Thursday, August 25, 2011

Filled Under:

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားနဲ႕ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားဆက္ဆံေရး.....25 ၾသဂုတ္ 2011

ဦးမင္းလြင္ဦး

၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္လိုက္တဲ့ အရပ္သားအစိုးရသစ္အေန နဲ႕  ယခင္စစ္အစိုးရနဲ႕ မတူဘဲ တရားဥပေဒမ်ားနဲ႕ အညီ အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့အရပ္သားအစိုးရ သစ္ျဖစ္ျပီ ဆိုတာကိုျပသဖို႕လိုအပ္လာပါတယ္၊ ဒါမွလဲ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသစ္အဖြဲ႕ကို ႏိုင္ငံတကာကၾကိဳဆိုအသိအမွတ္ျပဳလာၾကမွာျဖစ္တယ္။
အစိုးရသစ္တက္လာျပီးတဲ့ေနာက္ပိုင္း ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲနဲ႕ပတ္သက္လို႕ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕မ်ားနဲ႕ ဘယ္လိုညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ ၾကမွာလဲ၊ ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ားနဲ႕ဘယ္လိုအေကာင္အထည္ေဖၚသြားမလဲ၊ အတိုက္အခံႏိုင္ငံ ေရးပါတီမ်ား ရဲ႕အခန္းက႑ကိုလြတ္လပ္စြာေပးထားလားစတာေတြကို လာေရာက္ စနည္းနာၾကတဲ့ ႏိုင္ငံေတြတေန႕ထက္တေန႕ပိုလို႕မ်ားလာပါတယ္။ဥပမာ  အေမရိကန္ ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕၊ ဥေရာပအထူးကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕နဲ႕ယခုအပတ္ထဲမွာ အာရွပိစိဖိတ္ အဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ား ျဖစ္တဲ့ၾသစေၾတးလ်နဲ႕ ဂ်ပန္စတဲ့ အဆင့္ျမင့္ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ေတြ အေနနဲ႕ အစိုးရသစ္ကို ဘယ္လိုအဆင့္အတန္းနဲ႕ အသိအမွတ္ျပဳ ဆက္ဆံမလဲဆိုတာကို အေျဖရွာႏိုင္ဖို႕ လာေရာက္ ေတြ႕ဆံုၾကတာျဖစ္တယ္။
တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားနဲ႕ စစ္အစိုးရၾကားမွာ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႕ စည္းေရးဆိုတာကေနစတဲ့ လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲေတြဟာယေန႕တိုင္ ျမန္မာႏိုင္ငံနယ္စပ္ တေလ်ာက္မွာဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနဆဲျဖစ္တယ္။ ႏိုင္ငံေရးအရ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးအေျဖရွာ ျခင္းမဟုတ္ပဲ စစ္ပြဲမ်ားနဲ႕ ေျဖရွင္းတဲ့အခါမွာ နယ္စပ္ခ်င္းထိစပ္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံမ်ားရဲ႕ အခန္းက႑ ဟာပိုမိုအေရးပါလာခဲ့ပါတယ္။
ယခင္ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီလက္ထက္တံုးက ႏို္င္ငံေရးလမ္းစဥ္မတူလို႕ နယ္စပ္ တေလ်ာက္မွာရွိတဲ့လက္နက္ကိုင္တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကိုေနထိုင္လႈပ္ရွားခြင့္ျပဳထား ခဲ့ၾကပါတယ္။ တခါ ၁၉၈၈ ေနာက္ပိုင္း စစ္အစိုးရတက္လာတဲ့အခါမွာလဲ တရား၀င္ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမွာက္တဲ့အစိုးရမဟုတ္တဲ့အတြက္ နယ္စပ္ခ်င္းထိစပ္ေနတဲ့ ထိုင္း၊ တရုပ္၊အိႏၵိယ တို႕နဲ႕ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕မ်ားရဲ႕ဆက္ဆံေရးဟာယခင္ကာလမ်ားအတိုင္းရွိေနခဲ့ပါတယ္။ ဒီကာလ အတြင္းမွာ တရုပ္အစိုးရနဲ႕ စစ္အစိုးရတို႕ရဲ႕ဆက္ဆံေရးဟာ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အက်ိဳးစီးပြား ပိုမို ေဖၚေဆာင္လာတာကိုေတြ႕ရတယ္။ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕သယံဇာတအရင္းအျမစ္ေတြကို ေစ်းေပါေပါ နဲ႕ယူ ေငြမေပးပဲလက္နက္နဲ႕လဲလွယ္တာေတြ၊ တရုပ္ႏုိင္ငံရဲ့ေရရွည္အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ လိုအပ္ေနတဲ့ လွ်ပ္စစ္နဲ႕ေလာင္စာသဘာ၀ဓါတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္းေတြတည္ေဆာက္ေရးစတာေတြ
တရုပ္ႏိုင္ငံအတြက္ပင္လယ္ျပင္စိုးမိုးႏိုင္ဖို႕ ေရဒါစခန္းတည္ေဆာက္ခြင့္ျပဳတာေတြဟာ စစ္အစိုးရနဲ႕ တရုပ္အစိုးရအတြက္အေရးပါတဲ့ အက်ိဳးတူစီးပြားဖက္ေဆာင္ရြက္မႈေတြျဖစ္လာပါ တယ္။
ဒါေၾကာင့္လဲ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို အေျခခံျပီးဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္တဲ့အရပ္သား အစိုးရသစ္ျဖစ္ လာတဲ့အခါ တရုပ္ႏိုင္ငံက အလ်င္အျမန္အသိအမွတ္ျပဳေထာက္ခံခဲ့ တာကိုေတြ႕ရမွာျဖစ္တယ္။ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္တဲ့အစိုးရျဖစ္တဲ့အတြက္ ၂ ႏိုင္ငံဆက္ဆံေရး ဟာယခင္ကထက္ပိုမိုျပီးခိုင္မာလာတာကိုေတြ႕ရတယ္။ ဒီအခ်ိန္မွာ တိုင္းရင္းသားမ်ားအေရးကို အရပ္သားအစိုးရအေနနဲ႕ တနည္းမဟုတ္တနည္းနဲ႕ေျဖရွင္းရေတာ့မွာျဖစ္တယ္။ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမလား၊ လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲဆင္ႏြဲမလား တခုခုကိုေရြးခ်ယ္ရမွာျဖစ္တယ္။ အစိုးရသစ္အေနနဲ႕ စစ္တပ္ရဲ႕စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ေအာက္ကဟန္ျပအစိုးရသာျဖစ္တဲ့အတြက္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးဖို႕ကို မတတ္သာတဲ့အဆံုးမွလုပ္ ေဆာင္မွာျဖစ္တယ္။ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းမွာ ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ထားတဲ့တိုင္းရင္းသားႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားကလဲ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒ ကိုလိုက္နာေစာင့္ထိန္းပါမည္ဆိုတဲ့ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွတ္ပံုတင္ျခင္းဥပေဒအရ ၀န္ခံ လက္မွတ္ေရးထိုးထားရတာျဖစ္တယ္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၃၈မွာ ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္းရွိလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအားလံုးဟာ တပ္မေတာ္ရဲ႕ကြပ္ကဲမႈ ေအာက္တြင္ရွိရမယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္ကိုလဲလိုက္နာရမွာျဖစ္တယ္။
ယခုလက္ရွိကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းမွာျဖစ္ပြားေနတဲ့ပဋိပကၡေတြနဲ႕ပတ္သက္ျပီးေတြ႕ဆံုေဆြး
ေႏြးဖို႕ျပည္နယ္အဆင့္ျငိမ္းခ်မ္းေရး ၾကား၀င္ေစ့စပ္ေရးအဖြဲ႕ကို အဖြဲ႕၀င္ ၅ ဦး နဲ႕ဖြဲ႕ျပီး ေဆြးေႏြးေရးကို လုပ္ေဆာင္မယ္ဆိုတာႏိုင္ငံေရး အရအႏွစ္သာရရွိတဲ့လုပ္ေဆာင္ခ်က္ မဟုတ္ပဲ ဟန္ျပလုပ္ေဆာင္ခ်က္မွ်သာျဖစ္တယ္ဆိုတာကို သတိျပဳဖို႕လိုပါတယ္။
ကခ်င္အတိုင္ပင္ခံအဖြဲ႕က ဦးဆင္၀ါးေနာ္၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္က ဦးခ်က္ထိန္နန္ တို႕ အျပင္ စစ္ဖက္က ၃ ဦးပါ၀င္မွာျဖစ္တယ္။ ကခ်င္အတိုင္ပင္ခံအဖြဲ႕နဲ႕ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္အေနနဲ႕စစ္တပ္ကေျပာခိုင္းတာကိုသာေျပာရမွာျဖစ္တယ္။ရွင္းရွင္းေျပာရရင္ေတာ့ စကားျပန္လုပ္ေပးဖို႕ေခၚသြားတာလို႕ဆိုႏိုင္ပါတယ္။ဘာျဖစ္လို႕လဲဆိုေတာ့ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၄၀ မွာ တပ္မေတာ္ဟာ အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရးနဲ႕လံုျခံဳေရးေကာင္စီ ရဲ႕သေဘာ တူညီခ်က္နဲ႕ ႏိုင္ငံေတာ္လံုျခံဳေရးနဲ႕ကာကြယ္ေရးမွာ ျပည္သူတရပ္လံုးပါ၀င္ေရးအတြက္ စီမံေဆာင္ရြက္ခြင္ရွိတဲ့အျပင္တပ္မေတာ္ရဲ႕ဦးေဆာင္မႈနဲ႕ျပည္သူ႕စစ္ဗ်ဴဟာကိုေဖၚေဆာင္ရ
မယ္လို႕ျပဌာန္းထားတာျဖစ္တယ္။
စစ္တပ္အေနနဲ႕မိမိရဲ႕ အက်ိဳးစီးပြားနဲ႕ အာဏာတည္တ့့ံဖို႕အတြက္ဦးတည္ေဆာင္ရြက္မွာျဖစ္ သလို တဖက္က အိမ္နီးခ်င္းတရုပ္ႏိုင္ငံကလဲ မိမိႏိုင္ငံရဲ႕လိုအပ္ခ်က္ေတြျဖစ္တဲ့ ေရနံ၊သဘာ၀ ဓါတ္ေငြ႕နဲ႕ေရအားလွ်ပ္စစ္တို႕ေၾကာင့္ စစ္အစိုးရကိုတဖက္တလမ္းကကူညီေထာက္ပံ့ ေပးရ မွာ ျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္လဲစစ္ေၾကာင့္ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္လာတဲ့သူေတြကို ဒုကၡသည္အျဖစ္ လက္ခံျခင္းမျပဳ တာျဖစ္တယ္။ မေန႕တေန႕က မႏၱေလးနဲ႕ေမျမိဳ႕စတဲ့ ေနရာေတြမွာ ဗံုးေပါက္ ကြဲ တဲ့ကိစၥနဲ႕ပတ္သက္ျပီး တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕အစည္းေတြကပဲ လုပ္ေဆာင္သလို ေဖၚျပလာ တာကိုၾကည့္ရင္ စစ္အစိုးရအေနနဲ႕ႏိုင္ငံေရးအရေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး အေျဖရွာဖို႕ဆိုတာထက္ လက္နက္ကိုင္ တိုက္ပြဲမ်ားနဲ႕ေျဖရွင္းဖို႕ျပင္ဆင္ ဆံုးျဖတ္ျပီး ျဖစ္ေနတယ္ဆိုတာကိုသိသာထင္ ရွားေစတယ္။ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားအေနနဲ႕ အစိုးရသစ္နဲ႕ေဆြးေႏြးတဲ့အခါ တိက်ျပတ္သားတဲ့ဆံုးျဖတ္ခ်က္တရပ္ကိုခ်မွတ္ထားဖို႕လိုအပ္လာျပီျဖစ္ေၾကာင္းတင္ျပလိုက္ရပါတယ္ခင္ဗ်ား။

0 comments:

Post a Comment