Thursday, August 25, 2011

Filled Under:

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားလႊတ္ေပးေရးနဲ႕ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရး ..25 ၾသဂုတ္ 2011

ေရွ႔ေနဦးမင္းလြင္ဦး
ကုလသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ဘန္ကီမြန္းက ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ၾကီး ဦး၀ဏၰေမာင္လြင္ကို တယ္လီဖုန္းနဲ႕ဆက္ျပီး ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားလႊတ္ေပးဖို႕ ေတာင္းဆိုခဲ့တာကိုၾကားသိရပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမရွိပါဘူးအားလံုးရာဇ၀တ္ျပစ္ မႈေတြနဲ႕ျပစ္ဒဏ္ေပးထားတာပါလို႕ အစိုးရသစ္ကေျပာေနေပမဲ့ ဦးခြန္ထြန္းဦး၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေဆထင္၊ ဦးစိုင္းညြန္႕လြင္တို႕အပါအ၀င္ ရွမ္းျပည္အတိုင္ပင္ခံေကာင္စီဖြဲ႕ဖို႕ၾကိဳးစား တဲ့သူေတြ ကို ႏိုင္ငံေတာ္သစၥာေဖါက္ဖ်က္ပုန္ကန္မႈ၊ႏိုင္ငံေတာ္အားအၾကည္အညိဳပ်က္ေအာင္ျပဳမႈနဲ႕ အမ်ိဳးသားညီလာခံလုပ္ငန္းမ်ားေႏွာက္ယွက္ျခင္းဆိုင္ရာဥပေဒပုဒ္မ၄ အပါ အ၀င္အျခား ျပစ္မႈမ်ားနဲ႕ ႏွစ္ရွည္ေထာင္ဒဏ္ေတြ ခ်မွတ္ထားတာကို ကုလသမဂၢလူ႕အခြင့္ အေရး ေကာင္စီ နဲ႕ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အထူးကိုယ္စား လွယ္မ်ားက တင္ျပ ထားလို႕ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေတြ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာရွိေနတယ္ဆိုတာကို ကုလသမဂၢလံုျခံဳေရးေကာင္စီ ကသိေနပါတယ္။
ရွမ္းတိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြျဖစ္တဲ့ ဦးခြန္ထြန္းဦး၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဆထင္စတဲ့သူေတြဟာ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ န၀တ၊ နအဖနဲ႕ ျငိမ္းခ်မ္းေရးရယူထားတဲ့ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းေတြ၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြက ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႕ စုဖြဲ႕ျပီး ရွမ္းျပည္နယ္ရဲ႕အေရးနဲ႕ ရွမ္းတိုင္းရင္းသား ေတြရဲ႕အခြင့္အေရးေတြရရွိႏိုင္ဖို႕ နအဖနဲ႕ ေတြ႕ဆံုညွိႏႈိင္းဖို႕ရည္ရြယ္ ျပီးရွမ္းျပည္အတိုင္အပင္ခံေကာင္စီကိုဖြဲ႕စည္းဖို႕ၾကိဳးပမ္းခဲ့တာပါ။
ဒီလိုရည္ရြယ္ခ်က္ေကာင္းနဲ႕ဖြဲ႕စည္းဖို႕ၾကိဳးစားတာကို နအဖ စစ္အစိုးရက လက္မခံပဲ အေရး ယူအျပစ္ေပးခဲ့တာကိုေတြ႕ရမွာျဖစ္တယ္။
အေရးယူအျပစ္ေပးတဲ့အခါမွာလည္း ဥပေဒနဲ႕အညီစစ္ေဆးစီရင္ျပီး အျပစ္ေပးခဲ့တာမဟုတ္ဖူး ဆိုတာကို လူ႕အခြင့္အေရးေကာင္စီရဲ႕လက္ေအာက္ခံအဖြဲ႕အစည္းျဖစ္တဲ့ မတရားဥပေဒမဲ့ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္းကိစၥရပ္ေတြကို ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္တဲ့အလုပ္အဖြဲ႕က အတည္ျပဳထား တာကိုေတြ႕ရပါတယ္။
ဥပေဒမဲ့မတရားဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္းျဖစ္ဖို႕အတြက္သတ္မွတ္ထားတဲ့စံ ၃ ရပ္ရွိပါတယ္။ ပထမအခ်က္ကေတာ့ ဥပေဒအေၾကာင္းျပခ်က္တစံုတရာမျပပဲ အာဏာပိုင္မ်ားက ႏွစ္ရွည္ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။
ဒုတိယအခ်က္ကေတာ့ ကုလသမဂၢလူ႕အခြင့္ အေရးေၾကျငာစာတမ္းပါအခ်က္ ၃၀ နဲ႕ပတ္ သက္လို႕ေတာင္းဆိုတဲ့ကိစၥေတြ၊ႏိုင္ငံသားေတြရဲ႕ အနိမ့္ဆံုးရသင့္တဲ့ စံခ်ိန္စံႏႈန္း အခြင့္အေရး ေတြရရွိဖို႕အတြက္ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနစဥ္အာဏာပိုင္ မ်ားရဲ႕ ဥပေဒမဲ့ဖမ္းဆီးျခင္း၊ မတရား ခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္းခံရတဲ့ကိစၥေတြကို ထည့္သြင္းသတ္မွတ္ ပါတယ္။
တတိယသတ္မွတ္ထားတဲ့ စံနႈန္းကေတာ့ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းျခင္းခံရျပီးလို႕မႈခင္းေတြ စစ္ေဆး စီရင္တဲ့အခါမွာ သတ္မွတ္ျပဌာန္းထားတဲ့ဥပေဒေတြနဲ႕အညီစစ္ေဆးစီရင္ျခင္းမျပဳဘူး ဆိုရင္ ဥပေဒမဲ့ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းထားျခင္းခံရတယ္လို႕ ဥပေဒမဲ့ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံရျခင္းဆိုင္ရာ အလုပ္အဖြဲ႕ကသတ္မွတ္ပါတယ္။
ရွမ္းတိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြျဖစ္တဲ့ ဦးခြန္ထြန္းဦး၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဆထင္နဲ႕ စိုင္းညြန္႕လြင္ တို႕အေပၚစြဲဆိုထားတဲ့ ျပစ္မႈဆိုင္ရာဥပေဒပုဒ္မ ၁၂၁ (ဃ) ျပဌာန္းခ်က္မွာ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု ျဖင့္တည္ေထာင္ခန္႕အပ္တဲ့ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ဒါမွမဟုတ္ ျပည္ ေထာင္စုအဖြဲ႕၀င္လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ကို ျဖိဳဖ်က္ရန္ လက္နက္နဲ႕ေသာ္လည္းေကာင္းအျခားနည္းနဲ႕ ေသာ္လည္းေကာင္းလုပ္ေဆာင္ျပင္ဆင္အားထုတ္ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ရင္ဒါမွမဟုတ္ တဦးဦးနဲ႕ ပူးေပါင္းၾကံစည္ရင္ႏိုင္ငံေတာ္သစၥာေဖါက္ဖ်က္ပုန္ကန္မႈက်ဴးလြန္တယ္လို႕အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆို ထားပါတယ္
          ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္အရဆိုရင္ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒနဲ႕တည္ေထာင္ခန္႔အပ္ ထားတဲ့ျပည္ ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕လုပ္ငန္းအဖြဲ႔ လို႕ သတ္မွတ္ထားတဲ့အတြက္ယခင္ ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရး နဲ႕ဖြံ႔ျဖိဳးးေရးေကာင္စီ ဟာဖြြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒအရ တည္ေထာင္ခန္႔အပ္ ထားတဲ့ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔ ( အစိုးရ) မဟုတ္ေၾကာင္းထင္ရွားပါတယ္္။ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီးေစာေမာင္ေျပာၾကားတဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္မိန္႔ခြန္း ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္ေတြမွာ မာရွယ္ေလာ တပ္မေတာ္ အစိုးရျဖစ္တဲ့အတြက္ အေျခခံ ဥပေဒမရွိပဲ တပ္မေတာ္ကို ေက်ာ ေထာက္ေနာက္ခံထား ျပီး အုပ္ခ်ဳပ္ေနတဲ့အစိုးရျဖစ္တယ္လို႕ တရားဝင္ မိန္႔ခြန္းေတြမွာေျပာ ၾကားခဲ့ပါတယ္။ အစိုးရလုပ္ငန္းအဖြဲ႔ဟာဖြဲ႔စည္းအုပ္ခၽဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒ အရ တည္ေထာင္ ထားတဲ့ အစိုးရျဖစ္ရမယ္လို႕ ဥပေဒတရပ္ရပ္က အတိအလင္းဖြင့္ဆို တား ျမစ္ထားရင္ နအဖလက္ထက္က ႏိုင္ငံေတာ္ပုန္ကန္မႈနဲ႕ တရားခံေတြကိုအျပစ္ေပးစီရင္ ဆံုးျဖတ္ထားတာေတြဟာ ဥပေဒအရမွားယြင္းတဲ့အျပင္ ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္ကို ေက်ာ္လြန္လုပ္ ေဆာင္ထားတာျဖစ္တယ္။
ေနာက္ျပီးရွမ္းတိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕အမႈကိုစစ္ေဆးစီရင္တဲ့အခါမွာ တရားခံမ်ားရဲ႕ အခြင့္အေရးအရ စြဲခ်က္တင္ျပီးရင္ တရားလိုဖက္ကတင္ျပထားတဲ့သက္ေသေတြအနက္ ျပန္လည္စစ္ေမးလိုတဲ့သက္ေသကို ေခၚယူစစ္ေမးႏိုင္ခြင့္ကိုသက္ေသခံဥပေဒအရခြင့္ျပဳထားပါ တယ္။ဒါေပမဲအေရးၾကီးတဲ့ျပန္ေခၚသက္ေသမ်ားျဖစ္တဲ့ဇင္ေအာင္နဲ႕ဦးဘသင္တို႕ဟာေနရပ္ လိပ္စာေျပာင္းသြားလို႕ရွာမေတြ႕ဘူးဆိုျပီးသတင္းတပ္ဖြဲ႕ကတင္ျပတဲ့အတြက္ျပန္ေခၚစစ္ေမး
ခြင့္ဆံုးရံႈးခဲ့ရပါတယ္။
ဒါ့အျပင္ အထူးတရားရံုးဖြဲ႕စည္းတာကိုလည္းဥပေဒျပဌာန္းခ်က္နဲ႕အညီမဟုတ္ပဲေဆာင္ရြက္ ထားတာ၊ တရားခံဖက္ကတင္ျပထားတဲ့သက္ေသေတြအလြယ္တကူမလာေရာက္ႏိုင္ေအာင္ အက်ဥ္းေထာင္တြင္းကအထူးတရားရံုးမွာစစ္ေဆးစီရင္တာ၊ ျပစ္မႈတခုတည္းအတြက္တေပါင္း တည္းစစ္ေဆးစီရင္အျပစ္ေပးရမွာျဖစ္ေပမဲ့လည္း သီးျခားစီခြဲျပီးသီးျခားျပစ္ဒဏ္ေတြခ်မွတ္ခဲ့ တာ၊ ျပည္သူအမ်ားရဲ႕ေရွ႕ေမွာက္မွာ လြတ္လပ္စြာစစ္ေဆးစီရင္ျခင္းမျပဳပဲအထူးခံုရံုးနဲ႕စစ္ေဆး စီရင္ထားတာ၊အသင္းအဖြဲ႕ဖြဲ႕စည္းေရးဆိုင္ရာဥပေဒနဲ႕အေရးယူမယ္ဆိုရင္ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီးဌာနရဲ႕ခြင့္ျပဳခ်က္ပါရမယ္လို႕အတိအလင္းျပဌာန္းထားေပမဲ့ ခြင့္ျပဳမိန္႕မပါပဲ စစ္ေဆးအျပစ္ေပး ထားေတြကိုေတြ႕ရွိရတဲ့အတြက္ ကုလသမဂၢလူ႕အခြင့္အေရးေကာင္စီရဲ႕လက္ ေအာက္ခံဥပေဒ မဲ့ မတရားဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္းဆိုင္ရာအလုပ္အဖြဲ႕က ရွမ္းတိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ ဦးခြန္ထြန္းဦး၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဆထင္၊ စိုင္းညြန္႕လြင္၊ညီညီမိုး၊စိုင္းမ်ိဳး၀င္းထြန္း၊ထြန္းညိဳနဲ႕ျမင့္သန္း တို႕ကိုမတရားဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္းခံရသူမ်ားအျဖစ္သတ္မွတ္ထားပါတယ္။ဒီလိုသတ္မွတ္
ထားတာကို ယခင္နအဖရဲ႕အျမဲတမ္းကုလသမဂၢကိုယ္စားလွယ္ ဦး၀ဏၰ ေမာင္လြင္ကတဆင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရံုးနဲ႕တရားရံုးခ်ဳပ္တို႕ကိုအသိေပးျပီးျဖစ္ပါတယ္။
ယခု၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒနဲ႕အညီေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ျခင္းခံရတဲ့ အစိုးရသစ္လက္ ထက္ မွာေတာ့ယခင္က ဥပေဒမဲ့စစ္ေဆးစီရင္ခဲ့တဲ့ျပစ္မႈမ်ားနဲ႕ပတ္သက္လို႕ျပန္လည္သံုးသပ္ ျခင္း၊ ေစာဒကမႈမ်ားကိုလက္ခံၾကားနာျပီးတိုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ား နဲ႕ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္း သားမ်ားကိုလႊတ္ေပးျပီး အဓိပၸါယ္ျပည့္၀တဲ့ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈေတြ လုပ္ဖို႕လိုအပ္ေနျပီ ျဖစ္ေၾကာင္းတင္ျပလိုက္ရပါတယ္ ခင္ဗ်ား

0 comments:

Post a Comment