Tuesday, April 13, 2010

Filled Under:

အန္အယ္လ္ဒီတရားစြဲဆိုမႈအေပၚဥပေဒအျမင္

ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ စစ္အစိုးရကို အန္အယ္လ္ဒီက တရားစြဲ တာဟာ ႏိုင္ငံေတာ္ ျပဌာန္းထားတဲ့ တည္ဆဲ ဥပေဒေဘာင္ထဲ ကေန စစ္အစိုးရကို စိန္ေခၚလိုက္တာ ျဖစ္တယ္လို႔ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အိႏိၵယကေန တကၠသိုလ္က ဥပေဒပညာရွင္ ပါေမာကၡ ေဒးဗစ္ ဝီလီလ်ံ(စ္) ကေျပာပါတယ္။

အန္အယ္လ္ဒီဟာ အမႈႏိုင္ဖို႔ အလားအလာ မရွိဘူးဆိုတာ သိေပမဲ့ အခုလို တရားစြဲဆိုျပလိုက္ျခင္းအားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဥပေဒ စိုးမိုးမႈ ကင္းမဲ့ေနတာကို ႏိုင္ငံ တကာကို လက္ေတြ႔ျပလိုက္တာ ျဖစ္တယ္လို႔ ျမင္ပါတယ္။ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ စစ္အစိုးရက တရား ဥပေဒနဲ႔ အညီအုပ္ခ်ဳပ္ေနတာ မဟုတ္ဘူးဆိုတဲ့ အခ်က္ကိုႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းကိုအထင္အရွား မီးေမာင္းထိုးျပလိုက္တာျဖစ္ပါတယ္။

အန္အယ္လ္ဒီအေနနဲ႔ တရားမွ်တေရးကိစၥကို အေလးေပး ေဆာင္ရြက္တာလို႔ထင္ပါတယ္။ တဖက္သက္ေရးဆြဲထားတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒကို လက္မခံတဲ့အေနနဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ျပိဳင္မွာ မဟုတ္ဘူးဆိုတာကိုအန္အယ္လ္ဒီက ဆံုးျဖတ္ထားျပီးပါျပီ၊ ဒါေၾကာင့္အန္အယ္လ္ဒီဟာ ဥပေဒနဲ႔အညီ လုပ္ကိုင္ေနတာက ိုျပခ်င္တဲ့အတြက္စစ္အစိုးရကို ျပဌာန္းထားတဲ့ ဥပေဒေဘာင္အတြင္းကေန တရားစြဲတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ သူတို႔ရံႈးမွာကို အန္အယ္လ္ဒီကသိထားျပီးသားပါ၊အန္အယ္လ္ဒီအေနနဲ႔လည္း စစ္အစိုးရကိုသီးျခားသက္သာခြင့္ ဥပေဒပုဒ္မနဲ႔ တရားစြဲဆို ထားတယ္လို႔သိရပါတယ္။ဒီဥပေဒပုဒ္မနဲ႔ပတ္သက္လို႔အာရွလူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ကအၾကံေပးေရွ႕ေန ဦးမင္းလြင္ဦးက အခုလို ရွင္းျပပါတယ္။

ဦးမင္းလြင္ဦး…….သီးျခားသက္သာခြင့္ ဥပေဒ၄၅ မွာကဘာေတြ ျပဌာန္းထားသလဲဆိုေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္ကို အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့အစိုးရ ၊ ဒါမွမဟုတ္ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္း တဦးဦးကမလုပ္မျဖစ္ လုပ္ေပးရမယ္ဆိုတဲ့ ကိစၥေတြနဲ႔ပတ္သက္လို႔ စီမံေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းမရွိဘူးဆိုရင္ နစ္နာသူကတရားစြဲႏိုင္တယ္လို႔ ဥပေဒကျပဌာန္းထားတာရွိတယ္၊အဲဒီေတာ့၁၉၉၀ေရြးေကာက္ပြဲျပီးတဲ့ အခါမွာအမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကေနရာ၃၉၂ေနရာ အႏိုင္ရရွိတယ္၊ အႏိုင္ရရွိတဲ့အခါမွာ၁၉၉၀ျပည့္ႏွစ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒပုဒ္မ၃မွာပဲ ဘာေတြေဖာ္ျပထားလဲဆိုေတာ့လႊတ္ေတာ္ကို မဲဆႏၵနယ္မ်ားမွ ဥပေဒနဲ႔အညီ ေရြးေကာက ္တင္ေျမွာက္လိုက္ေသာ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းရမယ္ဆိုတာပါရွိပါတယ္။အဲဒီလိုပါရွိတဲ့အတြက္ ၁၉၉၀ေရြးေကာက္ပြဲမွာအမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ကေနျပီးအမတ္ေနရာ၃၉၂ေနရာကိုရရွိတယ္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကို ဖြဲ႔စည္းမယ္ဆိုရင္လည္းေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ခံရတဲ့၃၉၂ေယာက္နဲ႔ အတူဖြဲ႔စည္းရမယ္။ သို႔ေသာ္လည္းပဲ အဲဒီအခ်ိန္တုန္းက အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့အစိုးရကေနျပီး ဒါကိုအေကာင္အထည္ ေဖာ္ေပးျခင္းမရွိခဲ့ဘူး အဲဒီလိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးျခင္း မရွိခဲ့တဲ့အတြက္ယခုလိုမ်ိဳး အမိ်ဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကတရားစြဲတယ္လို႔ နားလည္ပါတယ္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပ ြဲဥပေဒျပဌာန္းလိုက္တဲ့အခါမွာ ပုဒ္မ၉၁မွာသူကေနျပီးေတာ့၁၄၊၈၉အရ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ေရး ေကာ္မရွင္ကို ဖ်က္သိမ္းလိုက္တယ္၊ေနာက္ျပီးေတာ့တခါအဲဒီတုန္းက ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္လိုက္တဲ့ အေျခအေနေတြကလည္း ေခတ္အခါနဲ႔ မညီေတာ့ဘူး၊ဒါေၾကာင့္ပယ္ဖ်က္လိုက္တဲ့ အတြက္တရားစြဲဖို႔အေၾကာင္းျခင္းရာကေနာက္ဆံုး ဥပေဒျပဌာန္းျပီးတဲ့အခါမွာ ေပၚေပါက္လာတာျဖစ္တယ္။ဒါေၾကာင့္လည္းအမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ဒီအခ်က္ေတြမွာမူတည္ျပီး တရားစြဲတယ္လို႔ နားလည္ပါတယ္။

ေမး…….ဒါ့အျပင္ စစ္အစိုးရကိုအန္အယ္လ္ဒီက တရားစြဲထားတဲ့အခ်က္ေတြထဲမွာ ေထာင္က်ေနသူေတြဟာႏိုင္ငံေရးပါတီ နဲ႔ ပတ္သက္ခြင့္မရွိရဆိုတာနဲ႔၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကိုပယ္ဖ်က္လိုက္တဲ့ အခ်က္ေတြအဓိကပါဝင္ေနပါတယ္၊ ဒီအခ်က္ေတြဟာ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအားလံုးမွာ ျပဌာန္းထားတဲ့ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရးကို စစ္အစိုးရကေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း ခ်ိဳးေဖာက္တာ ျဖစ္တယ္လို႔ဦးမင္းလြင္ဦးကဆိုပါတယ္။ ပါေမာကၡဝီလီလ်ံစ္ကလည္း အာဏာရွိစစ္အစိုးရ ကိုယ္တိုင္ ဥပေဒကိုခ်ိဳးေဖာက္ေနတာကို တရားသူၾကီးေတြဘက္က ဘက္မလိုက္ဘဲ မွ်မွ်တတျဖစ္ေအာင္ေဆာင္ရြက္မဲ့ အေျခအေနမေတြ႔ရဘူူးလို႔သံုးသပ္ပါတယ္။

ဘာေၾကာင့္လဲ ဆိုတာကို သူရွင္းျပတာကတစံုတေယာက္က တရားရံုးမွာအမႈဖြင့္တယ္ဆိုတာကသူ႔ကို ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္တယ္လို႔ စြပ္စြဲလိုက္တာျဖစ္ပါတယ္။တကယ္တမ္းေျပာရရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာကျပည္သူ႔ ကိုယ္စားလွယ္ေတြကေရးဆြဲျပဌာန္းထားတဲ့ ဥပေဒဆိုတာမရွိပါဘူး၊စစ္အစိုးရကအမိန္႔နဲ႔ ျပဌာန္းထားတဲ့ဥပေဒလို႔ေခၚတဲ့ အမိန္႔ေတြနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။တရားသူၾကီးေတြ အေနနဲ႔လည္းစစ္အစိုးရအလိုက် စီရင္ဆံုးျဖတ္ဖို႔ပဲရွိျပီးေတာ့ဥပေဒနဲ႔အညီ ေဆာင္ရြက္ဖို႔အလားအလာလည္း မရွိဘူးဆိုတာ ေတြ႔ေနရပါတယ္။ဒါေပမဲ့အမ်ိဳးသားကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္အေနနဲ႔ ဥပေဒေဘာင္အတြင္းကေနဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားဖို႔ ဆံုးျဖတ္ ထားတယ္လို႔အန္အယ္လ္ဒီ ေခါင္းေဆာင္ေတြက အတိအလင္းထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုထားပါတယ္၊ မၾကာခင္မွာလည္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြက တာဝန္ဝတၱရားပိတ္ပင္ခံရတာနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ စစ္အစိုးရကို တရားစြဲဆိုဖို႔ ရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္ရွင္။

0 comments:

Post a Comment