Sunday, June 07, 2009

Filled Under:

ေလ့လာ အတုယူဖြယ္ ေတာင္ကုိးရီးယား ဒီမုိကေရစီ လႈပ္ရွားမႈ အေရးေတာ္ပုံ

မင္းခ်မ္းမြန္
ဂြ်န္လ ၇ ရက္၊ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္

ေတာင္ကုိးရီးယား ျပည္သူတုိ႔ အေနျဖင့္ ၁၉၈၀ ေမလ ဂြမ္ဂ်ဴး (Gwangju) ဆႏၵျပ မႈကုိ ၎တုိ႔ႏုိင္ငံ၏ ဒီမုိကေရစီ တည္ေဆာက္မႈ သေကၤတ အျဖစ္ ဂုဏ္ျပဳ ခဲ့ၾကသည္။ ဂြမ္ဂ်ဴး ဆႏၵျပမႈ အစပုိင္းတြင္ ျပည္တြင္း ျပည္ပ အာရုံစူးစုိက္မႈ နည္းခဲ့ေသာ္လည္း ေနာက္ပုိင္းတြင္ အေရးေတာ္ပုံမွ အတုယူဖြယ္ သင္ခန္းစာ ႏွစ္ရပ္ ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။ ပထမ အခ်က္္မွာ ျပည္သူလူထုသည္ ၎တုိ႔၏ ယုံၾကည္ခ်က္ အတုိင္း စစ္အာဏာရွင္ကုိ ေတာ္လွန္္ျခင္းျဖစ္ၿပီး အျခားအခ်က္မွာ ညီၫြတ္ေသာ အင္အားျဖင့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း စိတ္ဓါတ္ကုိ ေဖၚေဆာင္ လုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ေတာင္ကုိးရီးယား ဒီမုိကေရစီ ဆႏၵျပ ေတာင္းဆုိမႈ၏ ေနာက္ခံ အေၾကာင္း အရင္းကုိ ေလ့လာလွ်င္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ပတ္(ခ္)ခ်ဳံဟီး၏ ယူရွင္းYushin ေခၚ [Revitalizing Reform] စနစ္ေအာက္တြင္ စီးပြားေရး မတည္မၿငိမ္မႈအေပၚ ေက်ာင္းသားႏွင့္ ျပည္သူတုိ႔၏ ဆႏၵျပမႈျဖင့္ ဖယ္ရွားႏုိင္ၿပီးေနာက္ သမတ Choi Kyu-ha ဦးေဆာင္ေသာ ၾကားျဖတ္အစိုးရထံ ၁၉၇၉ ခုႏွစ္တြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ခြ်န္ဒူး၀မ္ႏွင့္ ႏုိေတ၀ူးတုိ႔ အာဏာသိမ္းျခင္းမွ စတင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္ ဟု ဆုိရေပမည္။ ၎ အာဏာသိမ္းမႈကုိ မေက်မနပ္၍ ေက်ာင္းသားမ်ား ဆႏၵျပခဲ့သည္။ ဆႏၵျပမႈကုိ ဟန္႔တားရန္ စစ္တပ္မွ ၁၉၈၀ ေမလ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ စစ္အမိန္႔ ေၾကျငာလုိက္ၿပီး ဂြမ္္ဂ်ဴးႏွင့္ အျခားၿမဳိ႔မ်ားသုိ႔ စစ္တပ္မ်ား ေစလႊတ္ခဲ့သည္။

ဂြမ္ဂ်ဴးၿမဳိ႔သုိ႔ ေရာက္ရွိေနၿပီ ျဖစ္ေသာ အဓိကရုဏ္း ႏွိမ္နင္းေရးရဲမ်ားႏွင့္ အထူးတပ္ဖြဲ႔တုိ႔သည္ ေမလ ၁၈ ရက္ အာရုံဦးတြင္ အစုိးရ ခရုိင္ရုံးမ်ားကုိ သိမ္းပုိက္ထား လုိက္ၿပီ။ ေမလ ၁၈ ရက္ နံနက္ပုိင္းတြင္ Chonnam တကၠသုိလ္ အ၀င္ေပါက္တြင္ အသင့္ ေစာင့္ၾကပ္ေနေသာ စစ္သားမ်ားက ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ မၫွာမတာ စတင္ရုိက္ႏွက္ပါေတာ့သည္။ အဓိကရုဏ္း ႏွိမ္နင္းရဲႏွင့္ စစ္သားမ်ားက ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ား ဖမ္းဆီးသည့္ အလား အျခားဆႏၵျပ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ရက္ရက္စက္စက္ သတ္ျဖတ္ ေတာ့သည္။ ဆႏၵျပ ေက်ာင္းသားမ်ား စတင္ အသတ္အျဖတ္ ခံရေသာ ေမ ၁၈ ရက္ကုိ 'ေသြးစြန္းေသာ တနဂၤေႏြေန႔' ဟု ၀မ္းနည္းဖြယ္ အထိမ္းအမွတ္ အျဖစ္ ေခၚၾကသည္လည္း ရွိသည္။ သုိ႔္ေသာ္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ တစုတစည္းျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ထုိင္ၿပီး ေနာက္ပုိင္း ရက္မ်ားတြင္လည္း ဆက္လက္ ဆႏၵျပၾကသည္။

ဆႏၵျပေက်ာင္းသားမ်ားကုိ မ်က္ရည္ဗုံးျဖင့္ ရဲမ်ားက လူစုခြဲလုိက္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား အုပ္စုကြဲသြားသည့္အခါ အဓိကရုဏ္း ႏွိမ္နင္းရဲႏွင့္ စစ္တပ္မ်ားက ၎တုိ႔ကုိ လမ္းမေပၚဆြဲခ်လာၿပီး နံပါတ္ဒုတ္နဲ႔ရုိက္ စစ္ဖိနပ္နဲ႔ ကန္ေၾကာက္သည္။ အမ်ဳိးသမီးေတြကုိ ဆံပင္ဆြဲၿပီး ေျမျပင္ေပၚသုိ႔ လြင့္ပစ္္။ ဤမွ်မက ႏုိပ်ဳိေသာ တကၠသုိလ္ ေက်ာင္းသူေတြရဲ့ အ၀တ္စားေတြကုိ ဆြဲခြ်တ္သည္အထိ ျဖစ္လာၿပီး လူမဆန္သည့္ ႏွိမ္နင္းမႈမွာ အျမင္မေတာ္၍ တားျမစ္သည့္ အဖုိးအုိတေယာက္ႏွင့္ လက္ထပ္ၿပီးခါစ ဇနီးေမာင္ႏွံ စုံတြဲတတြဲလည္း အရုိက္ခံရသည္။ ရက္စက္ေသာ သတ္ျဖတ္မႈကုိ တားျမစ္သည့္ သတင္း ၫြန္ၾကားေရးမွဴး တဦးမွာ အထိန္းအကြပ္မဲ့ အထူးတပ္ဖြဲ႔တုိ႔၏ ဘက္နက္ျဖင့္ မေသ ေသေအာင္ ထုိးသတ္ျခင္းခံရသည္။ ကမ္းကုန္ေအာင္ ရက္စက္သည့္အေပၚ အရပ္သားတဦးမွ “ စစ္သားေတြဟာ ေခြးရူးအလား၊ သူ႔သခင္ကို မွတ္မမိသကဲ့သို႔ ၾကမ္းၾကဳတ္ယုတ္မာတယ္။ ငါတစ္ဆုိ႔သြားတယ္၊ ထိတ္လန္႔အေမာဆုိ႔လုိ႔ ႏႈတ္ခမ္းမွ အသံထြက္ေပမဲ့ ငါဘာမွေျပာတတ္ေတာ့။ ငါအရင္က စစ္သားအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ေပမဲ့ အခု စစ္သားေတြကုိ ထိတ္လန္႔ရြံမုန္းတယ္” လုိ႔ ေရရြတ္သြားခဲ့ရသည္။

စစ္တပ္၏ ရက္စက္ ယုတ္မာမႈကုိ ရြံမုန္းလာသည္ႏွင့္အတူ အျခားတဖက္တြင္ အေသခံ ဆႏၵျပ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ဂရုဏာ သက္မိေသာ ျပည္သူမ်ားမွာ ေမ ၁၈ ရက္ေန႔မွ စၿပီး ဆႏၵျပ ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ အစားအေသာက္မ်ား ေပးကမ္းခဲ့ေလသည္။ အလားတူ ဆႏၵျပမႈတြင္ အႏွိမ္နင္းခံရ၍ ဒဏ္ရာသူမ်ားကုိ အငွားယာဥ္ (taxi) သမားမ်ားက သက္စြန္႔ဆန္ဖ်ား ေဆးရုံ၊ ေဆးခန္းသုိ႔ ပုိ႔ေပးသည္္။ ထုိသုိ႔ ပုိ႔ေဆာင္ေပးသည့္ အေပၚ အက်င္နာမဲ့ ေသနတ္ကုိင္ စစ္သားမ်ားက တုိက္ခုိက္၍ taxi သမား အေျမာက္အမ်ား ဒဏ္ရာရွိသည္။ ေသဆုံးတာလည္း ရွိသည္။ ဤအခ်ိန္တြင္ taxi သမားမ်ားက စစ္တပ္ကုိ ေတာ္လွန္ရန္ ဆုံးျဖတ္လုိက္ၾကသည္။ taxi ေမာ္ေတာ္ကား အစီး ၂၀၀ ခန္႔သည္ စီတန္း အေစာင့္ခ်ထားေသာ စစ္သားမ်ားရွိရာသုိ႔ ေမာင္းႏွင္လုိက္ရာ စစ္သားကလည္း ေမာ္ေတာ္ကားမွန္ ျပတင္းေပါက္ေတြကုိ နံပါတ္ဒုတ္၊ ဘက္နက္ေတြနဲ႔ ရုိက္ႏွက္ ဖ်က္ဆီးပစ္သည္။ ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္ရာ ျပည္သူေတြ ခ်က္ခ်င္းဆုိသလုိ အသတ္ခံရသည့္ အေျခအေန ျဖစ္လာသည္။
ဤဆုိးရြားလွေသာ အေျခအေနတြင္ အမီွအခုိမဲ့ ျပည္သူတုိ႔သည္ အဆုံးအျဖတ္ ေပးမည့္ လႈပ္ရွားမႈ ျပဳလုပ္ရန္ ျမင္လာၾကသည့္နည္းတူ ဂြမ္ဂ်ဴးျပည္သူေတြ လက္နက္ကုိင္ တုိက္ပြဲ၀င္ရမည္ဟု ယူဆလာၾကသည္။ တတ္ႏုိင္သမွ် လက္နက္သိမ္းၿပီး ၎တုိ႔အေခၚအရ ရွီမင္ကြန္း Shimingun (ျပည္သူ႔တပ္မေတာ္)ကို မလႊဲမေရွာင္သာ ဖြဲ႔စည္းလုိက္သည္။ ရွီမင္ကြန္း Shimingun တပ္မေတာ္သည္ ျပည္သူလူထု အက်ဳိးကုိ ကာကြယ္သည္သာမက ၿမဳိ႔ျပ အမိန္႔ အာဏာအခ်ဳိ႔ကုိ ျပဌာန္းလာရာ ၎တုိ႔အခ်င္းခ်င္းလည္း အသိအမွတ္ျပဳ ၾကသည္။ ျပတ္သားေသာ ဦးေဆာင္မႈ ေပးႏုိင္ျခင္းေၾကာင့္ ျပည္သူ႔တပ္မေတာ္အား အစားအေသာက္မ်ား ေပးကမ္းလာသည့္အျပင္ ျပည္သူလူထု၏ ေထာက္ခံမႈလည္း ရလာသည္။ ဤလကၡဏာသည္ ေတာင္ကုိးရီးယား ဒီမုိကေရစီ တည္ေဆာက္ေရး ေအာင္ျမင္မႈ အစဟု ဆုိရမည္အမွန္ပင္။

ဂြမ္ဂ်ဴး အေရးေတာ္ပုံ အတြင္း သတ္ျဖတ္မႈမ်ားကုိ ျပည္သူမ်ား မသိႏုိင္ရန္ အစုိးရဘက္မွ သတင္းဆင္ဆာမ်ား ပိတ္ပစ္ခဲ့သည္။ ဒီအခ်င္းအရာကုိ တုန္႔ျပန္သည့္အေနျဖင့္ ဂြန္ဂ်ဴးျပည္သူလူထုက သတင္းဌာနတခု ဖြင့္လုိက္ၿပီး ၿမဳိ႔အတြင္း ျဖစ္ပြားေနသည့္ အစုိးရ၏ ႏွိမ္နင္း သတ္ျဖတ္မႈမ်ားကုိ သတင္းလႊင့္ ထုတ္ျပန္သည္။ ဒီမုိကေရစီ ေတာင္းဆုိပြဲတြင္ ျပည္သူ႔တပ္မေတာ္မွ အမ်ဳိးသားမ်ား သာမက အမ်ဳိးသမီးေတြ ကုိယ္တုိင္ ေမာ္ေတာ္ကားမ်ားျဖင့္ လွည့္လည္ကာ ဆႏၵျပပြဲတြင္ ပါ၀င္ၾကရန္ ႏႈိးေဆာ္တုိက္တြန္းသည္။ ထုိအေတာအတြင္း ျပည္သူတုိ႔အား အသိေပး လုိေသာ သတင္းစကားမ်ား ေနရာအႏွံ႔ ျဖန္႔က်ဲ လုိက္ေသးသည္။ ဤတြင္ အမ်ဳိးသမီးေတြရဲ့ ရဲစြမ္းသတၱိ အစြမ္းပကားကုိ ျပလုိက္ျခင္း မဟုတ္ပါေလာ။

ဂြမ္ဂ်ဴးၿမိဳ႕ေပၚတြင္ နဖူးစီးစာတန္းမ်ား၊ ပုိ႔စတာမ်ားက ရဲရဲေတာက္ နီရဲေနသလုိ ေဆးရုံ ေဆးခန္းမ်ားတြင္ ဒဏ္ရာရသူမ်ား၏ ေသြးေရာင္ကလည္း နီရဲရဲ ၀မ္းနည္းဖြယ္။ ဒဏ္ရာရသူမွာ ေဆးရုံမ်ားတြင္ ေနရာမဆန္႔။ ဆရာ၀န္၊ သူနာျပဳ ဆရာမမ်ားက အတတ္ႏုိင္ဆုံး ကုသေပးေသာ္လည္း လက္လွမ္းမမီ၍့ ေသဆုံးသြားရတာကလည္း အမ်ားအျပား။ မ်က္ျမင္ သူနာျပဳ တဦး၏ ၿငီးညဴသံအရ “လူနာမ်ားမွာ ထုိးသတ္ခံရ၊ ပစ္သတ္ခံရသည့္ ဒဏ္ရာမ်ား၊ ဆရာ၀န္ သူနာျပဳဆရာမမ်ား ၇ ရက္ေလာက္ မအိပ္စက္ရ။” ဤစကားအရ စစ္သားေတြ ဘယ္ေလာက္ ၾကမ္းၾကဳတ္ ယုတ္မာၿပီး ျပည္သူေတြ ဘယ္ေလာက္ စုစည္း ညီၫြတ္ၿပီး အသက္ေပး အေသခံ သြားၾကသည္ကုိ ျမင္ေယာင္ႏုိင္သည္။

ေသြးမလုံေလာက္၍ ဒဏ္ရာရသူအား ခြဲစိတ္ကုသမႈ မျပဳႏုိင္။ ၎သတင္းကုိ ေမာ္ေတာ္ကားျဖင့္ ၿမဳိ႔ကုိ ပတ္ၿပီး အေၾကာင္းၾကားရာ လူငယ္လူရြယ္ သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ား ေဆးရုံသုိ႔ လာေရာက္ ေသြးလွဴဒါန္းၾကသည္။ လိင္လုပ္သားမ်ား ပါမက်န္ ေဆးရုံသုိ႔ စုရုံးေရာက္ရွိလာၿပီး ေသြးလွဴးဒါန္းၾကသည္။ ပထမတြင္ ၎တုိ႔ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဆရာ၀န္ေတြက လက္မခံလုိၾကေေပ။ သုိ႔ေသာ္လည္း ေနာက္ပုိင္းတြင္ လိင္လုပ္သားမ်ားကုိ လက္ေျမွာက္အရံႈးေပးၿပီး လက္ခံလာရေတာ့သည္။ ဤေသြးလွဴဒါန္းမႈကုိ ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ေတာင္ကုိးရီးယား ျပည္သူေတြ ဒီမိုကေရစီ အေျပာင္းအလဲကုိ မည္မွ် လုိလားေနခဲ့သည္ကုိ ခန္႔မွန္းႏုိင္ပါသည္။

စစ္တပ္မွ မည္သုိ႔ ရက္စက္ အၾကမ္းဖက္ သတ္ျဖတ္သည္ျဖစ္ေစ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ ျပည္သူ႔တပ္မေတာ္ႏွင့္ ေတာင္ကုိးရီးယား ႏုိင္ငံသားျပည္သူတုိ႔က အရႈံးမေပး။ အဆုံးမွာေတာ့ စစ္အာဏာရွင္မွ မည္မွ် အင္အားႀကီးမားၿပီး၊ မည္သုိ႔ လိမ္လည္ေကာက္က်စ္ ႏွိပ္စက္ႏုိင္ေစကားမူ ျပည္သူလူထု၏ ညီၫြတ္ေသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း ခြန္အားကုိ မယွဥ္ၿပဳိင္ ႏုိင္ေၾကာင္း ေတာင္ကုိးရီးယား ဒီမုိကေရစီ ေတာင္းဆုိမႈ အေရးေတာ္ပုံမွ သက္ေသျပလုိက္သည္။

0 comments:

Post a Comment