Sunday, February 13, 2011

Filled Under:

ဥပေဒျပဳအာဏာနဲ႕သမၼတရဲ႕လုပ္ပိုင္ခြင့္

၂၀၀၈ ခုႏွစ္မွာအတည္ျပဳခဲ့တဲ့ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဟာ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ စတင္ က်င္းပတဲ့ေန႕က စတင္ျပီး
အာဏာ သက္ေရာက္လာျပီလို႕ ေျပာရမွာျဖစ္တယ္။ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမွာက္တဲ့ သမတနဲ႕အစိုးရ အဖြဲ႕ သစ္ကိုလဲ ေရြးခ်ယ္ျပီးပါျပီ။ လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္ မွ တိုင္းရင္းသားအေရးကိစၥ၊ လူ႕အခြင့္အေရး ကိစၥေတြကို တင္ျပေဆြးေႏြးမယ္။ ဒီမိုကေရစီရဲအႏွစ္သာရကိုပိုမိုတိုးခ်ဲ႕ခြင့္ ရေအာင္ဖန္တီးမယ္ဆိုျပီး ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္ခဲ့ၾကတဲ့ ဒီမိုကေရစီလိုလားတဲ့ႏိုင္ငံေရးပါတီ၊ တိုင္းရင္း သား လူမ်ိိဳးမ်ားပါတီ နဲ႕ တသီးပုဂၢလ ကိုယ္စား လွယ္ေတြရဲ႕ရည္မွန္းခ်က္ေတြဟာ ခုေတာ့တေျဖးေျဖးမႈံ၀ါးလာေနပါျပီ။

စစ္အစိုးရအေနနဲ႕ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒကို စိတ္ၾကိဳက္ ေရးဆြဲထားျပီးျဖစ္တဲ့ အျပင္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအရ ေပၚေပါက္လာမ ဲ့အစိုးရအဖြဲ႕သစ္ကို ဘယ္လို ၾကိဳးကိုင္ လႈပ္ရွားသြားမယ္ ဆိုတာကိုပါ အစီအစဥ္တက် ေဆာင္ရြက္ျပီးထားတာပါ။
၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲေတြမွာ အႏိုင္ရတဲ့ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ လႊတ္ေတာ္ မတက္ခင္ ၾကိဳတင္ေလ့လာႏိုင္ဖုိ႕ ဥပေဒ ၁၇ မ်ိဳးကို္စာေပဗိမၼာန္က တဆင့္ ထုတ္ေ၀ျဖန္႕ခ်ိ ခဲ့ပါတယ္။

ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ ဥပေဒ ၁၇ မ်ိဳးမွာ အေရးၾကီးတဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဥပေဒျပဳေရး နဲ႕ တရားစီရင္ ေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္ေတြနဲ႕ ပတ္သက္လို႕ ျပဌာန္းထားတဲ့ဥပေဒေတြကို ျပင္္ဆင္၊ျဖည့္စြက္၊ ရုပ္သိမ္းဖို႕ ယခုက်င္းပတဲ့ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္က လုပ္ေဆာင ္ႏိုင္တယ္လို႕ ထည့္သြင္းျပဌာန္း ထားေပမဲ့ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌေတြ၊ တပ္မေတာ္က ေရြးခ်ယ္ေစလႊတ္တဲ့ သူေတြနဲ႕ၾကံ႕ဖြံ႕ ပါတီကေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ ျခင္းခံရ တဲ့သူေတြရဲ႕သေဘာတူညီမႈရမွသာ ယခုျပဌာန္းထားတဲ့ ဥပေဒ ၁၇ မ်ိဳးကို ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ ရုပ္သိမ္း တာေတြကိုလုပ္ေဆာင္ႏိုင္မွာ ျဖစ္တယ္။

ဥပေဒျပဳေရးအာဏာနဲ႕ ပတ္သက္လို႕ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္က ေရြးခ်ယ္ေစလႊတ္ တဲ့ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္မ်ားနဲ႔႔ ၾကံ႕ဖြံ႕ပါတီကသာ အဓိကက်တဲ့ေနရာေတြကို ရယူထားတဲ့အတြက္ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားနဲ႕ ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား အေနနဲ႕ျပင္ဆင္၊ျဖည့္စြက္ဖို႕နဲ႕ ဥပေဒျပဌာန္းႏိုင္ဖို႕ဆိုတာ မလြယ္ကူပါဘူး။ အေရးပါတဲ့ ၀န္ၾကီးဌာနေတြနဲ႕ လႊတ္ေတာ္အရပ္ရပ္မွာ စစ္အစိုးရကအသြင္ေျပာင္းလာတဲ့ လူေတြနဲ႕ၾကံ႕ဖြံ႕ပါတီ၀င္ေတြက အမ်ားစုျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနဲ႕ဥပေဒ ျပဳေရး က႑ေတြမွာ လူနည္းစုဒီမိုကေရစီ အင္အားစုနဲ႕ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ား အေနနဲ႕ဘာမွလုပ္ ေဆာင္ခြင့္မရေအာင ္ၾကိဳတင္စီမံထားတာပါ။

ျပည္ေထာင္စုတရား စီရင္ေရးဥပေဒနဲ႕ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ခ်ဳပ ္ဥပေဒေတြကလဲ အရင္အတိုင္း ပါပဲ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတိုင္း (သို႕မဟုတ္)ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ဦးစီးအဖြဲ႕ဥပေဒ စတာေတြကို တိုးခ်ဲ႕ ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ပုဒ္မေတြပဲ တိုးလာတာပါ။
သမၼတက တရားသူၾကီးခ်ဳပ္ကိုေရြးခ်ယ္ခန္႕ထားမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးနဲ႕ လြတ္လပ္တဲ့ တရားစီရင္ေရး ေပၚေပါက္လာေရးဆိုတာ မလြယ္ကူပါဘူး

ကုလသမဂၢလူ႕အခြင့္အေရး ေကာင္စီမွာ ဥပေဒရဲ႕အထက္မွာ ဘယ္သူမွမရွိဘူး အားလံုး တန္းတူပဲျဖစ္တယ္။၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒမွာ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖါက္မႈ ေတြနဲ႕ပတ္သက္လို႕ လွ်င္ျမန္စြာ သက္သာခြင့္ရေအာင္အမိန္႕ စာခ်ႊန္ေတာ္ ၅ မ်ိဳးထုတ္ဆင့္ ႏိုင္ဖို႕ထည့္သြင္းျပဌာန္း ထားပါတယ္လို႕ ဒုတိယေရွ႕ေနခ်ဳပ္ ဦးထြန္းရွင္နဲ႕ တရားသူၾကီးခ်ဳပ္ အဖြဲ႕၀င္ ဦးျမင့္သိန္းတို႕က ႏိုင္ငံတကာရဲ႕စြပ္စြဲ ေျပာဆိုခ်က္ေတြကို ခုခံေခ်ပခဲ့ပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းက လက္ရွိတရားစီရင္ေရး ဆိုင္ရာကိစၥရပ္ေတြ မွာ ဥပေဒ ျပဌာန္းခ်က္ ေတြအတိုင္း လိုက္နာေဆာင္ရြက္ ျခင္း မရွိပဲ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာပိုင္ေတြရဲ႕ စိတ္တိုင္းၾက တရားရံုးအဆင့္ဆင့္ရဲ႕တရားသူၾကီးေတြက ဆံုးျဖတ္ ေဆာင္ရြက္ေပး ေနတာကိုေတြ႕ရတယ္။

ယခုက်င္းပတဲ့ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္မွာ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား လြတ္ေျမာက္ေရးကို အဓိကထား လုပ္ေဆာင္သြားမယ္လို႕ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအင္အားစု နဲ႕အခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ား ကေျပာပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ရဲ႕လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြနဲ႕ ပတ္သက္လို႕ေဖၚျပထားတဲ့ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၀၄ နဲ႕ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ဥပေဒပုဒ္မ ၃၇ မွာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဟာ

(က)ျပစ္ဒဏ္လြတ္ျငိမ္းခြင့္ေပးႏိုင္သည့္အခြင့္အာဏာရွိသည္။
(ခ) အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရးႏွင့္လံုျခံဳေရးေကာင္စီ၏ ေထာက္ခံခ်က္ႏွင္အညီ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္း သာခြင့္ေပးပိုင္ခြင့္ရွိတယ္လို႕ ေဖၚျပထားပါတယ္။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ အေနနဲ႕ ျပစ္ဒဏ္ေတြလြတ္ျငိမ္းခြင့္ ေပးႏိုင္တယ္ဆိုတာ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ က်င့္ထံုး ဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၀၁ ပါျပဌာန္းခ်က္အရ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ျပစ္ဒဏ္ကို ဆိုင္းငံ့ထားဖို႕ နဲ႕ျပစ္ဒဏ္အားလံုး ဒါမွမဟုတ္ အစိပ္အပိုင္း တစံုတရာကို အကန္႔အသတ္နဲ႕ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာ ခြင့္ေပးႏိုင္တဲ့သေဘာပါပဲ။

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၂၀၀၀ ေက်ာ္လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ အလံုးစံုလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ေပးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အမ်ိဳးသား ကာကြယ္ေရးနဲ႕ လံုျခံဳေရး ေကာင္စီရဲ႕ေထာက္ခံခ်က္ရမွသာ အလံုးစံုေသာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ကို ေပးႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။
ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႕ဥပေဒပုဒ္မ ၁၀ မွာ အမ်ိဳးသားကာကြယ္ ေရးနဲ႕ လံုျခံဳေရးေကာင္စီ ဖြဲ႕စည္းရာမွာ အဖြဲ႕၀င္ ၁၁ ဦးအနက္ သမၼတ၊ ဒုသမၼတနဲ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌေတြ အပါအ၀င္ တပ္မေတာ္အတြင္း တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနသူမ်ားက ၁၀ ဦးပါ၀င္ျပီး ဒုတိယသမၼတ အျဖစ္ ၾကံ႕ဖြံ႕ပါတီကေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ျခင္း ခံရတဲ့ေဒါက္တာစိုင္းေမာက္ခန္း တေယာက္ပဲ သာမန္အရပ္သား အျဖစ္ပါ၀င္တာကို ေတြ႕ရပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွာ အသစ္ေပၚေပါက္လာတဲ့ အစိုးရအဖြဲ႕သစ္မွာသမၼတ ရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ နဲ႕လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ ေတြဟာ အကန္႕အသတ္နဲ႕သာခြင့္ျပဳထားတာျဖစ္ျပီး ဥပေဒျပဳေရး အာဏာနဲ႕ အေရးၾကီးတဲ့ ကိစၥရပ္မ်ားကိုေတာ ့အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရးနဲ႕ လံုျခံဳေရးေကာင္စီရဲ႕ သေဘာတူညီခ်က္နဲ႕သာ ေဆာင္ရြက္ရမွာျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ရပါတယ္ခင္ဗ်ား။

အာရွလူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္မွ ေရွ႔ေန ဦးမင္းလြင္ဦး အာအက္ဖ္ေအသို႔ ေပးပို႔ေသာ ေဆာင္းပါးျဖစ္သည္။

0 comments:

Post a Comment