့ထံုး
တမ္းဥပေဒမွာေတာ့အဲ့ဒီလိုမ်ဳိးမလုပ္ပဲနဲ႔အေရွ႕၇အိမ္အေနာက္၇အိမ္သိရုံေလာက္နဲ႔လက္
ထပ္ထိမ္းျမွားခ်င္းအရာေျမာက္တာေတြရွိတယ္ေနာက္ျပီးေတာ့တခါဒီလင္မယားအျဖစ္
ေပါင္းသင္းေနယံုေလာက္နဲ႔ပဲလံုေလာက္တဲ့အေျခအေနမ်ဳိးပတ္၀န္းက်င္ကထင္ျမင္ယူဆ
ရင္လင္မယားလို႔သတ္မွတ္တာမ်ဳိးေတြလဲရွိေတာ့ကအေစာကေျပာသလိုမ်ဳိးဥပေဒအေနနဲ႔
ေရးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ကၽႊန္ေတာ္တို႔ေရးနိင္ပါတယ္ေနာက္ျပီးေတာ့တခါဒီႏွိပ္စက္ျငင္းပမ္းခ်င္းခံရတဲ့ကိစရပ္ေတြနဲ႔ပတ္သက္လို႔ကၽႊန္ေတာ္တို႔ျမန္မာ့ဓေလ့ထံုးတမ္းဥပေဒမွာျပဌန္းထား
တာေတြတခ်ဳိ႕ရွိပါတယ္ဒီဘာသာျခားတခုေပၚမွာပဲဦးတည္ျပီးေတာ့ဒါကိုေရးတယ္ဆိုတာ
မ်ဳိးေတာ့မျဖစ္သင့္ဘူးကၽႊန္ေတာ္ထင္ပါတယ္ဒါကေတာ့လြတ္လပ္စြာဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ဆိုတဲ့လူ႔အခြင့္အေရးေပၚမွာသြားတဲ့အခါၾကေတာ့ဒီလက္ထပ္ထိမ္းျမွားတဲ့သူႏွစ္ဦးရဲ႕လြတ္လပ္တဲ့သေဘာဆႏၺအရသူတို႔လြတ္လပ္စြာထိမ္းျမားလက္ထပ္ေပါင္းသင္းတာကိုကၽႊန္ေတာ္တို႔ကမေပါင္းရဘူးလို႔သြားေျပာတာလြန္စြာမွပင္မေလွ်ာ္ကန္တဲ့ကိစျဖစ္တယ္လို႔ကၽႊန္ေတာ္ကေတာ့ေျပာခ်င္ပါတယ္
BBC ဒီမွာလဲဦးဘရွိန္ေရျမန္မာနိင္ငံမွာအစလမ္တင္မကဘူးခရစ္ယာန္ဟိႏၵဴတို႔အျခားကိုး
ကြယ္တဲ့ဘာသာအသီးသီေတြလဲရွိတယ္ဒါေပမဲ့လို႔ဦး၀ိရသူတို႔ေျပာေနတာကျမန္မာအမ်ဳိးသမီးေတြကိုအတင္းအဓမျခိမ္းေျခာက္ျပီးဘာသာထဲသြတ္သြင္းတာေငြေၾကးအသံုးျပဳျပီးဘာသာထဲသြတ္သြင္းတာအဲ့လိုျပသနာမ်ဳိးေတြရွိလို႔သူတို႔လုပ္ရပါတယ္ဆိုတဲ့သေဘာမ်ဳိးေျပာတယ္ေလအဲ့လိုျပသနာေတြေကာဦးဘရွိန္တို႔အေနနဲ႔လြတ္ေတာ္အမတ္တေယာက္အေနနဲ႔သေဘာတူလား
ဦးဘရွိန္ ဒီအေၾကာင္းတရားေတြကိုအေျခခံျပီးေတာ့ေျပာတာဆိုတာတင္ျပလာတာျဖစ္မွာ
ေပါ့အဲ့လိုအေျခအေနအရေတာင္းဆိုလာတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ကၽႊန္ေတာ္တို႔ဗုဒၶဘာသာျမန္မာ
လူမ်ဳိးေတြရဲ႕လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းနဲ႔ပတ္သက္ျပီးေတာ့တိက်တဲ့ဥပေဒေတြခိုင္ခိုင္မာမာမရွိတဲ့အခါမွာအဲ့ဒီ
အားနဲခ်က္ေတြကိုကၽႊန္ေတာ္တို႔ကကုစားနိင္ေအာင္ဆရာေတာ္ေတြကစဥ္းစားၾကတာနဲ႔တူပါတယ္အဲ့လိုေစာ
ေစာကလဲဦးမင္းလြင္ဦးေျပာသလိုေပါ့ကၽႊန္ေတာ္တို႔ဗုဒၶဘာသာျမန္မာ့ဓေလ့ထံုးတမ္းဥပေဒအရဆိုလို႔ရွိရင္လင္မယားအရာေျမာက္တဲ့ဟာကဘာမွကိုအေရးမၾကီးတဲ့ဟာမ်ဳိးျဖစ္တယ္ဒီအမ်ဳိးသမီးေတြဒီအမ်ဳိးဘာသာသာသ
နာကိုေစာင့္ထိမ္းဖို႔လိုတယ္ဆိုတဲ့ဒီအေၾကာင္းတရားေတြကိုအေၾကာင္းမဲ့သက္သက္ေျပာတာေတာ့မျဖစ္နိင္
ဘူးအေၾကာင္းျပခ်က္ေတြလဲသူတို႔မွာခိုင္ခိုင္လံုလံုရွိလိမ့္မယ္လို႔ကၽႊန္ေတာ္ကေတာ့သေဘာရပါတယ္
BBC ဆရာဦးဘရွိန္ကၽႊန္ေတာ္တခုေမးပါရေစျမန္မာနိင္ငံကအိမ္ေထာင္ျပဳတဲ့ကိစေတြဟာ
လူမႈေရးနယ္ပယ္ကကိစေတြလိုေျပာတယ္ေလတခါအခုၾကေတာ့လဲသံဃာေတာ္ကပါလာ
ျပီဆိုေတာ့ရႈပ္ေထြးကုန္မွာမဆိုးရဘူးလား
ဦးဘရွိန္ သံဃာဆိုတာကကၽႊန္ေတာ္တို႔နိင္ငံရဲ႕ယဥ္ေက်းမႈမွာသံဃာအဖြဲ႔အစည္းဆိုတာက
အင္မတန္မွတန္ဖိုးအထားခံရတဲ့အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ပါတယ္ဒီသံဃာေတြဆိုတဲ့ပုဂုိလ္ေတြကလဲျမန္မာနိင္ငံမွာျမန္မာလူ႔ေဘာင္မွာကတျပည့္ဒါယိကာဒါယိကာမေတြရဲ႕ေထာက္ပံမႈနဲ႔ရွင္သန္ေနၾကတာပဲဒီတျပည့္ဒါယိကာဒါယိကာမေတြရဲ႕ထိခိုက္နစ္နာမႈေတြကိုသူတို႔လဲျမင္ၾကတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ဒီလိုနိင္ငံသားေတြရဲ႕အက်ဳိးအတြက္စဥ္းစားေတြးေခၚၾကတာျဖစ္ပါတယ္ျဖစ္မွာေပါ့
BBC အရႊယ္ေရာက္တဲ့သူေတြဟာကိုယ္ရဲ႕သေဘာဆႏအေလွ်ာက္လက္ထပ္တာကို
ပိတ္ပင္တားျမစ္ရင္လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္တယ္လို႔သူတုိ႔ကအဓိပါယ္ဖြင့္ဆိုတယ္ေလဦးဘရွိန္တို႔ကေကာလြတ္ေတာ္မွာဥပေဒၾကမ္းေရးဆြဲတဲ့အဖြဲ႔၀င္ေတြအေနနဲ႔ေကာအဲ့လိုလက္မခံနိင္ဘူးလား
ဦးဘရွိန္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ၃၆၁အရကိုလြတ္လပ္စြာကိုးကြယ္ခြင့္ရွိတယ္ဆိုတာျပ
ဌာန္းထားျပီးသားျပဌာန္းထားျပီးျပီပဲဒီဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒနဲ႔ဆန္႔က်င္တဲ့ဥပေဒမ်ဳိးကို
ေတာ့ကၽႊန္ေတာ္တို႔ျမန္မာနိင္ငံမွာျပဌာန္းမယ္မထင္ပါဘူးျပဌာန္းလို႔လဲျဖစ္မွာမဟုတ္ပါဘူးတခုရွိတာကေလအခုလႈပ္ရွားေနတဲ့ဟာေတြကအင္တာနက္ေတြမွာလဲတင္တယ္အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႔ေတြကလဲကန္႔ကြက္တယ္သို႔ေပမဲ့လို႔ဦး၀ိရသူတို႔ကေတာ့ေထာက္ခံမႈရေအာင္လက္
မွတ္ေပါင္း၃သိန္းေလာက္ရတဲ့အခါမွာအဲ့ဒီကေနအဆင့္ဆင့္လြတ္ေတာ္ကိုတင္ျပမယ္လို
ေျပာတယ္အဲ့ဒီလိုၾကိဳးပန္းရင္ေတာ့ဒါလက္ေတြ႔မွာဥပေဒျပဳတဲ့လမ္းေၾကာင္းေပၚေရာက္နိင္လားဦးဘရွိန္
ဦးဘရွိန္ ဒီဥပေဒမ်ဳိးကိုကိုယ္စားျပဳျပီးေတာ့ပုဂၢိဳလ္တဖြဲ႔ပုဂၢိဳလ္တေယာက္အဲ့လိုလြတ္ေတာ္
ကိုတင္ျပလာလို႔ရွိရင္ဒီဥပေဒကဥပေဒၾကမ္းအေနနဲ႔တနိင္ငံလံုးကိုတင္ျပရမွာသိၾကရမွာပဲအဲ့ဒါဒီဥပေဒဟာ
ဥပေဒအျဖစ္နဲ႔ကၽႊန္ေတာ္တို႔လြတ္ေတာ္ကျပဌာန္းသင့္တဲ့ဥပေဒဆိုရင္ကၽႊန္ေတာ္တို႔ျပဌာန္းၾကမွာပါ ျပဌာန္းဖို႔မသင့္ေတာ္တဲ့့ဥပေဒဆိုရင္ကၽႊန္ေတာ္တို႔ျပဌာန္းၾကမွာမဟုတ္ပါဘူးကၽႊန္ေတာ္တို႔ျပည္သူကိုအက်ဳိးမ
ျပဳနိင္တဲ့ဟာမ်ဳိးဆိုရင္ကၽႊန္ေတာ္တို႔ျပဌာန္းသင့္စရာအေၾကာင္းမရွိပါဘူး
BBC ဦးမင္းလြင္ဦးေကာဒီလိုဥပေဒမ်ဴိးဟာနိင္ငံတကာဥပေဒအေနနဲ႔နိင္းယွဥ္လို႔ရွိရင္ဥပေဒ
အၾကိဳးျပဳနိင္လား
ဦးမင္းလြင္ဦး နိင္ငံတကာအေနနဲ႔ၾကည့္မယ္ဆိုလို႔ရွိရင္ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရကၽႊန္
ေတာ္တို႔ကလြတ္လပ္စြာကိုးကြယ္ယံုၾကည္ခြင့္ေပးထားတယ္လြတ္လပ္စြာဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္
လြတ္လပ္စြာထိမ္းျမွားလပ္ထပ္ခြင့္စတာေတြကိုေပးထားတဲ့အခါၾကေတာ့အမ်ားၾကီးဟိုဥစာ
ျဖစ္တယ္ေနာက္ျပီးေတာ့တခါကၽႊန္ေတာ္တို႔ျမန္မာနိင္ငံမွာကလက္ထပ္ထိမ္းျမွားျခင္းဆိုတာလူမႈေရးျပသနာ
ျဖစ္တယ္ခရစ္ယာန္မြတ္ဆလင္တို႔လိုဘာသာေရးအခမ္းအနားေတြမလိုဘူး
လူႏွစ္ဦးတရားရုံးမွာလက္ထပ္တဲ့အခါမွာလဲပထမဆံုးကဒီပဋိညဏ္စာခ်ဳပ္ဆိုတဲ့သူႏွစ္ဦးရဲ႕လြတ္လပ္တဲ့သေဘာဆႏၵနဲ႔အညီခ်ဳပ္ဆိုတယ္လက္တပ္ထိမ္းျမွားတာျဖစ္တယ္ဆိုတာကိုကပါေနတဲ့အတြက္ကၽႊန္ေတာ္တို႔ကဒီ
မ်ဳိးေစာင့္ဥပေဒတို႔ဘာသာလြဲေျပာင္းျခင္းဥပေဒတို႔ကမလိုအပ္ဘူးလို႔ေတာ့ကၽႊန္ေတာ္ကေတာ့ျမင္တယ္
တကယ္ေတာ့စီးပြားေရးအေျခခံေပၚမွာမႈ
တည္ျပီးေတာ့ကဒီလိုမ်ဳိးလူမ်ဳိးျခားေတြနဲ႔လက္ထပ္ေပါင္းသင္းမႈေတြကျဖစ္လာတာျဖစ္တဲ့အတြက္ဒီဥစာကို
ဟန္႔တားနိင္ဖို႔ဆိုလို႔ရွိရင္ျပည္သူတရပ္လံုးရဲ႕စီးပြားေရးအေျခခံကအဆင္
ေျပေျပျဖစ္ဖို႔ကပိုျပီးေတာ့အေရးၾကီးေနသလိုေတာင္ျဖစ္ေနတယ္ဆိုတာကိုပဲကၽႊန္ေတာ္က
ေတာ့ေျပာခ်င္ပါတယ္
BBC ေသာတရွင္မ်ားခင္ဗ်ာေခတ္ေတြစနစ္ေတြေျပာင္းလဲလာတဲ့အခါမွာအေတြးအေခၚေတြ
ကလဲေျပာင္းလဲလာတဲ့အတြက္လူေတြကအခ်င္းခ်င္းေပါင္းဖက္မယ္ဆိုရင္ဘယ္လိုေပၚမွာအေျခခံၾကမလဲ
ဘယ္လိုညီညြတ္ေအာင္ဦးတည္ၾကမလဲလူ႔အခြင့္အေရးကိုဘယ္လိုစဥ္းစား
မလဲဆိုတဲ့အခ်က္ေတြကဥပေဒအသစ္ေရးဆြဲတဲ့အခါမွာထဲ့သြင္းစဥ္းစားဖို႔လိုမယ္ဆိုတဲ့အ
ေၾကာင္းျမန္မာ့အေရးကမာၻအေရးကေနျပီးေတာ့တင္ဆက္လိုက္ရပါတယ္


0 comments:

Post a Comment