Saturday, February 06, 2010

Filled Under:

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲဆႏၵရွင္တုိ႔ရဲ့ အခြင့္အေရးကုိ ရေအာင္ ဘယ္လုိယူၾကမွာလဲ

VOA ----- 3 January 2010 (တုိက္ရုိက္ေလလႈိ္င္း အစီအစဥ္)

ပင္တုိင္ ေဆြးေႏြး ေပးမဲ့သူ ႏွစ္ဦးက အေျခခံဥပေဒ ေရးရာ ကြ်မ္းက်င္သူ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု အင္ဒီယားနား တကၠသုိလ္ ေမာ္ရာ ဥပေဒ ေက်ာင္းမွာ လက္ေထာက္ၫႊန္ၾကား ေရးမွဴး အျဖစ္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ေနသူ ေဒါက္တာဆလုိင္းငုံက်ဴး လ်ံ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေရွ႔ေနမ်ား ေကာင္စီ အဖြဲ႔၀င္ျဖစ္ၿပီး၊ အာရွ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္တြင္ ျမန္မာ့ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ကိစၥကုိ ေဆာင္ရြက္ ေပးေနသူ ဦးမင္းလြင္ဦးႏွင့္ အထူးဧည့္သည္ေတာ္ ဦးေက်ာ္ဇံသာတုိ႔ ပါ၀င္ ေဆြးေႏြးထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေမး ----- ပထမဦးဆုံး ေဒါက္တာဆလုိင္းငုံက်ဴးလ်ံကုိ ေမးခ်င္တာက မဲဆႏၵရွင္ေတြရဲ့ အခြင့္အေရးကုိ ဥပေဒနဲ႔ အကာအကြယ္ ေပးထားတာမ်ဳိး တိတိက်က် တျခားႏုိင္ငံေတြမွာ ရွိပါသလား။ အက်ဥ္းေျပာျပေပးပါ။

ဆလုိင္းငုံက်ဴးလ်ံ ------ ရွိပါတယ္။ ဥပမာ အေမရိကန္မွာ သူတို႔ရဲ့ အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ (၁) နဲ႔ အမွတ္ ၁၅ မွာ မဲေပးပုိင္ခြင့္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ အေျခခံဥပေဒအရ အကာအကြယ္ ေပးထားတယ္။ အဲဒီအျပင္မွာ ဥပေဒျပဳခြင့္ အာဏာကေန ဥပေဒျပဳထားတဲ့ ဥပေဒေတြ အမ်ားႀကီးနဲ႔ မဲေပးပုိင္ခြင့္ကုိ အကာအကြယ္ ေပးထားတာ ရွိပါတယ္။ အေမရိကန္ တခုတည္း မဟုတ္ပါဘူး။ အိႏၵိယနဲ႔ အျခားဒီမိုကေရစီ ႏုိင္ငံမ်ားကုိ ၾကည့္လုိ႔ရွိရင္ မဲေပးခြင့္ဆုိတဲ့ ကိစၥက အေျခခံဥပေဒကေန သက္ဆင္းလာတဲ့ အခြင့္အေရးတခု ျဖစ္တယ္ဆုိတာ အားလုံးက သိပါတယ္။

ေမး ----- အဲဒီမဲေပးခြင့္အျပင္ အျခားရပုိင္ခြင့္ျဖစ္တဲ့ ေစာသက Complaint တက္ခြင့္၊ ကိုယ္တုိင္က နစ္နာတယ္၊ မတရား လုပ္ခံရတယ္လုိ႔ ယူဆရင္ တိ္ုင္ၾကားခြင့္ စသည့္ျဖင့္ အဲတာေတြေရာ အခုိင္အမာ ရွိပါသလား။

ဆလုိင္းငုံက်ဴးလ်ံ ------ ရွိပါတယ္။ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုမွာ မဲေပးတဲ့ ကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပဳိင္တဲ့ အမတ္ျဖစ္ျဖင့္၊ မဲေပးတဲ့သူျဖစ္ျဖင့္ သူတုိ႔မေက်နပ္ရင္ သာမန္အားျဖင့္ တရားရုံးကုိ သြားၿပီး တရားရံုံးရဲ့ အဆုံးအျဖတ္ကုိ ခံယူရတယ္။ ေနာက္ဆုံးအေနနဲ႔ ဗဟုိတရားရုံးခ်ဳပ္ Supreme Court အဆုံးအျဖတ္အထိ ခံယူရတယ္။ ဥပမာ- ဘုတ္ရွ္နဲ႔ အယ္လဂုိးလ္ ကိစၥလုိဟာမ်ဳိး၊ အိႏၵိယမွာက်ေတာ့ လြတ္လပ္တဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ သီးသန္႔ရွိတယ္။ အဲဒီေကာ္မရွင္မွာ သြားၿပီး အဆုံးအျဖတ္ ယူရတယ္။ အဲဒီမွာ မေက်နပ္လုိ႔ရွိရင္လည္း Supreme Court အထိ တက္ၿပီးေတာ့ တရားရုံးရဲ့ အဆုံးအျဖတ္ကုိ ခံယူပုိင္ခြင့္ ရွိပါတယ္။

ေမး ----- ဦးမင္းလြင္ဦး ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ ဆက္စပ္ၿပီး ျပစ္မႈဆုိင္ရာ ဥပေဒေတြ ျပဌာန္းထားတာ ရွိပါသလား။

ဦးမင္းလြင္ဦး ----- ရွိပါတယ္။ ျပစ္မႈဆုိင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၃၀ (က) ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ ဆုိင္တဲ့ကိစၥေတြမွာ လုပ္ရမဲ့ဟာေတြကုိ မလုပ္တဲ့ ကိစၥရပ္ေတြနဲ႔ ခ်န္ထားတာ၊ က်ဴးလြန္ ေဖါက္ဖ်က္တာေတြနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ရွိရင္ အေရးယူ ႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ ရဇသတ္ႀကီးမွာ ျပစ္မႈဆုိင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၃၀ (က) အေနနဲ႔ ျပဌာန္းထားတာေတြ ရွိပါတယ္။

ေမး ----- အဲဒီျပစ္မႈဆုိင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မေတြက ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲတုန္းကေရာ က်င့္သုံး၊ အက်ဳံး၀င္တာမ်ဳိး မွတ္သားခဲ့တာ ရွိသလား။

ဦးမင္းလြင္ဦး ------ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲ အေျခအေနက တမ်ဳိးျဖစ္တယ္။ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲတုန္းက ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒ မရွိေတာ့ဘူး ျဖစ္တယ္။ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ မရွိေတာ့ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲတုန္းက ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္တဲ့ ျပႆနာအရပ္ရပ္ကုိ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒမွာပါတဲ့ ျပဌာန္းခ်က္ေတြအရ အေရးယူတာကုိ က်ေနာ္တုိ႔ သိရတယ္။ အထူးသျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ပါ၀င္အေရြးခံတဲ့ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြရဲ့ အရည္အခ်င္းနဲ႔ ပတ္သက္တာရယ္၊ အသုံးစရိတ္ေငြေတြနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ကိစၥေတြရယ္၊ ဒါေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒအရ ျပန္ဌာန္းထားတဲ့ ျပဌာန္းခ်က္ေတြနဲ႔ အေရးယူတယ္လုိ႔ သိရတယ္။

ေမး ---- ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲတုန္းက အေျခခံ ဥပေဒ မရွိဘူး။ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲမွာလည္း အတည္ျပဳၿပီး ဆုိေပမဲ့ အသက္မ၀င္ဘူး။ ဒီအေျခအေန ႏွစ္ရပ္က တူတယ္ေပါ့။ အေျခအေန တူတယ္ဆုိေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒကဘဲ အဓိက က်တာလား။

ဦးမင္းလြင္ဦး ----- ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲတုန္းက ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ မရွိဘူး။ အခု ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္မယ္ ဆုိတဲ့အခါ က်ေတာ့လည္း ျပႆနာတခု ရွိတာက ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒကို အတည္ျပဳ ျပဌာန္းၿပီးတယ္လုိ႔ ဆုိေပမဲ့ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံ ဥပေဒအရ တည္ေဆာက္ထားတဲ့ ယႏၱရားေတြ ဘာမွ မရွိေသးဘူး။ ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ျပႆနာေတြ ေပၚေပါက္လာမယ္ ဆုိရင္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒမွာ ျပဌာန္းထားတဲ့ ျပဌာန္းခ်က္ေတြအရ အေရးယူရမယ့္ အေျခအေနမ်ဳိး ေရာက္တယ္လုိ႔ ေျပာခ်င္တယ္။

ေမး ----- ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒ၊ ႏုိင္ငံသားေတြရဲ့ အခြင့္အေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီ ဦးေက်ာ္ဇံသာ ဘာမ်ားေျပာခ်င္သလဲ။

ဦးေက်ာ္ဇံသာ ----- ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေစာေစာတုန္းက ဥပေဒ ပညာရွင္ေတြ ေျပာသြားတာ အင္မတန္ မွတ္သားစရာ ေကာင္းပါတယ္။ ဥပေဒကေတာ့ ပဌာန္းမွာဘဲ၊ ဒါေပမဲ့ အဲဒီဥပေဒကုိ အေကာင္အထည္ ေဖၚသလဲ၊ အတိအက် လုိက္နာမႈ ရွိသလား၊ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ့ ျပႆနာျဖစ္တယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ျပည္သူရပုိင္ခြင့္က မဲေပးတယ္ ဆုိတာက ဥပေဒ မျပဌာန္းထားေပမဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္တယ္ ဆုိတာက ျပည္သူ႔ဆႏၵကုိ ထုတ္ေဖၚခြင့္ ေပးျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္သူ႔ဆႏၵကုိ နာခံခ်င္လုိ႔ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ဗုိလ္္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊရဲ့ ေစာေစာက ထြက္လာတဲ့ သူ႔ရဲ့သ၀ဏ္လႊာမွာ ေတြ႔ရပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပေပးမယ္။ ျပည္သူေတြ အေရြးမမွားဖုိ႔၊ ဘယ္လုိစည္းကမ္းနဲ႔ မဲေပးဖုိ႔ ေျပာပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဥပေဒလည္း ျပဌာန္းလာပါလိမ့္မယ္။ ဒီဥပေဒကို ေအာက္က အေကာင္အထည္ေဖၚသူေတြ အတိအက် လုိက္နာၾကပါရဲ့လား။ ဒါက ပထမ ေပးရမဲ့ ေမးခြန္းျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံလုိ ႏုိင္ငံမ်ဳိးမွာ ႏုိ္င္ငံတကာက ႀကီးၾကပ္တဲ့ Monitor လုပ္ေပးရတဲ့ အေျခအေနမ်ုဳိး မၾကာခဏ ေျပာေနပါတယ္။

ေနာက္တခုက ျပည္သူေတြေရာ သိရဲ့လား၊ အခ်ုုဳိ႔က သိေပမဲ့လည္း စိတ္မ၀င္စားၾကဘူး။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံ ဆႏၵခံယူပြဲနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ရြာတိမ္ ရြာငယ္ေတြ၊ နယ္စြန္နယ္ဖ်ားေတြမွာ တရြာလုံးကိုယ္စား တာ၀န္ရွိတဲ့ သူေတြက မဲေပးလုိက္တာမ်ဳိး၊ ရြာတိမ္ရြာငယ္ေတြ မကဘူး၊ ဆရာ၀န္မႀကီးတဦး က်ေနာ့ကုိ ေျပာတာက သူတုိ႔ေဆးရုံမွာ မဲေပးဖုိ႔ ေရာက္လာတာန႔ဲ ေဆးရုံအုပ္က ခင္ဗ်ားကုိဘဲ က်ေနာ္တုိ႔အားလုံး မဲေပးလုိက္ၿပီး ေျပာတာမ်ဳိး သူတုိ႔က ဒီအတုိင္း လက္သင့္ခံေနရတယ္။ ဆုိေတာ့ ျပည္သူေတြကုိယ္၌က မဲတျပားဟာ ဘယ္္ေလာက္ တန္ဘုိးႀကီးတယ္ ဆုိတဲ့အသိရွိဖုိ႔ လုိအပ္တယ္ ထင္ပါတယ္။

ေမး ----- ဒီမုိကေရစီ ႏုိင္ငံတခုအျဖစ္ တည္ေဆာက္မယ္ဆုိရင္ မဲဆႏၵရွင္ ျပည္သူလူထုရဲ့ အခန္းက႑က အထူးအေရးႀကီး ပါတယ္။ ဒါက ဘယ္ဒီမုိကေရစီ ႏို္င္ငံမွာမဆုိ ျဖစ္တဲ့ကိစၥပါ။ မဲဆႏၵရွင္ေတြက သူတုိ႔ရဲ့က႑ကေန ပီပီျပင္ျပင္ ပါ၀င္ႏုိ္င္ဖုိ႔ဆုိရင္ မဲဆႏၵရွင္ေတြ ကုိယ္တုိင္ ကုိယ့္ရဲ့ အခြင့္အေရးကုိ သိၿပီးေတာ့ အဲဒီအခြင့္အေရးကုိ ကာကြယ္ဖုိ႔ လုိအပ္တယ္လုိ႔ ပညာရွင္ေတြ ေျပာၾကပါတယ္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တုန္းက မဲေပးခဲ့တဲ့ ျဖစ္ရပ္ေတြ ပါပါတယ္။ အခုလာမဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ဒီလုိျဖစ္လာႏုိင္္ေျခ ရွိတယ္ဆုိၿပီးေတာ့ သတင္းသမားေတြ၊ ကြ်မ္းက်င္သူေတြ၊ ျမန္မာ့အေရး ေလ့လာသူေတြ သုံးသပ္ေျပာဆုိ ေနၾကတာ အမ်ားႀကီး ရွိပါတယ္။

ေမး ----- ျပင္ဦးလြင္ၿမဳိ႔က ကုိစၾကာမင္းကုိ ေဆြးေႏြးပါ။

ကုိစၾကာမင္း ----- ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ မွာတုန္းက မဲေပးတာဆုိတာက ဌာနဆုိင္ရာက ျပဌာန္းခ်က္ေတြထုတ္၊ အမိန္႔ေတြခ်ၿပီး အဲဒီဥပေဒကုိ ခ်ဳိးေဖါက္လိုက္တာပါ။

ေမး ----- ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ အေျခခံ ဥပေဒ အတည္ျပဳတုန္းက ကုိစၾကာမင္း ၀န္ထမ္းလား။ အဲတုန္းက လူထုဆႏၵ ခံယူပြဲတုန္းက ကုိစၾကာမင္း ႀကဳံေတြ႔ခဲ့တဲ့ အေတြ႔အႀကဳံ ရွိမွာေပါ့။

ကိုစၾကာမင္း ----- ဌာနအတြင္း အေတြ႔အႀကဳံက သူတုိ႔က ရုံး Order ကုိထုတ္တယ္။ မဲေပးတယ္ဆုိတာက ရုံး၀န္ထမ္းေတြအားလုံး ရုံးအုပ္ေရွ႔မွာ တမိသားစုအတြက္ ေပးရတယ္။ မိသားစု ၅ ေယာက္ ရွိမယ္ဆုိရင္ ၅ ေယာက္အတြက္ ေထာက္ခံမဲ ထည့္ေပးရတယ္။ Forced vote ဆုိတ့ဲပုံစံမ်ဳိး၊ အတင္းေပးရတ့ဲ ပုံစံမ်ဳိး လုပ္တာေပါ့။

ေမး ----- ေဒါက္တာဆလုိင္းခင္ဗ်ား။ အခုကိုစၾကာမင္း ေျပာသြားတဲ့ အေျခအေနမွာ မဲကုိ အရာရွိေရွ႔မွာ ေပးရတယ္။ က်န္တဲ့ သူေတြအတြက္ စုၿပီးေတာ့ တျခားတေယာက္ကုိ ေပးရတယ္ဆုိတာက ဘယ္ဥပေဒကုိ ခ်ဳိးေဖါက္တာ ျဖစ္သလဲ။ ဒါက မဲဆႏၵရွင္ေတြရဲ့ အခြင့္အေရး၊ ရပုိင္ခြင့္ကုိ ခ်ဳိးေဖါက္တာေရာ မညိဘူးလား။

ဆလုိင္းငုံက်ဴးလ်ံ ------ ညိတာေပါ့ဆရာ၊ ေမၿမဳိ႔က ကုိစၾကာမင္းကုိ က်ေနာ္ေမးခ်င္တာက Referendum ဥပေဒ ၂၄ ကုိ က်ေနာ္တုိ႔ ဖတ္မယ္ဆုိရင္ (ဇ)မွာ သူေျပာထားတဲ့အတုိင္း မဲရုံအတြင္းမွာျဖစ္ေစ၊ အျပင္မွာ ျဖစ္ေစ၊ မဲကုိလိမ္တဲ့ဟာကုိ သူူတုိ႔ မေက်နပ္လုိ႔ရွိရင္ အယူခံႏုိင္တယ္၊ တရားစြဲႏုိင္တယ္ ဆုိၿပီးေတာ့ လုပ္ထားတာ၊ ဘာျဖစ္လုိ႔ ျမန္မာျပည္က ျပည္သူေတြ၊ အစုိးရ၀န္ထမ္း အလုပ္ခံရတဲ့ သူေတြက ဒီဥပေဒ လမ္းေၾကာင္းအတုိင္း မသြားသလဲဆုိတဲ့ ကိစၥက က်ေနာ္တုိ႔မွာ သူ႔ကုိ ျပန္ေမးစရာ ျဖစ္လာတယ္။ ဥပေဒ ရွိေနေပမဲ့ က်ေနာ္တုိ႔က ျပန္အသုံးမခ် တတ္သလုိ ျဖစ္ေနတယ္ဗ်ား။

ေမး ----- ေဒါက္တာ ဆလုိင္းငုံက်ဴးလ်ံ ေမးတာကို ၾကားသလား ကုိစၾကာမင္း။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲ ဥပေဒကုိ သိသလား၊ သိရင္ ဘာျဖစ္လုိ႔ အသုံးမခ်သလဲ။

ကုိစၾကာမင္း ----- သိတယ္။ အသုံးမခ်ဘူး ဆုိတာက သူတုိ႔က အတင္းအဓမၼ ေပးခုိင္းထားတယ္။ ေထာက္ခံမဲ မေပးရင္ သူတုိ႔က အလုပ္ျဖဳတ္မယ္ ဆုိတာကုိ သူတုိ႔က ေၾကျငာထားတာ။

ေမး ----- အလုပ္ျဖဳတ္မယ္ ဆုိတာက ကုိစၾကာမင္းတုိ႔ကုိ ေျပာင္ႏႈတ္နဲ႔ ေျပာတာလား။ ႏႈတ္နဲ႔ ၿခိမ္းေျခာက္တာလား။

ကုိစၾကာမင္း ------ ႏႈတ္နဲ႔ ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့တယ္။

ေမး ------ အဓိကကေတာ့ အလုပ္ျဖဳတ္ခံရမွာ ေၾကာက္တဲ့အတြက္ ေျပာခဲ့တဲ့အတုိင္း လုပ္ခဲ့ရတယ္ေပါ့။

ကုိစၾကာမင္း ----- ဟုတ္ပါတယ္။

ေမး ----- ဦးမင္းလြင္ဦး အခုလုိမ်ဳိး အစိုးရ တာ၀န္ရွိသူေတြက ဒီလုိမ်ဳိး ႏႈတ္မိန္႔နဲ႔ျဖစ္ျဖင့္ ခဏက ကုိစၾကာမင္း ေျပာသြားတဲ့ အေျခအေန ေအာက္မွာ ဘယ္လိုမ်ဳိး အေရးယူ ႏုိ္င္မွာလဲ။ အေရးယူႏုိင္မဲ့ ဥပေဒေရာ ရွိသလား။

ဦးမင္းလြင္ဦး ----- ဟုတ္ကဲ့၊ ဥပေဒက စာအုပ္မွာ ရွိတယ္လုိ႔ ေျပာလုိ႔ရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ တကယ္လက္ေတြ႔ က်င့္သုံးရာမွာ အာဏာပိုင္ေတြ ကုိယ္တုိင္က က်ဴးလြန္ေနတာမ်ဳိး ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီအခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖါက္ခံရတဲ့သူေတြ အေနနဲ႔ တုိင္ၾကားဖုိ႔ ေတာ္ေတာ္ေလး အခက္အခဲ ျဖစ္တယ္။ အေစာက ေျပာသလုိမ်ဳိး ပထမ ေထာက္ခံမဲ ထည့္ရမယ္၊ ေထာက္ခံမဲ မထည့္ရင္ အလုပ္ျဖဳတ္မယ္ ဆုိတာကို ပထမဦးဆုံး ၿခိမ္းေျခာက္လုိက္တာပဲ၊ ေျခာက္လွန္႔လုိက္တာပဲ။ အမွန္ေတာ့ ဒါေတြလုပ္ခြင့္ မရွိဘူူး။ ဥပေဒမွာ အတိအက် ျပဌာန္းထားတယ္။ သုိ႔ေသာ္လည္း အာဏာပုိင္ေတြ ကိုယ္တုိင္က က်ဴးလြန္တဲ့့ကိစၥမွာ အေရးယူႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ ခ်ဳိးေဖါက္ျခင္း ခံရသူေတြ တုိင္ၾကားဖုိ႔ဆုိတာ ေတာ္ေတာ္ေလးကုိ ခက္ခဲတဲ့ ကိစၥျဖစ္တယ္။

ေမး ----- အခက္အခဲ ရွိတဲ့ေနရာမွာ ဥပေဒက ျပဌာန္းထားတယ္ေပါ့။

ဦးမင္းလြင္ဦး ----- ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒမွာ အဲဒါေတြကို အတိအလင္း ျပဌာန္းထားတာ ရွိပါတယ္။ အဲလုိမ်ဳိး ၿခိမ္းေျခာက္၊ ေျခာက္လွန္႔ နစ္နာေအာင္ မလုပ္ရဘူး။ အဲလုိလုပ္မယ္ဆုိရင္ ေထာင္ဒဏ္ဘယ္ေလာက္ ၆ လ၊ ၁ လ၊ ဒဏ္ေငြဘယ္ေလာက္ အေရးယူႏုိင္မယ္ ဆုိတာကုိ ျပဌာန္းထားတဲ့ ျပဌာန္းခ်က္ေတြ အတိအက် ရွိတယ္။ သုိ႔ေသာ္လည္း အာဏာပုိင္ ကုိယ္တုိင္က က်ဴးလြန္ ေဖါက္ဖ်က္တ့ဲကိစၥ ျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ တုိင္ၾကားရမဲ့ သူေတြအေနနဲ႔ စဥ္းစားရမဲ့ အေျခအေနမ်ဳိး ျဖစ္ေနတယ္ ဆုိတာကုိ က်ေနာ္တုိ႔ေတြ႔ရတယ္။

ေမး ----- ကိုစၾကာမင္းတုိ႔အေနနဲ႔ တုိင္ရင္ေတာ့ အလုပ္ျဖဳတ္ခံရမယ္လုိ႔ ကိုစၾကာမင္းက ေျပာသြားတယ္။ အဲေတာ့ ဆရာ ေဒါက္တာဆလုိင္းငုံလ်ံ အေနနဲ႔ ဘယ္လုိ အႀကံေပးခ်င္သလဲ။

ဆလုိင္းငုံက်ဴးလ်ံ ----- ဥပမာတခုအေနနဲ႔ က်ေနာ္တုိ႔ ေခါင္းေဆာင္ႀကီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အမႈကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ အမႈသြားလာပုံက ေအာက္တရားရုံးကေန အဆင့္ျမင့္ဆုံး တရားရုံးအထိ ေရာက္သြားတဲ့ အခါက်ေတာ့ ဒါကို ၾကည့္မယ္ဆုိရင္ ျမန္မာျပည္မွာ တရားဥပေဒ စုိးမုိးေရး လုံး၀ကင္းမဲ့ေနတာ မဟုတ္ဘူးဗ်ား။ ဒါေပမဲ့ အဓိကက က်ေနာ္တုိ႔မွာ သတိၱရွိဖုိ႔လုိတယ္။ လုပ္ရဲဖုိ႔လုိတယ္။ ၂၀၀၈ ျပည္လုံးကြ်တ္ ဆႏၵခံယူပြဲတုန္းက က်ေနာ္သိခဲ့တဲ့ ေဒသတခ်ဳိ႔ရွိတယ္။ အဲဒီက လူေတြကုိ အစုိးကဘက္က ေျပာတာက ခင္ဗ်ားတုိ႔ အစုိးရဘက္က ေထာက္ခံမဲ ထည့္ရမယ္။ သူတုိ႔က ကန္႔ကြက္မဲ ေပးလုိက္တယ္။ မဲေရတြက္ရာမွာ အားလုံးက ကန္႔ကြက္မဲ ျဖစ္ေနတယ္။ ဒါေပမဲ့ စာရင္းထြက္ေတာ့ ေထာက္ခံမဲ ျဖစ္ေနတယ္။ ဖ်က္တဲ့သူက အာဏာပုိင္ဆိုတဲ့ သူေတြက အရွက္ရသြားတယ္။

အဲေတာ့ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲမွာလည္း က်ေနာ္တုိ႔ ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ တရားဥပေဒ စုိးမုိးမႈ၊ တရားဥပေဒ နည္းလမ္းအတုိင္း က်ေနာ္ုတိ႔ု သြားသင့္တယ္ ဆုိတဲ့ကိစၥကုိ သတိၱရွိဖုိ႔က တခ်က္၊ ဒုတိယအခ်က္က ျမန္မာျပည္မွာ လုံး၀ဥသုန္ တရားဥပေဒ စုိးမုိးေရး မရွိဘူးဆုိတာကုိ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အမႈသြားလာပုံကုိ ၾကည့္ၿပီး က်ေနာ္တုိ႔ နားလည္ဖုိ႔။ တတိယအခ်က္ အေနနဲ႔ ကုိယ္ကုိ၌က အသဲၾကားက မဲတျပား၊ ေတာ္ေတာ္လွတဲ့ ဗမာစကားျဖစ္တဲ့ အသဲၾကားက အသက္နဲ႔လဲသြားမယ္ ဆုိတာကို ကာကြယ္တဲ့အေနနဲ႔ လုပ္မယ္ဆုိရင္ ျဖစ္ႏုိင္ေျခ အမ်ားႀကီးရွိတယ္လုိ႔ က်ေနာ္ယူဆပါတယ္။

ေမး ---- ဆရာဆလုိင္းေျပာတဲ့ အသဲၾကားက မဲတျပားဆုိတာ အင္မတန္ တန္ဖုိးႀကီးပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္ျဖင့္၊ လူထုဆႏၵ ခံယူပြဲျဖစ္ျဖင့္၊ ဒါက မဲဆႏၵရွင္ေတြရဲ့ သေဘာထား၊ အင္မတန္ အေရးႀကီးပါတယ္။ လူထုေတြရဲ့ သေဘာထားဟာ အေရးႀကီးတယ္လုိ႔ ယူဆပါတယ္။ မဲဆႏၵရွင္ေတြက ျဖဴမလား၊ မဲမလား၊ လက္ခံမွာလား၊ လက္မခံဘူးလား၊ ဒါေတြက မဲဆႏၵရွင္ေတြရဲ့ ဆႏၵအေပၚမွာ မူတည္ေနပါတယ္။ အဲဒီလုိ ျဖဴသလား၊ မဲသလား၊ လက္ခံသလား၊ လက္မခံဘူးလား ဆုိတာကို ဆုံးျဖတ္လုိက္တာက ကုိယ့္ရဲ့ ကၾကမၼာ၊ ကုိယ့္ရဲ့အနာဂတ္ကို ဆုံးျဖတ္ဖုိ႔ အေရးႀကီးတယ္လုိ႔ ဟုတ္ပါသလား ဆရာဆလုိင္း။

ဆလုိင္းငုံက်ဴးလ်ံ ------ ဟုတ္ပါတယ္။ အသဲၾကားက မဲတျပားဆုိတာကုိ ႏုိင္ငံၾကားတုိင္းျပည္မွာ အဲေလာက္လွပတဲ့ စကားလုံး၊ ထိမိတဲ့ စကားလုံး မရွိပါဘူး။ က်ေနာ္္တုိ႔ အသဲၾကားက မဲတျပား လိမ္ၿပီးယူသြားရင္လည္း သူတုိ႔ရဲ့ ထြက္လာတဲ့ ရလာဒ္က ဘယ္ေတာ့မွ ေရရွည္မခံပါဘူး။ အသဲၾကားက မဲတျပားအတုိင္း သြားရင္ေတာ့ ဘယ္သူဖ်က္ဖ်က္ အဲဒီရလာဒ္က ကမၻာတည္သေရြ႔ က်န္ေနမယ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာျဖစ္လဲ ဆုိေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ အသဲၾကားက၊ က်ေနာ္တုိ႔ အဲဒီအသဲႏွလုံးနဲ႔ အသက္ရွင္ေနလုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။

မႏၱေလးၿမဳ႔ိမွ ပါဆယ္(လ္) ေပးပုိ႔စာ ------- ဆႏၵမဲေပးတဲ့ မဲဆႏၵရွင္ ျပည္သူေတြဟာ ဥပေဒေၾကာင္းအရ သူတုိ႔႔ရဲ့ အခြင့္ေရး၊ ရပုိင္ခြင့္ေတြကုိ က်င့္သုံးဖုိ႔ ေနေနသာသာ အမ်ားစုက မသိၾကဘူး။ မၾကာခင္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒ ထြက္လာရင္ မဲေပးသူေတြရဲ့ ရပို္င္ခြင့္ေတြ ပါလာမလဲဆုိတာ ၾကည့္ၾကရမယ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဥပေဒေၾကာင္းအရ အကာအကြယ္ ေပးထားဦးေတာ့ အဲဒီဥပေဒဟာ စစ္တပ္အတြက္ လုိသလုိ အဓိပၸါယ္ ေကာက္ယူလုိ႔ရတဲ့ စာပိုဒ္ဘဲ ျဖစ္ေနပါလိမ့္မယ္။ မဲဆႏၵရွင္ေတြရဲ့ အခြင့္အေရးကေတာ့ စာရြက္ေပၚမွာ အိပ္ေပ်ာ္ေနမွာ ေသခ်ာပါတယ္။ န အ ဖ ဟာ မဲဆႏၵရွင္ေတြအေပၚမွာ ဘယ္လုိအခြင့္အေရးေတြ ရွိေနတယ္ဆုိတာကို ဘယ္တုန္းကမွ အသိေပးဖုိ႔ မလုပ္ခဲ့ပါဘူး။ အဲဒီလုိ ဘာမွမသိမွ သူတုိ႔ညစ္ခ်င္သလုိ ညစ္လုိ႔ရမယ္ ျဖစ္ပါတယ္။

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဆႏၵခံယူပြဲတုန္းကလည္း ဒီလုိဘဲ မလိမ့္တပတ္နဲ႔ နည္းမ်ဳိးစုံသုံးၿပီး ၿခိမ္းေျခာက္၊ အၾကပ္ကုိင္တဲ့ နည္းေတြသုံးၿပီး ျပည္သူေတြ ဖြဲ႔စည္းပုံကုိ ေထာက္ခံခဲ့တာလုိ႔ ေၾကျငာခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ႀကဳိတင္မဲေတြရယူ၊ မဲရုံတံခါးေတြပိတ္ၿပီး ကန္႔ကြက္မဲေတြကုိ ေထာက္ခံမဲအျဖစ္ ေျပာင္းပစ္လုိက္တဲ့ မသမာမႈေတြကို ခုိင္လုံတဲ့ အေထာက္အထားေတြ ရွိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ျမန္မာတႏုိင္ငံလုံးမွာ ဘယ္ေနရာမွာမွ ဆႏၵမဲခ်ဳိးေဖါက္မႈေတြကို မစုံစမ္း၊ မစစ္ေဆးခဲ့တာ အေရးမယူခဲ့တာကုိ ေထာက္ရွင္ မဲဆႏၵရွင္ ျပည္သူေတြဟာ ဥပေဒကုိ မတရား တဖက္သတ္ အတည္ျပဳခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ အခုလုပ္မဲ့ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲမွာလဲ ဒီပုံစံအတုိင္း အႏုိင္ယူသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီစာကုိ ဖတ္လုိက္တဲ့ အခါမွာ ေရြးေကာက္ပြဲအေပၚမွာ ေသာတရွင္က သံသယအျပည့္ ရွိေနတယ္ဆုိတဲ့ ခံစားခ်က္ကုိ ရလုိက္ပါတယ္။ ဆုိေတာ့ အဲဒီသံသယက ေနတဆင့္ ဘာမွလုပ္လုိ႔မရေတာ့ဘူးလား ဆုိတဲ့ စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္ ေနလုိက္ၾကတဲ့ အတြးမ်ဳိးလည္း ေပၚလာတယ္။ ဒီအထဲမွာ ေျပာထားတဲ့ စိတ္၀င္စားစရာ အခ်က္က မသမာမႈေတြကုိ ခုိင္လုံတဲ့ အေထာက္အထားေတြ ရွိပါတယ္။ ဆုိေတာ့ ဦးမင္းလြင္ဦးနဲ႔ ဆရာဆလုိင္းတုိ႔ ႏွစ္ဦးစလုံးကုိ ေမးပါရေစ။

ေမး ----- အဲလုိ ခုိင္လုံတဲ့ အေထာက္အထားေတြ ရွိထားတယ္။ ျပည္တြင္းမွာ အာဏာပုိင္ေတြက ခ်ဳိးေဖါက္တာကုိ တုိင္တန္းဖို႔၊ ေစာတကတက္ဖုိ႔ အခြင့္အေရး မရွိဘူး။ ဒါဆုိရင္ အခြင့္အလမ္း ကုန္သြားၿပီးလား။ မသမာမႈေတြကို ဖြင့္ခ်ၿပီးေတာ့ မဲဆႏၵရွင္ေတြရဲ့ အခြင့္အေရးေတြ ရယူႏုိင္ဖုိ႔ လုပ္ႏုိင္တဲ့ အခြင့္အလမ္း မရွိေတာ့ဘူးလား။ ဦးမင္းလြင္ဦ အရင္ေျဖပါ။

ဦးမင္းလြင္ဦး ----- ဒါေတြကုိ လုပ္ႏုိင္တဲ့ နည္းလမ္းရွိပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲက တရားမွ်တ မွန္ကန္မႈ ရွိတယ္၊ မရွိဘူးဆုိတာကုိ ျပည္သူေတြ အေနနဲ႔ ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာဖုိ႔ လုိတယ္။ ေနာက္ၿပီး တရားမဲ့ျပဳတဲ့ ကိစၥရပ္ေတြက ဘယ္ကိစၥရပ္ေတြမွာ၊ ဘယ္ၿမဳိ႔နယ္က၊ ဘယ္မဲရုံေတြ ဘယ္လုိ လုပ္တာကုိ အတိအက် မွတ္တမ္းတင္ ရယူဖုိ႔လုိတယ္။ ရယူတဲ့ အခ်က္ အလက္ေတြကို ျပည္တြင္းျပည္ပမွာ ရွိတဲ့ ေရြးေကက္ပြဲကုိ ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာတဲ့ အဖြဲ႔ေတြကုိ အားလုံးေပးပုိ႔ဖုိ႔ လုိတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ လြတ္လပ္တဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲ ဟုတ္တယ္၊ မဟုတ္ဘူးဆုိတာကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာဖုိ႔ ႏုိင္ငံတကာက ေလ့လာေရးအဖြဲ႔ကို အခုခ်ိန္အထိ လက္ခံမယ္၊ လက္မခံဘူး ဆုိတာကုိ တိတိက်က် မသိေသးဘူး ျဖစ္တယ္။

အဲဒီလုိမ်ဳိး အဖြ႕ဲေတြကို အခ်က္အလက္ေတြ ေပးပုိ႔ျခင္းအားျဖင့္ လုပ္ႏုိင္တာ ဘာေတြလဲဆုိရင္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ မသမာမႈေတြ အျပည့္နဲ႔ ဒီလုိလုပ္ကုိင္ ေဆာင္ရြက္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီေရြးေကာက္ပြဲဟာ တရားမ၀င္ဘူးဆုိတာကုိ ေထာက္ျပၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲ ပ်က္သြားေအာင္ ျပည္သူေတြရဲ့ သေဘာထားအမွန္ကုိ ရရွိတဲ့ေရြးေကာက္ပြဲ ဲ ျပန္လည္က်င္းပ ႏုိင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္တယ္ ဆုိတဲ့အခ်က္ကုိ ပထမ အၾကမ္းဖ်င္းအေနနဲ႔ က်ေနာ္ေျပာခ်င္တယ္။

ေမး ----- ဆရာဆလုိင္းအေနနဲ႔ ဘယ္လုိေျပာခ်င္သလဲ။

ဆလုိင္းငုံက်ဴးလ်ံ------ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ က်ေနာ္တုိ႔ ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ၾကပါစုိ႔။ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ေရြးေကာက္ပြဲ နည္းဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၀ (ခ) မွာ သူေရးထားတာက မဲေရတြက္တဲ့အခါမွာ ျပည္သူေတြ အားလုံး ေစာင့္ၾကည့္လုိ႔ ရတယ္လုိ႔ န ၀ တ က ေျပာသြားတယ္။ ဒါေပမဲ့ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ ျပည္လုံးကြ်တ္ ဆႏၵခံယူပြဲမွာက်ေတာ့ န အ ဖ ဘာလုပ္သြားတယ္ ဆုိေတာ့ လူ (၁၀) ေယာက္ဘဲ ၾကည့္လုိ႔ရတယ္။ အခုလာမဲ့ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ လူ (၅) ဘဲ ၾကည့္လုိ႔ရမယ္ ဆုိရင္ေတာ့ ပုိဆုိးသြားတယ္ ေပါ့ဗ်ား။ ဒါေပမဲ့ မဲေရတြက္တဲ့ အခ်ိန္မွာ လုံး၀ ၾကည့္လုိ႔မရဘူး ဆုိတာက သူတုိ႔လုပ္မယ္လို႔ က်ေနာ္ မထင္ဘူး။ နံပါတ္ သတ္မွတ္မယ္။ အဲဒီအခြင့္အေရးကုိ က်ေနာ္တုိ႔ ျပည္သူေတြ မရမက ရယူႏုိင္ဖုိ႔ အေရးႀကီးတယ္။

ဒုုတိယအခ်က္က ဥပေဒ လမ္းေၾကာင္းအရ ခဏက မႏၱေလးက က်ေနာ္တုိ႔ အရႈံးေပးၿပီးေတာ့ လုံး၀
အကုန္လုံးကုိ ေပးဆပ္ လုိက္၊ သူတုိ႔လုိခ်င္တာ ျဖစ္သြားမယ္ ဆုိတဲ့ဟာမ်ဳိး နဲ႔ မေနဘဲနဲ႔ ကုိယ္တုိက္လုိ႔ ရတဲ့အခြင့္အေရး၊ အခြင့္ အလမ္းကေန မရမက တုိက္ေနျခင္းဟာ ဒီမုိကေရစီနဲ႔ လူ႔အခြင့္ အေရး ျမန္မာျပည္မွာ ျပန္လည္ ထူေထာင္ႏုိင္ဖုိ႔ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္း ျဖစ္တယ္လုိ႔ ျပည္သူေတြရဲ့ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ ကုိ အသုံးခ်လုိက္လုိ႔ ရွိရင္ ေကာင္းက်ဳိး ျဖစ္ႏုိင္တယ္ လုိ႔ က်ေနာ္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ရွိပါတယ္။ ၁၀၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ေတာ့ မျဖစ္ႏုိင္ဘူး။ ဒါေပမဲ့ သုညထဲမွ ၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္မယ္၊ ၄၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္မယ္။ အျမတ္ျဖစ္တယ္ လုိ႔က်ေနာ္ ယူဆပါတယ္။

ေမး ------ ဆရာ အႀကံေပးတဲ့ဟာကုိ ျမန္မာတႏုိင္ငံလုံး ျပည္သူေတြ ၾကားႏုိင္ပါေစလုိ႔ က်ေနာ္စုေတာင္းပါတယ္။ ေနာက္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုက ကုိမ်ဳိးခ်စ္ ေဆြးေႏြးပါခင္ဗ်ား။

ကုိမ်ဳိးခ်စ္ ----- က်ေနာ္တုိ႔ အေနာက္ႏုိင္ငံမွာ ရွိေနတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းေတြ၊ တဦးခ်င္း ႏုိင္ငံေရး တက္ၾကြသူေတြ ျဖစ္ေစ အားလုံး ၀ုိင္းလုပ္ႏုိင္တာက အစုိးရက ေရြးေကာက္ပြဲကုိ ျပည္သူေတြ သေဘာတူ၊ မတူတူ သူတုိ႔က ျဖစ္ေအာင္လုပ္မယ္။ ျဖစ္ေအာင္လုပ္မယ္ ဆုိတဲ့အခါက်ေတာ့ ဘယ္လုိညစ္ႏုိင္တယ္၊ ဘယ္လုိညစ္ခဲ့တယ္၊ ဘယ္လုိညီဦးမယ္ ဆုိတာကုိလည္း ႀကဳိသိေနၿပီဘဲ။ က်ေနာ္တုိ႔ အျပင္ကေန လ်စ္လ်ဴရႈ လုိက္မယ္ ဆုိရင္လည္း သူတု႔ိက ပုိႀကဳိက္ဦးမယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ အျပင္ကလည္း ႏုိင္ငံေရး အရေရာ အဖြဲ႔အစည္းကေန တဆင့္ျဖစ္ျဖင့္ ျပည္တြင္းနဲ႔ စည္းခ်က္ညီညီ ခ်ိတ္ၿပီး ဘယ္ေနရာမွာ မသမာမႈေတြ ရွိေနသလဲ၊ ဘယ္ေနရာမွာျဖင့္ စာရြက္စာတမ္းနဲ႔ ၿခိမ္းေျခာက္တာမ်ဳိး၊ မဲဆြယ္ဖုိ႔ ၿခိမ္းေျခာက္တာမ်ဳိး၊ မဲမေပးရင္ ဘယ္လုိလုပ္တာမ်ဳိး၊ သူတို႔လုပ္တတ္တဲ့ အက်င့္ သာဓကေတြ ရွိပါတယ္။

ဒါေတြကုိ သက္ေသ အေထာက္အထားေတြကုိ ညီညီၫြတ္ၫြတ္နဲ႔ ရေအာင္ယူ၊ အခုေခတ္မွာ တယ္လီဖုန္းက လူတုိင္းနီးနီး ကုိင္ႏုိ္င္တဲ့ အႏွစ္ ၂၀၊ ၁၉၉၀ နဲ႔စာရင္ Technology က အမ်ားႀကီး တုိးတက္ေနၿပီ။ က်ေနာ္တုိ႔ လုပ္ႏုိ္င္တာကခုက မတရားလုပ္ေနတာ သိေပမဲ့လည္း အနည္းဆုံးေတာ့ ဥပေဒေဘာင္ အတြင္းကေန သူတုိ႔က တရားဥပေဒ က်ဴးလြန္ေနတာကို ေဖါက္ဖ်က္ေနတာရယ္၊ မညီၫြတ္ မမွ်တတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ ကမၻာကုိ သက္ေသျပဖုိ႔ ႀကဳိးစားႏုိင္မယ္ ဆုိရင္ေတာ့ ျဖစ္လာမဲ့ မမွ်တတဲ့ ရလာဒ္ကုိ က်ေနာ္တုိ႔ အခုခ်ိန္ကစၿပီး တုိက္ပြဲ၀င္ဖုိ႔အတြက္ ႀကဳိတင္ထားႏုိ္င္တယ္။

ေမး ----- ကုိမ်ဳိးခ်စ္သေဘာက ျပည္တြင္းမွာရွိတဲ့ မဲဆႏၵရွင္ေတြရဲ့ အခြင့္အေရးေတြကုိ အျပင္ကလူေတြလည္း လုပ္ႏုိင္တဲ့ အေျခအေန ရွိတယ္လုိ႔ ကိုမ်ဳိးခ်စ္ ယုံၾကည္တယ္ေပါ့ေနာ္။

ကုိမ်ဳိးခ်စ္ ----- ဟုတ္တယ္၊ အဲလုိလုပ္ေပးမွလဲ ျပည္တြင္းကအသံ အျပင္ကုိ ေရာက္ႏုိင္မယ္။ ျပည္တြင္းက လူေတြက ျပည္ပက လူေတြကုိ အားကုိးၿပီးေတာ့ ႏုိင္ငံတကာကို ဆက္သြယ္ဖို႔ အခြင့္အေရး ရွိပါတယ္။ လုပ္ဖုိ႔ မလြယ္ဘူး။ လုပ္ခြင့္လည္း မရွိဘူး။

ေမး ----- က်ေနာ္အခု က်န္ေနတဲ့ အခ်ိန္အတြင္းမွာ ပင္တုိင္ေဆြးေႏြးမဲ့သူႏွစ္ဦးကုိ ေမးခြန္းတခုစီ ေမးခ်င္တယ္။ ဆရာဆလိုင္းကို အရင္ေမးခ်င္တာက ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒ၊ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ မွတ္ပုံတင္ဥပေဒ၊ မဲဆႏၵရွင္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ဥပေဒေတြ ထြက္မလာေသးဘူး။ ေဖေဖၚ၀ရီလမကုန္ခင္ ထြက္မယ္။ ေတာ္လွန္ေရးေန႔ မတုိင္ခင္ ထြက္မယ္ဆုိေတာ့ ဒီဥပေဒေတြမွာ မဲဆႏၵရွင္ေတြရဲ့ အခြင့္အေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ဘယ္ေလာက္အထိ တိတိက်က် ေသေသခ်ာခ် ျပဌာန္းသင့္တယ္လုိ႔ ဆရာယူဆသလဲ။

ဆလုိင္းငုံက်ဴးလ်ံ ----- အဲတာကေတာ့ တုိင္းျပည္ကုိ အုပ္ခ်ဳပ္ေနတဲ့ စစ္အာဏာရွင္ေတြရဲ့ ေစတနာ အေပၚမွာ မူတည္ပါတယ္။ သူတုိ႔က ေစတနာ ရွိလို႔ရွိရင္ အရင္တုန္းက ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးေစာေမာင္ လုပ္သြားတဲ့ အဆင့္ေလာက္လည္း မဆုိးပါဘူး။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး ေစာေမာင္က မဲေရတြက္တဲ့ေနရာမွာ ျပည္သူေတြအားလုံးကုိ လုိက္ၾကည့္လုိ႔ရတယ္၊ ထုိင္ေစာင့္ၾကည့္လုိ႔ရတယ္ဆုိလုိ႔ သူတုိ႔ႀကဳိက္တဲ့သူ မႏုိင္ဘဲနဲ႔ NLD က ႏုိင္သြားတာမ်ဳိး ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ အဲလုိ ေစသနာ ရွိမရွိ ဆုိတဲ့ အေပၚမွာ မူတည္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ က်ေနာ့အျမင္မွာေတာ့ သူတုိ႔အေနနဲ႔ ႏုိင္ငံတကာက လုံး၀လက္မခံႏုိင္တဲ့ စံႏႈန္းစံထားရွိတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ နည္းဥပေဒကုိ သူတုိ႔ေၾကျငာတဲ့အခ်ိန္မွာ လုပ္မယ္လုိ႔ က်ေနာ္မယူဆမိပါဘူူး။

ေမး ----- ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဦးမင္းလြင္ဦးဘယ္လုိ ယူဆပါသလဲ။

ဦးမင္းလြင္ဦး ------ က်ေနာ့ အေနနဲ႔ကေတာ့ ခရင္ျပဌာန္းခဲ့တဲ့ ဥပေဒကုိ ျပန္လည္ ေလ့လာၾကည့္တာရယ္၊ ေနာက္ၿပီး ၁၉၄၇ ဖြဲ႔စည္းပုံ၊ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ျမန္မာ့ဆုိရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ ေရြးေကာက္ပြဲ အဲဒါေတြကို ျပန္ဖတ္ၾကည့္ေတာ့ ဥပေဒေတြ ျပဌာန္းရုံနဲ႔ သိပ္မျဖစ္ဘူးဗ်။ ဥပေဒေတြ ျပဌာန္းတာက ႏုိ္င္ငံတကာက အျမင္ေကာင္းေအာင္ စာအေနနဲ႔ ထုတ္တာျဖစ္တယ္။ လက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္ေဖၚရာမွာ ေတာ္ေတာ္ေလး နဲပါးတာကို က်ေနာ္တုိ႔ ေတြ႔ရတယ္။ အဲေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ အေနနဲ႔က ျပည္သူေတြ အခန္းက႑က အဓိက ပါတယ္ေပါ့ေလ။ ေရြးေကာက္ပြဲ မသမာမႈေတြကုိ ထုတ္ေဖၚႏုိင္မယ္၊ ဖြင့္ခ်ႏုိင္မယ္၊ ဒါေတြက ပုိၿပီးအေရးႀကီးတယ္။

ဥပေဒေတြ ဘယ္လုိပင္ ျပဌာန္းသည္ျဖစ္ေစ ဥပေဒကုိ အဓိပၸါယ္ ေကာက္တာ လြဲမွားေနရင္ ဥပေဒ ဘယ္ေလာက္ပင္ ေကာင္းေနပါေစ ဘာမွ အရာမေရာက္ဘူးလုိ႔ က်ေနာ္ျမင္တယ္။ အဲေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ ေရြးေကက္ပြဲ ေအာင္ျမင္ဖုိ႔ ဦးေဆာင္တဲ့ေနရာမွာ တပ္မေတာ္သားေတြ မပါနဲ႔၊ အဲဒါဆုိရင္ ျပည္သူေတြ အေနနဲ႔ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ မဲေပးႏုိင္မယ္လို႔ က်ေနာ္ထင္ပါတယ္။

ဟုတ္ကဲ့ ပင္တုိင္ေဆြးေႏြးေပးတဲ့ ေဒါက္တာဆလုိင္းငုံက်ဴးလ်ံ၊ ဦးမင္းလြင္ဦး၊ ဦေက်ာ္ဇံသာ၊ ကုိစၾကာမင္းနဲ႔ ကိုမ်ဳိးခ်စ္တုိ႔ အားလုံးကုိ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ နားဆင္ၾကတဲ့ ပရိသတ္ေတြကိုလည္း အားလုံး အထူးေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

0 comments:

Post a Comment