Thursday, January 07, 2010

Filled Under:

၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေျခအေနနဲ႔ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ အလားအလာ (RFA တနၤဂေႏြစကား၀ုိင္း)

RFA ----- 3/ 1/ 2010
ဒီတပတ္အတြက္ ေဆြးေႏြးၾကမဲ့ အေၾကာင္းအရာ ကေတာ့ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ကုန္ဆုံးသြား ပါၿပီ။၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ကာလအတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ့ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြား ေရး၊ လူမႈေရး၊ ဥပေဒေရးရာ ကိစၥေတြ ဘယ္လုိ ျဖစ္ေပၚတုိးတက္ မႈေတြ ရွိခဲ့သလဲဆုိတာ တင္ျပရင္းနဲ႔ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္အတြင္း ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္မဲ့ အလားအလာ ေတြကုိ ခန္႔မွန္း ေဆြးေႏြးၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္ ခင္ဗ်ား။ NCGUB မွ အမ်ဳိးသား ၫြန္႔ေပါင္း အစုိးရ အဖြ႔ဲ၀င္ ၀န္ႀကီး ဦးဘုိလွတင့္၊ အာရွ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္မွ ျမန္မာျပည္ဆုိင္ရာ တာ၀န္ခံ ဦးမင္းလြင္ဦးနဲ႔ အမ်ဳိးသား ၫြန္႔ေပါင္း အစုိးရအဖြ႕ဲမွ စီးပြားေရးရာ လုပ္ငန္းမ်ား တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ေနသူ ဦးစိန္ေဌးတုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။

ေမး ----- အဲေတာ့ NCGUB ၀န္ႀကီး ဥဘုိလွတင့္ ခင္ဗ်ား။ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ့ အေျခအေနကုိ ဘယ္လုိ သုံးသပ္မွာလဲ ခင္ဗ်ား။

ဦးဘုိလွတင့္ ----- ႏုိင္ငံေရးအရ သုံးသပ္မယ္ဆုိရင္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ အေကာင္းနဲ႔အဆုိးေတြ ဒြန္တြဲေနတဲ့ ႏွစ္တႏွစ္လုိ႔ ေျပာရမွာပါ။ အေကာင္းေတြက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ့ စိတ္သေဘာထားႀကီးမႈနဲ႔ ႏုိင္ငံေရး အျမင္က်ယ္မႈ အေပၚမွာ အေျခခံၿပီးေတာ့ ေပၚထြက္လာတဲ့ အမ်ဳိးသားဒီိမုိကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရဲ့ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးဆုိင္ရာ အဆုိျပဳခ်က္ေတြ၊ ရပ္တည္ခ်က္ေတြ ေနာက္ဆုံး ျဖစ္ေပၚတုိးတက္မႈေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

အဆုိးဘက္ကေတာ့ န အ ဖ အစုိးရအေနနဲ႔ အခုအခ်ိိန္အထိ ႏုိင္ငံေရးအရ တကယ့္အေျပာင္းအလဲကုိ ဦးတည္သြားႏုိင္မဲ့ အဆင့္အထိ အဆင္သင့္ မျဖစ္မႈနဲ႔ အေရွ႔တလွမ္းတုိးလုိက္၊ ေနာက္တလွမ္းဆုတ္လုိက္န႔ဲ မျပတ္မသား ေတြေ၀မႈေတြဘဲ ျဖစ္ပါတယ္ ခင္ဗ်ား။

ေမး ---- အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ျပန္ၾကားေရးတာ၀န္ခံ ဦးအုံးႀကဳိင္ကုိ ဆက္သြယ္ရာ သူ႔ရဲ့ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ သုံးသပ္ခ်က္အေပၚ ေမးထားတာေတြကုိ ေက်းဇူးျပဳၿပီး ဖြင့္ျပမယ္ ခင္ဗ်ား။

ဦးအုံးႀကဳိင္အသံဖိုင္ ----- ႏွစ္ဆန္းေလာက္မွာ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္က တုိင္းႏွင့္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္း ေခါင္းေဆာင္မ်ားနဲ႔ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားနဲ႔ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္မ်ား ေတြ႔ဆုံၿပီးေတာ့ ႏုိင္ငံအေရး အေျခအေနေတြကုိ သုံးသပ္ၿပီးေတာ့ ေရွ႔လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ခ်မွတ္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ အဓိကေျပာရရင္ ေရႊကုန္တုိင္ ေၾကျငာစာတမ္းေတြ၊ ေရႊကုန္တုိင္ ေၾကျငာစာတမ္းမွာ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး ေျပလည္ဖုိ႔နဲ႔ ဒီမုိကေရစီ ေဖၚေဆာင္ႏုိင္ဖုိ႔ ရည္ရြယ္ၿပီး က်ေနာ္တုိ႔ဘက္က ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္တ့ဲ အေျခအေနေတြကုိ သုံးသပ္ၿပီးေတာ့ ေဖၚျပထားပါတယ္။

အဲဒါကေတာ့ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ က်ေနာ္တုိ႔ ရည္မွန္းၿပီး ေျပာထားတဲ့အခါ အားလုံးၿပီးစီးၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးအတြက္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးပါ။ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေတြကုိ လႊတ္ေပးပါ။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒဟာ ဒီမုိကေရစီနဲ႔ မညီတဲ့အခ်က္ေတြကို ျပဳျပင္ေပးရင္ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ရလာဒ္ကိုလည္း ေလးေလးနက္နက္ အသိအမွတ္ ျပဳေပးမယ္ဆုိရင္ ေရြးေကာ္ပြဲ ဥပေဒတုိ႔၊ ပါတီမွတ္ပုံတုိ႔ ထြက္လာလုိ႔ရွိရင္ က်ေနာ္တုိ႔ ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး က်ေနာ္တုိ႔စဥ္းစားမယ္လုိ႔ က်ေနာ္တုိ႔ ဆုံးျဖတ္ထားပါတယ္။

အဲဒီအထိ ႏုိင္ငံေရး အေျခအေနဟာ ဒီထက္ဆုိးရြားလာရင္ အဲဒီလုိ က်ေနာ္တုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ရဲ့ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မစၥတာ ဂြ်န္ယက္ေတာ ကိစၥကုိ အေၾကာင္းျပၿပီးေတာ့့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္း မရွိဘဲနဲ႔ ျပစ္ဒဏ္က်ခံရတာဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္သူတရပ္လုံး ေမွ်ာ္မွန္းထားတဲ့ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ဟာ ျဖစ္မလာဘဲနဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ အဲဒီအမႈကုိ အေၾကာင္းျပဳၿပီးေတာ့ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ဘ၀ တႏွစ္ခြဲ က်ခံသြားရ ျပန္ပါတယ္။ အဲဒါဟာ ေရႊကုန္တုိင္ ေၾကျငာစာတမ္းမွာ က်ေနာ္တုိ႔ ေမွ်ာ္မွန္းထားတဲ့ဟာေတြ ပ်က္ျပယ္သြားၿပီ။

ေနာက္ၿပီးေတာ့ အေမရိကန္အစုိးရရဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံေပၚလစီ အေျပာင္းအလဲေတြ ျဖစ္လာပါတယ္။ ျဖစ္လာတာကုိ အေၾကာင္းျပဳၿပီးေတာ့ မစၥတာ ဂ်င္၀က္ ခရီးစဥ္ေပၚလာပါတယ္။ ေပၚလာၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ အေမရိကန္ ျပည္သူေတြအေပၚမွာ ထားရွိတဲ့ မူ၀ါဒ အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္လာပါတယ္။ ဒါေတြက အဓိကပါဘဲ။ စီးပြားေရး ပိတ္ဆုိ႔ထားတာေတြကုိ ဆက္လက္ထားရွိရင္းနဲ႔ ျမန္မာအစုိးရနဲ႔ ေဆြးေႏြးမယ္ဆုိတဲ့ ေပၚလစီ ေျပာင္းလဲသြားပါတယ္။ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ အေကာင္းဘက္က က်ေနာ္တုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ထားပါတယ္။ အဲဒီကေန ဆက္ၿပီးေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ ထားရွိတဲ့ဟာကုိ သူ႔အက်ဳိးအတြက္ လုံး၀မစဥ္းစားဘဲနဲ႔ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးအတြက္ ေျပလည္ေရးအတြက္ဘဲ အဓိကထားတဲ့ ေခါင္းေဆာင္ဟာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊထံကုိ စာတေစာင္ ပုိ႔ပါတယ္။

ပထမအခ်က္မွာ စီးပြားေရးပိတ္ဆုိ႔မႈကုိ ျပင္ဆင္ႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ တတ္ႏုိင္သေလာက္ ကူညီေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ ေဆြးေႏြးလုိပါတယ္။ အဲဒီမွာ ဘယ္လုိ အခ်က္အလက္ေတြ စီးပြားေရး ပိတ္ဆုိ႔မႈေတြကုိ ေဆာင္ရြက္ထားတဲ့ အေမရိကန္၊ ၿဗိတိန္နဲ႔ ၾသစေၾတးလ်ား သံအမတ္မ်ားနဲ႔ ေတြ႔ဆုံေပးဖုိ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊကုိ ေတာင္းဆုိပါတယ္။ သို႔ေသာ္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ အဖြ႔ဲခ်ဳပ္ရဲ့ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မီတီ ေဆြးေႏြးပြဲ စကားကေတာ့ မရပါဘူး။ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးဟာ တုိးတက္လာတဲ့ အလားအလာတုိ႔ က်ေနာ္တုိ႔ ျမင္ရတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာဘဲ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ ဒုတိယအႀကိမ္ ထပ္မံႀကဳိးစား သင့္ပါတယ္။ ႏုိ၀င္ဘာလမွာပုိ႔တဲ့ ဒုတိယစာမွာ ဆုိလုိ႔ရွိရင္ အခ်က္ ၃ ခ်က္ကုိ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေတာင္းဆုိထားပါတယ္။

၁။ နာမက်န္း ျဖစ္ေနတဲ့ အသက္အရြယ္ ႀကီးၿပီျဖစ္တဲ့ NLD ေခါင္းေဆာင္ ၃ ဦးျဖစ္ေသာ ဥကၠဌ ဦးေအာင္ေရႊ၊ အတြင္းေရးမွဴး ဦးလြင္နဲ႔ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ ဦး၀င္းတင္တုိ႔ကုိ ေတြ႔ဆုံဂါရ၀ျပဳတဲ့ အခါမွာေတာ့ျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ ဦး၀င္းတင္၊ ဦးခင္ေမာင္ေရႊ၊ ဦးသန္းထြဋ္၊ ဦးလွေဖ၊ ဦးၫြန္႔ေ၀ အစရွိတဲ့ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႔ေတြနဲ႔ ျပဳလုပ္ၿပီးေတာ့ အဲဒီလုိ ေဆြးေႏြးထားတဲ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္နဲ႔ အလားအလာေတြကုိ ေတြ႔ဆုံၿပီးေတာ့ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးၾကပါတယ္။ အဲဒီက ေဆြးေႏြးလာခဲ့တ့ဲ ဆုံးျဖတ္ခ်က္နဲ႔ အလားအလာေတြကုိ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးသန္းေရႊနဲ႔ ေတြ႔ဆုံၿပီးေတာ့ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး အလားအလာေတြကုိ ေဆြးေႏြးခ်င္ပါတယ္လုိ႔ ေတာင္းဆုိထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေတာင္းဆုိခ်က္က ပထမအခ်က္ျဖစ္တဲ့ ေခါင္းေဆာင္ ၃ ဦးနဲ႔ ေတြ႔ဆုံခြင့္ဆုိတာ ရရွိလာတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒုတိယအခ်က္ျဖစ္တဲ့ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္မ်ားနဲ႔ ေတြ႔ဆုံခြင့္ဆုိတာကုိ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေနဆဲမွာဘဲ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ဟာ ကုန္ဆုံးသြားၿပီလုိ႔ က်ေနာ္တုိ႔ ေျပာရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ရဲ့ ႏုိင္ငံေရး ေျပာင္းလဲမႈကုိ ၾကည့္မယ္ဆုိရင္ အဆုိးေတြရွိခဲ့သလုိ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ့ ေျပလည္လုိစိတ္၊ ျမန္မာ့ႏုိ္င္ငံေရး တုိးတက္လုိစိတ္ ထက္သန္ေနတာေၾကာင့္ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးဟာ အသက္၀င္လႈပ္ရွားလာတယ္လုိ႔ က်ေနာ္ေျပာခ်င္ပါတယ္။ အဲဒီဟာေတြြကုိ သယ္ေဆာင္ရင္းနဲ႔ဘဲ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ကုန္ဆုံးၿပီးေတာ့ ၂၀၁၀ ကုိ သြားၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၀ ဆုိတာက အလားအလာကုိ ေမွ်ာ္မွန္းတ့ဲ တၿပဳိင္နဲ႔ထဲမွာ တဖက္က ႏုိင္ငံေတာ္ ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႔က ေၾကျငာထားတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲ ဆုိတဲ့ႏွစ္လည္းာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲဟာ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္၊ ႏွစ္ဦးကတည္းက ေရြးေကာက္ပြဲ ျပဳလုပ္မယ္လုိ႔ ေၾကျငထားတဲ့ အထဲမွာဘဲ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ NLD ၀င္မွာလား။ ေရြးေကာက္ပြဲ ဘယ္ေတာ့လုပ္မွာလဲ၊ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒဘယ္ေတာ့ ထြက္မွာလဲ ဆုိတာေတြကုိ စဥ္းစားေနခ်ိန္မွာဘဲ တႏွစ္အခ်ိန္ ေက်ာ္လြန္သြားပါတယ္။

အခု၂၀၁၀ မွာလဲ အဲဒီေမးခြန္း ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေျဖရမယ္ဆုိရင္ က်ေနာ့အေနနဲ႔ ေျဖရခက္ေနေသးတယ္။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္မႈ၊ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈ၊ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး အလားအလာ ဘယ္လုိရွိမလဲဆုိေတာ့ လုံး၀ ႀကဳိတင္ေျပာလုိ႔မရႏုိင္ေသးတဲ့ အေျခအေနမွာ ရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မုိ႔ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ေဆြးေႏြးဖုိ႔ ေျပလည္မွသာလွ်င္ ဒီမုိကေရစီကုိ ျပည္သူတရပ္လုံး စိတ္ပါလက္ပါ တက္ညီလက္ညီနဲ႔ သြားမဲ့အစီအစဥ္က အေကာင္းဆုံး ျဖစ္မယ္လုိ႔ ထင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မုို႔ ၂၀၁၀ ဟာ ေျပလည္ဖုိ႔ ခြန္အားေတြရွိတယ္လုိ႔ က်ေနာ္ေျပာ ခ်င္ပါတယ္။ သုိ႔ေသာ္ မေျပလည္ဖုိ႔အလားအလာေတြကေတာ့ ေမးခြန္းအေပၚမွာ မူတည္ေနပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒ၊ ပါတီမွတ္ပုံတင္ ဥပေဒေတြကလည္း အဲဒီမတုိင္ခင္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ဆုိတာဟာ ဘယ္လုိစဥ္းစားၾကမွာလဲဆုိတဲ့ အဲဒီေမးခြန္းအေပၚမွာဘဲ မူတည္ေနတယ္လုိ႔ က်ေနာ္ကေတာ့ ဒီလုိဘဲ ေျပာခ်င္ပါတယ္။

ေမး ------ ဟုတ္ကဲ့ ဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဦးအုံးႀကဳိင္ကုိ ေမးျမန္းခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဦးဘုိလွတင့္ ဘာမ်ား ေ၀ဖန္သုံးသပ္လုိပါသလဲ။

ဦးဘုိလွတင့္ ------ က်ေနာ္ကေတာ့ ဆရာဦးအုံးႀကဳိင္ရဲ့ သုံးသပ္ခ်က္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ အလြန္သေဘာတူပါတယ္။ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္မွာ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္တုိ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တုိ႔ကေတာ့ တုိင္းျပည္အက်ဳိး၊ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး အက်ဳိးအတြက္ကုိ ေပ်ာ့ေပ်ာ့ေျပာင္းေျပာင္းနဲ႔ ၀ုိင္း၀န္းအသိအမွတ္ ျပဳၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တခ်ိန္ထဲမွာ အဓိကက်တာကေတာ့ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ မူ၀ါဒ အေျပာင္းအလဲပဲ ျဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်ား။ အဲဒါေတြ ေပါင္းစပ္လုိက္တဲ့အခါမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ အေကာင္းဘက္ကုိ ဦးတည္သြားႏုိင္တဲ့ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ေရာင္ျခည္တန္းတဲ့ တုိင္းျပည္ေတြ ျဖစ္လာပါတယ္။ သုိ႔ေသာ္ အဲလုိေပၚလာတဲ့ အခြင့္အလမ္းမ်ားကုိ ရယူလုိတဲ့ ႏုိင္ငံေရးဆႏၵ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခုိင္မာမႈေတြကုိ န အ ဖ ေခါင္းေဆာင္ေတြဘက္မွာ အခုအခ်ိန္အထိ မေတြ႔ရတာကေတာ့ျဖင့္ တုိင္းျပည္အတြက္ အားမလုိအားမရ ျဖစ္ရတယ္လုိ႔ ျဖည့္စြက္ေျပာလုိပါတယ္ ခင္ဗ်ား။

ေမး ------ ဦးမင္းလြင္ဦးေရ၊ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ့ တရားဥပေဒစုိးမုိးမႈ အေျခအေန ဘယ္လုိမ်ား ရွိပါသလဲခင္ဗ်ား။

ဦးမင္းလြင္ဦး ------ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္၊ တႏွစ္လုံးကို က်ေနာ္တုိ႔ ျပန္ၾကည့္မယ္ဆိုလုိ႔ရွိရင္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ထက္ေတာင္ အေျခအေန ဆုိးေနသည္ကုိ က်ေနာ္တုိ႔ ေတြ႔ရတယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ့ ၂၀၀၇၊ ၂၀၀၈ က က်ဴးလြန္ခဲ့တဲ့ ႏုိင္ငံေရး အမႈေတြကုိဘဲ အေရးယူခဲ့တာေတြရွိတယ္။ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္အထဲမွာ အဲဒီအျပင္ ေတာင္သူလယ္သမားေတြရဲ့ အခြင့္အေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေတာင္းဆုိမႈေတြ၊ ဒါေတြကုိလည္း ျပစ္ဒဏ္ေပးတာကုိ က်ေနာ္တုိ႔ ေတြ႔ေနရတယ္။ ေနာက္ၿပီး လူမႈကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္းေတြကုိ ျပစ္မႈႀကီးေလးစြာ ေပးတာကုိ က်ေနာ္တုိ႔ ေတြ႔ရွိရတယ္။ လူ႔အခြင့္အေရးကိစၥ ေဆာင္ရြက္ေပးေနသူေတြ ဟန္႔တားေႏွာင့္ယွက္မႈေတြ ေပးေနတာေတြကို က်ေနာ္တုိ႔ ေတြ႔ရတယ္။ အမႈေတြ လုိက္ပါေဆာင္ရြက္ေပးေနတဲ့ ေရွ႔ေနေတြကုိ အမႈေတြ လုိက္ပါ မေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေအာင္ ၿခိမ္းေျခာက္ဟန္႔တား တာေတြရွိတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ တရားခံေတြကေနၿပီးေတာ့ လြတ္လြတ္လပ္လြတ္ ေရွ႔ေန ငွားရမ္းခြင့္ မရဘဲနဲ႔ အာဏာပုိင္ေတြဘက္က ငွားေပးတဲ့ ေရွ႔ေနေတြကုိသာ ငွားရမ္းေပးရတဲ့အထိ ဖိအားေပးေနတာေတြကုိလည္း ၂၀၀၉ ခုႏွစ္မွာ ေတြ႔ရတယ္။

အဲေတာ့ က်ေနာ့အေနနဲ႔ အၾကမ္းဖ်င္း ေျပာလုိတာက ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းမွာ လြတ္လပ္တဲ့ တရားစီရင္ေရး မရွိေသးဘူး။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ အာဏာကုိ ခြဲေ၀က်င့္သုံးတဲ့စနစ္ က်ေနာ္တုိ႔မွာ ေကာင္းေကာင္း မရွိေတာ့ဘူး။ အုပ္ေရးေရး အာဏာပုိင္ေတြရဲ့ အလုိက် တရားရုံးေတြက လုိက္ပါေဆာင္ရြက္ေပးေနရတယ္ ဆုိတကုိ က်ေနာ္တုိ႔ ေတြ႔ရတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့တခါ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းမွာ အဆုိးဆုံးျဖစ္လာတာက လာဒ္စားမႈ၊ ခ်စားမႈေတြဟာ၊ တရားေရးဌာနမွာေရာ၊ ဥပေဒ၀န္ထမ္းေတြ အတြင္းမွာာပါ ဒီႏွစ္ခုဟာာ ဆုိးဆုိး၀ါး၀ါး ျဖစ္လာတယ္ဆုိတာကို က်ေနာ္တုိ႔ ေတြ႔ရတယ္။ အမႈတုိင္ခ်ိန္ေတာင္မွ က်ေနာ္တုိ႔ ပုိက္ဆံေပးရတဲ့ အေျခအေန၊ ပုိက္ဆံမရွိရင္ အမႈတုိင္လုိ႔ မရတဲ့အေျခအေနေတြမွာ ျဖစ္လာတာကို က်ေနာ္တုိ႔ ေတြ႔ရတယ္။

အဲေတာ့ အဲလုိျဖစ္တဲ့အတြက္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္အတြက္ ျဖစ္လာတဲ့အမႈေတြကုိ ေလ့လာၾကည့္တဲ့အခါ ျပည္သူလူထုေတြရဲ့ အသံကုိ နားေထာင္တဲ့အခါမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ့ တရားစီရင္ေရးကုိ ျပည္သူလူထုေတြက ယုံၾကည္ကုိးစားမႈမရွိဘူး ဆုိတာကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းမွာ ဥပေဒအကာအကြယ္ ထိထိေရာက္ေရာက္ မရႏုိင္ေတာ့ဘူး။ ျမန္မာႏုိင္ငံ အတြင္းမွာရွိတဲ့ တရားဥပေဒ အဖြဲ႔အစည္းအသီးသီးက တရားဥပေဒ စုိးမုိးေရးကုိ မေဖၚေဆာင္ႏုိင္ဘူးဆုိတဲ့ ယုံၾကည္ခ်က္မ်ဳိးကုိ ျပည္သူလူထုရဲ့ ဦးေႏွာက္ထဲမွာ စြဲေနတယ္ ဆုိတာကုိ က်ေနာ္တုိ႔ ေတြ႔ရတယ္။

အဲဒီလုိ ႀကဳံေတြ႔ရတဲ့အျပင္ ျပည္သူလူထုကေနၿပီးေတာ့ တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္ေတြကုိ ေထာက္ျပႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ လြတ္လပ္တဲ့ စာနယ္စင္း၊ သတင္းမီဒီယာေတြ ခြင့္ျပဳထားတာကုိ က်ေနာ္တုိ႔ မေတြ႔ရဘူး။ ဥပမာအားျဖင့္ ေျပာရရင္ နာဂစ္ကိစၥမွာ လုိက္ပါေဆာင္ရြက္တဲ့၊ သတင္းယူတဲ့ သတင္းေထာက္ေတြ၊ လူမႈကယ္ဆယ္ေရး ကိစၥမွာပါ၀င္ လုပ္ေပးတဲ့ အဖြဲ႔အစည္း၊ မီဒီယာေတြ၊ လူ႔အခြင့္အေရးကိစၥေတြနဲ႔ လူမႈကယ္ဆယ္ေရး ကိစၥေတြကုိ ျပင္းထန္စြာ အျပစ္ေပးတယ္ဆုိတာကုိ က်ေနာ္တုိ႔ ေတြ႔ရတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္အတြင္းမွာ တရားစီရင္ေရးဆုိင္ရာ ကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ရွိရင္ က်ေနာ္တုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းမွာ က်န္တဲ့ႏွစ္ထက္ပုိၿပီး ဆုိးရြားလာတယ္လုိ႔ဘဲ က်ေနာ့အေနနဲ႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္ခင္ဗ်ား။

ေမး ----- စီးပြားေရး ပညာရွင္တဦးျဖစ္တဲ့ ဦးစိန္ေဌးကလည္း ေျပာပါဦးခင္ဗ်ား။ NLD ျပန္ၾကားေရး အဖြဲ႔၀င္ ဦးအုန္းႀကဳိင္ရဲ့ စကားအေပၚ သုံးသပ္ျခင္းနဲ႔ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ စီးပြားေရး အေျခအေနကုိ ေျပာပါဦး ခင္ဗ်ား။

ဦးစိန္ေဌး ----- ဆရာဦးအုန္းႀကဳိင္ ေျပာသြားတဲ့ အထဲမွာ ျပည့္ျပည့္စုံစုံ ပါပါတယ္။ ႏုိင္ငံေရးကုိ အေျခခံၿပီးေတာ့ ဆရာက သုံးသပ္တဲ့အပုိင္းမွာ စီးပြားေရးအားျဖင့္ ႏႊယ္တဲ့ခ်က္ ၂ ခ်က္ေတြ႔ရတယ္ခင္ဗ်ား။ (၁) က ပါလဲဆုိေတာ့ အေမရိကန္ ဗမာျပည္အေပၚ ခ်ဥ္းကပ္တဲ့ မူ၀ါဒ ေျပာင္းလဲသြားတယ္လုိပ ေျပာပါတယ္။ အဲဒီလုိ ေျပာင္းလဲရတဲ့ အေၾကာင္းက ဘာလဲဆုိေတာ့ အထဲမွာျဖစ္တဲ့ အေျခအေနက ၂၀၀၈ ခုႏွစ္မွာ အေမရိကန္က ပိတ္လုိက္တဲ့ ခ်ိတ္ေပါ့ေလ။

အဲဒီစီးပြားေရး ပိတ္ဆုိ႔မႈရဲ့ အက်ဳိးဆက္က ဒီႏွစ္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ထဲမွာ ေရာက္လာတယ္ဗ်ား။ ေရာက္လာတဲ့အခါမွာ န အ ဖ နဲ႔ အေပါင္းအပါ စီးပြားေရး ကုမၸဏီေတြကုိ အထိနာေစတယ္ေပါ့ဗ်ား ။ တုိတုိေျပာရမယ္ဆုိရင္ ဘ႑ာေရးစီးဆင္းမႈ ျပႆနာမွာ အမ်ားႀကီး ထိခုိက္လာတယ္ဆုိေတာ့ ဒါေၾကာင့္တုိင္းျပည္မွာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊကေနၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ၫွိႏွႈိင္းမယ္လုိ႔ ေလလံပစ္လာတယ္။ ဒါကလားလုံးသိတယ္။

၂၀၀၈ ေလာက္၊ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္အကုန္ေလာက္မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဗုိလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊကုိ ေျပာဖူးတယ္ဗ်ား။ ဗုိလ္သန္းေရႊ ေရငုံေနခဲ့တာ။ ဒီႏွစ္မွာ ဘာေၾကာင့္ ဟေပးသလဲဆုိေတာ့ ႏုိင္ငံတကာရဲ့ ပိတ္ဆုိ႔တဲ့ အက်ဳိးဆက္ဟာ ထိခုိက္လာတဲ့အခါမွာ န အ ဖ ဟာ မလုပ္ခ်င္ဘဲနဲ႔ လုပ္လုိက္တဲ့ အခ်က္တခ်က္ကုိ ေတြ႔ရပါတယ္။ ဒီကေန႔ ျဖစ္ေနတဲ့ အေၾကာင္းအရင္းဟာ ဆႏၵမရွိဘူးဆုိတာဟာ ေပၚလြင္ေနပါတယ္။ ဒါကုိ ျပင္ဖုိ႔လုိတယ္။

ေနာက္တခု တုိင္းျပည္အတြင္းမွာ အားလုံးသိတယ္။ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ သံဃာေတာ္မ်ားကုိ အဲဒါၿပီးသြားတဲ့ အထဲမွာ ကုလသမဂၢ ၀င္သြားတဲ့အထဲမွာ ရည္ရြယ္ခ်က္ (၃) ခုပါတယ္။ အားလုံးမွတ္မိၾကမွာပါ။ ဒီအခ်က္ (၃) ခ်က္ထဲမွာ တခ်က္ပါတယ္။ တုိင္းျပည္ရဲ့ စီးပြားေရးဟာ ဆုိးေနၿပီ။ ဆင္းရဲမြဲေတြမႈ ပေပ်ာက္ရန္အတြက္ ဒီျပႆနာကို ကုိင္တြယ္ဖုိ႔လုိတယ္ဆုိရင္ တကမၻာလုံးက တုိက္တြန္းထားတဲ့ အခ်က္ရွိတယ္။ လုပ္ေဆာင္ပါလုိ႔ တုိက္တြန္းထားတဲ့အခ်က္ ရွိတယ္။ စီးပြားေရး အခ်က္ေျပာရမယ္ဆုိရင္ ဗုိလ္္သန္းေရႊ အခ်ိန္ယူရမယ္။ မယူလုိ႔ရွိရင္ တဖက္လူက အထိနာေနၿပီ။ ဒါေၾကာင့္ ေဒၚစုနဲ႔ စကားေျပာရမယ္။

ေနာက္တခုက စီးပြားေရး ျပႆနာ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ျဖစ္တဲ့အခါက်ေတာ့ ဟုိတေန႔ ႏုိ၀င္ဘာလမွာေျပာသြားတယ္။ တိုင္းျပည္တုိးတက္ေနပါတယ္။ တဖက္က သူ႔ရဲ့အလုိေတာ္ရိေတြက အေမရိကန္ စီးပြားေရးပိ္တ္ဆုိ႔မႈေၾကာင့္ ျပည္သူလူထု ဆင္းရဲေနၿပီ။ ၿခိမ္းေျခာက္ေနတဲ့ စကားေတြက ျပန္႔ေနတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္မုိ႔လုိ႔ ႏုိင္ငံတကာကလည္း ဒါကုိလုပ္ပါလုိ႔ ဖိအားေပးေနတယ္။ တကယ့္အစီအစဥ္မွာ မျဖစ္တဲ့အခါက်ေတာ့ ကမၻာေၾကာ္ အေမရိကန္ စီးပြားေရးပညာရွင္ မစၥတာ စတိကလိကုိ သူကိုယ္တုိင္ မဖိတ္ဘူး။ UNDP က တာ၀န္ရွိတဲ့ပုဂၢဳိလ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေဌးဦးနဲ႔ လႊဲၿပီးေတာ့ မစၥတာ စတိကလိကုိ ျမန္မာျပည္ကုိ လာၿပီးေတာ့ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကုိ ေကာင္းမြန္တဲ့ ေပၚလစီခ်ေပးပါ ဆုိတဲ့ ထူးျခားမႈတခု ျဖစ္လာတယ္။

ဒါက ႏုိင္ငံေရးနဲ႔ စီးပြားေရး ဆက္ႏြယ္ေနတဲ့အခ်က္ကုိ ေတြ႔ရတယ္။ ဆရာဦးအုန္းႀကဳိင္လည္း ေထာက္ျပသြားတယ္။ အဓိက ေဒၚစုလည္း ေျပာတာဘဲ။ တုိင္းျပည္တျပည္ တည္ၿငိမ္တုိးတက္ သာယာေစခ်င္ရင္ ႏုိင္ငံေရးတခုထဲ ေျပာင္းလဲလုိ႔မရဘူး။ အေျခခံက ႏုိင္ငံေရးဘဲ။ သုိ႔ေသာ္ စီးပြားေရးလည္း ေျပာင္လဲေပးရမယ္။ အဓိက ေခါင္းနဲ႔ပန္းလုိဘဲ။ ဒါကုိဘဲ မစၥာ စတိကလိက ပါးပါးနပ္နပ္ ေျပာသြားတယ္။

တုိင္းျပည္ တကယ္ေျပာင္းမယ္ဆုိရင္ ႏုိင္ငံေရးနဲ႔ စီးပြားေရး ဆက္စပ္ေနတဲ့ အခ်က္ကုိ ခင္ဗ်ားတုိ႔ ေျပာေပးၾကပါလုိ႔ အႀကံျပဳၿပီးသြားတဲ့ အခါက်ေတာ့ ဒါ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ အတြင္းမွာ ထူးျခားတဲ့အခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်ား။ အေျခေန႔ ျပည္သူလူထု အသိဆုံးပါခင္ဗ်ား။

ေမး ------ ဟုတ္ကဲ့ ဦးစိန္ေဌးခင္ဗ်ား။ က်ေနာ္တခု ထပ္ေမးပါရေစ။ က်ေနာ္တုိ႔လည္း သတင္းေတြရပါတယ္။ အစုိးရ တာ၀န္ရွိတဲ ပုဂၢဳိလ္ေတြကုိယ္တုိင္ကလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ အထည္ခ်ဳပ္ က်ေနာ္တုိ႔ ဒီရက္ပုိင္းကဘဲ အသံလႈိင္ ထုတ္ခဲ့ပါေသးတယ္။ တၿပဳိင္နက္မွာ ပိတ္ဆုိ႔မႈရဲ့ အက်ဳိးဆက္အျဖစ္ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း လုိဟာမ်ဳိး နစ္နာမႈေတြ ရွိေနေပမဲ့လည္း တၿပဳိင္နက္မွာ ျမန္မာအစုိးရဟာ ေရနံနဲ႔ သဘာ၀ဓါတ္ေငြေတြမွာ ေငြေၾကး အေျမာက္အျမား ရေနတယ္။ တရုတ္ကလည္း မွီခုိအားထားေနရတဲ့ အေျခအေနျဖစ္တယ္။ အာဆီယံကလည္း မီွခုိအားထား ေနရတယ္ဆုိေတာ့ ျမန္မာအစုိးရက ပိတ္ဆုိ႔မႈဒဏ္ကုိ ခံရသင့္သေလာက္ ခံရေပမဲ့လည္း သူတုိ႔သိပ္ၿပီး ဂရုစုိက္ပါ့မွာလားခင္ဗ်ား။

ဦးစိန္ေဌး ------ ခဏက ဦးခင္ေမာင္စုိး ေျပာသြားတဲ့အထဲမွာ စီးပြားေရးပိတ္ဆုိ႔မႈေၾကာင့္ အထည္ခ်ဳပ္စက္ရုံေတြ နစ္နာတယ္။ သာမန္ေတာ့ ဟုတ္တယ္ဗ်ား။ တကယ္ၾကည့္ရင္၂၀၀၅ ခုႏွစ္မွာ MSA လုိ႔ေခၚတာ Marti Faber Act ဆုိတာကုိ ကမၻာက ရုပ္သိမ္းလုိက္ၿပီးဗ်ား။ ကုိတာစနစ္က မရွိတဲ့အခါက်ေတာ့ အဲဒီက အထည္ခ်ဳပ္ေတြ တရုတ္ကုိယွဥ္လုိ႔ မရေတာ့ဘူး။ အေမရိကန္မွာၾကည့္လုိက္ တရုတ္ပစၥည္းဘဲရွိတယ္။ ဗမာပစၥည္း ဘယ္လုိတုိးႏုိင္မွာလဲ။ အဲဒီ Impact ေၾကာင့္မုိ႔ ဗမာျပည္မွာရွိတဲ့ အထည္စက္ရုံေတြက ဒီပိတ္ဆုိ႔မႈက က်လာတာ။ အေမရိကန္ ပိတ္ဆုိ႔မႈက အေမရိကန္ကုိ သြားတဲ့သန္း ၃၀၀ ေလာက္ဘဲ က်တယ္။ ဒါေပမဲ့ ယူေရာပ္တုိ႔ ဂ်ပန္တုိ႔ကုိသြားတာ က်တဲ့အေၾကာင္းအရင္းက အဲဒီ compotation ေၾကာင့္ သူတုိ႔ရႈံးသြားတယ္။

ေနာက္တခုက အားလုံးသိတဲ့အတုိင္း ၂၀၀၉ က တကမၻာလုံး စီးပြားေရးပ်က္ကဒ္ ဆုိ္က္တ့ဲအခါက်ေတာ့ Demand မရွိဘူးဗ်ား။ အဲဒါေၾကာင့္ က်တာ။ ခဏက်ေနာ္တင္ျပခဲ့တဲ့ ဆရာဦးအုန္းႀကဳိင္တုိ႔က အထဲမွာျဖစ္ေနလုိ႔ ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္း ေျပာရတာကုိဗ်ား။ ကေန႔က ဗုိလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊက စီးပြားေရး ပိတ္ဆုိ႔မႈကုိ ဟေပးတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ သည္တယ္။ NLD ကုိသည္တယ္။ သူတုိ႔ အသုံးမက်တဲ့ Miss management ေၾကာင့္ တုိင္းျပည္ စီးပြားေရး က်တာကုိး။ NLD ကုိ ထုိးခ်တာ။ အဲဒါေၾကာင့္ ရုိးသားမႈ ရွိရဲ့လား။ ဒါကတခ်က္။ ေနာက္တခု ဦးခင္ေမာင္စုိး ေမးတ့ဲေမးခြန္းနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ လက္ရွိဗမာႏုိင္ငံဟာ ေရနံန႔ဲ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႔ ထြက္ေနတယ္။ ထြက္ေနတဲ့ အခါက်ေတာ့ တကယ္တန္း တုိင္းျပည္စီးပြားေရးအတြက္ လုပ္ပါ့မလားဆုိတဲ့ အမွန္ဘဲ။ မလုပ္ျဖစ္လုိ႔ဘဲ တုိင္းျပည္ျပႆနာတက္ေနတယ္။

၂၀၀၂ ခုႏွစ္က စၿပီးေတာ့ ေရနံနဲ႔ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႔ ေရာင္းရေငြ ေဒၚလာသန္း ၁၀၀၀ ေက်ာ္ရတယ္ဗ်ား။ မႏွစ္ကဆုိရင္ သန္း ၄၀၀၀ ေက်ာ္ရတယ္။ နာဂစ္ျဖစ္တဲ့ အခါမွာ နာဂစ္နဲ႔ပတ္သက္လု႔ိ ဘာကူညီသလဲ။ သိသိသာသာ ဘာမွ မကူညီဘူး။ ခဏက ဦးမင္းလြင္ဦးလည္း ေျပာတယ္။ အဲေတာ့ အဲဒီပုိ္က္ဆံ ဘယ္ေရာက္ေနသလဲ။ ေနျပည္ေတာ္ေဆာက္၊ လႈိင္ဂူႀကီးေတြ ေဆာက္ေနတယ္။ အေထာက္အထား အတိအက် က်ေနာ္တုိ႔ဆီမွာ ရွိတယ္။ အဲဒီ Miss management တုိင္းျပည္မွာ ရွိေနတဲ့ပုိက္ဆံ local currency ေတြမဟုတ္ဘူး။ သိပ္ရွားပါးတဲ့ ႏုိင္ငံျခားေငြကုိ သုံးစြဲေနတဲ့ ျပႆနာေတြရွိတယ္။ ဟုိတေန႔က ဟန္ျပတခုရွိေသးတယ္။ တရုတ္ ဒုသမတလာတယ္။ လာတဲ့အခါက်ေတာ့ အေနာက္ပုိင္းက ယက္ကန္းက ထြက္တဲ့ေရနံနဲ႔ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႔ေတြ ေရာင္းဖုိ႔ ျပင္ေနၿပီ။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ကုိ ေရာင္းေတာ့မယ္။ ပုိက္လုိင္းတြယ္ေတာ့မယ္။ တဖက္က က်ေနာ္တုိ႔ျပန္ၾကားတယ္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊက ဦးေန၀င္းလုိဘဲ။ Gess ေတြ ေရာင္းတဲ့အခ်ိန္မွာ မလွမ္းမကမ္းမွာ အဲလုိမ်ဳိးဘဲ သူက တုိင္းျပည္မွာ Gass ထြက္ေနၿပီ။ ငါတုိ႔ပုိက္ဆံ အမ်ားႀကီးရွိတယ္။ လႈိင္ဂူေတြတူးမယ္။ ဒါကာကြယ္ေရးအတြက္ အေၾကာင္းျပတယ္။

ေနာက္တခ်က္က ဘာလဲဆုိေတာ့ ေနာင္ငါးႏွစ္မွာ ျဖစ္ႏုိင္မွာ စက္မႈႏုိင္ငံ ထူေထာင္မယ္။ ျဖစ္ႏုိင္မွာလာားဗ်ား။ စီးပြားေရးပညာရွင္ေတြ ရီတယ္ဗ်ား။ ဒါေၾကာင့္မုိ႔ ခဏဦးခင္ေမာင္စုိး ေမးတဲ့ေမးခြန္းကုိ တကယ္လုပ္ခ်င္တဲ့ဆႏၵ ရွိဖုိ႔လုိတယ္။ တကယ္လုပ္ရင္ တကယ္ျဖစ္တယ္။ အားလုံးက ႏုိင္ငံေရးဘဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ စီးပြားေရး ရႈေထာင့္ကဘဲ ၾကည့္ၾကည့္ တုိင္းျပည္အတြက္ ေစတနာ တကယ္ရွိရင္ ဗမာျပည္သည္ အလားအလာရွိတယ္။ ဒါေပမဲ့ ခဏက က်ေနာ္ေျပာသြားတဲ့ စကားကုိ ျပန္ေကာက္ရင္ ႏုိင္ငံေရးနဲ႔ စီးပြားေရးဟာ ဆက္ႏြယ္ေနတဲ့ ေခါင္းနဲ႔ပန္း၊ တြဲလုပ္ပါ။ ဒါေၾကာင့္မုိ႔ ဦးခင္ေမာင္စုိး က်ေနာ္တုိ႔က မထင္ဘူးခင္ဗ်ား။

ေမး ------ ဟုတ္ၿပီ။ အဲလုိအေျခအေနမွာ လာမဲ့ ၂၀၁၀ ကေရာ ဘယ္လုိ သုံးသပ္ၾကမွာလဲ ခင္ဗ်ား။ ဦးဘုိလွတင့္ ေျပာပါဦး။

ဦးဘုိလွတင့္ ----- ခဏက ဆရာဦးအုန္းႀကဳိင္ တင္ျပသြားသလုိဘဲ လက္ရွိတည္ရွိေနတဲ့ အေျခအေနေကာင္းေတြကုိ ဆုပ္မိကိုင္မိ ျဖစ္လာေအာင္၊ လက္ေတြ႔ ျဖစ္လာေအာင္ ႏုိင္ငံေရးဆႏၵ တူညီစြာနဲ႔ အျပန္အလွန္ ေလးစားမႈ ရွိစြာနဲ႔ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ န အ ဖ ေခါင္းေဆာင္္မ်ားထဲမွာ အျပည့္အ၀ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားႏုိ္င္မယ္ ဆုိရင္ေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ လမ္းေၾကာင္းမွန္ အေပၚကုိေရာက္ဖုိ႔ အခ်ိန္ရွိပါေသးတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္မွာ ေရြးေကာက္ပြဲဟာ အဓိက အေၾကာင္းတရပ္ ျဖစ္တယ္။ ေနာက္တေၾကာင္းက စီးပြားေရး ႏုိင္ငံေရးအရ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကုိ ဘယ္လုိ အေျဖရွာၾကမွာလဲဆုိတဲ့ အေျခအေနအေပၚမွာ မူတည္ပါတယ္။

တကယ္တန္း န အ ဖ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနနဲ႔ အေလးအနက္ ထားသင့္တာကေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံလုိ တကယ့္ တုိင္းရင္းသားေပါင္းစုံ စုေ၀းၿပီးေတာ့ ေနထိုင္တဲ့ၿပီးေတာ့ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ ျဖတ္သန္းခဲ့ဖူးတဲ့ တုိင္းျပည္တျပည္ဟာ အဲဒီကိစၥေတြကို မွန္မွန္ကန္ကန္ ေလးေလးနက္နက္ အျပန္အလွန္ေလးစားမႈနဲ႔ အေျဖရွာမႈ မရွိမခ်င္းကေတာ့ လမ္းေၾကာင္းမွန္ အေပၚကုိ ေရာက္သြားဖုိ႔ အဓိကအားျဖင့္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံတကာ မိသားစုရဲ့ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို အျပည့္အ၀ရဖုိ႔ ခက္ပါတယ္။ အဲဒီအေျခခံေတြ အေပၚမွာ န အ ဖ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကုိ က်ေနာ္တုိ႔ တုိက္တြန္းခ်င္တာကေတာ့ ၁၉၉၀ လည္းပဲ တုိင္းျပည္ဟာ အခြင့္အလမ္းေကာင္းတခုကုိ လက္လႊတ္ခဲ့ရဖူးတယ္။ ဒါကလည္းပဲ အဓိကအားျဖင့္ န ၀ တ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားရဲ့ ေတြေ၀မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ခဲ့ရတာ ျဖစ္တယ္။

အခုအခ်ိန္မွာလည္း တုိင္းျပည္မွာ လမ္းေၾကာင္းမွန္ကုိ ျပန္ေရာက္ဖုိ႔ အခြင့္အလမ္းေကာင္းတခုကုိ ျပန္ၿပီးရျပန္တယ္ခင္ဗ်ား။ အဲဒီလုိ ျပန္ရတဲ့ အေျခခံအေပၚမွာ ႏုိင္ငံေရးဆႏၵရွိရွိ၊ ရုိးသားမႈရွိရွိ၊ တုိင္းျပည္နဲ႔ တပ္မေတာ္ကုိ တကယ္ခ်စ္ရင္ အထူးသျဖင့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊ ဆုံးျဖတ္ခ်က္္ မွန္မွန္ကန္ကန္နဲ႔ က်န္တဲ့ န အ ဖ တဖြဲ႔လုံးကုိ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ ေပးသြားမယ္ဆုိလုိ႔ရွိရင္ ၂၀၁၀ ဟာ တုိင္းျပည္ကုိ အေကာင္းဘက္သုိ႔ ဦးတည္သြားႏုိင္တဲ့ႏွစ္ ျဖစ္လာႏုိင္ေသးတယ္လုိ႔ က်ေနာ္သုံးသပ္ပါတယ္။

ေမး ---- ဟုတ္ကဲ့ ဦးမင္းလြင္ဦးရဲ့ ဥပေဒရႈေထာင့္က ၂၀၁၀ အေျခအေန ဘယ္လုိရႈျမင္မွာလဲ ခင္ဗ်ား။

ဦးမင္းလြင္ဦး ------ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ အတြင္းမွာ က်ေနာ္တုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ့ တရားစီရင္ေရးစနစ္ကုိ က်ေနာ္ကေတာ့ မွ်မွ်တတရွိတဲ့ တရားစီရင္ေရး၊ လြတ္လပ္တဲ့တရားစီရင္ေရး ျဖစ္ေစခ်င္တယ္ေပါ့ဗ်ား။ သုိ႔ေသာ္လည္း ၂၀၁၀ မွာ အာဏာပုိင္ေတြရဲ့ ႀကီးမွဴးတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲကလည္း မျဖစ္မေန စီမံေဆာင္ရြက္ ရဦးမယ္ျဖစ္တယ္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ နာဂစ္မုန္တုိင္း တုိက္ၿပီးခဲ့အခါ လူေတြေသေက်ေနတဲ့ အၾကားမွာ မျဖစ္မေန မဆႏၵခံယူပြဲေတြ လုပ္ခဲ့တာေတြရွိတယ္။ ဒီသာဓကေတြေၾကာင့္ ၂၀၁၀ မွာလည္း ေရြးေကာက္ပြဲကုိ မျဖစ္ ျဖစ္ေအာင္ သူ႔ဘက္က ေဆာင္ရြက္မယ္လုိ႔ က်ေနာ္တုိ႔ သိေနတယ္။

အဲေတာ့ အာဏာပုိင္ေတြရဲ့ လုပ္ေဆာင္မႈေတြကုိ အဟန္႔အတားျဖစ္တဲ့ ကိစၥရပ္ေတြကုိ တခ်ဳိ႔ သေဘာမတူတဲ့ ျပည္သူေတြရွိမယ္၊ လူငယ္ေတြရွိမယ္။ အဲဒီလုိမ်ဳိး တုံ႔ျပန္လာမဲ့ အရာေတြကုိ ဆက္လက္ဖိႏိွပ္ဦးမယ္လုိ႔ က်ေနာ္တုိ႔ ထင္ျမင္ယူဆပါတယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔လည္းဆုိေတာ့ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဆႏၵခံယူပြဲလုပ္တုန္းက မဲရုံကုိ ဓါတ္ပုံရုိက္တဲ့သူေတြကုိေတာင္ ေထာင္ဒဏ္ ၂ ႏွစ္ အျပည့္ေပးထားတယ္ဆုိေတာ့ ဆႏၵခံယူပြဲမွာ နည္းနည္းပါးပါး လႈပ္ရွားလုိက္တာကုိပဲ ႀကီးေလးတဲ့ ျပစ္ဒဏ္ေတြ ေပးဦးမယ္လုိ႔ က်ေနာ္ထင္ျမင္ယူဆတယ္။ ဒါက ၂၀၁၀ အတြင္းမွာ က်ေနာ့အျမင္နဲ႔ ထင္ျမင္ယူဆတာကေတာ့ တရားဥပေဒဘက္က ေကာင္းတဲ့လမ္း သိပ္မျမင္ဘူး ဆုိတာကုိ က်ေနာ္တုိ႔ ေျပာခ်င္တယ္။

ေမး ------ ဦးစိန္ေဌး လာမဲ့ ၂၀၁၀ ျမန္မာ့စီးပြားေရး အေျခအေနကုိ အက်ဥ္းၿခဳံးၿပီး ေျဖၾကားေပးပါ။ အေမရိကန္ အစုိးရက တကယ္လုိ႔ ျမန္မာအစုိးရအေနနဲ႔ ဒီမုိကေရစီေရွးရႈတဲ့ အေျပာင္းအလဲ သိသိသာသာ မလုပ္ဘူး ဆုိလုိရွိရင္ တုိးခ်က္ပိတ္ဆု႔ိမႈ လုပ္မယ္လို႔ ေျပာထားပါတယ္။ အဲဒီအထဲမွာ ႏုိင္ငံတကာဘဏ္ေတြကုိ ပိတ္ဆုိ႔တဲ့နည္းက တကယ္ဘဲ ထိေရာက္တယ္လုိ႔ တကမၻာလုံးက စီးပြားေရး ပညာရွင္ေတြ ေျပာေနၾကတယ္ဆုိေတာ့ ျမန္မာျပည္က အေမရိကန္နဲ႔ တုိက္ရုိက္စီးပြားေရး မလုပ္ေပမဲ့ တျခားႏုိင္ငံတကာ တုိင္းျပည္နဲ႔ ဆက္သြယ္ၿပီး ရရွိတဲ့ေငြေတြကုိ ႏုိင္ငံတကာဘဏ္ေတြက သုံးစြဲရာမွာ အေမရိက ျပည္ေထာင္စုကေနၿပီးေတာ့ ဘယ္လုိပိတ္ဆုိ႔ၿပီး ထိခုိက္ေစႏုိင္ပါသလဲ။ ျဖည့္စြက္ၿပီး ေျပာေပးေစခ်င္တယ္။

ဦးစိန္ေဌး ----- တခ်က္က ဘာလဲဆုိေတာ့ တုိင္းျပည္အတြက္ တကယ္ေကာင္းတ့ဲ ေစတနာ ရွိမယ္ဆုိရင္ ကုိယ့္အမွားကုိ ကုိသိဖုိ႔လုိတယ္။ ဒါကုိ ေစတနာသန္႔သန္႔နဲ႔ တုိင္းျပည္မ်က္ႏွာကုိ ၾကည့္ဖုိ႔လုိတယ္။ စီးပြားေရး ေကာင္းေစခ်င္ရင္ ၂ ခ်က္ဘဲရွိတယ္။ ၁ ခ်က္က Miss management of the economy ဒါေတြ ပညာရွင္ေတြအားလုံး အကုန္သိတယ္၊ က်ေနာ္ျပန္မေျပာေတာ့ဘူး။ တုိင္းျပည္စီးပြားေရး စီမံခန္႔ခြဲတဲ့ေနရာမွာ လြဲမွားေနတယ္။ အခ်ဳိ႔ေျပာတယ္။ ႏုိင္ငံျခားေငြ ဖန္တီးတာ၊ Budget သုံးစြဲတာ။ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွတာ။ အကုန္လုံး Policy ဒါေတြက Miss management ဘဲ။ လူေတြကုိ စီမံတာကအစ အဲဒါေတြကုိ ေျပာင္းေပးပါ။ ပါးစပ္နဲ႔ Market economy မရဘူး။ တကယ္တန္း လုပ္မယ္ဆုိရင္ ၂၀၁၀ နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့
တုိင္းျပည္ဟာ ေကာင္းလာပါလိမ့္မယ္။

ခဏဦးခင္ေမာင္စုိးေျပာတဲ့ ဘ႑ာေရး ပိတ္ဆုိ႔မႈ၊ ဘ႑ာေရး ပိတ္ဆုိ႔မႈကုိ သူတုိ႔ကုိထိလုိ႔ ဦးေတဇက အေမရိကန္ အစုိးရကုိ ေပးတဲ့စာကုိ က်ေနာ္တုိ႔ လက္ထဲေရာက္လာတာဘဲ။ န အ ဖ မွာ ႏုိင္ငံျခားေငြ သန္းေပါင္း ၄၀၀၀ ေက်ာ္ရွိေနတယ္။ အားလုံးကေျပာတယ္။ အမွန္အကန္ပါ။ အဲဒါေတြ ဘယ္မွာထားသလဲ။ စကာၤပူဘဏ္တခုမွာ ထားတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔မွာလည္း အေထာက္အထားရွိတယ္။ အဲဒီမွာ ထားတာကုိ လုိက္ပိတ္မယ္ဆုိရင္ ပိတ္လုိ႔ရတာေပါ့။ ဘာေၾကာင့္လည္းဆုိေတာ့ ႏုိင္ငံတကာေငြေၾကး ဘ႑ာေရးစနစ္က အေမရိကန္သုံးေငြကုိ သြားေနတယ္။ အဲဒီေငြေၾကးကုိ ကုိင္လုိက္မယ္ဆုိရင္ အလြန္ထိမဲ့ ကိစၥျဖစ္တယ္။

ေနာက္တခု န အ ဖ က သယံဇာတ စြမ္းအားေတြ ေရာင္းရတဲ့ေငြဟာ သူျပည္တြင္းမွာထားလုိ႔ ဘယ္လုိမွ မလုံၿခဳံဘူး။ မလုံၿခဳံရင္ ဘယ္ဘဏ္မွာ ထားမွာလဲ၊ ႏုိင္ငံျခားဘဏ္မွာ ထားမယ္ဆုိရင္၊ ႏုိင္ငံျခားဘဏ္ေတြဟာ ကမၻာ့ဘဏ္တုိ႔လုိ၊ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေငြေၾကးရန္ပုံေငြအဖြဲ႔ IMF တုိ႔လုိ သူ႔သြားတဲ့အခါက်ေတာ့ အဲဒီအခါ ဥပေဒရႈေထာင့္အရ၊ ဘ႑ာေရးစည္းမ်ဥ္းအရ ကုိင္တြယ္လုိ႔ရတဲ့ဟာက အေမရိကန္လက္ထဲမွာ အမ်ားႀကီးရွိတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ထိေရာက္မႈရွိတယ္။ တခ်က္ဘဲ ေအာင္ျမင္ေအာင္ လုပ္မယ္ဆုိရင္ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံက ထိေရာက္ေအာင္ လုပ္ဖုိ႔ဆုိရင္ ျပည္တြင္းမွာရွိတဲ့ အင္အားစုေတြက အဲဒီက သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကုိ ေဖၚထုတ္ဖုိ႔လုိတယ္။

က်ေနာ္တုိ႔ဆီမွာလည္း အတုိင္းအတာ အခ်ဳိ႔အထိရွိပါတယ္။ ဥပမာ- ဗမာႏုိင္ငံက စစ္တပ္က လက္၀ါးႀကီးအုပ္ေနတဲ့ ဦးပုိင္လီမီတက္က တုိင္းျပည္စီးပြားေရးကို ခြ်တ္ၿခဳံက်ေအာင္ လုပ္ေနတဲ့အခ်က္ေတြ အမ်ားႀကီးရွိတယ္။ အဲေတာ့ တုိင္းျပည္ စီးပြားေရးကုိ သူတုိ႔ပံ့ပုိးေပးတာ မဟုတ္ဘူး။ န အ ဖ မ်က္လွည့္ျပေနတာ၊ တုိင္းျပည္တုိးတက္တယ္ ဆုိတာက အဲလူေတြ တုိးတက္ေနတာ။ အဲဒီက မေတာ္မတရား ျဖစ္ေနတဲ့ကိစၥေတြကုိ ဘ႑ာေရးနည္းအားျဖင့္ ေျဖရွင္းလုိ႔ ရပါတယ္။ အဲဒါေတြကုိ ေဖၚထုတ္ဖုိ႔လုိပါတယ္။ ႏုိင္ငံေရးအားျဖင့္လည္း ေတာင့္ခံၿပီးေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ အေရးဆုိ တုိက္ပြဲ၀င္ရမယ္။

စီးပြားေရးအားျဖင့္လည္း Finical Sanction ေတြကုိ ေဖၚထုတ္မယ္ဆုိရင္ အားလုံးဟာ လုိခ်င္တဲ့ပန္းတုိင္ကုိ ေရာက္မယ္။ အားလုံး၀ုိင္း၀န္းႀကဳိးစားၾကမယ္ ဆုိရင္ေတာ့ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္အတြက္ ေကာင္းတဲ့အေျခအေန ေရာက္ပါလိမ့္မယ္လုိ႔ က်ေနာ္တုိ႔ ဒီလုိဘဲ ျမင္ပါတယ္ခင္ဗ်ား။

ေမး ----- အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေနနဲ႔ လာမဲ့ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ကုိ ဦးဘုိလွတင့္ ဘယ္လုိျမင္ပါသလဲ။

ဦးဘုိလွတင့္ ----- တခ်က္ဘဲ ျဖည့္စြက္ခ်င္ပါတယ္၊ စီးပြားေရးအရ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု အေနနဲ႔ တကယ္လုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ သူတုိ႔ေမွ်ာ္လင့္ထားတဲ့ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးတုိ႔ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးေရးတုိ႔ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသား လြတ္ေျမာက္ေရးတုိ႔ စသည္အားျဖင့္ ျဖစ္လာလုိ႔ရွိရင္ အေမရိကန္ လႊတ္ေတာ္မွာေရာ အစုိးရမွာပါ အက်ပ္အတည္းရွိပါတယ္။ အဲဒီလုိအခါက်လုိ႔ရွိရင္ အားလုံးက ေျပာေနၾကတဲ့ ပိတ္ဆုိ႔မႈဆုိတာဟာ စဥ္းစားလာရတဲ့ အေၾကာင္း ရွိပါတယ္။ အဲလုိစဥ္းစားလာတဲ့ အခါက်ေတာ့ ျပန္ၾကည့္လုိ႔ရွိရင္ ေျမာက္ကုိးရီးယား ႏုိင္ငံမွာက်ေတာ့ ေျမာက္ကုိးရီးယား ႏုိင္ငံမွာတုန္းက ေျမာက္ကုိးရီးယား အစုိးရက မကာအုိအေပၚမွာ ထားတယ္ခင္ဗ်။ အဲဒီကိစၥကုိ အေမရိကန္ ထိထိေရာက္ေရာက္ ေဆာင္ရြက္လုိက္တာနဲ႔ ၆ ႏုိင္ငံ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးပြဲေတြ ျဖစ္ေပၚခဲ့တာ ရွိပါတယ္။

အဲလုိ ျမန္မာနုိင္ငံမွာလည္း အဲလုိ အေျခအေနဆုိးမ်ဳိးကုိ မႀကဳံဖုိ႔ဆုိရင္ေတာ့ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုနဲ႔ န အ ဖ ဟာ အျပည့္အ၀ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားဖုိ႔ လုိအပ္တယ္လုိ႔ က်ေနာ္တုိ႔ သုံးသပ္ပါတယ္။ တဖက္ကလည္း အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရနဲ႔ ရုိးရုိးသားသား ျပည့္ျပည့္၀၀ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မယ္၊ အျခားတဖက္မွာ မရွိမျဖစ္ ေျဖရွင္းရမည့္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရး ျပႆနာကုိ သတိၱရွိရွိနဲ႔ ေဆြးေႏြးမယ္၊ ရင္ဆုိင္မယ္ဆုိလုိ႔ရွိရင္ ၂၀၁၀ ဟာ တုိင္းျပည္အတြက္ အက်ဳိးရွိတဲ့ႏွစ္ ျဖစ္ႏုိင္မယ္လုိ႔ သုံးသပ္ခ်င္ပါတယ္ ခင္ဗ်ား။

ပါ၀င္ေဆြးေႏြးေပးၾကတဲ့ ဦးဘုိလွတင့္၊ ဦးမင္းလြင္ဦးနဲ႔ ဦးစိန္ေဌးတုိ႔ကုိ အထူးေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

1 comments:

  1. Hallo.I have visited your interesting blog.Do You want visit the my blog for an exchange visit?Ciao.
    http://internapoli-city.blogspot.com/

    ReplyDelete