Sunday, February 06, 2011

Filled Under:

သာသနႏုဂၢဟအသင္းတည္ေထာင္ျခင္း နဲ႕ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒ

ဇန္န၀ါရီလ ၃၁ ရက္ေန႕ကစျပီးျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းကိုစတင္ က်င္းပေနပါျပီ ။ အစိုးရအသစ္က
ျပည္သူေတြအတြက္ ဘာေတြလုပ္ႏိုင္မလဲ ျပည္သူ႕အက်ိဳးကို ပဲေရွ႕ရႈျပီးေဆာက္ရြက္မလားပါတီရဲ႕ အက်ိဳးစီးပြားနဲ႕မိမိတို႕ရဲ႕
အက်ိဳးစီးပြားကို ပဲၾကည့္မလားဆိုတာကို မသိရေသးပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ အခ်ိဳ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကေတာ့ ႏိုင္ငံေရးကိုနားမလည္ဘူး စီးပြားေရးကို ေဇာင္းေပးေဆာင္ရြက္သြားမယ္လို ႕ၾကိဳတင္ေၾကြးေၾကာ္ထားတာ ကို မီဒီယာေတြက တဆင့္ၾကားသိေနရပါတယ္။

မိမိရဲ႕ကုိယ္ပိုင္ေငြနဲ႕ စီးပြားေရးလုပ္ ငန္းေတြလုပ္ကိုင္တာ၊ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္တဦးရဲ႕ ပိုင္ဆိုင္မႈေငြေၾကး ေတြကို ျမြက္ဟေၾကညာရမယ္လို႕ ဥပေဒျပဌာန္းထားျခင္းမရွိတဲ့အတြက္ မည္ေရြ႕မည္မွ် ခ်မ္းသာၾကြယ္၀တယ္ တရားတဲ့နည္းလမ္း တနည္းအားျဖင့္ ဥပေဒေဘာင္အတြင္းက ျပဌာန္းထားတဲ့ဥပေဒေတြနဲ႕ အညီရွာေဖြရရွိထားတာ ဟုတ္မဟုတ္ကို ဘယ္သူမွမသိႏိုင္ပါဘူး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာေတာ့ အာဏာပိုင္ေတြနဲ႕အဆင္ေျပရင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကို ထင္တိုင္းၾကဲႏို္င္တယ္၊ ခုျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္အမတ္ျဖစ္လာေတာ့ မိမိရဲ႕ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကို အေႏွာက္ အယွက္ေပးမဲ့သူမရွိေအာင္ ဥပေဒပါျပဌာန္း လုပ္ေဆာင္ဖို႕အခြင့္အေရး ရရွိျပန္တယ္။

ေတာင္သူလယ္သမားေတြနဲ႕ လယ္သမားေတြရဲ႕အက်ိဳးစီးပြားကို ကာကြယ္ေပး ႏိုင္ဖို႕ လူငယ္ေရွ႕ေနကိုဖိုးျဖဴအပါအ၀င္ ေတာင္သူလယ္သမား၊ စက္ရံုအလုပ္သမားေတြကၾကိဳးစားတဲ့အခါ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒမွာေတာင္သူ လယ္သမားမ်ားနဲ႕ လယ္သမားမ်ားရဲ႕ အခြင့္အေရးကို လိုအပ္သလိုျပဌာန္းေပးဖို႕ ထည့္သြင္းျပဌာန္း ျပီးသားျဖစ္တဲ့ အတြက္ ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ခြင့္မျပဳခဲ့ပါဘူး၊ ဒါေပမဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီး သန္္းေရႊ လမ္းညႊန္မႈနဲ႕ ေဇကမၻာဦးခင္ေရႊကဥကၠဌအျဖစ္ ဦးေဆာင္ျပီးသာသနာ့ႏုဂၢဟအသင္းကိုဖြဲ႕စည္းခြင့္ျပဳလိုက္ပါျပီ။

သာသနာေရး၀န္ၾကီးဌာနနဲ႕ သံဃာမဟာနာယက အဖြဲ႕ၾကီးရဲ႕ခြင့္ျပဳခ်က္နဲ႕ ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္တယ္လို႕သိရပါတယ္။
အသင္း၀င္အျဖစ္ မ၀င္မေနရဆိုတဲ့အတြက္ ရပ္ရြာတာ၀န္ရွိသူမ်ားက တရပ္ကြက္ ကို ၂၅ ေယာက္နႈန္းနဲ့ အသင္း၀င္ေၾကး ၂၅၀၀ ကိုေပးေဆာင္ျပီး အသင္းအဖြဲ႕၀င္ အျဖစ္စာရင္းေပးလိုက္ရပါျပီ၊ ရပ္ကြက္အတြင္းအလုပ္အကိုင္ မရွိတဲ့သူေတြကို အဓိကထားစာရင္းေပးလိုက္တာမို႕ ဦးခင္ေရႊ ဥကၠဌ အျဖစ္ေဆာင္ရြက္မဲ့ သာသနာႏုဂၢဟအဖြဲ႕ၾကီးဟာ ယခင္ကလို စြမ္းအားရွင္ေတြကို စုစည္းဖို႕ တည္ေထာင္ လိုက္တာလဲျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တဦးက အသင္းအဖြဲ႕တခု ကိုဦးစီးထူေထာင္ႏိုင္ တယ္လို႕ဥပေဒမွာျပဌာန္းထားတာမေတြ႕ရေပမဲ့ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒပုဒ္မ ၅၈(ဂ) မွာျပဌာန္းထားတာက လူမ်ိဳးေရးကိုျဖစ္ေစ၊ ဘာသာေရးကိုျဖစ္ေစ အေၾကာင္းျပ၍ ဆႏၵမဲေပးရန္ ေသာ္လည္းေကာင္း ဆႏၵမဲမေပးရန္ေသာ္လည္းေကာင္းေျပာဆိုျခင္း၊ ေဟာ ေျပာျခင္း၊ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ျခင္း၊ သို႕မဟုတ္ ယင္းသို႕ျပဳလုပ္ရန္အားေပး လႈံ႕ေဆာ္ျခင္း စတာေတြကိုလုပ္ေဆာင္မည္ဆိုလွ်င္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာျပစ္ မႈမ်ားအေနနဲ႕သတ္မွတ္ႏိုင္တယ္လို႕ေဖၚျပထားတာကိုေတြ႕ရပါတယ္။ ေနာက္ေနာင္က်င္းပမဲ့ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ဥကၠဌျဖစ္တဲ့ ဦးခင္ေရႊပါ၀င္တဲ့ၾကံ႕ဖြံ႕ ပါတီကိုပဲမဲေပးခိုင္းရင္ဘယ္လိုလုပ္ၾကမလဲ။ေနာင္လာမဲ့ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္
ၾကိဳတင္စီစဥ္ထားတာလားဆိုတာကလဲစဥ္းစားစရာပါ။

ေဇကမၻာဦးခင္ေရႊက အသင္းကိုမိမိ ကိုယ္ပိုင္ေငြ သိန္း ၃၆၀၀ မတည္ေငြနဲ႕ စတင္ဖြဲ႕စည္းတည္ေတာင္ျပီး ေထရ၀ါဒ ဗုဒ ဘာသာကို ကာကြယ္ရန္၊ ျမွင့္တင္ရန္စတဲ့ရည္ရြယ္ခ်က္ ေတြနဲ႕ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ မယ္လို႕ ေျပာပါတယ္။ တဆက္တည္းမွာပဲ နယ္စပ္ေဒသေတြမွာ ေနထိုင္ တဲ့တိုင္းရင္း သားေတြရဲ႕ ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးမႈေတြကို အခြင့္အေရးယူျပီးအျခား သာသနာ၀င္ မ်ားအျဖစ္သြပ္သြင္းတယ္ ဆိုတာကို အဓိကကာကြယ္ဖို႕လို႕ဆိုပါ တယ္၊ အထူးသျဖင့္ နယ္စပ္ေဒသေတြျဖစ္တဲ့ခ်င္း၊ ကခ်င္နဲ႕ ကရင္ျပည္နယ္ေတြမွာ ေနထိုင္ တဲ့သူအမ်ားစုက ဘိုးစဥ္ေဘာင္ဆက္ ခရစ္ယာန္ဘာသာကို ကိုးကြယ္သူကအမ်ားစုပါ။ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကလဲ မိမိယံုၾကည္ရာကို လြတ္လပ္စြာကိုးကြယ္ခြင့္ျပဳထားပါတယ္။

ႏိုင္ငံတကာ ခရစ္ယာန္ေသြးစည္းညီ ညြတ္ေရးလူ႕အခြင့္အေရးအဖြဲ႕ Christian Solidarity International က နယ္စပ္ေဒသကတိုင္းရင္းသားေတြ လူ႕အခြင့္ အေရး ခ်ိဳးေဖါက္ခံရတဲ့ကိစၥေတြနဲ႕ႏိုင္ငံတကာကိုထုတ္ေဖၚေျပာ ေတာ့မွ ခုလို သာသနာ့ ႏုဂၢဟ အသင္းဖြဲ႕ျပီးေဆာင္ရြက္မယ္ဆိုတာထက္ ငတ္မြတ္ ေနတဲ့ျပည္သူေတြကို စား၀တ္ေနေရး အဆင္ေျပေအာင္၊ အေႏွာက္အယွက္ကင္း စြာလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္၊ေတြဖန္တီးေပး ျခင္းကပိုအဓိကက်ေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ရပါတယ္ခင္ဗ်ား။

0 comments:

Post a Comment