Thursday, July 08, 2010

Filled Under:

ၾကံ႕ခိုင္ဖြံ႕ျဖိဳးေရးေျဖရွင္းခ်က္ လူထုကိုနားရႈပ္ေစတယ္လို႔ AHRC ေျပာ

(8 July 2010 RFA )ၾကံ႕ခိုင္ဖြံ႕ျဖိဳးေရးပါတီရဲ႕ရွင္းလင္းခ်က္ေတြဟာသာမန္ျပည္သူေတြနားရႈပ္ေအာင္ လုပ္ေနတယ္လုိ႔ဥပေဒရႈေထာင့္ကသံုးသပ္သူေတြရွိပါတယ္။ဒီကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ျပီး အာရွလူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႕က
ေရွ႕ေနဦးမင္းလြင္ဦးက

ေမး…ၾကံ႕ခိုင္ဖြံ႕ျဖိဳးေရးအသင္းကပါတီအသြင္ေျပာင္းသြားတဲ့အခါမွာအဖြဲ႕မွာပါတဲ့စီအီးစီေတြရဲ႕ဆံုးျဖတ္ခ်က္နဲ႔ ေျပာင္းတယ္လို႔ေျပာပါတယ္။ဒါဥပေဒနဲ႔ကိုက္ညီမႈရွိပါသလားခင္ဗ်။

ဦးမင္းလြင္ဦး……က်ေနာ္တို႔ကၾကံ႕ခိုင္ဖြံ႕ျဖိဳးေရးအဖြဲ႔ဘယ္လိုတည္ေထာင္သလဲဆိုတာကိုျပန္ျပီးၾကည့္ဖို႔လိုတယ္။
ၾကံ႕ခိုင္ဖြံ႕ျဖိဳးေရးအဖြဲ႔ကိုႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားေတြအားလံုးစိတ္ပါဝင္စားျပီးေတာ့အဖြဲ႔ဝင္ေတြရဲ႕ဆႏၵနဲ႔ဖြဲ႕စည္း တည္ေထာင္ခဲ့တာလား၊ဒါမွမဟုတ္ႏိုင္ငံေတာ္ကေနျပီးဦးေဆာင္ျပီးလုပ္တဲ့အတြက္မပါမျဖစ္ပါေနရ တာလားဆိုတာျပန္စဥ္းစားၾကည့္ဖုိ႔လိုတယ္။စစ္အစိုးရကေနျပီးမဝင္မေနရဆိုတဲ့ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြေၾကာင့္ ဝင္ရတယ္ဆိုလို႔ရွိရင္ေတာ့အခုလိုေျပာင္းတဲ့ကိစၥကေတာ့ဥပေဒနဲ႔လည္းမညီဘူး၊လူမႈေရးအဖြဲ႕ကေန ပါတီအျဖစ္ကေတာ့ေျပာင္းႏိုင္ပါတယ္။ဒါေပမဲ့ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြ၊ဦးတည္ခ်က္ေတြကေတာ့ျပန္ၾကည့္ဖို႔
လိုမယ္လို႔ေျပာခ်င္ပါတယ္။

ေမး…. ၾကံ႕ခိုင္ဖြံ႕ျဖိဳးေရး အသင္းဟာျမန္မာႏိုင္ငံမွာဆိုရင္အၾကီးဆံုးလူမႈေရးအသင္းၾကီး၊လူမႈေရးအသင္းဟာ လစဥ္ေၾကးတို႔၊ႏွစ္စဥ္ေၾကးတို႔ေပးသြင္းရတယ္လို႔ ၾကားရပါတယ္။ၾကံ႕ခိုင္ဖြံ႕ျဖိဳးေရးအသင္းကေတာ့ဒီကိစၥကိုျငင္း ဆိုထားပါတယ္ခင္ဗ်။ဒါနဲ႔ပတ္သက္လို႔ေကာဘယ္လိုမ်ားျမင္မိပါသလဲခင္ဗ်။

ဦးမင္းလြင္ဦး…..အသင္းဝင္ေၾကးမေကာက္ခံဘူးဆိုရင္ဒီအသင္းၾကီးဟာဘယ္ကေငြနဲ႔လည္ပတ္ေနတာလဲ ၊အဲဒီေငြကတရားဝင္ရတဲ့ေငြလားတရားမဝင္ရတဲ့ေငြလားဆိုတာျပန္ျပီးေတာ့ေမးခြန္းထုတ္ရမဲ့ အခ်က္အလက္ျဖစ္တယ္။ေနာက္ျပီးေတာ့အေဆာက္အအံုေတြသံုးစြဲတာေတြကလညး္ဘယ္သူ႕ခြင့္ျပဳခ်က္ေတြနဲ႔
သံုးစြဲေနတာလဲအခုလႊဲေျပာင္းတာကလည္းအသင္းသားေတြရဲ႕သေဘာတူညီမႈေၾကာင့္လႊဲေျပာင္းတာလား၊ ဒါမွမဟုတ္အထက္ကေျပာင္းခိုင္းလို႔ေျပာင္းတာလားဆိုတာျပန္ၾကည့္ဖို႔လိုမယ္လို႔က်ေနာ္ကေတာ့ ေျပာခ်င္ပါတယ္။
ေမး…ညႊန္ၾကားေရးမွဴးအဆင့္အထိကဝန္ထမ္းလို႔သတ္မွတ္ထားျပီးေတာ့ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးကစျပီး
ဝန္ၾကီးအဆင့္အထိက ဝန္ထမ္းလို႔မသတ္မွတ္ဘူးဆိုျပီးေတာ့ေျပာထားတာရိွပါတယ္။ဥပေဒအရမွန္ပါသလားခင္ေ်။

ဦးမင္းလြင္ဦး……..ND ရဲ႕အထက္အဆင့္အထိကျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ဝန္ထမ္းပဲဆုုုုုုုုုုုုုုုုုုုုုုုုုုုုုုုုုုုုုုုုုုုုုုုုုုုုုုုုိတာက်ေနာ္တိ႔ုသိတယ္၊အဲဒီေတာ့ ဒုတိယဝန္ၾကီး၊ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္အစရွိသျဖင့္ေပါ့ေလ အဲဒီလူေတြကလည္းႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းဘဲျဖစ္တယ္။အဲဒီလိုမ်ိဳး မဟုတ္ဘူးဆိုရင္ဒီလူေတြကို ဘာေၾကာင့္က်ေနာ္တို႔က လစာေငြေပးထားရတာလည္းဆိုတာ
က်ေနာ္တို႔ျပန္ေမးရမယ္။ဒီလူေတြကေန ဘယ္သူေတြကေနဆြဲခန္႔ျပီးေတာ့အစိုးရဝန္ထမ္းမဟုတ္ဘူးဆိုရင္ ဘယ္လိုေရာက္လာလဲဆိုတာေမးစရာေတြျဖစ္လာတယ္။

ေမး……. ၾကံ႕ခိုင္ဖြံ႕ျဖိဳးေရးအသင္းကပါတီအသြင္ေျပာင္းသြားတဲ့ကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ျပီးေတာ့ဥပေဒရႈေထာင့္ကေန ျခံဳငံုျပီးသံုးသပ္ျပပါခင္ဗ်။

ဦးမင္းလြင္ဦး…..အၾကမ္းဖ်င္းေျပာရရင္ၾကံ႕ဖြံ႔ဖြဲ႔စည္းစဥ္ကတည္းက ပါဝင္တဲ့အသင္းသားေတြကလည္း
မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ပါဝင္ေနၾကတာမဟုုတ္ရင္အက်ိဳးအျမတ္အတြက္ပါဝင္ၾကတာလို႔ သိရတယ္။ဒါက မလုပ္သင့္တဲ့ကိစၥျဖစ္တယ္။ဒီအသင္းဝင္ေတြနဲ႔ပဲပါတီကိုဆက္လက္လႊဲေျပာင္းမယ္ဆိုရင္နဂိုလူမႈေရးအသင္းဝင
္အျဖစ္ပါဝင္ထားတဲ့လူေတြအားလံုးကၾကံ႕ခိုင္ဖြံ႕ျဖိဳးေရးပါတီရဲ႕ပါတီဝင္အျဖစ္ေျပာင္းျပီးသားျဖစ္သြားမွာပါ။နဂိုကတည္းက လူမႈေရးစိတ္ဝင္စားတဲ့ ႏိုင္ငံေရးစိတ္ဝင္စားတဲ့လူေတြကသူတို႔ရဲ႕အခြင့္အေရးဒီမွာတခါတည္း ဆံုးရံႈးမယ္လို႔က်ေနာ္ထင္ပါတယ္။ဒါေတြကေတာ့မေကာင္းတဲ့ အလားအလာျဖစ္တယ္လို႔ဘဲက်ေနာ္ျမင္တယ္။

0 comments:

Post a Comment