Friday, September 17, 2010

Filled Under:

ဆင္းရဲသားမ်ားအားႏွိပ္စက္ညွင္းပန္းျခင္းႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာျပႆနာမ်ားအေၾကာင္း Mr Basil Fernando အားေမးျမန္းခ်က္

ေမး….. ဆင္းရဲသားမ်ားအားႏွိပ္စက္ညွင္းပန္းျခင္းဆိုတဲ့စာအုပ္ကိုေရးသားခဲ့တဲ့ရည္ရြယ္ခ်က္
ကိုေျပာျပပါလလဲ။ ဘာ့ေၾကာင့္ ႏွိပ္စက္ညွင္းပန္းတာနဲ႔ ဆင္းရဲတာနဲ႔ကိုဆက္စပ္ျပီးေျပာရတာလဲ။

Mr Basil….ကမ ၻာမွာအထူးသျဖင့္တိုးတက္မႈေနာက္က်တဲ့ႏိုင္ငံေတြမွာႏွိပ္စက္ညွင္းပန္းမႈနဲ႔ ဆင္းရဲမႈဟာဆက္စပ္ေနလို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။

ေမး….ဘယ္လုိဆက္စပ္တာပါလဲ။

Mr Basil…ပထမဦးဆံုးေျပာရမယ္ဆိုရင္ႏွိပ္စက္ခံရတဲ့လူေတြေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကဆင္းရဲတဲ့
အသိုင္းအဝိုင္းကျဖစ္ၾကတယ္။ဒါကရႈေထာင့္တခုကၾကည့္ရံုပဲရွိေသးတယ္။တျခားရႈေထာင့္က
ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ႏွိပ္စက္ညွင္းပန္းမႈရွိမွဆင္းရဲမႈဆိုတာလည္းရွိမယ္။

ေမး…. ဆင္းရဲတာကဘာေၾကာင့္လဲ။

MrBasil…ဆင္းရဲတာကနည္းစနစ္တုိ႔အရင္းအျမစ္တို႔မရွိလို႔မဟုတ္ပါဘူး။လူေတြကိုဖိႏွိပ္တဲ့စနစ္
ေၾကာင့္သာျဖစ္တယ္။ဖိႏွိပ္မႈမရွိဘဲဆင္းရဲမႈဆိုတာလည္းမရွိႏိုင္ဘူး၊ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ လြတ္လပ္မႈနဲ႔ဆင္းရဲမႈဟာအတူမရွိႏိုင္ဘူး၊တကယ္လို႔လြတ္လပ္မႈသာရွိရင္လူေတြဟာသူတို႔ရဲ႕ျပႆ
နာေတြေျပာျပခ်င္တဲ့လူေတြ၊တျခားသူေတြကိုသူတို႔ရဲ႕ျပႆနာေတြကိုေျပာျပမဲ့လူေတြ၊သူတို႔ရဲ႕ျပႆနာ
ေတြ၊ဆင္းရဲမြဲေတမႈေတြအတြက္တခုခုလုပ္ဖို႔အတြက္စီစဥ္ႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။ဆင္းရဲမြဲေတမႈဆိုတာက လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းမွာရွိေနတဲ့ဆက္စပ္မႈေတြကိုခြဲထုတ္မွရမွာပါ။လူေတြအတူတူမလုပ္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ အရင္တည္းကရွိေနတဲ့ညီညြတ္မႈကိုခြဲထုတ္မွရမွာျဖစ္တယ္။တကယ္လို႔လူေတြအခ်င္းခ်င္းေပါင္းျပီး
အလုပ္လုပ္မယ္ဆိုရင္ဆင္းရဲမြဲေတမႈဟာလည္းရွိမွာမဟုတ္ေတာ့ပါဘူး၊ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့သူတို႔
ဟာဆင္းရဲမႈကေနေဖာက္ထြက္ဖို႔အတူတူနည္းလမ္းရွာၾကမွာမို႔လို႔ပါဘဲ။ဆင္းရဲမြဲေတမႈဆိုတာဒီလုိ
ေပါင္းစည္းေနတာကိုခြဲထုတ္လို႔ျဖစ္ရတာျဖစ္တယ္။ႏိုင္ငံေတာ္ကဒီလိုဆက္စပ္မႈေတြကိုခြဲထုတ္ဖို႔နည္း
လမ္းေတြခ်ဲ႕ထြင္ေနတယ္။ ဒီနည္းလမ္းေတြကဒို႔ေတြေခၚတာကေတာ့ႏိုင္ငံေတာ္လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာအုပ္
ခ်ဳပ္သူေတြေၾကာင့္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုလူေတြေၾကာင့္လူေတြၾကားထဲမွာရွိတဲ့ေပါင္းစည္းမႈေတြခြဲထုတ္
ျခင္းခံရတာျဖစ္ပါတယ္။

အခုေျပာေနတာက်ေနာ္ေနတဲ့ႏိုင္ငံ၊သီရိလကၤာႏိုင္ငံအတြက္ေျပာတာပါ။တကမ ၻာလံုးကိုျခံဳငံုျပီးေျပာတာ
မဟုတ္ပါဘူး၊သီရိလကၤာႏိုင္ငံကိုၾကည့္လိုက္မယ္ဆိုရင္ လူမႈေရးနယ္ပယ္မွာ ဒီapparatus ေတြက အင္အားသံုးျပီးၾကားဝင္လို႔လူေတြေပါင္းစည္းမႈပ်က္ရတာျဖစ္တယ္။တခ်ိန္လံုးပဲအၾကမ္းဖက္တယ္။
အၾကမ္းဖက္တာကိုပဲက်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔သံုးတာေတြ႔ရတယ္။ ဒါဏ္ရာေတြရၾကတယ္။ကြဲကြာၾကရတယ္။ ခါးသီးမႈေတြခံစားၾကရတယ္။ေပ်ာ္ရႊင္မႈမရွိၾကဘူး။ဒီအရာေတြကသူတို႔ေတြအတူတူလက္တြဲဖို႔၊တေယာက္နဲ႔
တေယာက္နားလည္ဖို႔ကိုတားဆီးထားတဲ့အရာေတြပဲျဖစ္တယ္။

သူတို႔ေတြဟာဘာေၾကာင့္ဒီျပႆနာေတြရွိေနတယ္၊ဘယ္လိုေက်ာ္ျဖတ္ၾကမလဲဆိုတာေတြကိုျမင္ႏိုင္ဖို႔
တာဆီးခံထားရတယ္။ျပည္တြင္းကအဖြဲ႕အစည္းေတြက ဒီလိုနည္းလမ္းေတြနဲ႔ ဆင္းရဲမြဲေတမႈကိုဖန္တီးတာ
ျဖစ္တယ္။ဒီလိုအဖြဲ႔အစည္းေတြမွာအၾကမ္းဖက္မႈကိုအသံုးျပဳတဲ့ေနရာမွာႏွိပ္စက္ညွင္းပန္းမႈဟာတကယ့္
လက္နက္တခုပဲျဖစ္တယ္။ႏွိပ္စက္ညွင္းပန္းမႈဆိုတာတရက္တည္းတေယာက္ေယာက္အရိုက္ခံလိုက္ရ
တာမ်ိဴး၊မေတာ္တဆျဖစ္တာမ်ိဳးမဟုတ္ဘူး၊အဲဒါကတကယ္ကိုစနစ္တက်ရွိတဲ့ေတြးေခၚပံုေတြးေခၚနည္း၊
ေတြးေခၚပံုစနစ္ရဲ႕တစိတ္တေဒသ၊လူမႈအဖြဲ႔အစည္းကိုဖ်က္ဆီးပစ္ႏိုင္တဲ့တစိတ္တေဒသပဲျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒါ့ေၾကာင့္ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈကိုဆက္လက္သံုးစြဲသြားဖို႔ပိုက္ဆံအကုန္ခံျပီးလုပ္တာျဖစ္တယ္။က်ေနာ္တို႔
ေတြဟာလူေတြလာျပီး၊ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းနဲ႔စကားေျပာလို႔ရေအာင္ေနရာကိုလုပ္ယူရမွာျဖစ္တယ္။ႏွိပ္စက္
ညွင္းပန္းမႈကိုအရင္တိုက္ဖို႕မၾကိဳးစားဘဲနဲ႔ျပည္သူေတြေနရာရေအာင္လုပ္လုိ႔မရပါဘူး၊ဒါ့ေၾကာင့္ႏွိပ္စက္
ညွင္းပန္းမႈကိုအရင္တိုက္ရမွာျဖစ္တယ္။ဆင္းရဲမြဲေတမႈဟာလည္းျပႆနာပဲျဖစ္ပါတယ္။ဥပမာတခုေပးရ
မယ္ဆိုရင္အခုက်ေနာ့္လက္ကနာေနတယ္။အေၾကာင္းရင္းကအာရံုေၾကာျဖစ္ခ်င္ျဖစ္မယ္၊ဒါ့ေၾကာင့္လက္
အနာေပ်ာက္ေအာင္ကုဖို႔ အတြက္အာရံုေၾကာကိုအရင္ကုရမွာျဖစ္တယ္။

ဒီလုိပဲဆင္းရဲမြဲေတမႈအေၾကာင္းေျပာခ်င္ရင္ ႏွိပ္စက္ညွင္းပန္းမႈအေၾကာင္းကိုအရင္ေျပာရမွာျဖစ္တယ္။ အဲဒါဆိုရင္ဆင္းရဲမြဲေတမႈဟာေပ်ာက္ကြယ္သြားမွာျဖစ္တယ္။ သူတို႔ကိုျခိမ္းေျခာက္မဲ့လူမရွိဘူးဆိုရင္ လူေတြၾကားထဲမွာပြင့္ပြင့္လင္းေဆြးေႏြးမႈေတြရွိလာျပီးအဲဒီ့ေဆြးေႏြးမႈဟာသူတို႔ေတြရဲ႕စိတ္ကိုထြက္ေပါက္
ေပးႏိုင္ျပီးဒီ့ထက္ပိုတဲ့ေဆြးေႏြးမႈေရးသားမႈေတြလုပ္ေဆာင္ေပးဖို႔အေထာက္အကူျပဳေစပါတယ္။

ဆင္းရဲတဲ့လူေတြအခ်င္းခ်င္းေဆြးေႏြးႏိုင္ေအာင္လုိ႔ဒီနည္းကိုသံုးမွရပါမယ္။ႏိွပ္စက္ညွင္းပန္းမႈဟာလူ
ေတြအခ်င္းခ်င္းပူးေပါင္းျပီးဆင္းရဲမြဲေတမႈကိုေျဖရွင္းႏိုင္ဖို႔ကိုတားဆီးထားတဲ့အရာျဖစ္ပါတယ္။ဥပမာ
အားျဖင့္ေျပာရရင္အတိုးၾကီးၾကီးနဲ႔ေငြေခ်းတဲ့လူဟာ၊လူေတြဆီကအျမတ္ၾကီးစားရဖို႔အတြက္ရဲကိုအ
သံုးျပဳျပီးလူေတြကိုျခိမ္းေျခာက္ခိုင္းတယ္။ ဒီလိုမ်ိဴးျခယ္လွယ္ဖိႏွိပ္ဖို႔အတြက္ႏွိပ္စက္ညွင္းပန္းမႈကို
အသံုးျပဳရျခင္းပဲျဖစ္တယ္။

အစားအစာေတြျဖန္႔ေဝတဲ့ေနရာမွာလည္းဒီနည္းကိုပဲအသံုးျပဳတယ္။ေစ်းကိုျမွင့္ထားတယ္။
ဒီလုိမ်ိဳးအျမတ္ၾကီးစားဖို႔အတြက္အၾကမ္းမဖက္ဘဲဘယ္လိုလုပ္ရမလဲ။တကယ္လို႔လူေတြကဆႏၵျပ
မယဆာလို႔ထမင္းယူစားမယ္ဆိုရင္ရဲကလာျပီးေတာ့ဥပေဒရွိတယ္၊လူေတြဥပေဒကိုခ်ိဳးေဖာက္တယ္
ဆိုျပီး လူေတြကိုရိုက္မွာျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္သူတို႔ကသူတို႔ကုိယ္က်ိဳးအတြက္မတရားတဲ့ေစ်းႏႈန္း
ေတြထားတာျဖစ္တယ္။

တကယ္လို႔မင္းဟာလူေတြရဲ႕ေျမကိုေစ်းနည္းနည္းနဲ႔ဝယ္ခ်င္တယ္ဆိုရင္၊လူေတြကလည္းခြင့္မျပဳဘူး
ဆိုရင္မင္းဘာလုပ္မလဲ။ မတရားတဲ့ဥပေဒကိုထုတ္ျပီးရဲေတြကိုအဲဒီ့မတရားတဲ့ဥပေဒအတိုင္းလုပ္ခိုင္း
မယ္။ဒါ့ေၾကာင့္ႏွိပ္စက္ညွင္းပန္းမႈဟာလူေတြကိုေမာ္မၾကည့္ရဲေအာင္လုပ္တဲ့လက္နက္တခုဘဲျဖစ္တယ္။
လူေတြကဆင္းရဲလာျပီဆိုရင္ျငိမ္သြားျပီ။လူေတြဟာတေယာက္နဲ႔တေယာက္စကားေတြေျပာ
ေဆြးေႏြးမယ္လႈပ္လို႔ရမယ္ဆိုရင္ဆင္းရဲမႈဆိုတာလည္းရွိမွာမဟုတ္ပါဘူး၊ဆင္းရဲတာကိုတိုက္ဖို႔ကႏွိပ္စက္
္ညွင္းပန္းမႈကိုအရင္တုိက္ရမယ္။ ဒီလုိနည္းနဲ႔လူေတြဆင္းရဲတာမရွိေတာ့ေအာင္လုပ္ေဆာင္ရမွာျဖစ္တယ္။

ဆင္းရဲမႈကိုကူညီဖို႔ဆိုတာကအထက္ကေနေအာက္ကိုပစ္ေပးလို႔ရတဲ့အရာ၊ဆင္းရဲသားေတြက
ေကာက္လုိ႔ရတဲ့အရာမဟုတ္ဘူး၊လူေတြကအဲဒါေတြကိုေကာက္ဖို႔ဘယ္လိုမွအခြင့္အေရးမရဘူး၊ ဆင္းရဲသားေတြမယူခင္တျခားလူေတြယူသြားမယ္။ဘယ္လိုဘဲအေျခအေနေတြေျပာင္းေအာင္ၾကိဳးစား
ၾကိဳးစားၾကားထဲမွာရရင္ရသလိုယူမဲ့လူေတြအမ်ားၾကီးရွိတယ္။သူတို႔ေတြကလိုအပ္တဲ့လူေတြယူဖို႔မေစာင့္
ဘူး၊ ဒါကလည္းျပႆနာတခုဘဲျဖစ္တယ္။

ဒါ့ေၾကာင့္ဆင္းရဲမြဲေတမႈနဲ႔မညီမွ်တဲ့ယွဥ္ျပိဳင္ျခင္းဟာဆက္စပ္ေနျခင္းျဖစ္တယ္။တကယ္လုိ႔ဒါကိုမေလ့လာ
ဘူးဆိုရင္လူေတြကုိကူညီလို႔ရမွာမဟုတ္ဘူး၊ ျပႆနာကိုသိတယ္၊နားလည္တယ္ဆိုရင္ႏွိပ္စက္ညွင္းပန္း
မႈကိုတိုက္ဖို႔အတြက္ဒါကိုေရးသားေဖာ္ျပရမွာျဖစ္တယ္။

ေမး…တကယ္လုိ႔အစိုးရကေနျပီးေတာ့လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္တယ္ဆိုရင္၊သာမန္လူေတြ
ကေကာလူေတြဒီလုိဆင္းရဲမႈကေနရုန္းထြက္ႏို္င္ေအာင္ဘယ္လိုကူညီေပးလို႔ရမလဲ။

MrBasil…လူေတြကိုယ့္ဘာသာကိုယ္ထႏိုင္ေအာင္လုပ္ေပးရမွာျဖစ္တယ္။သူတို႔ကိုယ္တိုင္ပဲဒီဆင္းရဲမႈ
ကေနလြတ္ေအာင္လုပ္ရမွာျဖစ္တယ္။ဘယ္သူမွႏိုင္ငံျခားတို႔ဘာတို႔ကေနလာျပီးဒီဆင္းရဲတာေတြမရွိေတာ့
ေအာင္လုပ္ေပးမွာမဟုတ္ဘူး၊သူတို႔ကုိကူညီဖို႔ဆိုရင္သူတို႔အတူတူစည္းလံုးေနေအာင္လုပ္ေပးရမွာျဖစ္တယ္
။စည္းလံုးေအာင္လုပ္ဖို႔ကသူတို႔လြတ္လြတ္လပ္လပ္ေျပာဆိုဖို႔၊အေတြးအေခၚေတြဖလွယ္ဖို႔နဲအတူတူအလုပ္
လုပ္လို႔ရေအာင္လုပ္ေပးရမွာျဖစ္တယ္။တကယ္လို႔လူတေယာက္ကဆင္းရဲသားကိုတခုခုေပးတယ္ဆိုရင္
ဒါဟာကူညီရာမေရာက္ဘူး၊ဒါနလုပ္တာပဲျဖစ္တယ္။ဒါနကဆင္းရဲမႈျပႆနာကိုမေျဖရွင္းႏို္င္ဘူး၊ အဲ့ဒါထက္ပိုတယ္။လူေတြလြတ္လြတ္လပ္လပ္ေျပာဆိုဖို႔၊အေတြးအေခၚေတြဖလွယ္ဖို႔နဲ အတူတူအလုပ္လုပ္လို႔ရေအာင္လုပ္ေပးတာကဆင္းရဲမြဲေတမႈကိုတိုက္ဖ်က္ရာမွာလည္းပါဝင္ႏို္င္
ေစပါတယ္။

ေမး….ျမန္မာႏိုင္ငံကလူေတြေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကအခုဆိုရင္လူကုန္ကူးျခင္းခံေနရတယ္။လူကုန္ကူးျခင္း
ခံရတာကလည္းဆင္းရဲတာနဲ႔ဆိုင္ေနတယ္။လူကုန္ကူးတာကိုအရင္ေျဖရွင္းရမလား၊ဒါမွမဟုတ္ဆင္းရဲတ
ဲ့ျပႆနာကိုအရင္ေျဖရွင္းရမလား။

Mr Basil…. စားစရာမရွိတဲ့လူေတြကထြက္ျပီးစားစရာရွာမွာဘဲ။အဲဒီ့လူေတြကိုအျမတ္ၾကီးစားတဲ့
လူေတြလည္းရွိတယ္။ကတိေတြအမ်ိဴးမ်ိဳးေပးျပီးေတာ့တျခားကိုေခၚသြားတာမ်ိဳးေပါ့။သူတို႔ကအသံုး
ခ်ခံရတာေတြလည္းရွိတယ္။တခါတရံမွာအရမ္းေစ်းေပါေပါေပးျပီးအလုပ္လုပ္ခိုင္းတယ္။မရရင္အၾကမ္း
နည္းသံုးတယ္။သူတို႔ကိုဖြက္ထားတယ္။အိမ္ျပန္မပို႔ဘူး။လူေတြမလုပ္ခ်င္တဲ့အလုပ္ကိုအတင္းလုပ္ခိုင္း
တယ္။အဲ့ဒါကလူကုန္ကူးျခင္းပဲျဖစ္တယ္။လူကုန္ကူးတဲ့လူကေတာ့ကတိေပးတဲ့လူျဖစ္ျပီးေတာ့သူတို႔ကို
ေခါင္းပံုျဖတ္မဲ့လူဆီကိုလႊဲေပးတဲ့လူျဖစ္တယ္။

ေမး…..အဲ့ဒါေတြမရွိေတာ့ေအာင္ဘယ္လိုလုပ္ရမလဲ။

Mr Basil….လူကုန္ကူးတဲ့လူကိုေတြ႔ရင္သူတို႔ကိုသတ္လို႔ရတယ္။ဒါေပမဲ့ေနာက္တေယာက္ထပ္ေပၚလာ
ဦးမွာဘဲ။ သူတို႔ကိုေထာင္ခ်ျပန္ရင္လည္းေနာက္တေယာက္ထပ္ေပၚလာဦးမွာဘဲ။တကယ္အေရးၾကီးတာ
ကအဲဒါနဲ႔ဆက္စပ္ေနတဲ့ေမးခြန္းေတြကိုေမးဖို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။ေျဖရွင္းရမယ့္ပံုစံတခုကိုေဖာ္ျပရမွာျဖစ္တယ္။
အဲလိုခ်ျပျပီးရင္လူကုန္ကူးျခင္းကိုတိတ္တိတ္ဆိတ္ဆိတ္မျဖစ္ႏို္င္ေအာင္လို႔ဖန္တီးရမွာျဖစ္တယ္။လူေတ
ြၾကားထဲမွာအဲ့ဒါကိုလူမႈျပႆနာအျဖစ္ေျပာၾကဆိုၾကေအာင္လုပ္ရမွာျဖစ္တယ္။

လူကုန္ကူးမဲ့လူေတြမပါဘဲလူေတြအလုပ္ရွာလို႔ရမဲ့နည္းလမ္းကိုရွာရမွျဖစ္တယ္။ဥပမာတကယ္လုိ႔လူေတြကို
အလုပ္ရွာေပးတဲ့အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းရွိတယ္ဆိုရင္၊လူေတြကလူကုန္ကူးတဲ့လူေတြဆီကိုမသြားပဲအဲ့ဒီေကာင္း
တဲ့အဖြဲ႔အစည္းဆီကိုပဲသြားပါလိမ့္မယ္။

ေမး....လူကုန္ကူးတဲ့လူေတြကျပည့္တန္ဆာလုပ္ငန္းနဲ႔တျခားတရားမဝင္လုပ္ေတြမွာလူေတြကိုပါဝင္ဖို႔
လုပ္တဲ့ထဲမွာပါတယ္။အလုပ္မေပးႏိုင္ဘဲနဲ႔ဒါကိုဘယ္လုိ ကာကြယ္ႏိုင္မလဲ။

Mr Basil.... ပံုမွန္အလုပ္ေတြကိုဖန္တီးရပါမယ္။တကယ္လို႔လူေတြကအလုပ္ေကာင္းေကာင္းရျပီ
ဆိုရင္ စားဖို႔အတြက္ပိုက္ဆံရွိလာမယ္။ အလုပ္ရဖို႔အတြက္လိုအပ္တဲ့သင္တန္းေတြတက္ရမယ္.သူတို႔အ
လုပ္ရဖို႔အတြက္ေကာင္းေကာင္းကူညီမယ္ဆိုရင္သူတို႔ေတြဟာလူကုန္ကူးတဲ့လူေတြဆီကိုသြားမွာမဟုတ္
ေတာ့ပါဘူး။အလုပ္အကိုင္အခြင့္အေရးနဲ႔ပတ္သက္ျပီးေတာ့သတင္းေပးႏိုင္တဲ့သတင္းဌာနေတြလိုအပ္ပါ
တယ္။ဒီလိုနည္းနဲ႔လူ႔အခြင့္အေရးအတြက္ေဆာင္ရြက္တဲ့လူေတြကအင္အားမရွိတဲ့လူေတြဆီကအျမတ္ၾကီး
စားေနတဲ့လူကုန္ကူးတဲ့လူေတြအတြက္လူကုန္မကူးႏိုင္ေအာင္ဖန္တီးရပါမယ္။လူကုန္ကူးတဲ့လူေတြကို
အျပစ္ေပးလို႔ရပါတယ္။ဒါေပမဲ့အျပစ္ေပးတာကမလံုေလာက္ပါဘူး၊တကယ္လို႔မင္းဟာတေယာက္ကိုအျပစ္
ေပးလို႔ရွိရင္ေနာက္လူေတြကရဲကိုလာဘ္ေပးတယ္။သူတို႔၂ေယာက္စလံုးအျမတ္ထုတ္တယ္။တျခားနည္း
လမ္းကိုဖန္တီးဖို႔လည္းလိုပါတယ္။လူေတြၾကားမွာေဝဖန္ေဆြးေႏြးတာေတြရွိမယ္၊သတင္းေတြကိုေပးမယ္၊
လူေတြဆီကိုေရာက္ေအာင္လုပ္မယ္ဆိုရင္လူကုန္ကူးတဲ့လူေတြကိုအခက္ေတြ႔ေစမွာျဖစ္ပါတယ္။

တကယ္လုပ္ရမွာကေတာ့ရဲေတြပါပါဝင္တဲ့လာဘ္စားမႈကိုလည္းတိုက္ရမွာျဖစ္တယ္။ေပါ့ဆတဲ့၊လာဘ္စား
တဲ့ရဲေတြမရွိရင္လူကုန္ကူးမႈဆိုတာလည္းရွိလာမွာမဟုတ္ဘူး၊ကၽြမ္းက်င္တဲ့ယံုၾကည္ရတဲ့ရဲေတြရွိေနရင္
လူကုန္ကူးမႈဆိုတာကလည္းရပ္တန္႔သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ဒါဟာထိန္းသိမ္းၾကပ္မတ္တဲ့စနစ္ဆိုးလို႔ျဖစ္ရ
တာျဖစ္တယ္။လာဘ္စားတဲ့ရဲေတြေၾကာင့္ဒါေတြျဖစ္ရတာျဖစ္တယ္။ထိန္းသိမ္းၾကပ္မတ္တဲ့စနစ္ဆိုးကို
တိုက္တာကတကယ့္ကိုအေရးၾကီးတဲ့အခ်က္ျဖစ္တယ္။ဒါကလည္းက်ယ္ျပန္႔တဲ့ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ိဳးျဖစ္ရပါမယ္။
က်ေနာ္တို႔ေတြအဲဒါကိုလုပ္သင့္တယ္။လူနည္းစုကပဲဆင္းရဲတဲ့လူေတြကိုကူညီတာမ်ိဳးမျဖစ္သင့္ဘူး၊ဒါက
မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။

ေမး…..Mr Basil ရဲ႕အေတြ႔အၾကံဳအရ၊ဘယ္လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈကိုအရင္ဆံုးေဆာင္ရြက္
သင့္တယ္လို႔ထင္လဲ။

Mr Basil….အရင္ဆံုးလုပ္ရမဲ့ဟာဆိုျပီးေျပာလို႔မရပါဘူး၊အဓိကထားျပီးေျပာရမယ့္ဟာေတာ့ရွိပါတယ္။
ပထမဦးဆံုးကထိန္းသိမ္းၾကပ္မတ္တဲ့စနစ္ဆိုးကအဓိကျပႆနာျဖစ္တယ္။လာဘ္စားမႈဆိုတာလာဘ္စား
တဲ့ရဲမရွိဘဲမျဖစ္လာပါဘူး၊တကယ္စဥ္းစားျပီးသေဘာေပါက္ရမွာကရဲေတြကဘာ့ေၾကာင့္ဒီလုိျဖစ္ရသလဲ။
ဘယ္သူေတြကသူတို႔ကိုကာကြယ္ေပးေထာက္ပံ့ေပးေနလဲ။တကယ္လို႔ဒီမိုကေရစီကိုေအာက္ကေနအထက္
ကိုယူခ်င္ရင္ထိန္းသိမ္းၾကပ္မတ္တဲ့စနစ္ဆိုးကိုစျပီးတိုက္ရမွာျဖစ္တယ္။အာရွမွာျဖစ္ေနတဲ့အထူးသျဖင့္ဆင္း
ရဲတဲ့ႏိုင္ငံေတြရဲ႕အဓိကျပႆနာက ဒီထိန္းသိမး္ၾကပ္မတ္တဲ့စနစ္ဆိုးၾကီးကေနလူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္
ခံေနရတာျဖစ္တယ္။ ဒီထိန္းသိမး္ၾကပ္မတ္တဲ့စနစ္ဆိုးၾကီးကတျခားအရာေတြနဲ႔လည္းဆက္စပ္ေနတယ္။
ဥပမာတရားသူၾကီးနဲ႔လည္းဆက္စပ္ေနတယ္။ႏိုင္ငံေရးသမားဆိုးေတြနဲ႔လည္းဆက္စပ္ေနတယ္။ဒါေတြအား
လံုးပါတယ္။ တကယ္အေရးၾကီးတာကေတာ့လူေတြပါဝင္လာႏိုင္ေအာင္လို႔လႈပ္လို႔ရေအာင္လုပ္ေပးဖို႔ျဖစ္
တယ္။

လူေတြပါဝင္လာရင္ျပႆနာေတြကအလိုလိုေျဖရွင္းႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။ဒါေၾကာင့္ႏွိပ္စက္ညွင္းပန္းမႈကို
အရင္တိုက္ရမယ္။က်ေနာ္တို႔တိုင္းျပည္ေတြကလူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနအတြက္ဒါကအလြန္အေရးၾကီးတဲ့
အခ်က္ျဖစ္တယ္။တကယ့္အခ်က္ျဖစ္တယ္။

ေမး…..အာရွလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ရဲ႕ဒါရိုက္တာတေယာက္အေနနဲ႔၂၀၁၀ေရြးေကာက္ပြဲအေပၚ
မွာဘယ္လိုသေဘာထားရွိပါလဲ။

Mr Basil…. ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔က်ေနာ္တို႔ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္ေတြထုတ္ခဲ့ျပီးျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္အေရးၾကီးတဲ့အခ်က္ကဒီအခြင့္အေရးကိုအသံုးခ်ျပီးတကယ္ၾကီးမားတဲ့ျပႆနာကိုေျဖရွင္းဖို႔
ၾကိဳးစားရမွာျဖစ္တယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲအခ်ိန္ဆိုတာလူေတြရဲ႕ ျပႆနာကိုေျဖရွင္းေပးရမဲ့အခ်ိန္ျဖစ္တယ္။
ဒီေရြးေကာက္ပြဲအတြင္းမွာလူေတြရဲ႕ဆႏၵနဲ႔ဆန္႔က်င္တဲ့ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြကိုေျပာျပရမွာျဖစ္တယ္။ အတိုက္အခံပါတီေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ အဖြဲ႔ဝင္ေတြကိုေထာင္ထဲထည့္ျပီး ဘယ္လိုလုပ္ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္
မွာလဲ။ေရြးေကာက္ပြဲဆိုတာတရားမွ်တမႈရွိမွျဖစ္ပါမယ္။မ်ွတမႈမရွိတဲ့အေျခအေနမရွိဘဲျပႆနာကိုဘယ္လို
လုပ္ေျပလည္ေအာင္ေဆြးေႏြးလို႔႔ရမလဲ။ျမန္မာႏိုင္ငံမွာရွိတဲ့ဖိႏွိပ္မႈဟာလြတ္လပ္ျပီးတရားမွ်တတဲ့ေရြး
ေကာက္ပြဲမျဖစ္ေစႏိုင္ပါဘူး။အဲဒါကိုေဖာ္ျပရပါမယ္။က်ေနာ္တို႔ေတြကဘာေၾကာင့္မွ်တတဲ့ေရြးေကာက္ပြဲမ
ရွိႏိုင္တာလဲဆိုတာကိုေဖာ္ျပရမွာျဖစ္တယ္။တကယ္လုိ႔မင္းဟာဘာေၾကာင့္မွ်တမႈမရွိတဲ့ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္
မလဲဆိုတာကိုေဖာ္ျပရင္လူေတြေဆြးေႏြးႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။ ဒီလိုမ်ိဳးေဆြးေႏြးမႈေတြဟာတကယ္ကိုလိုအပ္ပါ
တယ္။

(Mr Basil Fernando ဟာအာရွလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္မွဒါရိုက္တာျဖစ္ပါတယ္)

0 comments:

Post a Comment