Sunday, April 10, 2011

Filled Under:

အစိုးရသစ္နဲ႕ ၂၀၁၀ တရားစီရင္ေရးဥပေဒ

အစိုးရအသစ္တက္လာတာနဲ႕တျပိဳင္နက္တည္း ၂၀၁၀ျပည့္ႏွစ္ ေအာက္တုိဘာ ၂၈ ရက္ေန႕ ကထုတ္ျပန္ျပဌာန္းတဲ့
ျပည္ေထာင္စု တရားစီရင္ေရးဥပေဒအမွတ္ ၂၀/၂၀၁၀ ဟာလဲ သက္၀င္လာျပီ္လို႕ေျပာရမွာျဖစ္တယ္။၂၀၁၀ တရားစီရင္ေရး ဥပေဒမွာျပဌာန္းထားတဲ့ ပုဒ္မေပါင္း ၇၄ခု ရွိေပမဲ့လဲ တရားစီရင္ ေရးနဲ႕ပတ္သက္လို႕ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္တရားစီရင္ေရးနဲ႕ ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္လိုက္ရင္ ထူးထူးျခားျခားေျပာင္းလဲလာတာကိုမေတြ႕ရပါဘူး၊ အရင္ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္ တရားစီရင္ေရးဥပေဒမွာ မပါတဲ့ စာခၽြန္ေတာ္ ၅ ရပ္ကိုထုတ္ဆင့္က်င့္သံုးခြင့္ရွိတယ္ ဆိုတဲ့ကိစၥရပ္၊ အက်ဥ္းေထာင္ေတြကို စစ္ေဆးၾကည့္ရႈႏိုင္တယ္ ဆိုတဲ့ျပဌာန္းခ်က္ေတြ အခ်ိဳ႕ပါ လာတာကိုေတြ႕ရပါတယ္။

ျပည္ေထာင္စုတရားသူၾကီးခ်ဳပ္နဲ႕ျပည္ေထာင္စုတရားသူၾကီးမ်ားဟာ မည္သည့္ႏိုင္ငံေရး ပါတီ၀င္မွမျဖစ္ရဘူးပါတီႏိုင္ငံေရးကင္းရွင္း ရမယ္လို႕ပုဒ္မ ၂၈မွာျပဌာန္းထားေပမဲ့ ေနာင္လာမဲ့ေရြးေကာက္ပြဲေတြမွာ ပါ၀င္ေရြးခ်ယ္ခံမယ္ဆိုရင္ ၀င္ေရာက္အေရြးခ်ယ္
ခံံပိုင္ခြင့္နဲ႕ မဲဆြယ္ပိုင္ခြင့္ေတြရွိေၾကာင္းကိုလဲ ပုဒ္မ ၂၉ မွာဆက္လက္ ေဖၚျပထားတာ ကိုေတြ႕ရပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စု တရားသူၾကီးအျဖစ္ကႏႈပ္ထြက္ျပီးမွေရြး ေကာက္ပြဲ၀င္ရ မွာလား၊ လက္ရွိတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရင္း၀င္ႏိုင္တဲ့သေဘာလားဆိုတာကို ေတာ့ရွင္းရွင္း လင္းလင္းေရးမထားပါဘူး။

တရားရံုးမ်ားရဲ႕ယခင္ ျပည္နယ္နဲ႕တုိင္း၊ခရိုင္၊ျမိဳ႕နယ္ဆိုတဲ့ စာလံုးအသံုးအႏႈံးေတြေျပာင္းလဲ သြားတာကလြဲလို႕ တရားရံုးဖြဲ႕စည္းပံု အေနအထားက ယခင္အတိုင္းပါပဲ၊ တခုထူးျခားတာက တိုင္းေဒသၾကီး ဒါမွမဟုတ္ ျပည္နယ္အတြင္း ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ စီရင္စုရွိလာခဲ့ရင္ေတာ့ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတိုင္း တရားရံုး၊ခရိုင္တရားရံုး၊ျမိဳ႕နယ္ တရားရံုးစသျဖင့္ ေျပာင္းလဲျပီး အသစ္ေပၚေပါက္လာတာပါပဲ။

ျပည္နယ္နဲ႕တိုင္းအလိုက္ တရားသူၾကီးေတြ ခန္႕အပ္ထားရာမွာေတာ့ ယခင္က ၂၀၀၇ ေရႊ၀ါေရာင္ သံဃာ့လႈပ္ရွားမႈေတြမွာ လက္စြမ္းထက္ခဲ့တဲ့ တရားသူၾကီးေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ား မ်ား တိုင္းေဒသၾကီးနဲ႕ျပည္နယ္ တရားလႊတ္ေတာ္အဆင့္ေတြမွာ တရားသူၾကီးမ်ားျဖစ္လာတာ ကိုေတြ႕ရျပီး၊ တရားရံုးခ်ဳပ္ (ရန္ကုန္)နဲ႕ တရားရံုးခ်ဳပ္ (မႏၱေလး) တို႕မွာ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္သူအခ်ိဳ႕က တိုင္းေဒသၾကီးနဲ႕ျပည္နယ္တရားလႊတ္ေတာ္ တရားရံုး တရားသူၾကီး ခ်ဳပ္ ေတြျဖစ္လာတာကိုေတြ႕ရပါတယ္။

တရားစီရင္ေရးက႑မွာ တရားရံုးမ်ားအဆင့္ဆင့္လိုက္နာရမဲ့ တရားရံုးမ်ားလက္စြဲ၊ ညြန္ၾကားလႊာေတြ၊ အမိန္႕ေတြ တိတိက်က်ျပဌာန္းထားေပမဲ့လဲ တရားစီရင္ေရးဟာ ျပည္သူအမ်ား ယံုၾကည္လက္ခံေလာက္တ ဲ့တရားစီရင္ေရး ျဖစ္မလာတာကိုၾကည့္ရင္ တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာက႑ေတြမွာ လာဘ္ေပး၊လာဘ္ယူမႈေတြ အာဏာပိုင္ေတြရဲ႕၀င္ ေရာက္ စြက္ဖက္မႈေတြရွိေနတာ အထင္အရွားေတြ႕ရမွာ ျဖစ္တယ္။ ေကာင္းမြန္တဲ့အုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊ ဒါမွမဟုတ္ ေကာင္းမြန္တဲ့ အစိုးရတရပ္ ျဖစ္ေပၚလာဖို႕ဆိုရင္ တရားစီရင္ေရးရဲ႕ အခန္းက႑ဟာ အဓိက အေရးၾကီးဆံုးျဖစ္တယ္။

ျပည္သူအမ်ား ယံုၾကည္လက္ခံတဲ့ တရားစီရင္ေရးျဖစ္ဖို႕ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈရွိဖို႕ လြတ္လပ္မွ်တတဲ့ တရားခြင္ေတြ ေပၚထြန္းႏိုင္ဖို႕ဆိုရင္ တရားစီရင္ေရး ကိစၥရပ္ ေတြကိုစီမံေဆာင္ရြက္တဲ့ တရားသူၾကီးမ်ားရဲ႕စား၀တ္ေနေရးနဲ႕ ဘ၀လံုျခံဳမႈကို အုပ္ခ်ဳပ္သူ အစိုးရက အာမခံႏိုင္၊ စီမံေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္မွသာျဖစ္လာႏိုင္မဲ့ကိစၥျဖစ္တယ္။ တရားသူၾကီးတဦးရတဲ့ လစာေငြဟာ မိသားစု စား၀တ္ေနေရးအတြက္ ေခတ္ကာလ နဲ႕အညီလံုေလာက္မွ်တဖို႕လို ပါတယ္။ ဒါကအဓိကအေရးၾကီးဆံုးပါ။ အူမမေတာင့္ရင္ သီလမေစာင့္ႏိုင္ပါဘူး၊

မႈခင္းေတြစစ္ေဆးစီရင္တဲ့အခါမွာလဲ ဥပေဒျပဌာန္း ခ်က္မ်ားနဲ႕ အညီစစ္ေဆးစီရင္တဲ့ တရားသူၾကီးေတြကို အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာပိုင္မ်ား နဲ႕တရားစြဲ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ၀င္ေရာက္ စြက္ ဖက္ဟန္႕တားမႈေတြကိုအကာအကြယ္ေပးရပါမယ္။ အာဏာပိုင္မ်ားရဲ႕ျခိမ္းေျခာက္ ေျပာဆိုမႈေတြကို ထိေရာက္စြာအေရးယူေပးဖို႕လိုတယ္။ စား၀တ္ေနေရးနဲ႕ လြတ္လပ္စြာ ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္မ်ားနဲ႕အညီေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခြင့္က တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး ရဲ႕အဓိက အေျခခံ အခ်က္ပါပဲ။ ႏိုင္ငံတကာ စံညြန္းနဲ႕ဆိုရင္ေတာ ့ေနာက္ထပ္ ၁၈ ခ်က္လိုပါေသးတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕လက္ရွိ ျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့ တရားစီရင္ေရးကို ဥပမာအားျဖင့္ ေျပာရရင္ သက္ဆိုင္ရာ ၀န္ၾကီးဌာနေတြက ၎တို႕ပိုင္ဆိုင္ေၾကာင္း အေထာက္အထားမျပပဲ ျပည္သူေတြ ရဲ႕ကိုယ္ပိုင္ေငြေတြနဲ႕တည္ေဆာက္ထားတဲ့ ဆိုင္ခန္းေတြ၊ ပင္စင္လစာေငြေတြေရာင္းခ်ျပီးမွ အနားယူဖို႕ေဆာက္လုပ္ထားတဲ့အိမ္ေတြကို ၀န္ၾကီးဌာနပိုင္ေျမေပၚမွာ ေဆာက္ လုပ္ထား တယ္ ဆိုျပီး တရားရံုးနဲ႕သက္ဆိုင္ရာ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရံုး ေတြမွာစစ္ေဆး ေနတဲ့ မႈခင္းေတြမျပီးျပတ္ခင္အတင္းအဓမၼ အိမ္ေပၚကဆြဲခ်ႏွင္ထုတ္ေနတဲ့ ကိစၥရပ္ေတြ ျမန္မာျပည္ တ၀ွမ္းမွာ ေန႕စဥ္လိုျဖစ္ေနပါတယ္။

နစ္နာသူေတြအေနနဲ႕ ေနစရာမရွိ၊ ရင္းႏွီး စရာမရွိ၊ ေရွ႕ေန ငွားဖို႕ေငြေၾကးမတတ္ႏိုင္စတဲ့ဒုကၡေတြပင္လယ္ေ၀ေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ အိုးအိမ္ အေဆာက္ အဦး ေတြ၊ ေစ်းဆိုင္ခန္းေတြကို ၀န္ၾကီးဌာနေတြက ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္ေတြနဲ႕အညီ လိုက္နာေဆာင္ ရြက္ျခင္းမျပဳပဲ၊ အာဏာပိုင္အဖြဲ႕အစည္းေတြျဖစ္တဲ့ ျမိဳ႕နယ္ေအးခ်မ္းသာယာ ေရးေကာ္မတီနဲ႕ ျပည္သူ႕ရဲတပ္ဖြဲ႕ကို အသံုးျပဳျပီး ဥပေဒနဲ႕အညီ ပစၥည္းလက္ရွိျဖစ္ေနတဲ့ ျပည္သူေတြထံက ဓါးျပဆန္ဆန္အဓမၼ မတရားသိမ္းဆည္းမႈေတြျပဳလုပ္ေနတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ တရားဥပေဒနဲ႕အညီစစ္ေဆးစီရင္တာေတြကိုေနာက္မွလုပ္မယ္ ေလာေလာ ဆယ္ပစၥည္း လက္ရွိျဖစ္ေနဖို႕လိုတယ္ဆိုတဲ့သေဘာနဲ႕ မင္းမဲ့စရိုက္ဆန္ဆန္ျပဳမူေဆာင္ရြက္ တာကို ရန္ကုန္ျမိဳ႕နဲ႕ ျပည္ျမိဳ႕ေတြမွာ စက္မႈ၀န္ၾကီးဌာနကလုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။

အာဏာ ပိုင္ေတြ ပါ၀င္ ပတ္သက္ေနတဲ့အမႈကို ျပည္သူေတြ႕ ကတရားရံုးမွာ အေရးယူေပးဖို႕တိုင္ၾကား တဲ့အခါ မွာလဲ ရဲစံုစမ္းမႈျပဳလုပ္ဖို႕တရားကလႊဲေပးရျပီး အေရးယူႏိုင္တဲ့အဆင့္ကိုေရာက္မလာ ပါဘူး။ တရားစြဲဆိုဖို႕ျဖစ္လာျပီဆိုရင္လဲ သက္ဆိုင္ရာ ျမိဳ႕နယ္၊ ခရိုင္၊ျပည္နယ္၊ တိုင္း တရားရံုး တရားသူၾကီးေတြအေနနဲ႕ျပဌာန္းထားတဲ့ ဥပေဒျပဌာန္းခ်က ္ေတြနဲ႕အညီ စစ္ေဆးစီရင္ျခင္းမျပဳ ႏိုင္ပါဘူး၊ အာဏာပိုင္ေတြရဲ႕အလိုက် ဥပေဒကမည္သို႕ပင္ဆိုေစကာမူဆိုတဲ့ စကားလံုးကို ေရလဲသံုးျပီး နစ္နာတဲ့သူ ေတြကိုျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ေပးရတာေတြ၊ ေနအိမ္ဥပစာက ထြက္ခြာဖို႕ အိမ္ႏွင္၀ရမ္းထုတ္ေပးရတာေတြကို မႏွစ္ျမိဳ႕စြာလုပ္ေဆာင္ေနရပါတယ္လို႕သိရပါတယ္။

ယခင္ နအဖလက္ထက္ကစစ္တပ္ပိုင္ ဦးပိုင္ကုမၸဏီ၊ အာဏာပိုင္ ေတြရဲ႕မိသားစု၀င္ ေတြ နဲ႕စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ေတြ ပူးေပါင္းျပီးတည္ေထာင္ တဲ႕ကုမၸဏီေတြကေတာင္သူလယ္သ မားေတြထံက အဓမၼသိမ္းယူခဲ့တဲ့လယ္ယာေျမမႈခင္းေတြ၊ စစ္တပ္ကိုတိုးခ်ဲ႕ဖြဲ႕စည္းတဲ့အတြက္ သိမ္းယူခဲ့တဲ့လယ္ယာေျမေတြ၊ အဓမၼခိုင္းေစမႈေတြ ေျဖရွင္းေပးဖို႕ အစိုးရသစ္ရဲ႕ ျပန္လည္ ဖြဲ႕စည္းတဲ့ တရားလႊတ္ေတာ္အဆင့္အဆင့္အေနနဲ႕ပထမ ဆံုးရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းရမွာပါ။

တရားစီရင္ေရးစနစ္သစ္စတင္ျပီျဖစ္တဲ့အတြက္ စာခႊ်န္ေတာ္ ၅ ရပ္ ရွိတဲ့အနက္ လူ႕အခြင့္ အေရးခ်ိဳးေဖါက္မႈေတြကို အျမန္ဆံုးနဲ႕အထိေရာက္ဆံုးအကာအကြယ္ ေပးႏိုင္တယ္လို႕ ဆိုရမဲ့ေရွ႕ေတာ္သြင္း စာခၽြန္ေတာ္ကို ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္က ထုတ္ဆင့္ျပီး ျပည္သူ ေတြရဲ႕နစ္နာမႈေတြကိုအျမန္ဆံုး တားဆီးကာကြယ္ျပီး တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးကို အေကာင္အထည္ေဖၚႏိုင္ မွာလားဆိုတာကေတာ့ ေစာင့္ၾကည့္ရ အံုးမွာျဖစ္ပါတယ္။
အာရွလူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္မွ ေရွ႔ေနဦးမင္းလြင္ဦး အာအက္ဖ္ေအသို႔ ေရးသားေပးပို႔ေသာ ေဆာင္းပါးျဖစ္သည္။

0 comments:

Post a Comment