Thursday, August 25, 2011

Filled Under:

ဗံုးေပါက္ကြဲမႈမ်ားနဲ႕လြတ္လပ္တဲ့တရားစီရင္ေရး.....25 ႀသဂုတ္.2011

ေရွ႔ေနဦးမင္းလြင္ဦး

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕တရားစီရင္ေရးစံနစ္မွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာပိုင္အဖြဲ႕အစည္းေတြရဲ႕၀င္ေရာက္ စြက္ဖက္မႈေတြရွိေနတယ္ဆိုတာကို ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းႏိုင္ငံေရးမႈေတြ ဗံုးေပါက္ကြဲမႈေတြ နဲ႕ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္း စစ္ေဆးျခင္းခံေနရတဲ့အမႈေတြက သက္ေသခံေနပါတယ္။
တရားခြင္အတြင္းလိုက္ပါေဆာင္ရြက္ေနတဲ့အက်ိဳးေဆာင္ေရွ႕ေနေတြကို နည္းမ်ိဳးစံုနဲ႕ေႏွာက္ ယွက္တာ၊ မိသားစု၀င္းမ်ားကိုေတာင္မွ အမႈစစ္ေဆးရာမွာ ၀င္ေရာက္ၾကားနာခြင့္မျပဳတာ၊
မႈခင္းေတြကိုစစ္ေဆးစီရင္ျပီးရင္ ႏိုင္ငံေရးမႈေတြနဲ႕ျပစ္ဒဏ္ေပးခံရသူေတြကို မိသားစုေတြနဲ႕ ေ၀းရာကိုေရြ႕ေျပာင္းျပီးထပ္ဆင့္အျပစ္ေပးတာ၊ အယူခံတင္ဖို႕ေရွ႕ေနကိုယ္စားလွယ္လႊဲစာ ကို အလြယ္တကူမရေအာင္နည္းမ်ိဳးစံုနဲ႕ ဟန္႕တားေႏွာက္ယွက္တာေတြဟာ ႏိုင္ငံတကာက လူ႕အခြင့္အေရးေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာတဲ့အဖြဲ႕မ်ားအေနနဲ႕တအံ့တၾသျဖစ္ရတဲ့အထိပါပဲ။
ဒီတပတ္မွာေတာ့ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ လက္ရွိစစ္ေဆးစီရင္ေနတဲ့ ျပစ္မႈဆိုင္ရာမႈခင္းမ်ားနဲ႕ပတ္ သက္လို႕လြတ္လပ္တဲ့တရားစီရင္ေရးအမွန္တကယ္က်င့္သံုးျခင္းရွိမရွိဆိုတာနဲ႕ပတ္သက္လို႕ တင္ျပပါမယ္။ျပစ္မႈဆိုင္ရာမႈခင္းေတြ၊ ဒါမွမဟုတ္တရားမမႈခင္းေတြ႔ပဲျဖစ္ပါေစ၊ အမႈတခုရယ္ လို႕ ျဖစ္လာရင္ မိမိတို႕မွာရွိတဲ့သက္ေသအေထာက္အထားေတြကိုတင္ျပျပီး မိမိ တို႕ရဲ႕ရပိုင္ခြင့္ ေတြ ကို ေတာင္းဆိုၾကရတာျဖစ္တယ္။တရားမမႈေတြမွာမိမိအားကိုးအားထားျပဳတဲ့ စာရြက္ စာတမ္း အေထာက္အထားေတြနဲ႕ပတ္သက္လို႕တဖက္ကတရားျပိဳင္ကို ေလ့လာဖို႕ ၾကိဳတင္ စစ္ေဆးၾကည့္ရႈခြင့္ျပဳရတာေတြရွိပါတယ္။
ျပစ္မႈဆိုင္ရာမႈခင္းမ်ားမွာေတာ့ တရားခြင္အတြင္းစစ္ေဆးစီရင္တဲ့အခါမွာ တင္ျပတဲ့သက္ေသခံ စာရြက္စာတမ္းမ်ားနဲ႕ပတ္သက္လို႕မိတၱဴကူးယူခြင့္၊ ခုခံေခ်ပခြင့္ေတြနဲ႕ပတ္သက္လို႕ သက္ေသ ခံ ဥပေဒပါျပဌာန္းခ်က္ေတြနဲ႕အညီေဆာင္ရြက္ရပါတယ္။သက္ေသတင္သြင္းထားတဲ့ အခ်က္အလက္မ်ားနဲ႕ပတ္သက္လို႕လဲ တရားခံဖက္ကို လံုေလာက္တဲ့ခုခံေခ်ပခြင့္ျပဳရပါတယ္။
တရားရံုးမ်ားလက္စြဲစာမ်က္ႏွာ ၁၀၀ အပိုဒ္ ၂၇ တြင္ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားတြင္စစ္ေဆးစီရင္ရာမွာ္
သက္ေသခံအျဖစ္အသံုးျပဳတဲ့ ရဲစကၠဴရပ္မ်ားအပါအ၀င္ စစ္ေဆးစီရင္ေနတဲ့ အမႈတြဲမွ
မွန္ေၾကာင္းသက္ေသခံလက္မွတ္ထိုး၍ျဖစ္ေစ၊ မွန္ေၾကာင္းသက္ေသခံလက္မွတ္မထိုးပဲျဖစ္
ေစမည္သည့္အပိုင္းမိတၱဴမ်ားကိုမဆို အမႈသည္တို႕က ရထိုက္ခြင့္ရွိတယ္လို႕ေဖၚျပထားတယ္္။
သက္ေသခံ ဥပေဒပုဒ္မ ၇၆ မွာ အမ်ားျပည္သူနဲ႕သက္ဆိုင္ေသာစာရြက္စာတမ္းေတြကို စစ္ေဆး ၾကည့္ရႈခြင့္ရွိသူကဥပေဒျပဌာန္းခ်က္အရ က်သင့္သည့္ အဖိုးအခေပးသြင္းလွ်င္၊ မိတၱဴကူးယူခြင့္ ျပဳရမယ္လို႕ျပဌာန္းထားပါတယ္္။ ဒါေပမဲ့ ႏိုင္ငံေရးကိစၥရပ္မ်ားနဲ႕ဖမ္းဆီးစစ္
ေဆးျခင္းခံခဲ့ရတဲ့ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ မင္းကိုႏိုင္အပါအ၀င္ ၃၇ ဦးရဲ႕အမႈမွာတရားရံုး ရဲ႕စီရင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြကို သက္ေသကူးယူခြင့္မေျပာနဲ႕ ေရွ႕ေနနဲ႕ခုခံေခ်ပခြင့္ေတာင္မရပဲ ေထာင္ဒဏ္ႏွစ္ရွည္ ခ်မွတ္ျခင္းခံခဲ့ရပါတယ္။
သက္ေသခံ ဥပေဒမွာ စာရြက္စာတမ္း၊ အေထာက္အထားနဲ႕ ဓါတ္ပံုေတြကို သက္ေသခံ တင္သြင္းရင္ အေကာင္းဆံုး ေသာ သက္ေသခံခ်က္ေတြျဖစ္ေအာင္ မူရင္းနဲ႕တိုက္ ဆိုင္စစ္ ေဆးျပီးမွ သက္ေသခံအျဖစ္ တရားရံုးက လက္ခံရတာပါ။ မူရင္းနဲ႕တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆး ထားျခင္း မရွိပဲ ဓါတ္ပံုမိတၱဴကို သက္ေသခံအျဖစ္ တရားရံုးကလက္ခံလို႕မရပါဘူး၊ဒါေပမဲ့လဲ ေရႊျပည္သာ ဗံုးေပါက္ကြဲမႈနဲ႕ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းျခင္းခံရတဲ့ ေအးမင္းႏိုင္တို႕အမႈ၊ စမ္းေခ်ာင္းျမိဳ႕နယ္ အတြင္း ဗံုးေပါက္ကြဲမႈနဲ႕စစ္ေဆးျခင္းခံရတဲ့သန္းျမင့္ေအာင္ တို႕ရဲ႕အမႈ ေတြမွာ အမႈတမႈထဲကဓါတ္ပံု ေတြ ကို အျခားအမႈေတြမွာ သက္ေသခံအျဖစ္ တရားလိုဖက္ကတင္သြင္းတာကိုဥပေဒနဲ႕ မညီေပမဲ့တရားရံုးေတြကလက္ခံခြင့္ျပဳခဲ့တာကိုေတြ႕ရပါတယ္။
ေနာက္တခါx2o ဗံုးေပါက္ကြဲမႈနဲ႕ဖမ္းဆီးစစ္ေဆးျခင္းခံေနရတဲ့ကိုျဖိဳးေ၀ေအာင္ရဲ႕အမႈမွာလဲ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ရဲ႕ အမိန္႕အမွတ္ ၄/ ၂၀၁၁ ကိုမိတၱဴကူးယူခြင့္ ေလွ်ာက္ထားရာမွာ လဲ ဌာနဆိုင္ရာညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားျဖစ္၍ မိတၱဴကူးယူခြင့္မျပဳပါလို႕ အခြင့္ ရ အရာရွိကမိတၱဴကူးယူခြင့္မျပဳခဲ့တာကိုေတြ႕ရပါတယ္။ တရားရံုးခ်ဳပ္က ထုတ္ျပန္တဲ့ညႊန္ၾကား ခ်က္မ်ား၊ အမိန္႕မ်ား၊ ဟာ အမ်ားျပည္သူမ်ားနဲ႕သက္ဆိုင္တဲ့စာရြက္စာတမ္းမ်ားျဖစ္ပါတယ္၊ တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ ကိုယ္တိုင္က ဒီလိုထုတ္ျပန္တဲ့ အမိန္႕၊ညႊန္ၾကားခ်က္ေတြကို တရားရံုး မ်ားကလိုက္နာက်င့္သံုး ဖို႕ထုတ္ျပန္ျပဌာန္းရတာျဖစ္တယ္။ ဌာနဆိုင္ရာ အမိန္႕ရယ္လို႕ သီးသန္႕ထုတ္ျပန္ျပဌာန္းထား တာမ်ိဳးလုပ္လို႕မရပါဘူး၊
ဒါ့အျပင္ တရားလို ဖက္ကတင္သြင္းထားတဲ့စာရြက္စာတမ္းေတြဟာ ဆန္႕က်င္ဖက္အဖြဲ႕ အစည္း မ်ားမွ တရားမ၀င္ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ေၾကျငာခ်က္သတင္းမ်ားျဖစ္လို႕မိတၱဴကူးယူခြင့္ မျပဳခဲ့ပါဘူးဆိုျပီးထပ္မံျငင္းပယ္ထားတာကိုလဲေတြ႕ရပါတယ္။ တရားလိုဖက္ကစြပ္စြဲထားတဲ့ စြပ္စြဲခ်က္ေတြကို တရားခံျဖစ္သူဖက္က ခုခံေခ်ပလိုတဲ့ အခါ အမႈတြဲမွာ ရွိေနတဲ့ မည္သည့္စာရြက္ စာတမ္းမဆို တရားခံကို မိတၱဴကူးယူခြင့္ေပးရမွာျဖစ္တယ္။ ဒါမွလဲ ဥပေဒနဲ႕အညီခုခံေခ်ပခြင့္ ကို ခြင့္ျပဳထားတယ္လို႕ဆိုႏိုင္မွာျဖစ္တယ္။ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္နဲ႕ျမန္မာျပည္တ၀ွမ္းမွာျဖစ္ပြားတဲ့ ဗံုးေပါက္ကြဲမႈမ်ားကိုစြမ္းအားျမွင့္ စစ္သည္ေတာ္ မ်ားအဖြဲ႕၀င္မ်ားလုပ္ေဆာင္ခဲ့တယ္လို႕ မႈခင္း စစ္ေဆး စီရင္ျခင္းမျပီးခင္မွာ ရဲခ်ဳပ္ခင္ရီ က အျပစ္ရွိသကဲ့ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲေတြမွာ ထုတ္ေဖၚေျပာၾကားခ်က္ဟာ တရားရံုးကို အျပစ္ေပးဖို႕အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာပိုင္ ေတြရဲ႕ ညႊန္ၾကားခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖၚျပထားသလိုေတြ႕ရပါတယ္။ယခုအခ်ိန္ထိစြမ္းအားျမွင့္စစ္သည္ မ်ားကိုဖမ္းဆီးရမိ ေသးျခင္းမရွိေသးပဲ၊ ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္ေနဆဲျဖစ္တယ္ဆိုတာကိုလဲ မႈခင္းစစ္ေဆးခ်က္ ေတြအရေတြ႕ရပါတယ္။ တရားခံအျဖစ္ဖမ္းဆီးထားျခင္းခံရသူကို ျပစ္မႈက်ဴး လြန္ေၾကာင္း အေထာက္အထားခိုင္လံုမွအျပစ္ေပးပါလို႕ဥပေဒဆိုစကားရွိေပမဲ့တရားခံျဖစ္ စြပ္စြဲခံရသူမ်ား အေနနဲ႕မႈခင္းကို ခုခံေခ်ပဖို႕လံုေလာက္တဲ့ အခြင့္အေရးေတြ ေပးမထားတဲ့ အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာတရားဥပေဒစိုးမိုးမႈမရွိဘူး၊ လြတ္လပ္တဲ့တရားစီရင္ေရး စံနစ္မေေပၚ ေပါက္ႏိုင္္ေသးဘူးအာဏာပိုင္မ်ားဆံုးျဖတ္တဲ့အတိုင္းတရားရံုးကဟန္ျပစစ္ေဆးစီ
ရင္ေပးေနရ ေၾကာင္းတင္ျပလိုက္ရပါတယ္ခင္ဗ်ား။

0 comments:

Post a Comment