Sunday, August 02, 2009

Filled Under:

အမႈမွ အျပီးျပတ္လႊတ္ျခင္းႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္သတ္မွတ္ျခင္း

မင္းလြင္ဦး
ၾသဂုတ္လ ၃ရက္၊ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္

ပေဒ ေရးရာ တိုက္ပြဲမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေနနဲ႔ အရံႈးနဲ႔ ရင္ဆိုင္ ရေတာ့မွာလား၊ အမွန္တရား တိုက္ပြဲ၀င္သူေတြ အတြက္ ဥပေဒက ဘာမွ အကာအကြယ္ မေပးႏိုင္ ေတာ့ဘူးလား။

တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈဆိုတာ ျပည္သူေတြ အတြက္မဟုတ္ပဲ အာဏာရွင္ေတြ အာဏာ တည္ျမဲဖို႔ ထင္သလို ရမ္းကား ႏိုင္ဖို႔ ကိုပဲ ေထာက္ကူ ပံ့ပိုးေနေတာ့ မွာလား၊

အမွန္တရားကို တည့္မတ္ေပးမည့္ ထီးခ်က္ေစာင့္ နတ္သမီး အိပ္ေပ်ာ္ေနသလား အမ်ိဳးမ်ိဳး ေတြးေတာစရာေတြ ျဖစ္ေပၚ လာတာေတာ့ အမွန္ပါ။ မွားယြင္းတဲ႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ေတြေၾကာင့္ အရံႈးေတြကို ထပ္ဆင့္ ရင္ဆိုင္ေနရလို႔ စိတ္ဓါတ္ က်စရာေတြ ျဖစ္လာတယ္ဆိုရင္ မျငင္းႏိုင္တဲ့ အခ်က္တခ်က္လို႔ ေျပာရမွာပါ၊

ဒါေပမဲ့ မႈခင္းေတြ ျဖစ္ပြားလာျပီဆိုတာနဲ႔ အမွားနဲ႔ အမွန္၊ အေကာင္းနဲ႔ အဆိုးစသျဖင့္ ဒြန္တြဲေနတာဟာ နိယာမ တရားတခုပဲ ျဖစ္တယ္။ မွားယြင္း ဆံုးျဖတ္လိုက္လို႔ နစ္နာတဲ့သူအတြက္ သက္သာခြင့္ကုစားခြင့္ အဆိုးထဲက အေကာင္းေရြးခ်ယ္လို႔ ေကာမရေတာ့ ဘူးလား။ ဒီလိုေတာ့ မဟုတ္ပါ အေကာင္းျမင္ တတ္သူေတြအတြက္ ေကာင္းတယ္လို႔ ေရြးခ်ယ္ခံ စားႏိုင္ဖို႔ အခ်ိဳ႔ အခ်က္အလက္ေတြ ရွိပါတယ္။

အာဏာရွင္တို႔ အေနနဲ႔ အာဏာ တည္ျမဲႏိုင္ဖို႔ ရာအတြက္ ဘာကိုမွ အေလးမထား ဂရုမစိုက္ပဲ လုပ္ကိုင္တယ္ဆို တာကို ႏိုင္ငံတကာနဲ႔ ျပည္သူလူထု တရပ္လံုး ပိုမိုသိျမင္ လာေစတယ္။ ျပဌာန္းထားတဲ့ ဥပေဒေတြကို လက္နက္သဖြယ္ အသံုးျပဳျပီး ျပည္သူေတြနဲ႔ အတိုက္အခံေတြကို ဖိႏိွပ္ႏိုင္ဖို႔ အသံုးျပဳတယ္ ဆိုတာကို ႏိုင္ငံတကာက ပိုမိုထင္ရွားစြာ သိလာျပီျဖစ္တယ္။

ႏိုင္ငံတကာက လက္ခံက်င့္သံုး လိုက္နာရမဲ့လူ႔ အခြင့္အေရး အေျခခံမူေတြဟာ အာဏာရွင္ လူတစုတို႔ အတြက္ သာျဖစ္ျပီး ျပည္သူအမ်ားအတြက္ မဟုတ္ဘူး ဆိုတာကို မ်က္၀ါးထင္ထင္ ေတြ႔ျမင္ေစတယ္။

တရားခံဖက္မွ သက္ေသမ်ားအျဖစ္ တင္ျပထားသည့္ ဦးတင္ဦးႏွင့္ ဦး၀င္းတင္ တို႔အား လက္ခံစစ္ေဆး ေပးရန္ ေလ်ာက္ထားျခင္းကို ပလပ္ခဲ့သည့္ တရားရံုးခ်ဳပ္၏ စီရင္ခ်က္တြင္ ေလွ်ာက္ထားသူ အမွတ္(၁) ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေပၚ စြဲဆိုထားေသာ အမႈမွာ ႏိုင္ငံေတာ္အား ေႏွာင့္ယွက္ဖ်က္ဆီး လိုသူမ်ား၏ ေဘးအႏၱရာယ္မွ ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္သည့္ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၂ အရ စြဲဆိုျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းပုဒ္မမွာ အေရးယူျခင္း ခံရသူတဦးသည္ ကန္႔သတ္မိန္႔ (သို႕မဟုတ္) တားဆီးမိန္႔ကို ဆန္႔က်င္လွ်င္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မလိုက္နာလွ်င္ ေသာ္လည္းေကာင္း အေရးယူသည့္ ပုဒ္မျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေနျဖင့္ မူလရံုး အမႈတြင္ ၎အေပၚ အေရးယူထားသည့္ ကန္႔သတ္မိန္႔ (သို႔) တားဆီးမိန္႔ကို ဆန္႔က်င္ျခင္း မရွိေၾကာင္း၊ ေဖါက္ဖ်က္ျခင္း မရွိေၾကာင္း၊ အဓိက ထုေခ်ေျဖရွင္းရန္သာ ျဖစ္ေၾကာင္း တရားရံုးခ်ဳပ္က မွတ္ခ်က္ျပဳ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။

တရားလိုႏွင့္ တရားခံ အျဖစ္စြပ္စြဲ ခံရသူ ၂ ဦး ၂ ဖက္မွ တင္ျပသည့္ သက္ေသ မ်ားကို စစ္ေဆးျပီးေနာက္ ၂၅-၇-၂၀၀၉ ရက္ ေသာၾကာေန႔တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အက်ိဳးေဆာင္မ်ားက ေလွ်ာက္လဲခ်က္ေပးျပီး ေနာက္ရံုးခ်ိန္ကုန္ သြားသည့္အတြက္ ၂၈-၇-၂၀၀၉ တနလၤာေန႔သို႔ ထပ္မံ ခ်ိန္းဆိုခဲ့သည္။ ရန္ကုန္ေျမာက္ပိုင္း ခရိုင္အထူးခရိုင္ တရားရံုးက ၂ဖက္ တင္ျပသည့္ အျပီးသပ္ ေလ်ာက္လဲခ်က္ကို ၾကားနာခဲ့ျပီးေနာက္ အမိန္႔ခ်မွတ္ရန္ ဇူလိုင္လ ၃၁ ရက္ေန႔သို႔ ခ်ိန္းဆိုခဲ့သည္။ ထိုေနာက္ ဥပေဒ ေရးရာ အခ်က္အလက္မ်ား ေပၚေပါက္ေနသည့္ အတြက္ ခ်ိန္းဆိုထားသည့္ ေန႔တြင္ အမိန္႔မခ်ျဖစ္ပဲ ၾသဂုတ္လ ၁၁ ရက္ေန႔ ထပ္မံ ခ်ိန္းဆိုခဲ့သည္။

အမႈတြင္ စစ္ေဆး ေပၚေပါက္ခ်က္မ်ား၊ သက္ေသ ထြက္ဆိုခ်က္မ်ား၊ သက္ေသ အေထာက္အထားမ်ားႏွင့္ ႏွစ္ဖက္ တင္ျပသည့္ ေလ်ာက္လဲခ်က္ကို ၾကားနာျပီး ေနာက္ တရားလိုဖက္က စြဲဆိုထားသည့္အတိုင္း တရားခံက က်ဴးလြန္ေၾကာင္းႏွင့္ အျပစ္ရွိေၾကာင္း တရားရံုးက ေတြ႔ရွိလ်င္ ျပစ္မႈႏွင့္ အခ်ိဳးက်ေသာ ျပစ္ဒဏ္ကို သတ္မွတ္၍ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ ေပးရမည္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ရာတြင္ ပထမ သင့္ျမတ္ေသာ ျပစ္ဒဏ္ အမ်ိဳးအစားကို ေရြးရသည္။ ျပီးလွ်င္ ျပစ္ဒဏ္၏ အတိုင္းအတာကို သတ္မွတ္ရသည္။

ျပစ္ဒဏ္ အမ်ိဳမ်ိဳးတြင္ ေငြဒဏ္၊ ေထာင္ဒဏ္ႏွင့္ ေသဒဏ္တို႔ပါသည္။ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားျဖင့္ ခံ၀န္ခ်ဳပ္ ဆိုကာ အလြတ္ေနထိုင္ရျခင္း သည္လည္း ျပစ္ဒဏ္တမ်ိဳးပင္ ျဖစ္သည္။

ျပစ္မႈက်ဴးလြန္လွ်င္ မည္သို႔ေသာ ျပစ္ဒဏ္ ထိုက္သင့္ေစရမည္ဟု သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒက တပါတည္း ျပဌာန္းထားသည္။ တရားရံုးသည္ ဥပေဒႏွင့္ အညီသာ ဆံုးျဖတ္ရသည္။ ဥပေဒက သတ္မွတ္ေသာ ျပစ္ဒဏ္ၾကီး ေလးလြန္းသည္ဟု ယူဆလွ်င္လည္း ေလွ်ာ့မေပးႏိုင္၊ ေပါ့လြန္းသည္ဟု ယူဆလွ်င္ လည္းတိုးမေပးႏိုင္၊ ဥပေဒ ေဘာင္အတြင္း၌ အမႈအျဖစ္အပ်က္၊ အေျခအေန၊ တရားခံေနာက္ေၾကာင္း စသည္တို႔ကို ေထာက္၍ ျပစ္ဒဏ္ အမ်ိဳးအစားကို ေရြးခ်ယ္ႏိုင္သည္။ အတိုင္းအတာကို ခ်ိန္ဆ ခ်င့္ခ်ိန္ႏိုင္သည္။

အခ်ိဳ႔ေသာ ျပစ္မႈမ်ား၌ ျပစ္ဒဏ္အမ်ိဳးအစားကိုပင္ တရားရံုးက မေရြးႏိုင္၊ ဥပမာ ေသဒဏ္မေပးမေန ရျပဌာန္းထားလွ်င္ ေငြဒဏ္ ခ်မွတ္ယံုမွ်ႏွင့္ မျပီး၊ ေထာင္ဒဏ္ မေပးမေနရ သတ္မွတ္ ထားသည့္အျပင္ အနည္းဆံုး ေထာင္ဒဏ္ ၁၀ ႏွစ္မွ တသက္ေထာင္ ဒဏ္ဟုပါ အတိအလင္း ျပဌာန္းထားလွ်င္ ေထာင္ဒဏ္ကို ၁၀ ႏွစ္ေအာက္ ေလွ်ာ့၍ ျပစ္ဒဏ္ေပး၍မရ ထို႔ေၾကာင့္ ၁၀ ႏွစ္ႏွင့္ တသက္ေထာင္ဒဏ္ အၾကားတြင္သာ တရားရံုးကခ်ိန္ဆ သတ္မွတ္ႏိုင္သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ သစၥာေဖါက္မႈ အတြက္ ျပစ္ဒဏ္သည္ တသက္တကၽြန္းဒဏ္ သို႔မဟုတ္ ေသဒဏ္ျဖစ္သည္။ ျပစ္မႈ ထင္ရွားေတြ႔ရွိလွ်င္ ထိုေထာင္ဒဏ္ ၂ ရပ္ အနက္ တရပ္ကိုသာ တရားရံုးက ေရြးခ်ယ္ အျပစ္ေပးႏိုင္သည္။ အျခားျပစ္ဒဏ္ကို တရားရံုးက ေရြးခ်ယ္ ခ်မွတ္၍ မေပးႏိုင္၊ ေထာင္ဒဏ္ တသက္ဆိုလ်င္ သာမန္အားျဖင့္ ႏွစ္ ၂၀ ၊ ႏိုင္ငံေတာ္ သမတက ေျပာင္းလဲ သတ္မွတ္ေပးလ်င္ ၁၄ ႏွစ္ထက္ မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္ ျဖစ္သည္ဟု ဥပေဒတြင္ ျပဌာန္းထားသည္။

ေထာင္ဒဏ္ ခ်မွတ္ရမည္ဟု ဥပေဒက ျပဌာန္းေစကာမူ အမ်ားဆံုးကိုသာ ေဖၚျပ၍ အနည္းဆံုးကို ခ်န္လွပ္ထားလ်င္ တရားရံုးက တရက္မွ သတ္မွတ္ေသာ အမ်ားဆံုးအထိကို ခ်ိန္ဆသတ္မွတ္ ရသည္။ တရက္ကို တရားရံုးတထိုင္ ဟုလည္း သတ္မွတ္သည္။ တရက္မွ တသက္အထိကို ခ်ိန္ဆဆံုးျဖတ္ရလ်င္ တရားရံုးတြင္ တာ၀န္ၾကီးေလးသည္။ အမွားျဖစ္တတ္သည္။ အေျပာခံရတတ္ သည္။ အဂတိ ၀င္တတ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တရားရံုး၏ ဆံုးျဖတ္ခြင့္သည္ မက်ဥ္းလြန္း၊ မက်ယ္လြန္း၊ မတင္းမၾကပ္ မေလ်ာ့လြန္း ျဖစ္သင့္သည္။

အခ်ိဳ႔ျပစ္မႈမ်ားတြင္ ေငြဒဏ္၊ သို႔မဟုတ္ ေထာင္ဒဏ္၂ ရပ္စလံုး စီရင္ႏိုင္သည္။ ေငြဒဏ္ကိုလည္း မည္မွ် အထိဟု သတ္မွတ္ေလ့ ရွိသည္။ တပ္ရိုက္ေသာ ဒဏ္ေငြမွတဖက္ နစ္နာသူအား မည္မွ်ေပးေစဟု တရားရံုးက အမိန္႔ခ်မွတ္ ႏိုင္သည္။

ေငြဒဏ္ မေပးေဆာင္ႏိုင္သူအား ေထာင္ဒဏ္ အခ်ိဳးက် ခ်မွတ္ႏိုင္သည္။ အစားထိုး ေထာင္ဒဏ္သည္ မည္မွ်မပိုရဟု ဥပေဒက သတ္မွတ္ျပဌာန္း ထားသည္။ ျပစ္ဒဏ္ အမ်ိဳးအစားႏွင့္ အခ်ိဳးကို ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ အမႈအျဖစ္အပ်က္၊ ကာလ၊ ေဒသ အေျခအေနႏွင့္ တရားခံ၏ ေနာက္ေၾကာင္းကို ထည့္သြင္း စဥ္းစားသင့္သည္။ အမွန္းအဆ၊ ကိုယ့္အထင္အျမင္ ေဒါသတို႔ျဖင့္ ျပစ္ဒဏ္ကို သတ္မွတ္လွ်င္ တရားရံုး၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ မွားတတ္သည္။ တရားခံ အျပစ္ရွိေၾကာင္း ေတြ႔ျပီး၍ျပစ္ဒဏ္ ေရြးခ်ယ္ သတ္မွတ္ဖို႔ျဖစ္လာလွ်င္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေလ့လာသံုးသပ္ကာ အဂတိတရား ေလးပါးကင္းစြာ ေဒါသ ကင္းကင္းျဖင့္ ဆံုးျဖတ္သင့္သည္။

ယခု ရန္ကုန္ေျမာက္ပိုင္းခရိုင္ အထူးခံုရံုးတြင္ စစ္ေဆးေနသည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၏ အမႈတြင္ ခ်မွတ္ႏိုင္သည့္ ျပစ္ဒဏ္ ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေအာက္ပါအတိုင္း ျပဌာန္းထားသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္အား ေႏွာက္ယွက္ဖ်က္ဆီး လိုသူမ်ား၏ ေဘးအႏၱရာယ္မွ ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္သည့္ ဥပေဒပုဒမ ၂၂ အရ အေရးယူျခင္း ခံရသူတဦးဦးသည္ ကန္႔သတ္မိန္႔ သို႔မဟုတ္ တားဆီးမိန္႔ကို ဆန္႔က်င္လ်င္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေဖါက္ဖ်က္လ်င္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မလိုက္နာလွ်င္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အနည္းဆံုး ၃ ႏွစ္မွ အမ်ား ဆံုး ၅ ႏွစ္ထိ ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ က်ပ္ငါးေထာင္ထိ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ ၂ ရပ္လံုးျဖစ္ေစ စီရင္ျခင္း ခံေစရမည္ဟု ျပဌာန္းထားသည္ကို ေတြ႔ရသည္။

ထိုပုဒ္မျဖင့္ အျပစ္ေပး အေရးယူႏိုင္ရန္ ပုဒ္မ ၁၁ ပါျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေဖါက္ဖ်က္ က်ဴးလြန္ေၾကာင္းကို တရားလိုဖက္မွ အထင္အရွား သက္ေသျပႏိုင္မွသာ အျပစ္ေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ပုဒ္မ ၁၀ (ခ) အရ အေရးယူျခင္း ခံရသူအား တားဆီးမႈျပဳရာတြင္-

(က) မည္သည့္ေနရာတြင္ မေနထိုင္ရဟု သတ္မွတ္ျခင္း
(ခ) မည္သည့္ေနရာ ေဒသတြင္ ေနထိုင္ရမည္ဟု သတ္မွတ္ျခင္း
(ဂ) သြားလာမႈကို လိုအပ္သလို တားဆီးျခင္း
(ဃ) သတ္မွတ္သည့္ အရာ၀တၳဳမ်ားကို လက္၀ယ္ထားရွိျခင္း သို႔မဟုတ္ အသံုးျပဳျခင္းကို ပိတ္ပင္တားဆီးျခင္းဟု ျပဌာန္းထားပါသည္။ အမႈတြင္ တင္ျပထားသည့္ သက္ေသခံ အေထာက္အထားမ်ား အရ-

သက္ေသခံ(ခ-၁) တြင္ပါရွိသည့္ အပိုဒ္ (က)(ခ)(ဂ)မ်ားပါ အခ်က္အလက္ မ်ားျဖင့္ တားဆီး ထားပါသည္။
အပိုဒ္ (က) တြင္သံရံုးမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီႏွင့္ ဆက္ႏြယ္သူမ်ား
အပိုဒ္(ခ) တြင္ ေနအိမ္မွ အပျပင္ပသို႕လံုး၀မထြက္ရ
အပိုဒ္ (ဂ) တြင္အျခားသို႔ စာျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ စကားေျပာ ေၾကးနန္းျဖင့္ေသာ္ လည္းေကာင္း ဆက္သြယ္ျခင္း မျပဳရဟု အစိုးရအဖြဲ႕၏ၾကိဳတင္ခြင့္ ျပဳမိန္႔ျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား အထက္ပါအတိုင္း တားဆီးထားသည့္ အမိန္႔ထုတ္ျပန္ ခဲ့ပါသည္။

ယင္းဥပေဒ ပုဒ္မ ၉ (စ) တြင္ ကန္႔သတ္ တားဆီးမႈ ခံထားရသူသည္ ပုဒ္မ ၁၁ ပါ ကန္႔သတ္ထားသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားမွတပါး ႏိုင္ငံသားမ်ား ခံစားခြင့္ရွိေသာ အျခား အခြင့္အေရးမ်ားကို ခံစားခြင့္ ရွိသည္ဟု ျပဌာန္းထားသည္ ကိုေတြ႔ရသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ျဖင့္ တားဆီးထားသည့္ ကာလအတြင္း အထက္တြင္ ေဖၚျပထားသည့္ တားဆီးမိန္႔ကို ခ်ိဳးေဖါက္ခဲ့ျခင္း မရွိပါ။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား အက်ယ္ခ်ဳပ္ျဖင့္ ေနအိမ္တြင္ ထိန္းသိမ္းထားျပီး ေနအိမ္ကို အာဏာပိုင္မ်ားက လံုျခံဳေရး တာ၀န္ယူထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ေနအိမ္အတြင္းသို႔ လံုျခံဳေရးစည္းကို ေက်ာ္ျဖတ္ျပီး ဂၽြန္၀ီလ်ံယက္ေတာ ၀င္ေရာက္လာသည့္ ကိစၥတြင္ အာဏာပိုင္မ်ားက ဂၽြန္၀ီလ်ံယက္ေတာအား ညဥ့္အခ်ိန္ပုန္းလ်ိဳး ၀င္ေရာက္မႈ၊ ပိုင္နက္ က်ဴးလြန္မႈျဖင့္ တရားစြဲဆို ရမည္ျဖစ္သည္။ ဂၽြန္၀ီလ်ံယက္ေတာ ကိုယ္တိုင္က က်ဴးေက်ာ္ ၀င္ေရာက္လာေၾကာင္း ၀န္ခံထားျပီး ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ထိုသို႔ လုပ္ေဆာင္ျခင္း မျပဳပဲ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား အဓိက တရားခံအျဖစ္ တရားစြဲဆိုျခင္းသည္ လြန္စြာမွပင္ မွားယြင္းေနသည္။

တရားလိုဖက္မွ သက္ေသမ်ားျဖစ္သည့္ ဒုရဲမွဴးၾကီး ေဇာ္မင္းေအာင္ႏွင့္ ဒုရဲမွဴးၾကီး ၀င္းႏိုင္ထြန္းတို႔က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ၁၉၇၄ခု ႏွစ္ ဆိုရွယ္လစ္ သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၄၈(ဂ)၊ ၁၅၇၊၁၅၈၊၁၅၉ (က)(ခ) ပုဒ္မ ၁၆၀ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို က်ဴးလြန္ ေဖါက္ဖ်က္ေၾကာင္း သက္ေသထြက္ ဆိုခဲ့သည္။ ၁၉၇၄ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒသည္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွ ပယ္ဖ်က္သည့္ ဥပေဒမ်ား စာရင္းတြင္ မပါ၀င္ေသာ္လည္း ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ စစ္တပ္မွ အာဏာ သိမ္းျပီးေနာက္ ႏိုင္ငံေတာ္ ျငိမ္၀ပ္ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႔ အမိန္႔ အမွတ္ ၁/၈၈ စကားရပ္မ်ား အစားထိုးသည့္ ဥပေဒ ဥပေဒအမွတ္ ၈/၈၈ ဥပေဒကဲ့သို႔ အာဏာတည္ေသာ အမိန္႔အမွတ္ ၂/၈၈၊၃/၈၈ ေၾကညာခ်က္အမွတ္ ၂/၈၈ တို႔အရ လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္း သာယာေရးႏွင့္ ဖြ႕ံျဖိဳး ေရးေကာင္စီ ေၾကညာခ်က္ အမွတ္ ၁/၉၇၊ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္ စကားရပ္မ်ား အစားထိုးသည့္ ဥပေဒအ မွတ္ ၁/၉၇ တို႔အရ လည္းေကာင္း၊ သက္ေသခံ အမွတ္ (ခ) ကန္႔သတ္မိန္႔တြင္ ေဖၚျပထားေသာ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စု ဆိုရွယ္လစ္ သမတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ပါျပဌာန္းခ်က္မ်ားသည္ ေၾကညာခ်က္ အမွတ္ ၆/၈၈ တြင္ ေဖၚျပထားေသာ ပယ္ဖ်က္ျခင္း၊ အရပယ္ဖ်က္သည့္ သေဘာသက္ေရာက္ ေနသည္ကို ေတြ႔ရသည္။

ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို အေကာင္အထည္ ေဖၚမည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီ၊ ျပည္သူ႔ တရားသူၾကီး အဖြဲ႔ ျပည္သူ႔ ဥပေဒ အက်ိဳးေဆာင္အဖြဲ႔၊ ျပည္သူ႔လုပ္ငန္း စစ္ေဆးေရး အဖြဲ႔ႏွင့္ ျပည္သူ႔ေကာင္စီ အဆင့္ဆင့္ကို ပယ္ဖ်က္ထား ျပီးျဖစ္ေနသည့္ အတြက္ ၁၉၇၄ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒသည္ သက္၀င္လႈပ္ရွား အေကာင္အထည္ ေဖၚႏိုင္ျခင္း မရွိေတာ့ပါ။

၁၉၇၄ ခုႏွစ္ ဆိုရွယ္လစ္ သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒမွာ ၆/၁၉၈၈ အရ ေၾကညာခ်က္အရ မပယ္ဖ်က္ေသး၍ အတည္ျဖစ္ လွ်က္ရွိေၾကာင္း တရားလိုဖက္မွ တင္ျပသည့္ သက္ေသမ်ားက ထြက္ဆိုေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္ ျငိမ္၀ပ္ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရး အဖြဲ႔ ဥကၠဌ ကိုယ္တိုင္က ၄၆ ႏွစ္ေျမာက္ ေတာ္လွန္ေရးေန႕ ၂၇-၃-၁၉၉၁တြင္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ မရွိေတာ့ေၾကာင္း မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားထားသည္ကိုလည္း ေတြ႔ရသည္။

ရန္ကုန္ ေျမာက္ပိုင္းခရိုင္ တရားရံုး အထူးခံုရံုးက ဇူလိုင္လ ၃၁ ရက္ေန႔တြင္ အမိန္႔ခ်ရန္ ခ်ိန္းဆိုထားေသာ္လည္း ဥပေဒေရးရာ အခ်က္အလက္မ်ား ေပၚေပါက္ေနသည့္ အတြက္ ၾသဂုတ္လ ၁၁ ရက္ေန႔သို႔ ျပန္လည္ခ်ိန္း ဆိုခဲ့သည္။

ဥပေဒေရးရာ အျငင္းပြားေနသည့္ အခ်က္မ်ားအေနျဖင့္-

၁။ ၁၉၇၄ ျပည္ေထာင္စု ဆိုရွယ္လစ္ သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒသည္ အတည္ျဖစ္လ်က္ရွိ ပါသလား
၂။ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒပါ ပုဒ္မ ၁၄၈(ဂ)၊ ၁၅၇၊၁၅၈၊၁၅၉ (က)(ခ) ပုဒ္မ ၁၆၀ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို က်ဴးလြန္ ေဖါက္ဖ်က္သည္ဟု သက္ေသ ထြက္ဆိုခ်က္မ်ားကို အမႈအား စစ္ေဆး စီရင္ရာတြင္ ထည့္သြင္း စဥ္းစားရန္ လိုအပ္ပါသလား
၃။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္အား ေႏွာင့္ယွက္ ဖ်က္ဆီးလိုသူမ်ား၏ ေဘးအႏၱရာယ္မွ ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္သည့္ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၁ ပါျပ႒ာန္းခ်က္ မ်ားကို က်ဴးလြန္ ေဖါက္ဖ်က္သလား သို႔မဟုတ္ ၁၉၇၄ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒပါ ျပဌာန္းခ်က္ မ်ားကို က်ဴးလြန္ ေဖါက္ဖ်က္ပါသလား စသည့္ အခ်က္မ်ားသည္ အမႈကို စီရင္ဆံုးျဖတ္မည့္ တရားသူၾကီးမ်ား အေနျဖင့္ ထည့္သြင္း စဥ္းစားရမည့္ ဥပေဒျပႆနာမ်ား ျဖစ္လာပါသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အက်ိဳးေဆာင္မ်ားက ႏိုင္ငံေတာ္အား ေႏွာက္ယွက္ ဖ်က္ဆီးလိုသူမ်ား၏ ေဘးအႏၱရာယ္မွ ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္သည့္ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၁ ပါျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က်ဴးလြန္ ေဖါက္ဖ်က္ျခင္း မရွိေၾကာင္း ခုခံ ေခ်ပခဲ့ျပီး ျဖစ္သည္။

တရားလိုမ်ားဖက္က တင္ျပစြဲဆိုသည့္ ၁၉၇၄ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒသည္ အသက္၀င္ လႈပ္ရွားႏိုင္ျခင္း မရွိေတာ့သည့္အတြက္ ပယ္ဖ်က္ျပီး သကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနေၾကာင္း ကိုလည္း တင္ျပထုေခ်ခဲ့ျပီး ျဖစ္သည္။ အထူးခံုရံုး အေနျဖင့္ ဥပေဒ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား၊ သက္ေသခံ ဥပေဒပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ က်င့္ထံုးဥပေဒပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားအရ အမိန္႔ခ်မွတ္ ရမည္ဆိုပါက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ ေဒၚခင္မမ ႏွင့္ ေဒၚ၀င္းမမ တို႔အား အမႈမွ အျပီးျပတ္ လႊတ္ေပးသည့္ အမိန္႔ကိုသာ ခ်မွတ္ရမည ္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံေရးအရ တရားရံုးသို႔ တင္ပို႔တရားစြဲဆိုသည့္ မႈခင္းမ်ားကို တရားသူၾကီးမ်ားက စစ္ေဆး ဆံုးျဖတ္သည္ မဟုတ္ အာဏာရွင္မ်ား၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ဖတ္ျပယံုမွ်သာ ျဖစ္သည္။

ကုလအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ လာလည္း ေဒၚစုအမႈအတြက္ေတာ့ ဘာမွ ထူးလာမွာ မဟုတ္ဘူးဆိုတာကို သက္ေသမ်ား ေခၚယူ စစ္ေဆးခြင့္ျပဳဖို႔ ေလ်ာက္ထားတဲ့ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ ျပင္ဆင္မႈအမွတ္ ၃၃၃/၂၀၀၉ မွာ တရားရံုးခ်ဳပ္က ခ်မွတ္လိုက္တဲ့ အမိန္႔နဲ႔ သက္ေသျပလိုက္သလို ေနာက္တဆင့္ ျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္အံုးမယ္ ဆိုတာကိုလဲ ရဲခ်ဳပ္ခင္ရီရဲ႕ သတင္းစာရွင္းပြဲက သက္ေသျပ ထားၿပီးျဖစ္တယ္။ သို႔ေသာ္ ျပည္သူလူထုရဲ႕ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေပၚ ယံုၾကည္ ေလးစားမွႈႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ဖိအားမ်ားေၾကာင့္ ယခုအမႈအား မည္ကဲ့သို႔ တုံ႔ျပန္၍ အမိန္႔ ခ်မွတ္မည္ကို ေစာင့္ၾကည့္ ရဦးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပ လိုက္ရေပသည္။

0 comments:

Post a Comment