Wednesday, September 15, 2010

Filled Under:

ဘီဘီစီျမန္မာအသံလႊင့္အစီအစဥ္ဆက္လက္ထားရွိဖို႔ AHRC ေတာင္းဆို

အာရွလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ .(စက္တင္ဘာ၁၅၊၂၀၁၀.)ျဗိတိန္အစိုးရေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ ျဖတ္လိုက္တဲ့အတြက္ဘီဘီစီျမန္မာအသံလႊင့္အစီအစဥ္အသံမလႊင့္ႏိုင္ေတာ့တာဒါမွမဟုတ္ျဖတ္ပစ္
လိုက္ရေတာ့မယ့္အေျခအေနရွိေနတယ္ဆိုတဲ့အစီရင္ခံစာေၾကာင့္အာရွလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္မွ
အထူးပူပန္ေနပါတယ္။ ဒီျမန္မာပိုင္းအစီအစဥ္ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းႏို္င္ဖို႔အတြက္ ခ်က္ခ်င္းေတာင္း
ဆိုေဆာင္ရြက္ၾကပါလို႔တိုက္တြန္းပါရေစ။
အေသးစိတ္အျပည့္အစံု…..
၂၀၁၁ဘီဘီစီကမ ၻာ့တလႊားအစီအစဥ္အတြက္လိုေငြျပေနတဲ့ဘ႑ာေရးေၾကာင့္ ၊ျဗိတိန္ႏိုင္ငံျခားရံုး
ေတြဟာ ဘီဘီစီျမန္မာပိုင္းအစီအစဥ္ကိုေလွ်ာ့ဖို႔၊ဒါမွမဟုတ္လံုးဝျဖတ္ေတာက္လိုက္ဖို႔စဥ္းစားႏိုင္တဲ့
အေၾကာင္းဘီဘီစီျမန္မာပိုင္းအစီအစဥ္နဲ႔ျဗိတိန္သတင္းဌာနေတြရဲ႕သတင္းေတြမွာေဖာ္ျပထားပါတယ္။
ဘီဘီစီျမန္မာပိုင္းအစီအစဥ္ဟာျမန္မာႏိုင္ငံမွာရွိတဲ့လူေတြအတြက္အင္မတန္အေရးၾကီးတဲ့အစီအ
စဥ္ျဖစ္ပါတယ္။

အသံလႊင့္ဌာနထဲမွာအၾကာရွည္ဆံုးျဖစ္ျပီးေတာ့အခုဆိုရင္အႏွစ္၇၀ျပည့္ျပီးအမ်ားျပည္သူမ်ားသာမ
ကဗ်ဴရိုကရက္မ်ားနဲ႔အာဏာပိုင္မ်ားေတာင္ယံုၾကည္ေလးစားရတဲ့အစီအစဥ္ျဖစ္ပါတယ္။ျမန္မာႏိုင္ငံ
မွာလြတ္လပ္တဲ့သတင္းဌာနမရွိပါတဲ့အျပင္ထုတ္တဲ့သတင္းစာ၊ဂ်ာနယ္ေတြဟာလည္းဆင္ဆာ
ေတာ္ေတာ္ျဖတ္ျပီးမွသာထုတ္လို႔ရတဲ့အေျခအေနမွာရွိပါတယ္။ႏိုင္ငံျခားသတင္းေတြကိုအင္တာ
နက္ကေနၾကည့္ဖို႔ကလည္းအင္မတန္မွအႏ ၱရာယ္မ်ားလွပါတယ္။ေရဒီယိုကေတာ့ျပည္သူေတြအ
တြက္မွန္ကန္တဲ့သတင္းေပးႏိုင္ျပီးေစ်းၾကီးေပးစရာလည္းမလိုေၾကာက္စရာမလိုတဲ့တခုတည္း
ေသာနည္းလမ္းျဖစ္ပါတယ္။

ဘီဘီစီျမန္မာပိုင္းအစီအစဥ္ကိုျဖတ္လိုက္ေတာ့မယ့္သတင္းဟာမေသခ်ာေသးေပမဲ့အခုစတင္ျပီး
ေတာ့ေတာင္းဆုိတာမ်ိဳးလုပ္သင့့္ျပီး အေရးၾကီးတဲ့ကိစၥလည္းျဖစ္ပါတယ္။တကယ္လို႔ဆံုးျဖတ္ခ်က္
ခ်ျပီးမွဆိုရင္အရမ္းခက္သြားျပီးေတာ့ျပန္စဖို႔ဆိုတာမျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ပါဘူး၊၂၀၀၅တုန္းကဆိုရင္လည္း
ဘီဘီစီနဲ႔ႏိုင္ငံျခားဌာနေတြကဘီဘီစီထိုင္းဘာသာအစီအစဥ္ကိုျဖတ္လိုက္ျပီဆိုျပီးရုတ္တရက္
ေၾကျငာလိုက္ပါတယ္။အဖြဲ႔အစည္းေတြေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကအသနားခံလႊာေတြ၊ဒီဆံုးျဖတ္ကို
ဆန္႔က်င္တဲ့လႈံ႕ေဆာ္မႈေတြလုပ္ေဆာင္ခဲ့ေပမဲ့ဒါဟာျပီးျပီးသားကိစၥျဖစ္သြားခဲ့ပါတယ္။

ဘီဘီစီျမန္မာပိုင္းအစီအစဥ္ဖ်က္သိမ္းခံရဖို႔ကိစၥဟာစဥ္းစားေနဆဲျဖစ္ျပီးဆံုးျဖတ္ခ်က္မခ်ရေသး
တဲ့အတြက္လူေတြအတြက္ဒီလိုျဖတ္ေတာက္ႏိုင္မဲ့အေျခအေနအကိုအေကာင္အထည္မေဖာ္ခင္
ဆန္႔က်င္တဲ့လႈပ္ရွားမႈမ်ိဳးနဲ႔ကိုယ့္အသံကိုအဲဒီလူေတြၾကားႏိုင္ေအာင္လုပ္ဖို႔အခ်ိန္ရွိပါေသးတယ္။

လုပ္ေဆာင္ရန္အၾကံျပဳခ်က္..
ဒီအယူခံစာအတြက္တံု႔ျပန္ခ်က္အေနနဲ႔ လူတိုင္းလုပ္ေဆာင္ႏိုင္တာေတြကိုအၾကံျပဳထားပါတယ္။
(၁) ေအာက္ေဖာ္ျပပါစာမွာလက္မွတ္ထိုးျပီးစာေပးပို႔ႏို္င္ပါတယ္။ဒါမွမဟုတ္ကိုယ္ကိုတိုင္ေရးထားတဲ့
စာကိုလည္းပို႔လို႔ရပါတယ္။
(၂) တကယ္လို႔စာဖတ္သူဟာျဗိတိန္ႏိုင္ငံမွာေနတယ္၊ဒါမွမဟုတ္ျဗိတိန္ႏိုင္ငံဆိုင္ရာအထူးတာဝန္
ထမ္းေဆာင္ေသာအဖြဲ႔မ်ား၊ျဗိတိန္ေကာင္စီရွိတဲ့ေနရာမွာရွိေနတယ္ဆိုရင္စာကိုယူသြားျပီး ဘာေၾကာင့္ျမန္မာအစီအစဥ္ကအေရးၾကီးရသလဲဆိုတာကိုတေယာက္ေယာက္နဲ႔ေဆြးေႏြးႏိုင္ပါတယ္။

(၃) တကယ္လို႔စာဖတ္သူမွာဘေလာ့ဂ္ရွိတယ္တျခားအြန္လိုင္းကေနဆက္သြယ္ႏိုင္တဲ့နည္းလမ္း
ေတြရွိတယ္ဆိုရင္အင္တာနက္မွာ၊ဒီအေၾကာင္းကိုေရးသားျပီး ၊ေဆြးေႏြးလာေအာင္၊ပါဝင္လာေအာင္
လုပ္ေဆာင္ျပီး၊ဘီဘီစီျမန္မာပိုင္းအစီအစဥ္ကိုဆက္လက္ရွိေနေအာင္ကုိယ့္အစီအစဥ္နဲ႔ကိုယ္လည္း
လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါတယ္။ အာရွလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ျမန္မာဘာသာဘေလာ့ဂ္မွာလည္းမၾကာခင္
မွာျမန္မာဘာသာနဲ႔ ဒီအယူခံလႊာကိုတင္ထားမွာျဖစ္ပါတယ္။ဘေလာ့ဂ္ဂါမ်ားလည္းကူးယူျပီးျဖန္႔ေဝ
ႏိုင္ပါတယ္။

(၄) ဆက္သြယ္ေရးမီဒီယာမ်ား၊စနစ္ေတြကိုအသံုးျပဳျပီး ဒီအစီအစဥ္ျဖတ္ေတာက္ခံရႏိုင္တဲ့
အေၾကာင္းနဲ႔ပတ္သက္ျပီးဘီဘီစီကိုဆက္သြယ္ျပီးဒီလိုမလုပ္ဖို႔အတြက္ေတာင္းဆိုႏိုင္ပါတယ္။

ျမန္မာ။ ။ဘီဘီစီျမန္မာပိုင္းအစီအစဥ္ကိုမျဖတ္ပါရန္

အာရွလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ဟာျဗိတိန္ႏိုင္ငံျခားေရးနဲ႔အစိုးရဌာနေတြကဘီဘီစီကမ ၻာ့တလႊား
အစီအစဥ္အတြက္လိုေငြျပေနတဲ့ဘ႑ာေရးေၾကာင့္ဘီဘီစီျမန္မာပိုင္းအစီအစဥ္ကိုေလွ်ာ့ဖို႔၊ဒါမွ
မဟုတ္လံုးဝျဖတ္ေတာက္လိုက္ဖို႔စဥ္းစားေနတဲ့အေၾကာင္းသိရတဲ့အတြက္အင္မတန္မွတုန္လႈပ္မိပါတယ္။
ဒီလိုမ်ိဳးျမန္မာပိုင္းအစီအစဥ္ျဖတ္လိုက္ေတာ့မဲ့ကိစၥဟာေတာ္ေတာ္ကိုပညာမဲ့တဲ့လုပ္ရပ္ျဖစ္ျပီးေတာ့ အေျခအေနမွန္နဲ႔ကင္းကြာေစပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံကမီဒီယာအေျခအေနဟာအာရွကအဆိုးဆံုးထဲမွာပါဝင္ပါတယ္။အခုအခ်ိန္မွာကိုယ္ပိုင္
သတင္းအသံလႊင့္ဌာနနဲ႔သတင္းစာ၊ဂ်ာနယ္ေတြဟာဆိုးဆိုးရြားရြားဆင္ဆာျဖတ္ခံရတဲ့အေျခအေန
မွာရွိပါတယ္။အင္တာနက္သံုးစြဲမႈကိုလည္းလံုးဝထိန္းခ်ဳပ္ထားျပီးႏိုင္ငံျခားသတင္းေတြကိုအင္တာနက္
ကေနၾကည့္ဖို႔ကလည္းအင္မတန္မွအႏ ၱရာယ္မ်ားလွပါတယ္။

ႏိုင္ငံတကာသတင္းအသံလႊင့္ခ်က္ဟာလည္းျပည္သူေတြအတြက္မရွိမျဖစ္အေရးပါျပီးအဲဒီ့သတင္းဌာန
မရွိရင္ျပည္သူေတြဟာႏိုင္ငံတကာသတင္းေတြကိုမသိႏိုင္ပါဘူး။ေရဒီယိုကေတာ့ျပည္သူေတြအတြက္ မွန္ကန္တဲ့သတင္းေပးႏိုင္ျပီးေစ်းၾကီးေပးစရာလည္းမလိုေၾကာက္စရာမလိုတဲ့တခုတည္းေသာနည္း
လမ္းျဖစ္ပါတယ္။အဲဒီ့ကေနျပီးေတာ့ အခ်င္းခ်င္းေျပာဆိုေဆြးေႏြးလို႔ရပါတယ္။

ဘီဘီစီျမန္မာပိုင္းအစီအစဥ္ကိုအထင္ေသးလို႔မရပါဘူး၊သတင္းကိုနားေထာင္တဲ့လူေတြကအလႊာေပါင္း
စံုကျဖစ္ပါတယ္။ဘီဘီစီနဲ႔တျခားႏိုင္ငံျခားအသံလႊင့္သတင္းဌာနေတြကိုဆန္႔က်င္ဖို႔ျခယ္လွယ္မႈေတြ
ရွိလည္းပဲ၊ျမန္မာႏိုင္ငံကအာဏာပိုင္ေတြကသူတို႔တိုင္းျပည္မွာဘာေတြျဖစ္ေနလဲဆိုတဲ့သတင္းေတြ
ကိုသိခ်င္ေနၾကျပီးေတာ့ဒီသတင္းဌာနေတြကိုအေလးထားေနရတုန္းပါဘဲ။

အာရွလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္အေနနဲ႔ဝမ္းနည္းမိတာကေတာ့ဘီဘီစီထိုင္းဘာသာအစီအစဥ္ကို၂၀၀၅
မွာဖ်က္သိမ္းလိုက္တဲ့ကိစၥပဲျဖစ္ပါတယ္။ဒါဟာတကယ့္ကိုမွားယြင္းတဲ့ဆံုးျဖတ္ခ်က္ပဲျဖစ္ပါတယ္။တႏွစ္
အတြင္းမွာပဲစစ္တပ္အာဏာသိမ္းပြဲျဖစ္ျပီးေတာ့အသံလႊင့္ဌာနေတြလိုအပ္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာဘီဘီစီကမရွိ
ေတာ့ပါဘူး၊ဘီဘီစီကျပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ေတြမွာထိုင္းႏိုင္ငံမွာလြတ္လပ္စြာေျပာဆိုခြင့္ၾကိဳးပမ္းမႈအတြက္အမ်ား
ၾကီးလုပ္ေဆာင္ေပးဖို႔သင့္ပါတယ္။ဒါကိုမလုပ္ေဆာင္ႏိုင္တာဟာေတာ္ေတာ္ရွက္ဖို႔ေကာင္းပါတယ္။

မန္မာႏိုင္ငံကမီဒီယာအေျခအေနဟာထိုင္းႏိုင္ငံထက္အမ်ားၾကီးပိုဆိုးပါတယ္။ေကာင္းမြန္တဲ့ဘီဘီစီရွိ
ေနဖို႔က လိုအပ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ျဗိတိန္ႏိုင္ငံျခားရံုးကိုေနာက္ထပ္ဒီလိုအမွားမ်ိဳးမလုပ္ဖို႔တိုက္တြန္း
ခ်င္ပါတယ္။ေပါင္အနည္းငယ္စုေဆာင္းဖို႔အတြက္ဒီအစီအစဥ္ရဲ႕အေရးၾကီးတဲ့အတိုင္းအတာကိုလ်စ္လ်ဴ
ရႈျပီးမလုပ္ေဆာင္ဖို႔တိုက္တြန္းလိုပါတယ္။ ဘီဘီစီျမန္မာပိုင္းကိုဆက္လက္ရွိေနေစဖို႔တုိက္တြန္းလိုပါတယ္။

ေလးစားစြာျဖင့္..

0 comments:

Post a Comment