Thursday, August 25, 2011

Filled Under:

တိုင္းရင္းသားစစ္ပြဲမ်ားရပ္တန္႕ေရးနဲ႕ ႏိုင္ငံရပ္ျခားအထူးကိုယ္စားလွယ္မ်ား ရဲ႕အခန္းက႑။.....25 ၾသဂုတ္ 2011

ေရွ႕ေန ဦးမင္းလြင္ဦး

အရပ္သားရုပ္ေသးအစိုးရတက္လာျပီးတဲ့ေနာက္ပိုင္း ယခင္အစိုးရလက္ထက္ကနဲ႕မတူတဲ့ ေျပာင္းလဲမႈေတြလုပ္လာလိမ့္မယ္လို႕ေမွ်ာ္လင့္တဲ့ အေမရိကန္အစိုးရရဲ႕ လက္ေထာက္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီး၊ လႊတ္ေတာ္အမတ္ဂၽြန္မက္ကိန္း စတဲ့ကိုယ္ စားလွယ္အဖြဲ႕ေတြလာျပီး အစိုးရသစ္နဲ႕ စကားဆိုၾကည့္တဲ့အခါမွာ ျမန္မာအစိုးရ သစ္ရဲ႕သေဘာထားကို ခန္႕မွန္းမိလို႕ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမရွိရင္ သူတို႕ဖက္ကလဲ ဘာမွေလွ်ာ့ေပးမွာမဟုတ္ဘူးလို႕ေျပာလိုက္ပါျပီ။ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ ေရြးေကာက္ျပီးတက္လာတဲ့ ၾကံ႕ဖြံ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေတြဟာ မတရား မဲလိမ္ရယူျပီးအႏိုင္ရလာခဲ့တယ္ဆိုတာကို သိေနတဲ့အတြက္လဲ စစ္တပ္က သာ ဆက္လက္ၾကိဳးကိုင္ေနအံုးမယ္ဆိုတာကိုဖြင့္မေျပာသြားတာတခုပါပဲ။ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒအရ ႏိုင္ငံသားတိုင္းရဲ႕အသက္အိုးအိမ္စည္းစိမ္ကာကြယ္ဖို႕ သက္ဆိုင္ရာအစိုးရမွာ တာ၀န္ရွိတယ္၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ျပည္နယ္နဲ႕ တိုင္းေတြကိုခရီးထြက္မယ္ဆိုရင္ လံုျခံဳေရးဟာအစိုးရမွာတာ၀န္ရွိတယ္ဆိုတာကို ဂၽြန္မကၠိန္းက ထုတ္ေဖၚေျပာသြားတာ ကိုၾကည့္ရင္ မင္းတို႕ေရးထားတဲ့ ဖြဲ႕စည္းပံု ဥပေဒမင္းတို႕ျပန္ဖတ္ၾကည့္အံုးလို႕ သာသာနဲ႕ နာနာႏွက္သြားတာပါပဲ။
အေမရိကန္က အထူးကိုယ္စားလွယ္ၾကီးမ်ားျပန္သြားေတာ့ ခုတခါ ဥေရာပသမဂၢ ရဲ႕ အထူးကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ေရာက္လာပါတယ္။ သက္ဆိုင္ရာအစိုးရတာ၀န္ရွိ သူေတြနဲ႕ ေတြ႕ဆံုသလို ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕စည္း ကိုယ္စား လွယ္ မ်ား နဲ႕ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တို႕ကိုေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လြတ္ေျမာက္လာျပီးတဲ့ေနာက္ပိုင္းမွာ အေရးပါတဲ့ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးပြဲ မ်ားေပၚေပါက္လာတယ္လို႕ေျပာရမွာပါ။ ဘာလို႕လဲဆိုေတာ့ ယခင္ကဥေရာပသမဂၢ အထူး ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕အေနနဲ႕ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္နဲ႕ယခုလို လြတ္လြတ္ လပ္လပ္ တိုင္ပင္ ေဆြးေႏြးႏိုင္တဲ့အခြင့္အေရးမရရွိ ခဲ့ပါဘူး၊ တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕အေျခအေနနဲ႕ပတ္သက္ျပီးယခင္က နယ္စပ္ေဒသ မွာဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ အီးအင္န္စီ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားေကာင္စီနဲ႕သာေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးျပီးျမန္မာ့ႏို္င္ငံေရးမွာ ဥေရာပသမဂၢအေနနဲ႕လႈပ္ရွားရမဲ့အေျခအေန ေတြကို စဥ္းစားရတာပါ။ ဒါ့ေၾကာင့္အီးယူကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ေနနဲ႕ျပည္တြင္းရွိ တိုင္းရင္းသားမ်ားနဲ႕ေခါင္းေဆာင္မ်ားရဲ႕ သေဘာထားအမွန္ကိုတိတိက်က် သိႏိုင္ စြမ္းမရွိပါဘူး။
နယ္စပ္ေဒသတိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕မ်ားရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကလဲ တကယ့္ေအာက္ ေျခအဖြဲ႕ အစည္းမ်ားရဲ႕လက္ေတြ႕ရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႕ေနရတာကို သိႏိုင္တဲ့အဖြဲ႕ ရွိသလို မသိႏိုင္တဲ့ အဖြဲ႕အစည္းေတြလဲရွိပါတယ္။
အစိုးရနဲ႕ေစ့စပ္ျငိမ္းခ်မ္းေရး၊ လက္နက္နဲ႕ျငိမ္းခ်မ္းေရးလဲလွယ္ထားတဲ့ အဖြဲ႕ အစည္းအခ်ိဳ႕ လည္း တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားေကာင္စီမွာပါတာကိုေတြ႕ရမွာပါ။ ေစ့စပ္ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ထားတဲ့အဖြဲ႕မ်ားမွာ အစိုးရရဲ႕စီးပြားေရးလုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြ၊နဲ႕ အခြင့္အေရး ေတြ ေနာက္လိုက္မိလို႕ အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းကြဲျပဲခဲ့ၾကတာကိုလဲ ေတြ႕ရမွာျဖစ္တယ္။ဥပမာ ကရင္တိုင္းရင္းသားမ်ားအစည္းအရံုး၊  ဒီမိုကရက္တစ္ ကရင္္ဗုဒၵဘာသာ တပ္မေတာ္နဲ႕ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႕စည္းေရးသေဘာတူထားတဲ့အဖြဲ႕၊ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ ေတာင္ပိုင္းနဲ႕ ေျမာက္ပိုင္း၊စတာေတြကို ေတြ႕ရမွာျဖစ္တယ္။
ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ထားတဲ့ကာလအတြင္း စည္းရံုးေရးကိုတိုးခ်ဲ႕လုပ္ေဆာင္ျပီး လူငယ္ပိုင္းေတြကို စုစည္းသိမ္းသြင္း အင္အားေတာင့္တင္း ေအာင္ေဆာင္ရြက္ ထားႏိုင္တဲ့ အဖြဲ႕အစည္းေတြရွိတာ ကိုလဲေတြ႕ရပါတယ္။
တိုင္းရင္းသားေဒသေတြကိုစစ္ေရးျပင္ဆင္ျခင္းမျပဳမီ ျမန္မာႏိုင္ငံက တပ္မေတာ္ ထိပ္ပိုင္း ေခါင္းေဆာင္အခ်ိဳ႕ တရုပ္ျပည္ကိုသြားေရာက္တာ၊ တရုပ္တပ္မေတာ္ အဆင့္ျမင့္ကိုယ္စား လွယ္အဖြဲ႕ျမန္မာျပည္လာေရာက္လည္ပတ္တာေတြဟာလဲ ယခုျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္ပြားတဲ့ အေျခခံအေၾကာင္းတရပ္ထဲမွာ ခ်န့္ထားလို႕မရတဲ့ အခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာလို႕လဲဆိုေတာ့ ယခုျဖစ္ပြားေနတဲ့ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းမွာ တရုပ္ႏို္င္ငံရဲ႕ေရအားလွ်ပ္စစ္စက္ရံု စီမံကိန္း အမ်ားအျပားပါ၀င္ေနလို႕ပါ ပဲ။ ယခုအခ်ိန္ထိတရုပ္ျပည္နယ္စပ္ကိုထြက္ေျပးလာတဲ့ သူမ်ားကိုတရုပ္အာဏာ ပိုင္မ်ားကထိေရာက္တဲ့ကူညီမႈေတြမေပးေသးပါဘူး။
ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ကလဲခုမွျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ခံရတာမို႕ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အခ်ိန္ျပည့္အထူးကိုယ္စားလွယ္မခန္႕ႏိုင္ေသးတဲ့အျပင္စိ္တ္ပ်က္အားေလ်ာ့မိတယ္လို႕ေတာင္ မေျပာႏိုင္ေသးပါဘူး။
တိုက္ပြဲေတြရပ္ဆိုင္းဖို႕တပ္မေတာ္ဖက္ကအဓိကတာ၀န္ရွိေပမဲ့ စစ္တပ္က ယခု အခ်ိန္ထိ ေဆြးေႏြးမဲ့ သေဘာထားမရွိေသးပါဘူး၊ တဖက္ကေဆြးေႏြးေနတဲ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသိန္းေဇာ္ဟာ တိုက္ပြဲနဲ႕ပတ္သက္လို႕ဘာမွတာ၀န္ခံႏိုင္သူမဟုတ္သလုိ၊ ကခ်င္ အတိုင္ပင္ခံ ေကာင္စီ ဆိုတာကလဲ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ ကို ဘာမွလႊမ္းမိုးႏိုင္တာ မဟုတ္ပါ ဘူး၊ တဆက္တည္းမွာပဲ ကရင္ျပည္နယ္နဲ႕ရွမ္းျပည္နယ္ဖက္ကိုလဲ စစ္ေရးျပင္ဆင္မႈေတြ တိုးလုပ္လာျပီျဖစ္တဲ့ အတြက္ တိုင္းရင္းသားမ်ားအေနနဲ႕ ခုခံေရးစစ္ပြဲေတြကိုမျဖစ္မေန ဆင္ႏြဲရမဲ့ အေျခအေန ျဖစ္လာပါျပီ။ စစ္ဦးဘီလူးဆို ျပီး စစ္တပ္ကျပည္သူေတြအေပၚ အႏိုင္က်င့္ေစာ္ကားတာေတြစတင္လုပ္ ေဆာင္ေနျပီျဖစ္လို႕ျပည္သူမ်ားအေနနဲ႕ကလဲ မိမိအသက္အႏၱရာယ္ခုခံကာကြယ္ ႏိုင္ဖို႕ျပင္ဆင္ ထားရမွာျဖစ္တယ္။
တိုင္းရင္းသားေဒသေတြကိုစစ္ဆင္မႈေတြျပဳလုပ္လာတဲ့အခ်ိန္မွာ ငါတို႕နယ္ေျမေတာ့ မပါေသး ဘူးအေျခအေနေစာင့္ၾကည့္ေနအံုးမယ္လို႕သေဘာမထားပဲ လိုအပ္တဲ့အခ်ိန္မွာ ပူးေပါင္း ကာကြယ္ ၾကဖို႕ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အားလံုးျပင္ဆင္ဖို႕ လိုအပ္ ျပီျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ရပါတယ္ခင္ဗ်ား။


0 comments:

Post a Comment